Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w MIR-PIB

Plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)

PLANOWANE DZIAŁANIEOBIEKTTERMIN
Udostępnienie dla osób ze szczególnymi potrzebami sali ekspozycyjnej na III piętrze Akwarium Gdyńskiego – remont podnośnika, modernizacja pełnowymiarowej windy.Akwarium Gdyńskie31.03.2024
Opracowanie schematu poruszania się po terenie MIR-PIB (wejścia do budynków + poruszanie się w obiekcie).

Umieszczenie schematu na stronie internetowej oraz na monitorach informacyjnych w holu głównym (dotykowy terminal informacyjny)
MIR-PIB Kołłątaja 130.06.2023
Wymiana tablicy informacyjnej w holu głównym w celu zapewnienia aktualnej informacji o lokalizacji zakładów, sekcji MIR-PIB oraz najemców.MIR-PIB Kołłątaja 131.03.2023
Określenie zasad wejścia z psem asystującym na stronie internetowej.MIR-PIB Kołłątaja 131.03.2023
Dodanie napisów do nagrań MIR-PIB publikowanych na własnych stronach internetowych.MIR-PIB Kołłątaja 1
Akwarium Gdyńskie
Na bieżąco
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie swojej działalności w postaci:
- Tekstu odczytywanego maszynowo
- Nagrania treści w polskim języku migowym (PJM),
- Informacji w tekście łatwym do czytania (ERT).
MIR-PIB Kołłątaja 131.12.2023

 

Skip to content