Patenty

Twórcy wynalazku i opisNr patentu
Dowgiałło A., Kosmowski M. Urządzenie do poprzecznego przecinania filetów mrożonych i tuszek. Patent nr 235560
Dowgiałło A., Kosmowski M. Urządzenie do obróbki pozostałości po płatowaniu ryb karpiowatych.Patent nr 230613
Kosmowski M., A. Dowgiałło. Sposób indywidualnego odłuszczania ryb.Patent nr 226155
Kosmowski M., A. Dowgiałło. Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb. Patent nr 226156
Dowgiałło A. Urządzenie do poprzecznego przecinania tuszek ryb karpiowatych.Patent nr 219145
Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M., Diakun J. Urządzenie do odgławiania ryb karpiowatych.Patent nr 220744
Dowgiałło A., Kosmowski M. Sposób odgławiania ryb.Patent nr 220878
Dowgiałło A., Pawlikowski B., Kołodziejski W., Diakun J. Sposób wytwarzania filetów scalonych z ryb karpiowatych.Patent nr 222116

Skip to content