Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym obszarem działalności Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza jest prowadzenie badań naukowych na obszarze Bałtyku Południowego i jego zalewów (Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany) w zakresie :

 • Biologii, ekologii oraz taksonomii następujących grup organizmów:
  • fitoplanktonu
  • zooplanktonu
  • ichtioplanktonu
  • makrozoobentosu
  • meiobentosu
  • młodzieży ryb
 • Oceny stanu zasobów pokarmowych  ryb;
 • Mapowania tarlisk ryb morskich oraz słodkowodnych;
 • Badania larw ryb z wykorzystania mikrostruktury otolitów;
 • Ekologii gatunków inwazyjnych;
 • Oceny stanu środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • oceny wielkości dopływu składników biogenicznych z różnych źródeł z terytorium Polski do Bałtyku;
  • oceny stanu zanieczyszczeń środowiska morskiego odpadami pochodzenia antropogenicznego ze szczególnym uwzględnieniem mikroplastików.

Poza działalnością badawczą w Zakładzie wykonuje się też prace eksperckie, w zakres których wchodzą:

 • Kompleksowe badania biologiczne środowiska morskiego z włączeniem badań realizowanych na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury morskiej (instalacje podmorskie, elektrownie wiatrowe, budowle hydrotechniczne);
 • Kompleksowe badania w zakresie oceny skutków wpływu działalności człowieka i przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich na środowisko morskie;
 • Mapowanie siedlisk dennych w obszarach morskich;
 • Opracowywanie uwarunkowań przyrodniczych do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich;
 • Analiza danych przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS);
 • Modelowanie ekologiczne.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
dr Adam Woźniczkaawozniczka@mir.gdynia.pl+48 587-356-224

Zastępca Kierownika
dr Mariusz Zalewskimzalewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-141

Pracownicy samodzielni
dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIBdfey@mir.gdynia.pl+48 587-356-139
prof. dr hab. Ryszard Kornijówrkornijow@mir.gdynia.pl+48 587-356-340
dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. MIR-PIBmpastuszak@mir.gdynia.pl+48 587-356-126
dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIBkpiwosz@mir.gdynia.pl+48 587-356-146
dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIBbmalinga@mir.gdynia.pl+48 587-356-152
Adiunkci
dr Anetta Amerykaameryk@mir.gdynia.pl+48 587-356-289
dr Joanna Całkiewiczjcalkiewicz@mir.gdynia.pl+48 587-356-134
dr Aleksander Drgasadrgas@mir.gdynia.pl+48 587-356-130
dr Magdalena Jakubowska-Lehrmannmjakubowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-129
dr Beata Schmidtbschmidt@mir.gdynia.pl+48 587-356-260
dr Tycjan Wodzinowskitwodzinowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-132
dr Adam Woźniczkaawozniczka@mir.gdynia.pl+48 587-356-224
Asystenci
mgr inż. Marcin Białowąs mbialowas@mir.gdynia.pl+48 587-356-129
dr Martyna Greszkiewiczmgreszkiewicz@mir.gdynia.pl+48 587-356-227
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Małgorzata Dembek mdembek@mir.gdynia.pl+48 587-356-227
mgr Sławomira Gromisz sgromisz@mir.gdynia.pl+48 587-356-145
mgr inż. Katarzyna Horbowakhorbowa@mir.gdynia.pl+48 587-356-145
mgr inż. Aneta Jakubowska*ajakubowska@mir.gdynia.pl+48 913-262-723
dr Sohrab Khanskhan@mir.gdynia,pl+48 587-356-153
mgr Agata Nowakanowak2@mir.gdynia.pl+48 587-356-147
dr Krzysztof Pawlikowskikpawlikowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-149
dr Marc Silberbergermsilberberger@mir.gdynia.pl-
Hanna Sodomahsodoma@mir.gdynia.pl+48 587-356-148
mgr Katarzyna Spichkspich@mir.gdynia.pl+48 587-356-260
dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk*apawelczyk@mir.gdynia.pl+48 913-262-722
mgr Lena Szymaneklszymanek@mir.gdynia.pl+48 587-356-135
dr Tomasz Wandzeltwandzel@mir.gdynia.pl+48 587-356-133
dr Bartosz Witalisbwitalis@mir.gdynia.pl+48 587-356-132
Hanna Wróblewskahwroblewska@mir.gdynia.pl+48 587-356-126
dr Mariusz Zalewskimzalewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-141

Sekretariat
Sekretariat ZakładusekretariatNO@mir.gdynia.pl+48 587-356-148

* – Stacja badawcza w Świnoujściu

Lista wybranych, najważniejszych projektów Zakładu (od 2010 r.)

Akronim Tytuł projektu (pol/ang)OdDoŹródło finansowaniaKierownik tematu
eCUDOElektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych2019-03-012022-02-28Program Operacyjny Polska Cyfrowamgr Lena Szymanek
Electronic Center for Providing Oceanographic Data eCUDO.pl
GRASSZrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim2018-09-212021-09-30Interreg Baltic Sea Regionmgr Tomasz Kulikowski (dr Magdalena Jakubowska)
Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea
GIOŚMonitoring ichtiofauny w Polskich Obszarach Morskich w latach 2017-20202017-08-082020-11-12Główny Inspektorat Ochrony Środowiskamgr Katarzyna Spich
Monitoring of fish fauna in the Polish Marine Areas during 2017-2010
MICROPOLLKompleksowa ocena występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim2017-07-012020-06-30NCBiR, Bonus EEIGdr hab. Barbara Urban-Malinga
Multilevel assessment of microplastics and associated pollutants in the Baltic Sea
BLUEWEBSPotencjał błękitnego wzrostu w kontekście zmian w sieci troficznej Morza Bałtyckiego2017-04-012020-03-31NCBiR, Bonus EEIGdr Aleksander Drgas
Blue growth boundaries in novel Baltic food webs
BirdLifeTestowanie metod minimalizacji przyłowu ptaków2015-12-152017-11-13BirdLife Internationalprof. dr hab. Tomasz Linkowski
Study on mitigation measures to minimise seabird bycatch in gillnet fisheries
GADUS/15Wpływ warunków środowiska na tempo wzrostu larw dorsza (Gadus morhua) w Bałtyku Południowym2015-08-112018-08-10NCN-OPUSdr hab. Dariusz Fey
The effect of the environmental conditions on the growth rate of the early life stages of cod (Gadus morhua L.) in the southern Baltic Sea
BIO-C3Zmiany bioróżnorodności – przyczyny, konsekwencje oraz implikacje dla zarządzania2014-03-012017-12-31NCBiR, Bonus EEIGdr Piotr Margoński
Biodiversity changes - causes, consequences and management implications BIO-C3
GLAERELodowce jako ostoje arktycznych ekosystemów2014-03-012017-04-30Polsko-Norewska Współpraca Badawczadr hab. Dariusz Fey
Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia
HERRINGWspólne transgraniczne działania dla zrównoważonego zarządzania naturalnymi zasobami2012-06-012015-04-31South Balticdr hab. Dariusz Fey
Joint cross-border actions for the sustainable management of a natural resource
DEMONARóżnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej2012-01-012015-03-31Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017dr Katarzyna Piwosz
Diversity and ecology of mixotrophic nanoflagellates in the Gulf of Gdańsk
LAGOONSZintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi i strefą brzegową lagun europejskich w kontekście zmian klimatycznych2011-10-012014-09-307 PR UEdr Piotr Margoński
Integrated water resources and coastal zone management In European lagoons In the context of climate change
ODEMMWarianty Ekosystemowego Zarządzania Zasobami Środowiska Morskiego2010-03-012013-11-307 PR UEdr Piotr Margoński
Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management
ARTWEIDziałania dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód przejściowych2010-01-012013-02-28South Balticdr Piotr Margoński
Action for the reinforcement of the transitional waters' environmental integrity

Lista wybranych, najważniejszych publikacji Zakładu (od 2014 r.)

 1. Piwosz K. 2019. Weekly dynamics of abundance and size structure of specific nanophytoplankton lineages in coastal waters (Baltic Sea). Limnol Oceanogr. doi:10.1002/lno.11177
 2. Pawlikowski K., Kornijów R. 2019. Role of macrophytes in structuring littoral habitats in the Vistula Lagoon (southern Baltic Sea). Oceanologia 61. 26—37
  https://doi.org/10.1016/j.oceano.2018.05.003
 3. Friedland, R., Schernewski, G., Gräwe, U., Greipsland, I., Palazzo, D., Pastuszak M. January 2019. Managing eutrophication in the Szczecin Lagoon  – development, present state and future perspectives. Frontiers in Marine Science – Marine Ecosystem Ecology. DOI 10.3389/fmars.2018.00521. Vol 5, Article 521
 4. Field, R., Crawford, R., Enever, R., Linkowski, T., Martin, G., Morkūnas, J., Morkūnė, R., Rouxel, Y., Oppel, S., 2019.  High contrast panels and lights do not reduce bird bycatch in Baltic Sea gillnet fisheries. Global Ecology and Conservation , doi: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00602
 5. Fey D.P., Jakubowska M., Greszkiewicz M., Andrulewicz E., Otremba Z., Urban-Malinga B. 2019. Are magnetic and electromagnetic fields of anthropogenic origin a potential threats to early life stages of fish? Aquatic Toxicology 209 (2019) 150–158 https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2019.01.023
 6. Stankeviciute M, Jakubowska M., Pazusien˙e J, Makaras T, Otremba Z, Urban-Malinga B, Fey D.P., Greszkiewicz M, Sauliute G, Barsiene J, Andrulewicz E., 2019. Genotoxic and Cytotoxic Effects of 50 Hz 1 mT Electromagnetic Field on Larval Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Baltic Clam (Limecola balthica) and Common Ragworm (Hediste diversicolor), Aquatic Toxicology 208 (2019) 109–117 https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2018.12.023
 7. Kornijów R., Markiyanova M. & Lange E. 2019. Feeding by two closely related species of Chironomus (Diptera: Chironomidae) in south Baltic lagoons, with implications for competitive interactions and resource partitioning. Aquatic Ecology. https://doi.org/10.1007/s10452-019-09691-7
 8. Eero M., Hinrichsen H-H., Hjelm J., Huwer B., Hüssy K., Köster F.W., Margonski P., Plikshs M., Storr-Paulsen M., Zimmermann C. 2019. Designing spawning closures can be complicated: Experience from cod in the Baltic Sea. Ocean & Coastal Management 169, 129-136
 9. Pastuszak M., Bryhn, A. C., Håkanson , L., Stålnacke, P.,  Zalewski, M., Wodzinowski , T. 2018. Reduction of nutrient emission from Polish territory into the Baltic Sea (1988-2014) confronted with real environmental needs and international requirements. Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol 47, Issue 2, pp. 140-166
 10. Pastuszak M., Kowalkowski, T., Kopiński, J.,  Doroszewski, A., Jurga, B., Buszewski, B. 2018. Long-term changes in nitrogen and phosphorus emission into the Vistula and Oder catchments. Environmental Science and Pollution Research, DOI 10.1007/s11356-018-2945-7, 25:29734-29751
 11. Urban-Malinga B, T. Wodzinowski, B. Witalis, M. Zalewski, K. Radtke, W. Grygiel, 2018. Marine litter on the sea floor of the southern Baltic. Mar Poll Bull., 127: 612-617 https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.12.052
 12. Kornijów R., Pawlikowski K., Drgas A., Rolbiecki L., Rychter A. 2018. Mortality of post-settlement clams Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) at an early stage of invasion in the Vistula Lagoon (South Baltic) due to biotic and abiotic factors. Hydrobiologia, 811: 207–219.  https://doi.org/10.1007/s10750-017-3489-4
 13. Kornijów, R. 2018. Ecosystem of the Polish part of the Vistula Lagoon from the perspective of alternative stable states concept, with implications for management issues. Oceanologia, 60:  390-404. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2018.02.004
 14. Reusch T. B. H., Dierking J., Andersson H. C., Bonsdorff E., Carstensen J., Casini M., Czajkowski M., Hasler B., Hinsby K., Hyytiäinen K., Johannesson K., Jomaa S., Jormalainen V., Kuosa H., Kurland S., Laikre L., MacKenzie B. R., Margonski P., Melzner F., Oesterwind D., Ojaveer H., Refsgaard J. C., Sandström A., Schwarz G., Tonderski K., Winder M., and Zandersen M. 2018. The Baltic Sea as a Time Machine for the Future Coastal Ocean. Science Advances, 4 (5)
 15. Jaspers C., B. Huwer, E. Antajan, A. Hosia, H-H. Hinrichsen, A. Biastoch, D. Angel, R. Asmus, C. Augustin, S. Bagheri, S. E. Beggs, T. J. S. Balsby, M. Boersma, D. Bonnet,  J. T. Christensen, A. Dänhardt, F. Delpy, T. Falkenhaug, G. Finenko, N. E. C. Fleming, V. Fuentes, B. Galil, A. Gittenberger, D. C. Griffin, H. Haslob, J. Javidpour,  L. Kamburska, S. Kube, V. T. Langenberg, M. Lehtiniemi, F. Lombard, A. Malzahn, M. Marambio, V. Mihneva,  L. F. Møller, U. Niermann, M. I. Okyar, Z. B. Özdemir, S. Pitois, T. B. H. Reusch , J. Robbens, K. Stefanova, D. Thibault,  H. W. van der Veer, L. Vansteenbrugge, L. van Walraven, A. Woźniczka  2018. Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia. Global Ecol Biogeogr. 2018;00:1–14. https://doi.org/10.1111/geb.12742
 16. Wasmund N., Kownacka J., Göbel J., Jaanus A., Johansen M., Jurgensone I., Lehtinen S. and Powilleit M. 2017. The Diatom/Dinoflagellate Index as an Indicator of Ecosystem Changes in the Baltic Sea 1. Principle and Handling Instruction. Front. Mar. Sci. 4:22. doi: 10.3389/fmars.2017.00022
 17. Szczucka J, Hoppe Ł, Schmidt B, Fey D.P., 2017. Acoustical estimation of fish distribution and abundance in two Spitsbergen fjords, Oceanologia  59(4),585-591; https://doi.org/10.1016/j.oceano.2017.04.007
 18. Köster, F. W., Huwer, B., Hinrichsen, H.-H., Neumann, V., Makarchouk, A., Eero, M., Dewitz, B. V., Hüssy, K., Tomkiewicz, J., Margonski, P., Temming, A., Hermann, J-P., Oesterwind, D., Dierking, J., Kotterba, P., Plikshs, M. 2017. Eastern Baltic cod recruitment revisited—dynamics and impacting factors. ICES Journal of Marine Science, 74 (1): 3-19,  DOI: 10.1093/icesjms/fsw172
 19. Woźniczka A, Wawrzyniak-Wydrowska B, Radziejewska T, Skrzypacz A, 2016. The quagga mussel (Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897) – another Ponto-Caspian dreissenid bivalve in the southern Baltic catchment: the first record from the Szczecin Lagoon. Oceanologia 58 (2), 154-159 http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2015.12.002
 20. Tomczak, M.T., Szymanek, L., Pastuszak, M., Grygiel, W., Zalewski, M., Gromisz, S., Ameryk, A., Kownacka, J., Psuty, I., Kuzebski, E., Grzebielec, R., Margoński, P. 2015. Evaluation of trends and changes in the Gulf of Gdansk ecosystem – an integrated approach. Estuaries and Coasts.Vol. 73, Issue 4, pp. 1779-1788.
 21. Bulczak A.I., Rak D., Schmidt B., Beldowski J. 2015, Observations of near-bottom currents in Bornholm Basin, Slupsk Furrow and Gdansk Deep, Deep-Sea Research II http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2015.02.021
 22. Hosseini-Shekarabi S. P., T. Valinassab, Z. Bystydzieńska and T. Linkowski. 2015. Age and growth of Benthosema pterotum (Alcock, 1890) (Myctophidae) in the Oman Sea. J. Appl. Ichthyol. 31 (2015), 51–56
 23. Knights, A.M., G. J. Piet, R. Jongbloed, J. E. Tamis, T. Churilova, V. Fleming-Lehtinen, B. S. Galil, F. Goodsir, M. Goren, P. Margonski, S. Moncheva, K. N. Papadopoulou, O. Setälä, C. Smith, K. Stefanova, F. Timofte, L. J. White, and L. A. Robinson. 2015. An exposure-effect approach for evaluating ecosystem-wide risks from human activities. ICES Journal of Marine Science, 72: 1105-1115, doi:10.1093/icesjms/fsu245
 24. Marchowski D, Neubauer G, Ławicki Ł, Woźniczka A, Wysocki D, Guentzel S, et al., 2015. The Importance of Non-Native Prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the Declining Greater Scaup Aythya marila: A Case Study at a Key European Staging and Wintering Site. PLoS ONE 10(12): e0145496. doi:10.1371/journal.pone.0145496
 25. Urban-Malinga B., Drgas A., Gromisz S., Barnes N., 2014. Species-specific effect of macrobenthic assemblages on meiobenthos and nematodes from shallow sandy habitat. Marine Biology. 161, 195-212; DOI: 10.1007/s00227-013-2329-y 
 26.  Urban-Malinga B. Meiobenthos in marine coastal sediments. 2014 Sedimentary Coastal Zones from High to Low Latitudes: Similarities and Differences, Geological Society, London, Special Publications (EDs. I.P. Martini and H.R. Wanless), 388:59-78, 2013,doi:10.1144/SP388.9
 27. Freire-Gibb LC, Koss R, Margonski P, Papadopoulou N. 2014. Governance strengths and weaknesses to implement the marine strategy framework directive in European waters. Marine Policy, 44: 172–178, http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2013.08.025i

Skip to content