Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na najem terenu przy Akwarium Gdyńskim MIR-PIB stanowiącego część nieruchomości Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni z przeznaczeniem na sezonową działalność gastronomiczną (mała gastronomia)

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu najmu węzła sanitarnego zlokalizowanego w pochylni budynku Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (Gdynia, aleja Jana Pawła II 1) z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej toalety publicznej

Konkurs na najem powierzchni handlowych w formie stoisk handlowych znajdujących się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (aleja Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz pomieszczeń magazynowych w budynku MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni, przeznaczonych dla najemców stoisk handlowych

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1