Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym zadaniem Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowo-badawczych dla branży rybnej w zakresie unowocześniania technologii i mechanizacji przetwórstwa rybnego oraz oceny jakości surowców i produktów z ryb i bezkręgowców.

Do zadań Zakładu w szczególności należą:

  • badania i ocena wartości użytkowej ryb i innych surowców żywnościowych pochodzenia morskiego,
  • badania rozwojowe w zakresie technologii przetwórstwa surowców rybnych na produkty spożywcze, paszowe i techniczne,
  • prace badawcze i projektowe w zakresie mechanizacji operacji jednostkowych i procesów w przemyśle rybnym,
  • opracowywanie rozwiązań systemowych oraz szkolenia w zakresie technologii przetwórstwa rybnego, w tym sterowania jakością – na zlecenia,
  • opracowywanie założeń technologiczno-technicznych oraz ekspertyz i opinii dotyczących operacji i procesów dla przemysły rybnego – na zlecenia.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
adowgiallo@mir.gdynia.pl+48 587-356-185

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałłotechmech@mir.gdynia.pl+48 587-356-185
Adiunkci
dr inż. Bogdan Pawlikowskibpawlikowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-184/180
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr inż. Mariusz Kosmowskimkosmowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-361
Krystyna Igras-Zielińskakzielinska@mir.gdynia.pl+48 587-356-189
mgr inż. Dorota Janiszewskadjaniszewska@mir.gdynia.pl+48 587-356-181
mgr inż. Katarzyna Komar-Szymczakkszymczak@mir.gdynia.pl+48 587-356-276
mgr inż. Kamila Koziełkkoziel@mir.gdynia.pl+48 587-356-209