HR Excellence in Research

W 2015 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął starania o przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 17.12.2015 r. zaprezentowano Członkom Rady Naukowej informacje na temat HR logo.

Logo „HR Excellence in Research” jest związane z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Są to narzędzia opracowane przez Komisję Europejską, których rolą jest wspieranie instytucji w tworzeniu lepszych warunków sprzyjających pracy i zatrudnieniu naukowców. Wyróżnienie to pozwoli uzyskać Instytutowi dodatkowe punkty w parametryzacji oraz zdobywać środki w projektach z programu Horyzont 2020.

W pierwszym etapie starań o uzyskanie logo, dyrektor MIR-PIB, dr Emil Kuzebski przesłał do Komisji Europejskiej deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu.

Z treścią Europejskiej Karty Naukowca można się zapoznać na stronie: www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

Więcej szczegółów na: www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start=2.htm

Osoby kontaktowe

Przemysław Dorszewski

pdorszewski@mir.gdynia.pl

+48 587-356-367/251

Małgorzata Grzeszczak

mgrzeszczak@mir.gdynia.pl

tel.: +48 587-356-192

Anna Ochman

aochman@mir.gdynia.pl

+48 587-356-363

Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu

deklaracja

Letter from EC receipt of Declaration of Commitment

1

Prezentacja “HR Excellence in Research”

HR-Excellence-in-research

Strategia “Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”

strategia

Zarządzenie Nr 16/2016

2