Praca

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Wynik rekrutacji

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydatkę wyłoniono mgr Martynę Greszkiewicz,  a na stanowisko adiunkta w ww. zakładzie wyłoniono dr Magdalenę Jakubowską. Obie kandydatki zdobyły najwyższą liczbę punktów oraz spełniły wymagania zarówno formalne, jak i merytoryczne.