Praca

Oferty pracy

Dnia 05.12.2018 roku, Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN w projekcie „Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych”.

Stypendium naukowe przyznano kandydatowi z największą liczbą punktów.

Laureatem została mgr Kinga Wiśniewska.

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.