Pierwsze spotkanie projektu InnoAquaTech – INTERREG Południowy Bałtyk

Pierwsze spotkanie projektu InnoAquaTech – INTERREG Południowy Bałtyk

Projekt InnoAquaTech – „Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur” – jest realizowany w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk. Liderem projektu jest  BioCon Valley GmbH.

inno

Foto: Partnerzy InnoAquaTech w zakładzie akwakultury na Uniwersytecie w Rostocku

W dniach 20 – 21 października 2016 na Uniwersytecie w Rostoku, na Wydziale Akwakultur i Hodowli Morskich, odbyło się spotkanie inaugurujące projekt InnoAquaTech, podczas którego dyskutowano cele projektu oraz planowano realizację działań, które są przedmiotem projektu. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, przedstawicieli 7 organizacji partnerskich oraz przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Programu z Gdańska.

W nadchodzących latach rola akwakultur jako alternatywnego źródła białka będzie znacząco wzrastać. Celem projektu InnoAquaTech jest określenie potencjału wdrażania różnorodnych innowacyjnych  technologii w obszarze  akwakultur, które  pozwolą na  zwiększenie  i zoptymalizowanie  zrównoważonej produkcji białka pochodzącego  z akwakultur  Regionu Południowego Bałtyku.

Projekt ma na celu wzmocnienie dialogu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w branży akwakultur w regionie na temat innowacyjnych metod produkcji, ze szczególnym naciskiem na rozwój  hodowli w obiegu zamkniętym (Recirculating Aquaculture Systems  – RAS).

Główne rezultaty projektu to analiza technologii akwakultury i lokalne adaptacje na południowym Bałtyku, internetowe narzędzia wspomagania decyzji dla inwestorów, biznes plan utworzenia wspólnej inicjatywy dla akwakultury Południowego Bałtyku, wytyczne dla finansowego wsparcia i weryfikacja innowacyjności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz 4 regionalnych hodowli pilotażowych.

Ww. 4 hodowle pilotażowe będą m.in  obejmować studium wykonalności  innowacyjnych systemów akwaponicznych w Niemczech i Danii, oceny potencjalnej produkcji skorupiaków w hodowli w obiegu zamkniętym w Polsce oraz oceny prototypu i studium wykonalności dla geotermalnej hodowli w obiegu zamkniętym krewetek na Litwie.

Projekt  finansowany przez INTERREG Południowy Bałtyk.inno12

Czas trwania projektu: 1 lipca 2016 – 30 czerwca 2019

Całkowity budżet: 1 677 126 Euro

Partnerzy:

BioCon Valley GmbH (lead) (DE)
University of Rostock, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences (DE)
Danish Technological Institute (Div. AgroTech) (DK)
Instytut Morski w Gdańsku (PL)
Uniwersytet Gdański (PL)
Morski Instytut Rybacki – PIB (PL)
Public Institution Klaipeda Science and Technology Park (LT)

Partnerzy stowarzyszeni:

Agencja Rozwoju Pomorza (PL), Garnelen Farm Grevesmühlen GmbH & Co. KG (DE), Hanseatic Environmental CAM GmbH (DE), Institute of Marine Biotechnology e.V. (DE), Economic Development Corporation Vorpommern (DE), Stowarzyszenie  Producentów Ryb Łososiowatych (PL), Association “Alternative Aquaculture” (LT), JSC Geoterma (LT), JSC LETEKA (LT), Agro Business Park (DK), Atrinova Business Development (SE), Vattenbrukscentrum Ost (SE), Landwirtschaftsministerium MV (DE)