Morska Gospodarka Rybna

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

MORSKA GOSPODARKA RYBNA to publikowane w cyklu rocznym opracowanie, zawierające aktualne dane statystyczne dotyczące sektora rybnego.

Obok zwięzłego, opisowego przedstawienia najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w branży rybnej w danym roku, publikacje zawierają szczegółowe tabele z danymi o:

  • flocie rybackiej,
  • strukturze gatunkowej i geograficznej połowów morskich,
  • dostawach rynkowych ryb, przetwórstwie ryb, konsumpcji ryb,
  • strukturze gatunkowej, towarowej i geograficznej handlu zagranicznego rybami i przetworami rybnymi,
  • zatrudnieniu w gospodarce rybnej (rybołówstwie, przetwórstwie, handlu).
2015 - 2016 r.

2015 – 2016 r.

2014 r.

2014 r.

2013 r.

2013 r.

2012 r.

2012 r.

2011 r.

2011 r.

2010 r.

2010 r.

2009 r.

2009 r.

2008 r.

2008 r.

2007 r.

2007 r.

2006 r.

2006 r.

2005 r.

2005 r.

2004 r.

2004 r.

2003 r.

2003 r.

Skip to content