Praca

Ogłoszenia archiwalne

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani dr Patrycja Siudek. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. doświadczenie w pracy w zakresie śladowych analiz chemicznych oraz doświadczenie w zakresie samodzielnego pozyskania i kierowania projektem badawczym.