Praca – wyniki konkursów

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Informujemy o naborze na doktoranta/kę do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. Wpływ zanieczyszczenia mikroplastikami na strukturę i funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci troficznych (nr 2021/42/E/NZ8/00163). Więcej informacji na stronie szkoły pod linkiem https://www.mssd.us.edu.pl/nabor-na-miejsce-finansowane-z-grantu/

W wyniku postępowania rekrutacyjnego:

w konkursie na stanowisko ADIUNKTA (1) w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydata wyłoniono dr. Tycjana Wodzinowskiego

w konkursie na stanowisko ADIUNKTA (2) w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydatkę wyłoniono dr Joannę Całkiewicz

w konkursie na stanowisko ADIUNKTA (3) w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydatkę wyłoniono dr Beatę Schmidt

w konkursie na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydata wyłoniono mgr. inż. Marcina Białowąsa

w konkursie na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB (1) jako kandydatkę wyłoniono dr inż. Olgę Szulecką

w konkursie na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Ekonomiki Rybackiej MIR-PIB (2) jako kandydata wyłoniono dra Marcina Rakowskiego

w konkursie na stanowisko profesora MIR-PIB w Zakładzie Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa jako kandydata wyłoniono dra hab. inż. Marka Jakubowskiego, prof. Politechniki Koszalińskiej

Dot.: Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Wynik: W postępowaniu rekrutacyjnym wyłoniono dwóch kandydatów z najwyższą liczbą punktów: panią Magdalenę Sochę oraz pana Jareda Vincenta Lacaran

Dot.: Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie NCN WEAVE-UNISONO

Wynik: Najwyższą liczbę punktów zdobył pan Samuel Eziuzor, który jako jedyny kandydat miał doświadczenia z pracą nad mikroorganizmami morskimi.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko asystenta w Zakładzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza MIR-PIB jako kandydatkę wyłoniono mgr Martynę Greszkiewicz,  a na stanowisko adiunkta w ww. zakładzie wyłoniono dr Magdalenę Jakubowską. Obie kandydatki zdobyły najwyższą liczbę punktów oraz spełniły wymagania zarówno formalne, jak i merytoryczne.

Dnia 05.12.2018 roku, Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN w projekcie „Dystrybucja, przemiany i transport wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w atmosferze strefy brzegowej – metody klasteryzacji i analiza profilu kongenerów w ocenie udziału źródeł emisji i wpływu czynników meteorologicznych”.

Stypendium naukowe przyznano kandydatowi z największą liczbą punktów.

Laureatem została mgr Kinga Wiśniewska. 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 27/2017 z dnia 16.11.2017 r. w celu rozstrzygnięcia konkursu na staż naukowy w ramach programu „The Blue Baltic – BONUS – 185” w projekcie BONUS MICROPOLL „Kompleksowa ocena występowania mikroplastików i związanych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim” ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego z grupy kandydatów wybrano pana Marcina Białowąsa. Kandydat jest absolwentem rybactwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Był praktykantem i specjalistą inżynieryjno-technicznym w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie ichtiologii.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 13/2017 z dnia 29 maja 2017 r. celem rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zasobów Rybackich ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani dr Katarzyna Nadolna-Ałtyn. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. wymagane doświadczenie i umiejętności w badaniach naukowych z zakresu ichtiologii i parazytologii ryb morskich, uczestniczy w pracach międzynarodowych grup roboczych i eksperckich związanych z tą tematyką. Jest autorką publikacji naukowych z tego zakresu w czasopismach z Journal Citation Reports. W swoim dorobku posiada również liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz posiada doświadczenie w rejsach naukowo-badawczych na statkach.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 12/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. celem rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Zasobów Rybackich ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani mgr Anna Luzeńczyk. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania zasobami rybackimi, wykazała się udziałem w projektach badawczych oraz uczestnictwem w spotkaniach roboczych i eksperckich związanych z tą tematyką. Jest autorką raportów i ekspertyz oraz publikacji naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. W swoim dorobku posiada również czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach i sympozjach.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora MIR-PIB nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r. do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Żywności i Środowiska ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na w/w stanowisko wybrana została Pani dr Patrycja Siudek. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania i kryteria wskazane w ogłoszeniu konkursu. Posiada m. in. doświadczenie w pracy w zakresie śladowych analiz chemicznych oraz doświadczenie w zakresie samodzielnego pozyskania i kierowania projektem badawczym.

Skip to content