MIR-PIB odznaczony przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research

Z przyjemnością informujemy, że dnia 16 grudnia 2016 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał logo „HR Excellence in Research”, znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

HR Logo jest narzędziem, przy użyciu którego KE chce:

  • rozwijać Europejską Przestrzeń Badawczą,
  • podnieść atrakcyjność warunków pracy naukowców w UE,
  • zwiększać mobilność pracowników naukowych instytucji europejskich.

Po upływie 2 lat MIR-PIB będzie musiał przeprowadzić ocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu, a po 4 latach przeprowadzona zostanie analiza zewnętrzna przez ekspertów powołanych przez KE, której wyniki warunkują zachowanie prawa do używania logo.

Wszystkim, którzy włożyli niemało trudu w to osiągnięcie serdecznie gratulujemy sukcesu.

W 2015 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął starania o przyznanie logo „HR Excellence in Research”. Na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu w dniu 17.12.2015 r. zaprezentowano Członkom Rady Naukowej informacje na temat HR logo.

Logo „HR Excellence in Research” jest związane z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Są to narzędzia opracowane przez Komisję Europejską, których rolą jest wspieranie instytucji w tworzeniu lepszych warunków sprzyjających pracy i zatrudnieniu naukowców. Wyróżnienie to pozwoli uzyskać Instytutowi dodatkowe punkty w parametryzacji oraz zdobywać środki w projektach z programu Horyzont 2020.

W pierwszym etapie starań o uzyskanie logo, dyrektor MIR-PIB, dr Emil Kuzebski przesłał do Komisji Europejskiej deklarację poparcia dla zasad Karty i Kodeksu.

Z treścią Europejskiej Karty Naukowca można się zapoznać na stronie: www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

Więcej szczegółów na: www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start=2.htm

Osoby kontaktowe

Przemysław Dorszewski

pdorszewski@mir.gdynia.pl

+48 587-356-367/251

Małgorzata Grzeszczak

mgrzeszczak@mir.gdynia.pl

tel.: +48 587-356-192

Anna Ochman

aochman@mir.gdynia.pl

+48 587-356-363

Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu

deklaracja

Letter from EC receipt of Declaration of Commitment

1

Prezentacja “HR Excellence in Research”

HR-Excellence-in-research

Strategia “Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)”

strategia

Zarządzenie Nr 16/2016

2

Consensus report

consensus-report

Regulamin postępowania konkursowego - naukowcy w MIR-PIB

regulamin-naukowe