Wiadomości Rybackie

Najnowszy numer

Redakcja

Przewodniczący  Zespołu Redakcyjnego:

dr Piotr Margoński

Redakcja:

dr inż. Zbigniew Karnicki – Redaktor Naczelny
mgr Iwona Fey – Sekretarz Redakcji
Lucyna Jachimowska – Skład i łamanie gazety

Kontakt:

Redakcja „Wiadomości Rybackich”
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: +48 (0) 58 7356 232
fax: +48 (0) 58 7356 110
email: rybackie@mir.gdynia.pl

Wskazówki dla autorów

  • „Wiadomości Rybackie” wydawane są w postaci sześciu podwójnych numerów rocznie.
  • Na łamach gazety mogą ukazywać się artykuły związane z szeroko rozumianą tematyką rybołówstwa morskiego: popularnonaukowe, informacyjne, upowszechniające działalność Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz prezentujące wyniki prowadzonych przez MIR – PIB i inne placówki naukowe prac badawczych, a także artykuły innowacyjne i wspomnieniowe.

Redakcja „Wiadomości Rybackich”
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

  • Numery archiwalne „Wiadomości Rybackich” są umieszczane w wolnym dostępie w internecie po ukazaniu się najnowszego numeru.

Prenumerata

Prenumerata Wiadomości Rybackich w 2021 roku.

Koszt rocznej prenumeraty (6 podwójnych numerów) wynosi 42 zł;
– koszt półrocznej prenumeraty (3 podwójne numery) – 21 zł,
– zamówienie pojedynczego numeru – 7 zł (w tym VAT).

Aby złożyć zamówienie wystarczy:
Dokonać wpłaty tytułem:

Prenumerata Wiadomości Rybackich w roku 2021
na konto bankowe Wydawcy:
BANK MILLENNIUM S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 WARSZAWA
ODDZIAŁ 214 IBAN: PL 45 11602202 00000000 61917907

Wypełnić DRUK ZAMÓWIENIA i przesłać
wraz z dowodem wpłaty na poniższy adres:

REDAKCJA WIADOMOŚCI RYBACKICH
MORSKI INSTYTUT RYBACKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
UL. KOŁŁĄTAJA 1
81-332 GDYNIA

lub drogą elektroniczną na adres rybackie@mir.gdynia.pl

Skip to content