Opis działalności Instytutu dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w MIR-PIB

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, to miejsce, gdzie naukowcy:

  • badają zasoby mórz (przykładowo: ryby, plankton),
  • badają funkcjonowanie ekosystemów morskich,
  • gromadzą dane dotyczące rybołówstwa,
  • oceniają stan środowiska morskiego (w tym oceny skutków potencjalnych inwestycji),
  • sprawdzają wartości odżywcze i bezpieczeństwo żywności pochodzenia morskiego,
  • prowadzą prace naukowe, które dotyczą technologii przetwórstwa oraz wykorzystania produktów rybołówstwa i akwakultury.

Ponadto, pracownicy Instytutu edukują i pogłębiają wiedzę społeczeństwa na temat środowiska morskiego w Akwarium Gdyńskim.

Opis działalności MIR-PIB w języku migowym

Skip to content