dr inż. Mariusz Kosmowski

dr inż. Mariusz Kosmowski

Zainteresowania badawcze

Analiza zjawisk i procesów zachodzących w przetwórstwie zwierząt wodnych. Główne zainteresowania dotyczą mechanizacji obróbki surowców morskich i słodkowodnych, głównie ryb, na cele spożywcze i paszowe.

Szczegółowe kierunki prowadzonych badań obejmują:

 • badania właściwości morfometryczno-mechanicznych ryb i innych zwierząt wodnych jako podstawy do projektowania maszyn,
 • mechanizacja i automatyzacja przetwórstwa dużych ryb morskich,
 • sposoby obróbki i konstrukcja maszyn do przetwórstwa skorupiaków (kryla) i głowonogów (kalmary),
 • mechanizacja obróbki ryb małych,
 • obróbka ryb słodkowodnych.

Projekty (od 2012 r.)

2022-2023Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych. Projekt innowacyjny ARiMR nr 00001-6520.13-OR1100001/21. Współwykonawca
2020-2021Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r. Projekt innowacyjny ARiMR nr 00001-65212-OR1100004/18. Współwykonawca.
2019–2022Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Koszalińską. Projekt ARiMR nr 00001-6521.2-OR1600001/18/19. Kierownik części projektu realizowanej w MIR.
2019 - 2022Opracowanie programu wykorzystania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Projekt ARiMR nr 00001-6521.2-OR1100004/18. Współwykonawca.
2018Mechaniczne odzyskiwanie niezdegradowanego mięsa z kręgosłupów łososi, współautor, dotacja
2018Dwufunkcyjne urządzenie do cięcia tuszek na dzwonka i filetów na paski, współautor, dotacja
2017Porcjowanie indywidualnie mrożonych filetów rybnych, współautor, dotacja
2016Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych – etap drugi, dotacja, współautor
2015Wpływ warunków i sposobów wędzenia na zawartość WWA (w tym benzo[a]pirenu) i wartość odżywczą ryb wędzonych, współautor
2015Analiza popytu na wdrożenia i szkolenia w sektorze przedsiębiorstw rybnych, współautor, dotacja
2014Mechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych, kierownik projektu, dotacja
2013-2015Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW). Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00010-61720-OR0200007/12, współautor
2012-2013Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00002-61724-OR1600005/10. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Koszalińską, współautor
2012-2013Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00001-61724-OR0200001/10, współautor

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (od 2006 r.)

Konferencje międzynarodowe

 • Dowgiałło A., M. Kosmowski, J. Diakun. Maszina dla oczistki łososiewoj kożi. III Mieżdunarodnyj Bałtijskij Morskoj Forum. Swietłogorsk, Rossijskaja Federacija, (24-30.05.2015).

 Targi branżowe

 • 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych „Polfish 2013” w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za odgławiarkę cięciem okołoskrzelowym i Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za delikatesowy filet z karpia bez ości, (22-24.05.2013).
 • 17. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów „Gastroexpo 2013” w Gdańsku. Wyróżnienie za przecinarkę ości w filetach ryb karpiowatych, (22-24.05.2013).
 • 14. Targi POLFISH 2017. Puchar Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za najciekawszy produkt prezentowany na targach – uniwersalną odłuszczarkę, (7-9.06.2017).
 • 15. Targi POLFISH 2019. Medal Mercurius Gedanensis za patroszarkę próżniową dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych (29-31.05.2019).
 • 14-16.09.2022   16. Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze „Polfish 2022” w Gdańsku. Grand Prix Mercurius Gedanensis za urządzenie do oddzielania nerki od pozostałości po filetowaniu lub płatowaniu karpi.

Wystawy innowacji

 • 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). Srebrny medal za „Przecinarki ości w produktach z karpi”.
 • VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej „NOWE CZASY” 2012 w Sewastopolu. Złoty medal za „Odgławiarkę karpi cięciem okołoskrzelowym”.
 • Taipei International Invention Show & Technomart „2012 INST” Złoty medal od Chińskiego Towarzystwa Innowacji i Wynalazków (Tajwan) za „Zestaw maszyn do przecinania ości w produktach z karpi”.
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2013″ Złoty medal z wyróżnieniem za ”Oddzielacz nerki od kręgosłupa ryb”
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2014” Zloty medal z wyróżnieniem za „Uniwersalną odłuszczarkę ryb”.
 • XVII Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014 w Moskwie. Złoty medal za „Maszynę do czyszczenia skór z łososi”.
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2015”. Zloty medal z wyróżnieniem za „Oddzielacz nerek od kręgosłupów ryb karpiowatych”.
 • 2015 Taipei Int’l Invention Show & Technomart. Brązowy medal za „Innowacyjną metodę odłuszczania ryb”.
 • 13th International Innovation Exhibition ARCA 2015 w Zagrzebiu. Brązowy medal za „Innowacyjną metodę odłuszczania ryb”.
 • International Exhibition of Economic and Scientific Innovations „Intarg 2015” w Krakowie. Srebrny medal za „Uniwersalny sposób odłuszczania ryb”.
 • International Innovation Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions, 16th-17th June 2016, Werk Arena Trinec, Czech Republic. Silver medal for the invention “Devices for carp processing in small plants”.
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2017. Platinum medal for invention: “Device for cutting fish into steaks or strips”, Warszawa 9-11 of October 2017.
 • International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition. Bangkok 2017. Złoty medal za „Podciśnieniową patroszarkę dla całych lub patroszonych ryb karpiowatych”.
 • International Warsaw Invention Show IWIS 2018. Gold medal for invention: “Method for scraping meat from salmon backbones after filleting”, 15-17 October 2018 Warszawa.
 • International Warsaw Invention Show “IWIS 2019”. Platinum medal for Vacuum gutting machine for whole or gutted cyprinids.
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2020”. Złoty medal za „Deheading machine with circular cut for carp and other cyprinids”.
 • International Invention Show „Inova” Zagrzeb, Chorwacja 2021. Złoty medal za „Innovative machine for efficient deheading of carps and other cyprinidae”
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2021”. Złoty medal za „Device for cutting fresh and frozen fish fillets into strips”
 • International Invention and Trade Expo. London 2022. Złoty medal za „Machine for separating kidneys from meat-and-bone residuals after filleting or semi-filleting”.
 • International Warsaw Invention Show „IWIS 2022”. Złoty medal za „Machine for separating kidneys from meat-and-bone residuals after filleting or semi-filleting”.

Nagrody / Dyplomy (od 2012 r.)

Nagroda MRiRW

 • Nagroda za współudział w realizacji pracy naukowej pt.: „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe”, Warszawa, 2014.

Nagrody Dyrektora MIR

 • Nagroda za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń w 2015.
 • Nagroda III stopnia za wyróżniający się dorobek naukowy, wdrożeniowy, edukacyjny lub organizacyjny w roku 2017.
 • Nagroda za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń w 2021 r.

Prezes Rady Ministrów

 • Odznaka honorowa “Za Zasługi dla Wynalazczości”, Warszawa, 2016.

Krajowa Rada SPWiR

 • Medal honorowy SPWiR im. Tadeusza SENDZIMIRA za osiągnięcia innowacyjne, wynalazcze i wdrożeniowe w zakresie projektowania maszyn dla rybołówstwa. Krajowa Rada Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa, 2018.

Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Za projekt: Zestaw maszyn do przecinania ości w produktach z karpi, luty 2013.
 • Za projekt: Odgławiarka ryb karpiowatych cięciem okołoskrzelowym, luty 2013.
 • Za projekt: Uniwersalna odłuszczarka ryb, luty 2015.
 • Za projekt: Maszyna do czyszczenia skór z łososi, luty 2015.
 • Za projekt: Oddzielacz nerek od kręgosłupów ryb karpiowatych, marzec 2016.
 • Za projekt: Urządzenie do cięcia półwyrobów z ryb na dzwonka lub paski. Warszawa, marzec 2018.
 • Za projekt: Podciśnieniowa patroszarka dla ryb karpiowatych. Warszawa, marzec 2018

Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za najciekawszy produkt prezentowany na 12. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2013.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”.
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Publikacje

 • Maszyna do czyszczenia skór z łososi, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2/2015.
 • Urządzenie do podciśnieniowego patroszenia karpi, Inżynieria Przemysłu Spożywczego 3/2015.
 • Mechaniczne odłuszczanie ryb- cz. I, Inżynieria Przemysłu Spożywczego 3/2016.
 • Mechaniczne odłuszczanie ryb -cz. II, Inżynieria Przemysłu Spożywczego 2/2017.
 • Przegląd sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2018.
 • 2022 Wykorzystanie nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury oraz zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Pod redakcją Bogusława Pawlikowskiego. Wydawnictwo MIR-PIB, Gdynia 2022, str. 128. Współautor.

Patenty (od 2012 r.)

 • Dowgiałło A., Kosmowski M.: Urządzenie do odgławiania ryb, patent PL213010, ogłoszono 2012.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M.: Urządzenie do układania małych ryb pelagicznych na przenośniku, patent PL211336, ogłoszono 2012.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M.: Maszyna do przecinania ości w płatach ryb karpiowatych, patent PL213551, ogłoszono 2013.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M.: Sposób przecinania ości w płatach ryb karpiowatych, patent PL214805, ogłoszono 2013.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M.: Urządzenie do odgławiania ryb karpiowatych, patent PL220744, ogłoszono 2015.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M.: Sposób odgławiania ryb, patent PL220878, ogłoszono 2016.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M.: Urządzenie do czyszczenia skóry rybiej, patent PL222114, ogłoszono 2016.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M. Sikora M.: Sposób oczyszczania skór ryb, patent PL222115, ogłoszono 2016.
 • Kosmowski M., Dowgiałło A., Sikora M.: Urządzenie do mechanicznego otwierania jamy brzusznej ryb, patent PL225977, ogłoszono 2017.
 • Kosmowski M., Dowgiałło A.: Sposób indywidualnego odłuszczania ryb, patent PL226155, ogłoszono 2017.
 • Kosmowski M., Dowgiałło A.: Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb, patent PL226156, ogłoszono 2017.
 • Dowgiałło A., Kosmowski M.: Urządzenie do obróbki pozostałości po płatowaniu ryb karpiowatych, patent PL230613, ogłoszono 2018.
 • Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do poprzecznego przecinania filetów mrożonych i tuszek. Patent nr 235560, ogłoszono 2020.

Skip to content