Raportowanie szkód wyrządzanych przez foki – ważny komunikat dla rybaków!

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR – PIB) podejmie się opracowania materiałów dostarczonych na adres MIR – PIB (mgr inż. Łukasz Dziemian lukasz.dziemian@mir.gdynia.pl, tel.: +48 587 356 258, +48 604 106 196) dotyczących szkód, jakie wyrządzają foki w połowach prowadzonych przy użyciu sprzętu stawnego (netów, haków, narzędzi pułapkowych).

Dla właściwego opracowania zebranych danych istotne są następujące informacje:

  • oznaka jednostki rybackiej;
  • całkowita masa połowu (lub liczbę sztuk w przypadku łososiowatych) w rozbiciu na poszczególne gatunki;
  • data i rejon połowu;
  • typ wystawionego sprzętu: w tym:
    • liczbę netów, bądź haków, wielkość oczka;
  • czas wystawienia oraz głębokość, na jakiej wystawiono sprzęt;
  • dokumentacja fotograficzna obejmująca:
    • zdjęcia poszczególnych ryb „uszkodzonych” przez foki (zalecane jest wykonanie takiego zdjęcia wraz z linijką, bądź przedmiotem, którego wymiary są standaryzowane np. kartka papieru A-4),
    • zbiorcze zdjęcie wszystkich „uszkodzonych” ryb z danego dnia połowu,
  • zdjęcia uszkodzonych narzędzi połowowych.

straty

Formularz zgłoszenia szkód wyrządzonych przez foki – plik w formacie [DOC] do pobrania.

formularz_zgloszenia_szkod_wyrzadzonych_przez_foki