Formularze RRW – teraz możliwość wysyłki zdalnej! System e-RRW już gotowy.

Formularze RRW – teraz możliwość wysyłki zdalnej! System e-RRW już gotowy.

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom respondentów, od marca 2021 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni wprowadził możliwość bezpiecznego i szybkiego przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach RRW-19 oraz RRW-20 w formie elektronicznej. Podmioty rybackie i zakłady przetwórcze będą miały możliwość przekazywania danych bezpośrednio w trybie on-line poprzez aplikację e-RRW, która jest udostępniona na pod adresem: https://rrw.mir.gdynia.pl/.

Aplikacja umożliwia samodzielne założenie konta w celu składania formularzy RRW-19 i RRW-20.

e-RRW jest formą uzupełniającą i pozostałe formy przekazywania danych RRW-19 i RRW-20 (papierowe i mailowe) pozostają ważne.

Termin przekazania danych za rok 2020: 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 rok –  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2366).

Skip to content