Monograph on the 95th anniversary of the National Marine Fisheries Research Institute: current topics of research

Research at the National Marine Fisheries Research Institute is conducted by a large team of scientists and experts in different fields related to marine ecosystems and the fishing industry. The results of analyses are usually published in English-language journals, gaining recognition in the international group of researchers of certain issues. At the same time, as the National Research Institute responsible for the Multi-annual Programme of Fisheries Data Collection, and through performing a number of other research and development activities, we create hundreds of opinions, expertise and elaborations for government bodies, public entities, non-governmental organizations and industry throughout the year. None of the above sources of information serve for a broader audience in Poland that is interested in reliable, verified scientific knowledge on the Baltic Sea and the fisheries sector in Poland. That is why, on the 95th anniversary of the NMFRI, it is my pleasure to present you volumes containing articles on the three main sections of current research topics, for creation of which I have invited our best experts.

VOLUME I – Fish resources and the fisheries – contains works presenting methodological basis of inference about the dynamics of the most important Baltic fish stocks, their distribution, replenishment and exploitation. Such analyses are based on the results of repeated monitoring of the marine environment with the significant impact of inflows from the North Sea, the results of research cruises internationally coordinated and conducted by all the Baltic States, determining the composition of catches and economic results of the Polish fisheries. The works presenting management plans for the European eel, the history of salmonid fish restocking and the analysis of intensively developing in recent decades cod recreational fisheries have also been presented here.

VOLUME II – Environmental status of the southern Baltic – presents a selection of research results from a wide range of environmental analysis of the Baltic Sea performed at the NMFRI. Eutrophication is considered to be the most serious problem of the Baltic Sea, for which, according to HELCOM, Poland still bears the greatest responsibility by introducing loads of nutrients from agricultural fertilizers through waters of the Vistula and the Oder. Comprehensive analysis of the data and model parameters undermines this thesis. In this volume works on other parameters, i.e. environmental (oxygen conditions, salinity), biological (food web, parasites) and anthropogenic (persistent organic pollutants) that affect the functioning of the ecosystem of the Baltic Sea, or are considered to be dangerous (chemical munitions), are also presented.

VOLUME III – Fish products and fish processing – presents works on the issues relating to this fisheries sector, taking into account the quality and safety of raw materials, in particular pelagic fish from the Baltic Sea, which can be processed to a greater extent for consumption purposes. Consumer demand considerably influences the possibility of increased production. Consumers are sometimes misled by media reports of undesirable substances in fish products. For this reason, in the monograph two papers on the results of chemical analyses of fish and fish products available on the Polish market have been presented. The study cycle is complemented by the analysis of the functioning of the Baltic fish supply chain, as well as presentations of the untapped potential of the circular economy, using waste materials for further production.

 

Deputy Director for Scientific Matters

Dr.Eng. Iwona Psuty

Digital version (PDF)

tom_1-01

tom_2-01

tom_3-01

Informations

95 years of the National Marine Fisheries Research Institute:

current topics of research

VOLUME I – Fish resources and the fisheries

VOLUME II – Environmental status of the southern Baltic

VOLUME III – Fish products and fish processing

 

Scientific editor

Dr.Eng Iwona Psuty

 

Coordination of the edition

Anna Ochman

Typesetting, graphic design, cover design, preparation for print

Grzegorz Kozłowski (grazer24@poczta.onet.pl)

Publisher

National Marine Fisheries Research Institute

81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

POLAND

Ph. +48 58 73 56 232

sekretariat@mir.gdynia.pl

www.mir.gdynia.pl

 

cc

The publication is available under the following license

Creative Commons Attribution – NonCommercial- NoDerivatives 3.0 Poland.

Some rights reserved to the authors. It is permitted to use the publication under the license – provided that this license information is included and authors are indicated as the owners of the rights to the text.

The license content is available at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

 

Gdynia 2016

ISBN 978-83-61650-16-4

Table of Contents

VOLUME I – Fish resources and the fisheries

 • Jan Horbowy
  Biologiczne i matematyczne podstawy zarządzania zasobami ryb – przegląd metod
  (Biological and mathematical bases of fisheries management – review of methods)
 • Włodzimierz Grygiel, Krzysztof Radtke, Zuzanna Mirny, Mirosław Wyszyński
  Bałtyckie rejsy badawcze jako podstawa oceny rozmieszczenia i liczebności rekrutujących pokoleń dorszy, śledzi, szprotów i storni
  (Baltic research surveys as a basis for the evaluation of distribution and abundance of cod, herring, sprat and flounder from recruiting year-classes)
 • Tycjan Wodzinowski, Krzysztof Radtke, Katarzyna Nadolna-Ałtyn, Lena Szymanek, Bartosz Witalis
  Wpływ wlewów z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego na rozwój stada dorsza
  (The impact of inflows from the North Sea to the Baltic Sea on the development of cod stocks)
 • Tomasz Nermer, Stanisław Robak, Łukasz Giedrojć
  Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce i Europie – wdrożenie i perspektywy
  (Eel management plans in Poland and Europe)
 • Adam Mytlewski
  Ekonomika polskiej floty rybołówstwa bałtyckiego w latach 2010-2014
  (Economics of the Polish Baltic fishing fleet in 2010-2014)
 • Krzysztof Radtke, Henryk Dąbrowski
  Dynamika dorszowego rybołówstwa rekreacyjnego w wybranych portach polskiego wybrzeża w latach 1999-2014
  (Dynamics of cod recreational fisheries in selected ports of the Polish coast during years 1999-2014)
 • Ryszard Bartel, Wojciech Pelczarski, Janina Kardela, Katarzyna Nadolna-Ałtyn, Adam M. Lejk
  Restytucja łososia i troci w wodach Polski: przegląd i kalendarium działań
  (Restitution of salmon and sea trout in Polish waters: a review and a chronology of activities)

 

VOLUME II – Environmental status of the southern Baltic

 • Piotr Margoński
  Czynniki środowiskowe warunkujące rekrutację ryb w południowym Bałtyku – kierunki badań
  (Environmental factors influencing the recruitment of fish in the southern Baltic Sea – research directions)
 • Marianna Pastuszak, Mariusz Zalewski, Tycjan Wodzinowski, Krzysztof Pawlikowski
  Eutrofizacja w Morzu Bałtyckim – konieczność holistycznego podejścia do problemu
  (Eutrophication in the Baltic Sea – necessity of a holistic approach to the problem)
 • Magdalena Podolska, Katarzyna Nadolna-Ałtyn
  Pasożyty ryb – bioindykatory zanieczyszczenia środowiska czynnikami neurotoksycznymi
  (Fish parasites – bioindicators of environmental pollution with neurotoxic agents)
 • Henryka Dąbrowska, Agnieszka Góra
  Trwałe zanieczyszczenia organiczne u turbota (Psetta maxima) w południowym Bałtyku: stężenia, dystrybucja międzytkankowa, ocena ryzyka
  (Persistent organic pollutants in turbot (Psetta maxima) in the southern Baltic Sea: concentrations, inter-tissue distribution, risk assessment)
 • Szymon Smoliński
  Wskaźniki ichtiofauny w ocenie stanu środowiska morskiego
  (Ichthyofauna indicators in the assessment of the marine environment status)
 • Eugeniusz Andrulewicz
  Amunicja chemiczna w Bałtyku a możliwości skażenia ryb i środowiska morskiego
  (Chemical weapon in the Baltic Sea relation to environmental and fish pollution level)
 • Marzenna E. Pachur, Joanna Pawlak
  Zmiany w składzie pokarmu i odżywianie się dorsza (Gadus morhua) w południowym Bałtyku na przestrzeni ostatnich lat
  (Changes in the food composition and feeding of cod (Gadus morhua) in the Southern Baltic Sea over the past years)

 

VOLUME III – Fish products and fish processing

 • Małgorzata Kieliszewska
  Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20
  (Characteristics of fish processing in Poland during 2006-2014 based on statistical questionnaires RRW-20)
 • Zygmunt Usydus, Joanna Szlinder-Richert
  Ryby i przetwory rybne na polskim rynku – wartość odżywcza i walory prozdrowotne
  (Fish and fish products on the Polish market – nutritional value and health-promoting qualities)
 • Bogusław Pawlikowski, Andrzej Dowgiałło
  Techniczno-technologiczne uwarunkowania wzrostu przetwórstwa szprotów bałtyckich na cele konsumpcyjne: przegląd badań i prac rozwojowych MIR – PIB
  (Technical and technological conditions for increase in processing of Baltic sprat for consumption purposes: a review of research and development works of the National Marine Fisheries Research Institute (NMFRI))
 • Marcin Rakowski
  Rola portów i przystani morskich w łańcuchu dostaw ryb
  (The role of marine harbours in the fish supply chain)
 • Andrzej Dowgiałło, Bogusław Pawlikowski
  Technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców przetwórstwa karpi
  (Technologies of obtaining valuable market products from post-processing carp raw materials)
 • Joanna Szlinder-Richert, Zygmunt Usydus
  Substancje niepożądane w rybach i przetworach rybnych z polskiego rynku
  (Undesirable substances in fish and fish products on the Polish market)
 • Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz
  Uwarunkowania gospodarki cyrkularnej w rybactwie śródlądowym na przykładzie Doliny Baryczy
  (Conditions of the circular economy in the inland fisheries on the example of the Barycz Valley (Poland))