Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Konkurs ofert na najem powierzchni na tarasie południowym w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB (al. Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz terenu stanowiącego część nieruchomości Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni z przeznaczeniem na sezonową działalność gastronomiczną (mała gastronomia)

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1