Wiadomości Rybackie

Najnowszy numer

Redakcja

Przewodniczący  Zespołu Redakcyjnego:

dr Piotr Margoński

Redakcja:

mgr inż. Ireneusz Wójcik – Redaktor Naczelny
dr inż. Tomasz Nermer – Zastępca Redaktora Naczelnego
mgr Iwona Fey – Sekretarz Redakcji
Lucyna Jachimowska – Skład i łamanie gazety

Kontakt:

Redakcja „Wiadomości Rybackich”
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: +48 58 7356 232
fax: +48 58 7356 110
email: rybackie@mir.gdynia.pl

Wskazówki dla autorów

  • „Wiadomości Rybackie” wydawane są w postaci sześciu podwójnych numerów rocznie.
  • Na łamach gazety mogą ukazywać się artykuły związane z szeroko rozumianą tematyką rybołówstwa morskiego: popularnonaukowe, informacyjne, upowszechniające działalność Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz prezentujące wyniki prowadzonych przez MIR – PIB i inne placówki naukowe prac badawczych, a także artykuły innowacyjne i wspomnieniowe.

Redakcja „Wiadomości Rybackich”
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia

Skip to content