Sonda Sea – Bird SBE 911plus CTD debiutuje na RV Baltica

Sonda Sea – Bird SBE 911plus CTD debiutuje na RV Baltica

Na wyposażenie statku badawczego r/v Baltica trafiła nowa sonda CTD. Jest to urządzenie pozwalające na pomiary zasolenia (a dokładniej przewodnictwa wody, z którego urządzenia wylicza zasolenie) i temperatury wody w funkcji głębokości. Urządzenie wyposażone jest także w dodatkowe czujniki pozwalające na pomiary pH wody i zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Sonda CTD jest podstawowym wyposażeniem każdego statku badawczego, a wykonywane przy jej pomocy pomiary towarzyszą praktycznie wszystkim badaniom prowadzonym we współczesnej oceanografii.

Zainstalowana została sonda amerykańskiej firmy Sea – Bird Scientific typu SBE 911plus CTD, która jest uznawana obecnie za najlepsze tego typu urządzenie na świecie, co potwierdza jego powszechne wykorzystanie przez najważniejsze instytucje prowadzące badania morza na całym świecie.  Zainstalowana na Baltice sonda próbkuje w trybie 24 Hz, co oznacza odczyt i zapis każdego badanego parametru z częstotliwością 24 odczytów na sekundę. Podstawowe wyposażenie to trzy sensory: temperatury (SBE 3plus premium), przewodnictwa (SBE 4C), oraz ciśnienia (SBE 5T), a także dodatkowe sensory umożliwiające pomiary pH wody (SBE 18) oraz zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie (czujnik membranowy SBE 43). Sonda może pracować do głębokości 6800 metrów. Na Baltice została zintegrowana z tzw. rozetą batometrów, co umożliwia nie tylko pomiary, ale także pobór prób wody z określonej głębokości.

Nowa sonda umożliwia Baltice prowadzenie podstawowych pomiarów oceanograficznych na najwyższym światowym poziomie. Zastąpiła ona wykorzystywaną w ostatnich latach sondę firmy Idronaut, natomiast wcześniej, od samego wejścia statku do służby pomiary wykonywano przy pomocy dziś już niewątpliwe „legendarnej” sondy Neil Brown Mk. 3 (była to wersja rozwojowa pierwszej na świecie sondy CTD, powstałej w oparciu o wynaleziony przez Neila Browna czujnik przewodnictwa wody), która do MIRu trafiła na początku lat 80. i znajdowała się wówczas na wyposażeniu statku Profesor Siedlecki. 

dr Adam Woźniczka, MIR-PIB

 

Sonda Sea – Bird SBE 911plus CTD

Sonda Sea – Bird SBE 911plus CTD

pierwsza stacja v2

Pierwszy obraz profilu pionowego wygenerowany przez nową sondę Sea – Bird SBE 911plus CTD podczas sierpniowego rejsu RV Baltica

Skip to content