Baza Infrastruktury Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Pobierz w formacie XLSX

Baza Infrastruktury Badawczej MIR-PIB
Nazwa,
model
i typ urzą-
dzenia
Jedno-
stka
org.
Nazwa
usług
wykony-
wanych
na
urządzeniu
Krótka charaktery-
styka,
parametry techniczne
Opis
istotności
lub unikalności urządzenia
Wartość zakupuData zakupu/ rok przyjęcia na środek trwały
Zasto-
sowanie badawcze
Nr inwent.Dane osoby
do kontaktu w sprawie udostęp-
nienia urzą
dzenia
Aparat do przeprowadzenia ilościowej reakcji
PCR w czasie rzeczywistym
Zakład Zasobów RybackichDiagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, obecności organizmów w próbach środowiskowych, ilościowego wystpowania oraz ocenę ich aktywności (ekspresja genów). Termocykler 4-kanałowy przeznaczony do powielania materiału genetycznego (DNA lub RNA) z jednoczesną oceną jakościową i ilościową kwasu nukleinowego w analizowanych próbkach. Odczytuje barwniki takie jak: BEBO, LC Green, Syto9, FAM, Sybr Green I, RiboGreen, PicoGreen, EvaGreen, TET, CalFluor Gold 540, JOE, VIC, HEX, Cal Fluor Orange 560, Quasar 570, Cy3, NED, TAMRA, ROX, Texas RED, Cal Fluor Red 610,LC Red 640, Quasar 670, Cy5, Cy5,5. Urządzenie zapewnia jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej ±0,050C i dokładność temperatury ±0,250C. Wyposażone jest w funkcję rzeczywistego topnienia wysokorozdzielczego (HRM- High Resolution Melt) z rozdzielczością temperaturową 0,025°C.Urządzenie wyposażone w oprogramowanie pozwalające na wykonywanie następujących analiz: absolute quantification, relative quantification, allelic discrimination, melt, high resolution melt, cycling172 267,65 zł20.07.2023/2023Umożliwia diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, czy obecności organizmów w próbach środowiskowych oraz ocenę ich aktywności (ekspresja genów).T/00/3450/ASekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
System eksperymen-
talno-podchowowy
z wyposażeniem
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaHodowla rybSystem posiada kilka układów wyposażonych w filtrację mechaniczną, biologiczną i UV, układ wytwarzania i rozprowadzania tlenu oraz sprężonego powietrza, a także centralny system schładzania wody umożliwiający prace na niskim temperaturach.Kompleksowy i wydajny system hodowlany umożliwiający zarówno rozwój embrionalny jak i podchów wylęgu oraz większego narybku.2 510 569,11 zł28.04.2021/2021Prowadzenie prac doświadczalnych, eksperymetalnych i hodowlanych z zakresu biologii i ekologii ryb oraz innych organizmów zwierzęcych i roślninnych, występujacych zarówno w wodach słodkich jak i zasolonych.T/003367/SESekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Kamera akustyczna,
sonar ARIS,
model Explorer 1800
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaObserwacja zachowania ryb w ich naturalnym środowiskuMaksymalna głębokość pracy – 300 m;
Praca na dwóch częstotliwościach: 1.1 MHz umożliwiająca detekcję obiektów w odległości do 35m oraz 1.8 MHz umożliwiająca identyfikację obiektów w odległości do 15 m od przetwornika;
Szerokość wiązki akustycznej: 0.3°;
Liczba generowanych wiązek akustycznych: 96;
Pole obserwacji: 28° w płaszczyźnie poziomej i 14° w płaszczyźnie pionowej;
Prędkość wyświetlania kolejnych obrazów: do 15 obrazów na sekundę w zależności od wybranej częstotliwości i zasięgi pracy sonaru.
Dokładność widoczności obiektu podczas złych warunków niezależnie od oświetlenia. Wysoka rozdzielczość pozwala obrazować kształt ryby.528 008,00 zł17.09.2015/2015
Obserwacja zachowania ryb w ich naturalnym środowisku przy ograniczonej widoczności.
003071.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Mikroskop
fluoroscencyjny,
model AXIO
ZOOM V16
Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa
Analiza sensorycznaMicroscope body Axio Zoom.V16
Obiektyw PlanApo Z 0.5x/0.125 FWD 114mm,
Obiektyw PlanNeoFluar Z 1.0x/0.25 FWD 56mm,
Obiektyw PlanNeoFluar Z 2.3x/0.57,
Microscopy Camera Axiocam 512 color"
Jasna fluorescencja na dużych polach. Tryby powiększenia zoptymalizowane pod kątem Twojej aplikacji. Inteligentne światło przechodzące w całym zakresie zoomu.
465 340,00 zł
29.09.2016/2016
Analiza sensoryczna w ocenie przeżywalności pasożytów.
003177/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Spektrometr
emisyjny
ICP-OES,
MODEL ICP-OES VISTA MPX
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Pomiar stężeń metaliPraca z emisyjnym spektrometrem optycznym z indukcyjnie wzbudzana plazmą ICP-OES Vista wiąże się z używaniem sprężonych gazów, wysokiego napięcia, energii o częstotliwości radiowej. Pracuje w systemie z programem komputerowym. Dodatkowo wyposażony w detektor ultradźwiękowy, co zwiększa limity detekcji.
Umożliwia pomiary stężeń wielu metali jednocześnie.
350 000,00 zł
31.07.2009/2009Podstawowe wyposażenie aparaturowe do oznaczania metali.
000763.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Aparat do pirosekwen
cjonowania,
model PYROMARK
Q48 AUTOPRET
Zakład Zasobów RybackichUmożliwia diagnozowanie gatunku w produktach spożywczych, czy obecności organizmów w próbach środowiskowych.48 próbek w jednym przebiegu.
Zautomatyzowane przygotowanie szablonów za pomocą kulek magnetycznych w jednym narzędziu.
Umożliwia jednoczesne przeprowadzenie wielu reakcji sekwencjonowania.
327 910,00 zł
29.09.2016/2016
Ilościowa analiza DNA.
003179/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Aparat do Ekstrakcji ASE,
model ASE 350
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
EkstrakcjaAparat wykorzystujący opatentowaną technikę ekstrakcji przyspieszonej (ASE) do ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu popularnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, możliwość ektrakcji do 24 prób w serii.
Umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie ekstrakcji prób.
308 000,00 zł
31.08.2010/2010
Oznaczanie zawartości lipidów w tkankach, pozyskiwanie ektraktów z próbek (ryby, mieczaki, osady) do dalszych badań.
000433.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Przecinarka do cięcia otolitów,
model Brillant 250.2
Zakład Zasobów RybackichCięcie otolitówObróbka materiałów metalicznych i niemetalicznych za pomocą ściernic o średnicy do 300 mm.
Precyzja cięcia elementów trudnych, małych i o dużej twardości i kruchości.

307 550,00 zł
07.12.2016/2016Cięcie otolitów ryb płaskich i węgorza w celu odczytu wieku.
003197/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Chromatograf
cieczowy (HPLC)
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Analiza jakościowa i ilościowaWysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Shimadzu, wyposażony w automatyczny podajnik próbek, detektory FL i DAD, sprzężony z komputerem.
Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.

271 547,89 zł10.10.2016/2016
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.
003181/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Mikroskop
odwrócony,
model IX73,
Olympus
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaAnaliza jakościowa i ilościowaW składzie jest 5 obiektywów (10x, 20x, 40x, 60x, 100x), system analizy obrazu wraz z komputerem stacjonarnym, lampą floorescencyjną.
Pozwala na przeprowadzenie pomiarów wielkości komórek fitoplanktonowych z wysoką dokładnością i posiada szeroki zakres powiększeń. Lampa flurescencyjna pozwala na odróżnianie organizów autotroficznych od heterotroficznych.

196 559,72 zł
04.04.2019/2019
Analiza jakościowa i ilościowa prób fitoplanktonu.
T/003303/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Chromatograf
gazowy
z detektorem ECD
i FID oraz autosamplerem, model GC 6890N
+MS5975C,
Agilent
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Analiza zanieczyszczeńWyposażony z trzy detektory: spektrometr mas, detektor płomieniowo – jonizacyjny (FID) oraz detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu.
Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.
320 714,00 zł
31.07.2009
30.06.2011
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.000765.

000200.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Chromatograf
gazowy z
detektorem ECD oraz
autosamplerem,
model GC 6890N+
MS5975C,
Agilent
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaAnaliza zanieczyszczeńWyposażony w detektory: spektrometr mas i detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu.
Analiza składu ciekłych próbek na
poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.
268 752,36 zł
31.07.2009
30.06.2011
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.
000760.

000204.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Analizator
Microtox
LX AZF60A000
+AZF686060
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaBadania toksyczności próbekLaboratoryjny analizator toksyczności ostrej próbek ciekłych, oparty na pomiarze bioluminescencji; wymaga zastosowania bakterii świetlnych (Allivibrio fisheri) i zestawu odczynników; wyposażony w zintegrowany tablet do obsługi i pozyskania danych.
W odróżnieniu do konwencjonalnych
testów toksykologicznych,
Microtox pozwala uzyskać wyniki
w czasie bardzo krótkim;
system cechuje łatwość oznaczania,
ekonomika i powtarzalność
109 558,66 zł
24.08.2020/2020
Pomiar toksyczności ostrej próbek ciekłych (woda, ścieki, ektrakty osadów)
T/003344/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Maszyna do
prób wytrzy-
małościowym,
INSTRON,
seria 3340
Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa
Pomiary tekstury w tkance rybnej, sprężystość tkanki.Do zastosowań rozciągających i/lub ściskających, gdzie testy są mniejsze niż 5 kN (1100 funtów siły).
Zakres siły 200:1 (tj. użyj ogniwa obciążnikowego do 0,5% udźwigu bez utraty dokładności).
Szerokie zastosowanie do wielu badań wytrzymałościowych.
163 950,00 zł
30.11.2010/2010
Pomiary tekstury w tkance rybnej, sprężystość tkanki.
000402.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Mikroskop stereoskopowy,
model SMZ127I,
NIKON
Zakład Logistyki i Monitoringu
Analiza otolitów- wiek, tempo wzrostu oraz asymetriiW skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program NIS-Elements oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem.
System zapewnia dokładną analizę
otolitów z możliwością wykonania
pomiarów zarówno długości, szerokości,
jak i powierzchni z eksportem
danych do dalszych analiz.
158 000,00 zł29.12.2021/2021
System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii.
T/003394/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
System analizy
obrazu
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
Analiza otolitów- wiek, tempo wzrostu oraz asymetriiW skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program ImagePro oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem.
System zapewnia dokładną analizę otolitów
z możliwością wykonania pomiarów zarówno
długości, szerokości jak i powierzchni
z eksportem danych do dalszych analiz.
157 356,00 zł
07.03.2017/2017
System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii.
A/003221/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Spektrometr
absorbcji
atomowej,
model 4100,
Perkin Elmer
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaPomiar stężeń metaliSpektrometr absorpcji atomowej do pracy wymaga sprężonych gazów, wysokiego napięcia, pracuje w systemie z programem komputerowym. Połączony z kuwetą grafitową umożliwia pomiary stężeń metali przy bardzo niskim limicie detekcji.
Stosowany do pomiarów stężeń
metali śladowych,
zapewnia wysoką odtwarzalność pomiarów.
157 113,84 zł
27.10.1994/ 1994
aparat wykorzystywany w analizach metali, głównie Cd i Pb w matrycach o bardzo niakich stężeniach.
001946.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56
-232
Skip to content