Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym obszarem działalności Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza jest prowadzenie badań naukowych na obszarze Bałtyku Południowego i jego zalewów (Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany) w zakresie :

 • Biologii, ekologii oraz taksonomii następujących grup organizmów:
  • fitoplanktonu
  • zooplanktonu
  • ichtioplanktonu
  • makrozoobentosu
  • meiobentosu
  • młodzieży ryb
 • Oceny stanu zasobów pokarmowych  ryb;
 • Mapowania tarlisk ryb morskich oraz słodkowodnych;
 • Badania larw ryb z wykorzystania mikrostruktury otolitów;
 • Ekologii gatunków inwazyjnych;
 • Oceny stanu środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • oceny wielkości dopływu składników biogenicznych z różnych źródeł z terytorium Polski do Bałtyku;
  • oceny stanu zanieczyszczeń środowiska morskiego odpadami pochodzenia antropogenicznego ze szczególnym uwzględnieniem mikroplastików.

Poza działalnością badawczą w Zakładzie wykonuje się też prace eksperckie, w zakres których wchodzą:

 • Kompleksowe badania biologiczne środowiska morskiego z włączeniem badań realizowanych na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury morskiej (instalacje podmorskie, elektrownie wiatrowe, budowle hydrotechniczne);
 • Kompleksowe badania w zakresie oceny skutków wpływu działalności człowieka i przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich na środowisko morskie;
 • Mapowanie siedlisk dennych w obszarach morskich;
 • Opracowywanie uwarunkowań przyrodniczych do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich;
 • Analiza danych przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS);
 • Modelowanie ekologiczne.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
dr Adam Woźniczkaoceanografia-rybacka-ekologia-morza@mir.gdynia.pl+48 587-356-224