Statek badawczy r/v Baltica

Statek badawczy, którego współwłaścicielami są: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski w Gdyni. Armatorem statku jest MIR-PIB.

Przeznaczenie statku

Do głównych zadań r/v “Baltica” należą:

1

Badania oceanograficzne i biologiczno-rybackie na Bałtyku

Prowadzone w celu określenia możliwości połowów oraz uwarunkowań ekologicznych mających wpływ na stan zasobów. Są one ściśle powiązane z międzynarodowymi programami biologicznymi Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE.

2

Badania nad funkcjonowaniem ekosystemu Bałtyku

Prowadzone w ramach projektów międzynarodowych pod patronatem ICES, współpracy bilateralnej z państwami bałtyckimi oraz projektów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych.

3

Badania środowiska Morza Bałtyckiego

W ramach programów krajowych i zobowiązań międzynarodowych zwłaszcza dotyczące oceanografii, atmosfery nadmorskiej, substancji radioaktywnych i zanieczyszczeń – zobowiązania wobec Komisji Helsińskiej HELCOM – BMP, EGAP, MORS oraz zbiór danych dla Krajowej Służby Oceanograficznej.

Informacje ogólne

Nazwa: r/v Baltica
Rok budowy: 1993
Bandera: Polska
Armator: MIR
Znak wywoławczy: SNGH
IMO: 9032745
MMSI: 261061000

Pomieszczenia i urządzenia badawcze na statku

 • laboratorium biologiczne (25m2),
 • laboratorium chemiczne (20m2),
 • laboratorium ichtiologiczne (18m2),
 • laboratorium fizyczne (12m2),
 • kabina meteorologiczna,
 • automatyczna stacja meteo MILOS-500,
 • ADCP – dopplerowski przepływomierz profilujący,
 • stanowisko hydroakustyki do badań zasobów ryb, wyposażone w echosondę SIMRAD EK60 (z przetwornikami na 38 i 120 kHz),
 • sonda CTD typu Sea – Bird SBE 911plus CTD zintegrowana z rozetą batometrów,
 • siatki planktonowe:
  • WP-2
  • BONGO
  • Multinet
  • Apstein
  • MIK
  • Neustonowa typu ‘manta’
 • czerpacze dna typu van Veen o powierzchni chwytnej 0,1 m2 i masie 36 kg,
 • skrzynkowy czerpacz dna (box-corer) typu Reineck o powierzchni chwytnej 0,0225 m2,
 • sondy rdzeniowe,
 • draga denna do pobierania bentosu mobilnego, o szerokości 0,5 m i długości boku oczka siatki 0,5 cm, wyposażona w kamerę podwodną, która umożliwia obserwowanie pracy dragi,
 • siatki rybackie (włok pelagiczny WP 53/64×4 o długości boku oczka w zakończeniu worka 6 mm (wkładka drobno-oczkowa); włok denny o oznaczeniu TV3 i długości boku oczka w zakończeniu worka 10 mm (wkładka),
 • sieć komputerowa do sterowania procesami pomiarowymi oraz do rejestracji i przetwarzania danych pomiarowych,
 • pomieszczenie poboru prób z furtą burtową i żurawikiem wyjezdnym,
 • 7 stanowisk pokładowych, pomiarowych i połowowych, wyposażonych w linowo-kablowe windy hydrograficzne i trałowe,
 • rufowa brama wychylna o udźwigu 3 ton,
 • wymienna, specjalistyczna aparatura pomiarowo-badawcza najnowszej generacji, laboratoryjna i zaburtowa, do badań fizycznych, chemicznych, biologicznych i meteorologicznych oraz szacowania zasobów i techniki połowowej.

Charakterystyka statku

Długość całkowita: 41,0 m
Długość między pionami: 35,5 m
Szerokość: 9,0 m
Wysokość do pokładu głównego: 4,5 m
Zanurzenie: 3,5 / 4,45 m
Pojemność: 614 BRT
Nośność: 242 t
Prędkość: 11,5 węzła
Pojemność ładowni: 130 m3
Autonomiczność pływania: 30 dni
Silnik główny: prod. H. Cegielski typ 8S20D; 1040 kW; (900 obr./min.)
Agregat pomocniczy: Caterpillar 160 kVA
Śruba nastawna o średnicy: 2,7 m
Ster strumieniowy: typ S 1.0 – 150
Port macierzysty: Gdynia
Załoga / Ekipa naukowa
rejsy rybackie:
13 osób / 9 osób
rejsy oceanograficzne: 11 osób / 11 osób

Filmy

Galeria zdjęć

Prezentacje

baltica_integryb

Aktualna pozycja statku

Skip to content