Wolne powierzchnie biurowe i magazynowe

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego Al. Jana Pawła II 1

Konkurs ofert na najem powierzchni pod instalację automatów vendingowych na terenie MIR-PIB w Gdyni, ul. Kołłątaja 1

Konkurs ofert na najem powierzchni handlowych w formie stoisk handlowych znajdujących się na terenie Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB (aleja Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz pomieszczeń magazynowych w budynku MIR-PIB przy alei Jana Pawła II 1 w Gdyni, przeznaczonych dla najemców stoisk handlowych

Konkurs ofert na najem pomieszczeń w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1

Wyniki konkursu ofert na najem powierzchni na tarasie południowym w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB (al. Jana Pawła II 1, Gdynia) oraz terenu stanowiącego część nieruchomości Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni z przeznaczeniem na sezonową działalność gastronomiczną (mała gastronomia)