Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym zadaniem Zakładu Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowo-badawczych dla branży rybnej w zakresie unowocześniania technologii i mechanizacji przetwórstwa rybnego oraz oceny jakości surowców i produktów z ryb i bezkręgowców.

Do zadań Zakładu w szczególności należą:

 • badania i ocena wartości użytkowej ryb i innych surowców żywnościowych pochodzenia morskiego,
 • badania rozwojowe w zakresie technologii przetwórstwa surowców rybnych na produkty spożywcze, paszowe i techniczne,
 • prace badawcze i projektowe w zakresie mechanizacji operacji jednostkowych i procesów w przemyśle rybnym,
 • opracowywanie rozwiązań systemowych oraz szkolenia w zakresie technologii przetwórstwa rybnego, w tym sterowania jakością – na zlecenia,
 • opracowywanie założeń technologiczno-technicznych oraz ekspertyz i opinii dotyczących operacji i procesów dla przemysły rybnego – na zlecenia.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
adowgiallo@mir.gdynia.pl+48 587-356-185

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałłotechmech@mir.gdynia.pl+48 587-356-185
dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. MIR-PIBmjakubowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-271
Adiunkci
dr inż. Bogusław Pawlikowskibpawlikowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-184/180
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr inż. Mariusz Kosmowskimkosmowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-361
mgr inż. Dorota Janiszewskadjaniszewska@mir.gdynia.pl+48 587-356-181
mgr inż. Katarzyna Komar-Szymczakkszymczak@mir.gdynia.pl+48 587-356-276
mgr inż. Kamila Koziełkkoziel@mir.gdynia.pl+48 587-356-209

Sekretariat
Krystyna Igras-Zielińskakzielinska@mir.gdynia.pl+48 587-356-189

Najważniejsze projekty (od 2010 r.)

 1. Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych. 2010–2013. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 2. Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe. 2010–2013. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” wspólnie z Politechniką Koszalińską
 3. Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW).  2012–2013. Realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 4. Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie. 2016–2019. Projekt realizowany w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG. Wykonawca części technologicznej
 5. Opracowanie programu wykorzystania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. 2019–2022. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 6. Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r. 2020-2021. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 7. Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. 2019-2023. Projekt realizowany na zlecenie Politechniki Koszalińskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
 8. Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych. 2022-2023. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Targi branżowe (od 2006 r.)

29-31.05.2007
9. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2007" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za odgławiarkę do karpi.
6-18.06.200910. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2009" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za stołową przecinarkę ości w filetach.
19-21.10.2010
12. International FoodTech China/Interfood Shanghai.
31.05-02.06.201111. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2011" w Gdańsku. Grand Prix za dzwonkarkę stołową ryb karpiowatych.
22-24.05.201312. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2013" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za odgławiarkę cięciem okołoskrzelowym i Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za delikatesowy filet z karpia bez ości.
22-24.05.201317. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów "Gastroexpo 2013" w Gdańsku. Wyróżnienie za przecinarkę ości w filetach ryb karpiowatych.
7-9.06.201714. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2017" w Gdańsku. Puchar Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za uniwersalną maszynę do odłuszczania ryb
29-31.05.201915. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2019" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za patroszarkę próżniową dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych
14-16.09.202216. Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze „Polfish 2022” w Gdańsku. Grand Prix Mercurius Gedanensis za urządzenie do oddzielania nerki od pozostałości po filetowaniu lub płatowaniu karpi.

Patenty (od 2006 r.)

2010Dowgiałło A., M. Kosmowski, D. Dutkiewicz Urządzenie do przecinania ości. Patent 204940.
2010Dowgiałło A., D. Dutkiewicz, M. Borczochowski. Sposób przecinania ości w odgłowionych i wypatroszonych rybach karpiowatych. Patent 204699.
2011Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Sposób wytwarzania wysokoenergetycznych ekstrudowanych pasz dla ryb. Patent 209299.
2011Dowgiałło A., M. Sikora, W. Żywicki, E. Reszka, L. Zakrzewska, M. Pawłowska, T. Turek. Maszyna do odgławiania małych ryb pelagicznych. Patent 211038 .
2011Dowgiałło A., M. Sikora. Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu. Patent 211039.
2011Dowgiałło A., M. Sikora. Stołowe urządzenie do przecinania ości w filetach ryb karpiowatych. Patent 211040 .
2011Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do układania małych ryb pelagicznych na przenośniku. Patent 211336.
2012Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do odgławiania ryb. Patent 213010.
2013Dowgiałło A., Kosmowski M.: Sposób przecinania ości w płatach ryb karpiowatych. Patent 214805.
2013Dowgiałło A., Kosmowski M.: Maszyna do przecinania ości w płatach ryb karpiowatych. Patent 213551.
2014Dowgiałło A., Żywicki W., Reszka E. Pasteryzator do pasteryzacji produktów spożywczych w opakowaniach zamkniętych. Patent 216347.
2015Dowgiałło Andrzej. Urządzenie do poprzecznego przecinania tuszek ryb karpiowatych. Patent 219145.
2015Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M. Urządzenie do odgławiania ryb karpiowatych Patent 220744.
2015Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz Sposób odgławiania ryb. Patent 220878.
2016Dowgiałło Andrzej, Pawlikowski Bogusław, Kołodziejski Wiktor, Diakun Jarosław. Sposób wytwarzania filetów scalonych z ryb karpiowatych. Patent 222116.
2016Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Sposób oczyszczania skór ryb. Patent 222115.
2016Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Urządzenie do czyszczenia skóry rybnej. Patent 222114.
2017Kosmowski Mariusz, Dowgiałło Andrzej, Sikora Michał. Urządzenie do mechanicznego otwierania jamy brzusznej ryb. Patent 225977.
2017Kosmowski M., Dowgiałło A., Sposób indywidualnego odłuszczania ryb. Patent 226155.
2017Kosmowski M., Dowgiałło A.: Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb, patent 226156
2018Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Urządzenie do obróbki pozostałości po płatowaniu ryb karpiowatych. Patent 230613.
2018Ageev Oleg, Dowgiallo Andrzej, Fatykhov Yurij, Samojlova Natalya. Device for cutting food products. Patent of Russian Federation 2671900.
2020Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do poprzecznego przecinania filetów mrożonych i tuszek. Patent nr 235560.
2020Агеев Олег, Савельичев Артем, Якубовский Марек, Довгялло Анджей, Фатыхов Юрий Адгамович, Самойлова Наталья. Устройство для резки рыбного филе. Российская Федерация, патент 2729351.

Skip to content