Patenty

Twórcy wynalazku i opisNr patentu
Kosmowski M., A. Dowgiałło. Sposób indywidualnego odłuszczania ryb.Patent nr 226155
Kosmowski M., A. Dowgiałło. Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb. Patent nr 226156
Kosmowski M., A. Dowgiałło, M. Sikora. Urządzanie do mechanicznego otwierania jamy brzusznej ryb.Patent nr 225977
Dowgiałło A., D. Dutkiewicz, M. Borczochowski. Sposób przecinania ości w odgłowionych i wypatroszonych rybach karpiowatych.Patent nr 204699
Dowgiałło A., M. Kosmowski, D. Dutkiewicz Urządzenie do przecinania ości.Patent nr 204940
Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Sposób wytwarzania wysokoenergetycznych ekstrudowanych pasz dla ryb.Patent nr 209299
Dowgiałło A., M. Sikora, W. Żywicki, E. Reszka, L. Zakrzewska, M. Pawłowska, T. Turek. Maszyna do odgławiania małych ryb pelagicznych.Patent nr 211038
Dowgiałło A., M. Sikora. Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu.Patent nr 211039
Dowgiałło A., M. Sikora. Stołowe urządzenie do przecinania ości w filetach ryb karpiowatych.Patent nr 211040
Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do układania małych ryb pelagicznych na przenośniku.Patent nr 211336
Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do odgławiania ryb.Patent nr 213010
Kosmowski M., A. Dowgiałło. Maszyna do przecinania ości w płatach ryb karpiowatych.Patent nr 213551
Dowgiałło A., M. Sikora. Urządzenie do obróbki kręgosłupów ryb łososiowatychPatent nr 214804
Dowgiałło A., M. Kosmowski. Sposób przecinania ości w płatach ryb karpiowatych.Patent nr 214805
Dowgiałło A. Pasteryzator do pasteryzacji produktów spożywczych  w opakowaniach  zamkniętych.Patent nr 216347
Dowgiałło A., Kosmowski M. Urządzenie do oczyszczania skóry rybiej.Patent nr 222114
Dowgiałło A., Kosmowski M. Sposób oczyszczania skór ryb.Patent nr 222115
Dowgiałło A. Urządzenie do poprzecznego przecinania tuszek ryb karpiowatych.Patent nr 219145
Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M., Diakun J. Urządzenie do odgławiania ryb karpiowatych.Patent nr 220744
Dowgiałło A., Kosmowski M. Sposób odgławiania ryb.Patent nr 220878
Dowgiałło A., Pawlikowski B., Kołodziejski W., Diakun J. Sposób wytwarzania filetów scalonych z ryb karpiowatych.Patent nr 222116