Baza Infrastruktury Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego

Nazwa, model
i typ urządzenia
Jednostka org.Krótka charaktery-
styka,
parametry techniczne
Opis
istotności
lub unikalności urządzenia
Wartość zakupuData zakupu/ rok przyjęcia na środek trwały
Zastosowanie badawcze
Nr inwent.Dane osoby
do kontaktu w sprawie udostęp-
nienia urządzenia
System eksperymentalno- podchowowy z
wyposażeniem
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaSystem posiada kilka układów wyposażonych w filtrację mechaniczną, biologiczną i UV, układ wytwarzania i rozprowadzania tlenu oraz sprężonego powietrza, a także centralny system schładzania wody umożliwiający prace na niskim temperaturach.Kompleksowy i wydajny system hodowlany umożliwiający zarówno rozwój embrionalny jak i podchów wylęgu oraz większego narybku.2 510 569,11 zł28.04.2021/2021Prowadzenie prac doświadczalnych, eksperymetalnych i hodowlanych z zakresu biologii i ekologii ryb oraz innych organizmów zwierzęcych i roślninnych, występujacych zarówno w wodach słodkich jak i zasolonych.T/003367/SESekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Kamera akustyczna,
sonar ARIS,
model Explorer 1800
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaMaksymalna głębokość pracy – 300 m;
Praca na dwóch częstotliwościach: 1.1 MHz umożliwiająca detekcję obiektów w odległości do 35m oraz 1.8 MHz umożliwiająca identyfikację obiektów w odległości do 15 m od przetwornika;
Szerokość wiązki akustycznej: 0.3°;
Liczba generowanych wiązek akustycznych: 96;
Pole obserwacji: 28° w płaszczyźnie poziomej i 14° w płaszczyźnie pionowej;
Prędkość wyświetlania kolejnych obrazów: do 15 obrazów na sekundę w zależności od wybranej częstotliwości i zasięgi pracy sonaru.
Dokładność widoczności obiektu podczas złych warunków niezależnie od oświetlenia. Wysoka rozdzielczość pozwala obrazować kształt ryby.528 008,00 zł17.09.2015/2015
Obserwacja zachowania ryb w ich naturalnym środowisku przy ograniczonej widoczności.
003071.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Mikroskop
fluoroscencyjny,
model AXIO ZOOM V16
Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa
Microscope body Axio Zoom.V16
Obiektyw PlanApo Z 0.5x/0.125 FWD 114mm,
Obiektyw PlanNeoFluar Z 1.0x/0.25 FWD 56mm,
Obiektyw PlanNeoFluar Z 2.3x/0.57,
Microscopy Camera Axiocam 512 color"
Jasna fluorescencja na dużych polach. Tryby powiększenia zoptymalizowane pod kątem Twojej aplikacji. Inteligentne światło przechodzące w całym zakresie zoomu.
465 340,00 zł
29.09.2016/2016
Analiza sensoryczna w ocenie przeżywalności pasożytów.
003177/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Spektrometr
emisyjny
ICP-OES,
MODEL ICP-OES VISTA MPX
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Praca z emisyjnym spektrometrem optycznym z indukcyjnie wzbudzana plazmą ICP-OES Vista wiąże się z używaniem sprężonych gazów, wysokiego napięcia, energii o częstotliwości radiowej. Pracuje w systemie z programem komputerowym. Dodatkowo wyposażony w detektor ultradźwiękowy, co zwiększa limity detekcji.
Umożliwia pomiary stężeń wielu metali jednocześnie.
350 000,00 zł
31.07.2009/2009Podstawowe wyposażenie aparaturowe do oznaczania metali.
000763.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Aparat do pirosekwencjonowania,
model PYROMARK Q48 AUTOPRET
Zakład Zasobów Rybackich48 próbek w jednym przebiegu.
Zautomatyzowane przygotowanie szablonów za pomocą kulek magnetycznych w jednym narzędziu.
Umożliwia jednoczesne przeprowadzenie wielu reakcji sekwencjonowania.
327 910,00 zł
29.09.2016/2016
Ilościowa analiza DNA.
003179/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Aparat do Ekstrakcji ASE,
model ASE 350
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Aparat wykorzystujący opatentowaną technikę ekstrakcji przyspieszonej (ASE) do ekstrakcji stałych i półstałych próbek przy użyciu popularnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, możliwość ektrakcji do 24 prób w serii.
Umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie ekstrakcji prób.
308 000,00 zł
31.08.2010/2010
Oznaczanie zawartości lipidów w tkankach, pozyskiwanie ektraktów z próbek (ryby, mieczaki, osady) do dalszych badań.
000433.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Przecinarka do cięcia otolitów,
model Brillant 250.2
Zakład Zasobów RybackichObróbka materiałów metalicznych i niemetalicznych za pomocą ściernic o średnicy do 300 mm.
Precyzja cięcia elementów trudnych, małych i o dużej twardości i kruchości.

307 550,00 zł
07.12.2016/2016Cięcie otolitów ryb płaskich i węgorza w celu odczytu wieku.
003197/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Chromatograf cieczowy (HPLC)
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Shimadzu, wyposażony w automatyczny podajnik próbek, detektory FL i DAD, sprzężony z komputerem.
Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.

271 547,89 zł10.10.2016/2016
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.
003181/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Mikroskop odwrócony,
model IX73, Olympus
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii MorzaW składzie jest 5 obiektywów (10x, 20x, 40x, 60x, 100x), system analizy obrazu wraz z komputerem stacjonarnym, lampą floorescencyjną.
Pozwala na przeprowadzenie pomiarów wielkości komórek fitoplanktonowych z wysoką dokładnością i posiada szeroki zakres powiększeń. Lampa flurescencyjna pozwala na odróżnianie organizów autotroficznych od heterotroficznych.

196 559,72 zł
04.04.2019/2019
Analiza jakościowa i ilościowa prób fitoplanktonu.
T/003303/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Chromatograf gazowy
z detektorem ECD i FID oraz autosamplerem, model GC 6890N+MS5975C, Agilent
Zakład Chemii Żywności i Środowiska
Wyposażony z trzy detektory: spektrometr mas, detektor płomieniowo – jonizacyjny (FID) oraz detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu.
Analiza składu ciekłych próbek na poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.
320 714,00 zł
31.07.2009
30.06.2011
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.000765.

000200.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Chromatograf gazowy z
detektorem ECD oraz autosamplerem,
model GC 6890N+MS5975C, Agilent
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaWyposażony w detektory: spektrometr mas i detektor wychwytu elektronów (ECD ), posiada automatyczny podajnik próbek, sprzężony z komputerem umożliwiającym rejestrację sygnału detektorów oraz sterujący pracą całego układu.
Analiza składu ciekłych próbek na
poziomie śladowym, wysoka selektywność i precyzja oznaczeń.
268 752,36 zł
31.07.2009
30.06.2011
Analiza jakościowa i ilościowa związków w próbkach środowiskowych.
000760.

000204.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Analizator
Microtox
LX AZF60A000+AZF686060
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaLaboratoryjny analizator toksyczności ostrej próbek ciekłych, oparty na pomiarze bioluminescencji; wymaga zastosowania bakterii świetlnych (Allivibrio fisheri) i zestawu odczynników; wyposażony w zintegrowany tablet do obsługi i pozyskania danych.
W odróżnieniu do konwencjonalnych
testów toksykologicznych,
Microtox pozwala uzyskać wyniki
w czasie bardzo krótkim;
system cechuje łatwość oznaczania,
ekonomika i powtarzalność
109 558,66 zł
24.08.2020/2020
Pomiar toksyczności ostrej próbek ciekłych (woda, ścieki, ektrakty osadów)
T/003344/A
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Maszyna do
prób wytrzymałościowym,
INSTRON, seria 3340
Zakład Mechanizacji i Technologii Przetwórstwa
Do zastosowań rozciągających i/lub ściskających, gdzie testy są mniejsze niż 5 kN (1100 funtów siły).
Zakres siły 200:1 (tj. użyj ogniwa obciążnikowego do 0,5% udźwigu bez utraty dokładności).
Szerokie zastosowanie do wielu badań wytrzymałościowych.
163 950,00 zł
30.11.2010/2010
Pomiary tekstury w tkance rybnej, sprężystość tkanki.
000402.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Mikroskop stereoskopowy,
model SMZ127I, NIKON
Zakład Logistyki i Monitoringu
W skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program NIS-Elements oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem.
System zapewnia dokładną analizę
otolitów z możliwością wykonania
pomiarów zarówno długości, szerokości,
jak i powierzchni z eksportem
danych do dalszych analiz.
158 000,00 zł29.12.2021/2021
System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii.
T/003394/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
System analizy obrazu
Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
W skład systemu analizy obrazu wchodzą: komputer stacjonarny wyposażony w program ImagePro oraz mikroskop wyposażony w kamerę kompatybilną z programem.
System zapewnia dokładną analizę otolitów
z możliwością wykonania pomiarów zarówno
długości, szerokości jak i powierzchni
z eksportem danych do dalszych analiz.
157 356,00 zł
07.03.2017/2017
System służący do analizy otolitów ryb- zarówno analizy wieku, tempa wzrostu oraz asymetrii.
A/003221/M
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232
Spektrometr absorbcji
atomowej, model 4100,
Perkin Elmer
Zakład Chemii Żywności i ŚrodowiskaSpektrometr absorpcji atomowej do pracy wymaga sprężonych gazów, wysokiego napięcia, pracuje w systemie z programem komputerowym. Połączony z kuwetą grafitową umożliwia pomiary stężeń metali przy bardzo niskim limicie detekcji.
Stosowany do pomiarów stężeń
metali śladowych,
zapewnia wysoką odtwarzalność pomiarów.
157 113,84 zł
27.10.1994/ 1994
aparat wykorzystywany w analizach metali, głównie Cd i Pb w matrycach o bardzo niakich stężeniach.
001946.
Sekretariat
MIR-PIB
58/73-56-232

Skip to content