dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB

dr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
kpiwosz@mir.gdynia.pl
tel: +48 587 356 146, p. 923,
twitter: @KasiaPiwosz

Zainteresowania badawcze

Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest ekologia mikroorganizmów w środowisku wodnym. W swoich badaniach wykorzystuję nowoczesne metody molekularne. Szczegółowe kierunki prowadzonych przeze mnie badań obejmują:

  • Bioróżnorodność bakterii i pierwotniaków,
  • Rozmieszczenie i zmienność sezonowa bakterii i pierwotniaków,
  • Rola bakterii i pierwotniaków w obiegu węgla,
  • Zależności troficzne pomiędzy mikroorganizmami
  • Wpływ czynników środowiskowych na powyższe.

Wybrane projekty

2022Jak złożone są mikrobiologiczne sieci pokarmowe w środowisku wodnym? Wyjaśnienie troficznej roli średniej wielkości heterotroficznych wiciowców nanoplanktonowych w wodach słodkich i słonawych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczka projektu
2021Znaczenie bakteriożernych i wszystkożernych wiciowców nanoplanktonowych z gromady Cercozoa w mikrobiologicznych sieciach troficznych w Morzu Bałtyckim. Projekt statutowy MIR-PIB. Kierowniczka projektu
20212021: Międzynarodowy projekt „INNPP: Effect of decreasing inorganic N:P ratio on the plankton community”. Projekt AQUACOSM Transnational Access w ramach europejskiej sieci AQUACOSM – H2020-INFRIA-Projekt Nr 731065. Współpraca z Uniwersytetem w Helsinkach (dr Kristian Spilling), Instytutem Badań Morza Bałtyckiego w Warnemünde (prof. Matthias Lorenz), Instytutem Ekologii Wód Słodkich i Rybactwa Śródlądowego w Stechlinie (prof. Hans-Peter Grossart). Kierowniczka projektu
20212021: Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO) Projekt nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”. Wykonwaczyni
2020-2022Projekt dla młodych naukowców „Single-cell orchestration of nitrogen fixation and photosynthesis in Trichodesmium”. Projekt nr 20-02827Y finansowany przez Agencję Grantową Republiki Czeskiej (GAČR). Doradztwo merytoryczne
2018-2021Projekt dla młodych naukowców „AAPs rule! Aerobic anoxygenic phototrophs: their role in carbon utilization under light in freshwater ecosystems”. Projekt nr 18-14095Y finansowany przez Agencję Grantową Republiki Czeskiej (GAČR). Kierowniczka projektu.
2015-2017Projekt „Factors regulating the phototrophic activity of freshwater community of Betaproteobacteria”. Grant nr 15-12197S finansowany przez Agencję Grantową Republiki Czeskiej (GAČR). Współpraca z Instytutem Hydrobiologii Czeskiej Akademii Nauk (dr Vojtěch Kasalický). Współkierowniczka projektu.
2015-2017Projekt „How fast is microbial loop?” Grant nr 13-11281S finansowany przez Agencję Grantową Republiki Czeskiej (GAČR). Wykonawczyni.
2015-2019„ALGATECH plus” Projekt nr LO1416 finansowany przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej. Wykonawczyni.
2012-2015Międzynarodowy projekt „DEMONA: Różnorodność i ekologia wiciowców miksotroficznych w wodach Zatoki Gdańskiej”. Grant nr PSPB-036/2010, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego. Współpraca z Uniwersytetem w Zurychu w Szwajcarii (prof. Jakob Pernthaler). Kierowniczka projektu.
2010-2014Międzynarodowy projekt „CBOL: Sezonowe różnice w bioróżnorodności bakterii oraz pierwotniaków nano- i pikoplanktonowych z trzech stref estuarium Wisły” Grant nr 795/N-CBOL/2010/0 finansowany przez MNiSW. Współpraca z Uniwersytetem w Bangor w Wielkiej Brytanii (Prof. Simon Creer) oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr hab. Marcin Gołębiewski). Kierowniczka projektu.
2010-2011Międzynarodowy projekt „ARCTICNET: Mezoskalowe rozmieszczenie sympagicznych i pelagicznych pierwotniaków w pokrywie lodowej wód Archipelagu Kanadyjskiego”. Grant nr 695/N-ARCTICNET/2010/0 finansowany przez MNiSW, współpraca z Fisheries and Oceans Canada (dr Christine Michel, dr Andrea Niemi). Wykonawczyni.
2010Międzynarodowy projekt „KONGHAU: The Kongsfjord-Hausgarten transect case study: Impact of climate on Arctic marine community structures and food webs”. Grant nr 658/W-HAUSGARTEN/2010/0 finansowany przez MNiSW. Wykonawczyni.

Wybrane konferencje

11-12.11.2020Piwosz K, Villena-Alemany C. Contribution of photoheterotrophy by aerobic anoxygenic phototrophic bacteria to freshwater community metabolisms. ISME Virtual Microbial Ecology Summit #UnityInDiversity.
1-6.09.2019Piwosz K, Shabarova T, Pernthaler J, Posch T, Šimek K, Porcal P, Salcher MM. How much sense do amplicon data make? Are bacterial and eukaryotic SSU amplicon data reliable in context of their ecological interpretations? SAME16: 16th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, Poczdam, Niemcy.
5-7.04.2019Piwosz K. Ekologia a ochrona środowiska (wykład plenarny zamykający konferencję). IAKOŚ: Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Gdańsk, Polska.
12-17.08.2018Piwosz K, Shabarova T, Tomasch, Simek K, Kopejtka K, Kahl S, Pieper DH, Koblizek M. Determining lineage-specific bacterial growth curves with a novel approach based on amplicon reads normalization using internal standard (ARNIS). ISME17: 17th International Symposium on Microbial Ecology, Lipsk, Niemcy.
22-25.05.2018Piwosz K. Getting insight into the invisible: Application of molecular methods to study the ecology of pico- and nanophytoplankton (Wykład otwierający sesję). 37th International Conference of the Polish Phycological Society, Kraków, Polska.
3-8.09.2017Piwosz K, Shabarova T, Tomasch J, Šimek K, Kopejtka K, Grujić V, Salcher MM, Koblížek M. Throughout insight into bacterial growth rates: getting high resolution data. SAME15: 15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology, Zagreb, Chorwacja
26-29.01.2016Piwosz, K, Villiger J, Pernthaler J. Diversity and dynamics of nanophytoplankton in the Gulf of Gdańsk. EMBO|EMBL Symposium: A New Age of Discovery for Aquatic Microeukaryotes. Heidelberg, Niemcy.
23-28.08.2015Piwosz K. Who was the last aplastidic cryptophyte? EPC6: 6th European Phycological Congress (EPC6), Londyn, Wielka Brytania
18-21.11.2014Piwosz, K, Villiger J, Pernthaler J. Dynamics of main nanophytoplankton groups in brackish, coastal waters of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea). International workshop Microbes in the Baltic: Small things, small sea, big questions, Gdynia, Polska
24-29.08.2014Piwosz, K, Villiger J, Pernthaler J. Dynamics and diversity of cryptophyte algae in the brackich waters of the Gulf of Gdańsk. ISME15: 15th International Symposium on Microbial Ecology, Seul, Korea Południowa
8-13.09.2013Piwosz K, Całkiewicz J, Gołębiewski M, Creer S. Impact of the Vistula River on nanophytoplankton communities in the brackish waters of the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea). SAME13: the first EMBO Conference on Aquatic Microbial Ecology (13th Symposium on Aquatic Microbial Ecology), Stresa, Włochy.
28.07-2.08.2013Piwosz K, Villiger J, Pernthaler J. Seasonal dynamics of mixotrophic nanoflagellates in brackish, coastal waters of the Gulf of Gdansk (Baltic Sea). ICOP XIV: The International Congress of Protistology, Vancouver, Kanada.
8-12.04.2013Piwosz K. Application of molecular methods, with emphasis on fluorescence in situ hybridization, for identification of nano- and picoplanktonic organisms (Wykład plenarny). HELCOM Workshop and Training Course on Phytoplankton, Gdynia, Polska.

Nagrody / Dyplomy

2021Nagroda II stopnia przyznana przez dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
2021Indywidualna nagroda dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) za wyróżniający dorobek publikacyjny w 2020 roku.
2020Nagroda International Society for Microbial Ecology dla najlepszej Ambasadorki w latach 2019-2020.
2017-2019Indywidualna nagroda dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) za wyróżniający dorobek publikacyjny w latach 2016-2018.
2015-2016Stypendium w ramach programu parnterskiego EMBL Advanced Training Centre Corporate Partnership Programme Fellowship
2015Nagroda dla młodych naukowców od Europejskiej Federacji Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS: Federation of European Microbiological Societies) na udział w konferencji 6th European Phycological Congress
2014Stypendium naukowe Dyrektora Instytutu Badań Morza Bałtyckiego w Warnemünde w Niemczech na odbycie stażu naukowego
2013-2014Indywidualna nagroda dyrektora MIR-PIB za wyróżniający dorobek publikacyjny w latach 2012-2013
2007-2008Trzy stypendia naukowe Szwajcarskiej Fundacji Hydrobiologicznej i Limnologicznej na pobyt w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu w Zurichu
2008Stypendium naukowe Uniwersytetu w Zurichu
2004Nagroda od Gordon Research Conferences na udział w konferencji Gordon Research Conference on Marine Microbes

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

  • Członkini-założycielka i skarbniczka (2007-2010) Sopockiego Towarzystwa Naukowego.
  • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów: Przewodnicząca Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej.
  • Ambasadorka International Society for Microbial Ecology (ISME).

Publikacje

2022      Piwosz, K., Villena-Alemany, C., and Mujakić, I. (in press) Photoheterotrophy by aerobic anoxygenic bacteria modulates carbon fluxes in a freshwater lake. The ISME Journal. DOI: 10.1038/s41396-021-01142-2

2022      Mujakić, I., Piwosz, K., and Koblížek, M. (2022) Phylum Gemmatimonadota and Its Role in the Environment. Microorganisms 10: 151.

2021      Fecskeová, L.K., Piwosz, K., Šantić, D., Vrdoljak Tomaš, A., Šestanović, S., Hanusová, M. et al. (2021) Lineage-specific growth curves document large differences in response of individual groups of marine bacteria to the top-down and bottom-up controls. mSystems 6: e00934-00921.

2021      Kornijów, R., K. Pawlikowski, L. A. Błędzki, A. Drgas, K. Piwosz, A. Ameryk and J. Całkiewicz (2021). „Co-occurrence and potential resource partitioning between oligochaetes and chironomid larvae in a sediment depth gradient.” Aquatic Sciences 83(3): 51.

2021      Šantić, D., K. Piwosz, F. Matić, A. Vrdoljak Tomaš, J. Arapov, J. L. Dean, M. Šolić, M. Koblížek, G. Kušpilić and S. Šestanović (2021) Artificial neural network analysis of microbial diversity in the central and southern Adriatic Sea Scientific Reports 11: 11186

2021      Piwosz K, Mukherjee I, Salcher MM, Grujčić V, Šimek K (2021) CARD-FISH in the Sequencing Era: Opening a New Universe of Protistan Ecology. Front Microbiol 12:640066

2021      Mujakić I, Andrei A-S, Shabarova T, Kolesár Fecskeová L, Salcher MM, Piwosz K, Ghai R, Koblizek M (2021) Common presence of phototrophic Gemmatimonadota in temperate freshwater lakes. mSystems 6:e01241-20

2021      Ameryk A, Kownacka J, Zalewski M, Piwosz K. (2021) Typical freshwater and marine bacterial lineages dynamics at salinity between 0 and 4 in the Vistula Lagoon. Estuar Coast Shelf Sci 250:107100

2020      Koblížek M, Dachev M, Bína D, Nupur, Piwosz K, Kaftan D (2020) Utilization of light energy in phototrophic Gemmatimonadetes. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 23:112085

2020      Kopejtka K, Tomasch J, Zeng Y, Selyanin V, Dachev M, Piwosz K, Tichý M, Bína D, Gardian Z, Bunk B, Brinkmann H, Geffers R, Sommaruga R, Koblížek M (2020) Simultaneous presence of bacteriochlorophyll and xanthorhodopsin genes in a freshwater bacterium. mSystems 5:e01044-20

2020      Piwosz K, Vrdoljak A, Frenken T, González-Olalla JM, Šantić D, McKay RM, Spilling K, Guttman L, Znachor P, Mujakić I, Fecskeová LK, Zoccarato L, Hanusová M, Pessina A, Reich T, Grossart H-P, Koblížek M (2020) Light and primary production shape bacterial activity and community composition of aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in a microcosm experiment. mSphere 5:e00354-20

2020      Piwosz K, Shabarova T, Pernthaler J, Posch T, Šimek K, Porcal P, Salcher MM (2020) Bacterial and Eukaryotic Small-Subunit Amplicon Data Do Not Provide a Quantitative Picture of Microbial Communities, but They Are Reliable in the Context of Ecological Interpretations. mSphere 5 e00052-20

2019      Kolesár Fecskeová L, Piwosz K, Hanusová M, Nedoma J, Znachor P, Koblížek M (2019) Diel changes and diversity of pufM expression in freshwater communities of anoxygenic phototrophic bacteria. Scientific Reports 9, 18766.

2019      Piwosz K (2019) Weekly dynamics of abundance and size structure of specific nanophytoplankton lineages in coastal waters (Baltic Sea). Limnology and Oceanography 64(5), 2172-2186

2019      Kolářová E, Medová H, Piwosz K, Koblížek M (2019) Seasonal dynamics of aerobic anoxygenic phototrophs in freshwater lake Vlkov. Folia Microbiologica 64, 705-710

2018      Piwosz K, Shabarova T, Tomasch, Simek K, Kopejtka K, Kahl S, Pieper DH, Koblizek M (2018) Determining lineage-specific bacterial growth curves with a novel approach based on amplicon reads normalization using internal standard (ARNIS). ISME J 12(11): 2640

2018      Piwosz K, Całkiewicz J, Gołębiewski M, Creer S (2018) Diversity and community composition of pico- and nanoplanktonic protists in the Vistula River estuary (Gulf of Gdansk, Baltic Sea). Estuar Coast Shelf Sci 207: 242

2018      Piwosz K, Kaftan D, Dean J, Šetlík J, Koblížek M (2018) Non-linear effect of irradiance on photoheterotrophic activity and growth of the aerobic anoxygenic phototrophic bacterium Dinoroseobacter shibae. Envir Microbiol 20: 724

2018      Kasalický V, Zeng Y, Piwosz K, Šimek K, Kratochvilová H, Koblížek M (2018) Common presence of aerobic anoxygenic photosynthesis within the genus Limnohabitans. Appl Envir Microbiol 84: UNSP e02116-17

2017      Gołębiewski M, Całkiewicz J, Creer S, Piwosz K (2017) Tideless estuaries in brackish seas as a possible freshwater- marine transition zones for bacteria – the case study of the Vistula river estuary. Envir Microbiol Rep 9:129

2017      Medlin LK, Piwosz K, Metfies K (2017) Uncovering hidden biodiversity in the Cryptophyta: New picoplanktonic diversity from clone library studies at the Helgoland time series site in the southern German Bight. Vie et Milieu – Life & Environment 67:27

2016      Piwosz K, Kownacka J, Ameryk A, Zalewski M, Pernthaler J (2016). Phenology of cryptomonads and the CRY1 lineage in a coastal brackish lagoon (Vistula Lagoon, Baltic Sea). J Phycol 52: 626

2015      Piwosz K, Spich K, Całkiewicz J, Weydmann A, Kubiszyn A, Wiktor J. (2015) Distribution of small phytoflagellates along an Arctic fjord transect. Environ. Microbiol 17: 2393

2015      Kędra M, Moritz C, Choy ES, Górska B, David C, Degen R, Duerksen S, Ellingsen I, Grebmeier JM, Kirievskaya D, van Oevelen D, Piwosz K, Samuelsen A, Węsławski JM. (2015) Status and trends in the ecoefficiency of Arctic food webs. Polar Res. 34: 23775

2015      Piwosz K, Villiger J, Pernthaler J (2015) Numbers vs. reads: comparison of patterns in algal dynamics revealed by high throughput sequencing and microscopic counts. Eur. J. Phycol. 50(S1):134

2015      Piwosz K, (2015) Who was the last aplastidic cryptophyte. Eur. J. Phycol. 50(S1):53

2014      Kubiszyn A, Piwosz K, Wiktor, J Jr, Wiktor J. (2014) The effect of inter-annual Atlantic water inflow variability on the planktonic protist community structure in the West Spitsbergen waters during the summer. J Plan Res 36: 1190

2013      Piwosz K, Wiktor JM, Niemi A, Tatarek A, Michel C (2013) Mesoscale distribution and functional diversity of picoeukaryotes in the first-year sea ice of the Canadian Arctic. ISME J 7:1461

2013      Kuklinski P, Berge J, McFadden L, Dmoch K, Zajaczkowski M, Nygård H, Piwosz K, Tatarek A (2013) Seasonality of occurrence and recruitment of Arctic marine benthic invertebrate larvae in relation to environmental variables. Polar Biol 36:549

2013      Piwosz K, Salcher MM, Zeder M, Ameryk A, Pernthaler J (2013) Seasonal dynamics and activity of typical freshwater bacteria in brackish waters of the Gulf of Gdańsk, Limnol Oceanogr 58:817

2013      Kownacka J, Edler L, Gromisz S, Łotocka M, Olenina I, Ostrowska M, Piwosz K (2013) Non-indigenous species Chaetoceros cf. lorenzianus Grunow 1863 – A new, predominant component of autumn phytoplankton in the southern Baltic Sea. Estuar Coast Shelf Sci 119:101

2011      Piwosz K, Pernthaler J (2011) Enrichment of Omnivorous Cercozoan Nanoflagellates from Coastal Baltic Sea Waters. PLoS ONE 6:e24415

2010      Piwosz K, Pernthaler J (2010) Seasonal population dynamics and trophic role of planktonic nanoflagellates in coastal surface waters of the Southern Baltic Sea. Environ. Microbiol 12:364

2009      Piwosz K, Walkusz W, Hapter R, Wieczorek P, Haakon H, Wiktor J (2009) Comparison of productivity and phytoplankton in a warm (Kongsfjorden) and a cold (Hornsund) Spitsbergen fjord in mid-summer 2002. Polar Biol 32:549

2005      Wiktor J, Wojciechowska K (birth name) (2005) Differences in taxonomic composition of summer phytoplankton in two fjords of West Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research 26: 59

Skip to content