Deklaracja dostępności Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Koordynator ds. dostępności MIR-PIB

mgr Anna Ochman – Asystent Dyrekcji, Tel.: +48 587 356 363, aochman@mir.gdynia.pl

Treść deklaracji dostępności

Wstęp Deklaracji

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych https://mir.gdynia.pl; https://bip.mir.gdynia.pl.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (w skrócie MIR-PIB):

Telefon: +48 58 73 56 232
E-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych https://mir.gdynia.pl; https://bip.mir.gdynia.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-11-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-04.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • kontrast negatywny,
 • możliwość powiększenia i zmniejszania wielkości liter na stronie,
 • zmiana czytelności czcionki,
 • dodatkowe oznaczanie linków nawigacyjnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MIR-PIB.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności aochman@mir.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 73-56-363. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
Gdynia, ul. Kołłątaja 1

Dostępność wejścia:

Na teren Morskiego Instytutu Rybackiego prowadzą dwa dojścia:

 1. Wjazd główny od ul. Kołłątaja. Wejście jest zabezpieczone szlabanem, jednak pozostawione zostało przejście umożliwiające bezkolizyjne wejście osobom niepełnosprawnym. W razie potrzeby, można wezwać pomoc domofonem umieszczonym przy szlabanie.

Kliknij, by zobaczyć mapkę: https://mir.gdynia.pl/wejscie-na-teren-obiektu/

 1. Dojście od strony ul Wolności. Dojście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

Dostępność kondygnacji budynku:

Wejście główne budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Transport pionowy odbywa się za pomocą 4 wind, z czego 1 jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety:

W budynku znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, z tego 1 znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej i jest wyposażona w system przyzywowy.

Dostępność parkingu:

Na terenie znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Miejsca są zlokalizowane w pobliżu wejść głównych.

Kliknij, by zobaczyć mapkę: https://mir.gdynia.pl/wejscie-na-teren-obiektu/

Informacja dla osób wprowadzających psa asystującego/psa przewodnika:

Osoby niepełnosprawne, wchodzące do budynku MIR-PIB z psem asystującym/psem przewodnikiem, zobowiązane są do przedstawienia ochronie certyfikatu oraz książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami, względnie zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Pies przewodnik nie ma obowiązku posiadania kagańca ani nie musi być prowadzony przez właściciela na smyczy, ale powinien mieć uprząż.
Właściciel odpowiada za swojego psa asystującego. Możliwość wejścia z psem asystującym do budynku MIR-PIB nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Utrudnienia:

 • Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stacja Badawcza w Świnoujściu, pl. Słowiański 11

Budynek wpisany do Gminnego Rejestru Zabytków.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. Wejście główne od pl. Słowiańskiego. Do tego wejścia prowadzą 3 stopniowe schody, nie ma progu. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek domofonu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Wejście od wewnętrznego zamkniętego podwórza, własność sąsiedniego właściciela budynku przy ul A. Krajowej. Podwórze niedostępne dla osób poza właścicielem posesji sąsiadującej. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Drzwi tradycyjne, opatrzone metalową kratą zabezpieczającą.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Stacji Badawczej MIR-PIB jest trzypiętrowy.
Niedostępny dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Dostępność toalety:

Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu:

Brak własnego parkingu. Miejsca parkingowe są miejskie, dostępne za opłatą.

Utrudnienia:

 • Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Akwarium Gdyńskie, al. Jana Pawła II, Gdynia – zobacz

Kontakt

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

W budynku MIR-PIB znajdują się tablice informacyjne, dotykowy terminal informacyjny oraz portiernia. Na tablicach umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Instytutu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Instytut zapewnia w miarę możliwości obsługę w formie określonej w tym wniosku. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem portierni, bezpośrednio do Koordynatora ds. dostępności MIR-PIB telefonicznie +48 58-73-56-363 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail aochman@mir.gdynia.pl

lub wypełniając poniższy formularz kontaktowy:


  Skip to content