Szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych”

Szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych”

seaqual-tabliczka

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na szkolenie pt.: „Jakość i bezpieczeństwo mrożonych surowców i produktów rybnych”,

które odbędzie się 23.01.2019 r. (środa)

w Morskim Instytucie Rybackim – PIB, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu SeaQual – „Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG.

Podczas szkolenia omówione będą między innymi zagadnienia: przepisów prawnych dotyczących mrożenia ryb, wpływu procesów mrożenia na jakość surowców rybnych, mrożenia kriogenicznego, przeżywalności nicieni w procesie mrożenia, wartości odżywczej surowców i produktów rybnych, zanieczyszczeń chemicznych ryb, migracji zanieczyszczeń z opakowań do produktów rybnych oraz systemu identyfikowalności w aspekcie obecności pasożytów u ryb.

Program szkolenia [PDF]

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na szkolenie odbywają się na podstawie formularza rejestracyjnego, który należy wypełnić i przesłać do 10 stycznia 2019 r. Przysłanie prawidłowo wysłanego formularza zostanie potwierdzone e-mailem wysłanym przez system. Wpis na listę uczestników zostanie potwierdzony osobnym e-mailem.

Formularz rejestracyjny

seaqual-tabliczka