Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym obszarem działalności Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza jest prowadzenie badań naukowych na obszarze Bałtyku Południowego i jego zalewów (Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany) w zakresie :

 • Biologii, ekologii oraz taksonomii następujących grup organizmów:
  • fitoplanktonu
  • zooplanktonu
  • ichtioplanktonu
  • makrozoobentosu
  • meiobentosu
  • młodzieży ryb
 • Oceny stanu zasobów pokarmowych  ryb;
 • Mapowania tarlisk ryb morskich oraz słodkowodnych;
 • Badania larw ryb z wykorzystania mikrostruktury otolitów;
 • Ekologii gatunków inwazyjnych;
 • Oceny stanu środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • oceny wielkości dopływu składników biogenicznych z różnych źródeł z terytorium Polski do Bałtyku;
  • oceny stanu zanieczyszczeń środowiska morskiego odpadami pochodzenia antropogenicznego ze szczególnym uwzględnieniem mikroplastików.

Poza działalnością badawczą w Zakładzie wykonuje się też prace eksperckie, w zakres których wchodzą:

 • Kompleksowe badania biologiczne środowiska morskiego z włączeniem badań realizowanych na potrzeby budowy i eksploatacji infrastruktury morskiej (instalacje podmorskie, elektrownie wiatrowe, budowle hydrotechniczne);
 • Kompleksowe badania w zakresie oceny skutków wpływu działalności człowieka i przedsięwzięć realizowanych w obszarach morskich na środowisko morskie;
 • Mapowanie siedlisk dennych w obszarach morskich;
 • Opracowywanie uwarunkowań przyrodniczych do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich;
 • Analiza danych przestrzennych w Systemach Informacji Geograficznej (GIS);
 • Modelowanie ekologiczne.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
dr Adam Woźniczkaawozniczka@mir.gdynia.pl+48 587-356-224

Zastępca Kierownika
dr Mariusz Zalewskimzalewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-141

Pracownicy samodzielni
dr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIBdfey@mir.gdynia.pl+48 587-356-130
prof. dr hab. Ryszard Kornijówrkornijow@mir.gdynia.pl+48 587-356-340
prof. dr hab. Tomasz Linkowskitlinkowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-133
dr hab. inż. Marianna Pastuszak, prof. MIR-PIBmpastuszak@mir.gdynia.pl+48 587-356-126
dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIBbmalinga@mir.gdynia.pl+48 587-356-152
Adiunkci
dr Anetta Amerykaameryk@mir.gdynia.pl+48 587-356-289
dr Aleksander Drgasadrgas@mir.gdynia.pl+48 587-356-130
dr Katarzyna Piwoszkpiwosz@mir.gdynia.pl-
dr Jan Warzochajwarzocha@mir.gdynia.pl+48 587-356-147
dr Adam Woźniczkaawozniczka@mir.gdynia.pl+48 587-356-224
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Marcin Białowąs mbialowas@mir.gdynia.pl+48 587-356-129
dr Joanna Całkiewiczjcalkiewicz@mir.gdynia.pl+48 587-356-260
mgr Małgorzata Dembek mdembek@mir.gdynia.pl+48 587-356-227
mgr Martyna Greszkiewiczmgreszkiewicz@mir.gdynia.pl+48 587-356-227
mgr Sławomira Gromisz sgromisz@mir.gdynia.pl+48 587-356-145
mgr inż. Katarzyna Horbowakhorbowa@mir.gdynia.pl+48 587-356-145
mgr inż. Aneta Jakubowska*ajakubowska@mir.gdynia.pl+48 913-262-727
dr Magdalena Jakubowska mjakubowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-129
mgr Anna Jankowska-Tessmer ajankowska@mir.gdynia.pl+48 587-356-148
mgr Janina Kownackajkownacka@mir.gdynia.pl+48 587-356-289
mgr Krzysztof Pawlikowskikpawlikowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-149
dr Beata Schmidtbschmidt@mir.gdynia.pl+48 587-356-149
dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk*apawelczyk@mir.gdynia.pl+48 913-262-727
mgr Lena Szymaneklszymanek@mir.gdynia.pl+48 587-356-135
mgr Bartosz Witalisbwitalis@mir.gdynia.pl+48 587-356-132
dr Tycjan Wodzinowskitwodzinowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-132
Hanna Wróblewskahwroblewska@mir.gdynia.pl+48 587-356-126
dr Mariusz Zalewskimzalewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-141
* – Stacja badawcza w Świnoujściu