mgr inż. Katarzyna Komar-Szymczak

mgr inż. Katarzyna Komar-Szymczak

Zainteresowania badawcze

 • Surowce odpadowe z ryb i możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym
 • Możliwości odzyskiwania, pakowania, utrwalania i przechowywania rozdrobnionego mięsa z ryb
 • Technologia farszów rybnych
 • Technologia pozyskiwania kolagenu i żelatyny ze skór ryb
 • Modelowe produkty żywnościowe na bazie odzyskiwanego mięsa z różnych ryb
 • Analityka chemiczna – oznaczanie zanieczyszczeń w środowisku morskim, rybach oraz innych organizmach dennych.

Projekty

2019DOT19/Produkty - Innowacyjne matody wykorzystania ryb pelagicznych z połowów na cele konsumpcyjne
2017InnoAquaTech - Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur
2016-2019SeaQual - Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie.
2016-2018ProHealth - Innowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie prozdrowotnych cech produktów z ryb pelagicznych
2016Optymalizacja procesów technologicznych w przetwórstwie rybnym z uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produktów rybnych. Temat badawczy w ramach problemu:
Badanie jakości i ocena wartości użytkowej śledzi i szprotów poławianych w polskich obszarach Bałtyku, w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznych.
2015P9-12/15: Etoksykologia osadów morskich.
2011-2014P3-2: Wieloaspektowa ocena oddziaływania zanieczyszczeń na wybrane gatunki ryb i inne organizmy zasiedlające obszar południowego Bałtyku.

Publikacje

 • Magdalena Podolska, Bogusław Pawlikowski, Katarzyna Nadolna-Ałtyn,
  Joanna Pawlak, Katarzyna Komar-Szymczak. How effective is freezing at killing anisakid nematodes? An experimental evaluation oftime-temperature conditions. Podolska WEFTA poster 2018.pdf
 • Bogusław Pawlikowski, Katarzyna Komar-Szymczak. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne i jakościowe śledzi z rejonów połowowych na południowym Bałtyku. Publikacja Postępy Techniki
 • Bogusław Pawlikowski, Magdalena Podolska, Katarzyna Komar-Szymczak. The impact of freezing conditions on the quality of cod fillets (Gadus morhua). Poster_WEFTA_MIR.BP (Final).pdf
 • Pawlikowski B., Kozieł K., Komar-Szymczak K., 2017. Wartość użytkowa szprotów (Sprattus Sprattus Balticus) z rejonów połowowych na południowym Bałtyku. [w] Żywność dla przyszłości (red. Pęksa A.). Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7717-264-3, 202-211;
 • Pawlikowski B., Kozieł K., Komar-Szymczak K., 2017. E-poster: „Wartość użytkowa szprotów (Sprattus Sprattus Balticus) z rejonów połowowych na południowym Bałtyku” XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, 4-5.07.2017;
 • Podolska M., Nadolna-Ałtyn K., Pawlak J., Pawlikowski B., Komar-Szymczak K., 2017. The effectiveness of freezing to kill anisakid nematodes: experimental evaluation of the time-temperature conditions. Referat: 26th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology 4-8.09.2017 Kuala Lumpur;
 • Waszak I., Dąbrowska H., Komar-Szymczak K. 2014. Comparison of common persistent organic pollutants (POPs) in flounder (Platichthys flesus) from Vistula (Poland) and Douro (Portugal) River
  Marine Pollution Bulletin, 81 (1) pp 225-233;
 • Polak-Juszczak L., Komar-Szymczak K. Fatty acids profiles and fat contents of commercially important fish from Vistula Lagoon. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 59 (30), 225–229;
 • Usydus Z., Szlinder-Richert J., Polak-Juszczak L., Komar K., Adamczyk M., M. Malesa-Ciećwierz M., Ruczyńska W. 2009. Fish products available in Polish market – assessment of the nutritive value and human exposure to dioxins and other contaminants. Chemosphere 74, 11, 1420-1428.

Hobby

Podróże, turystyka górska i rowerowa oraz narciarstwo

Teatr, kino, literatura. Nauka języka mandaryńskiego, Chiny i ich kultura

Skip to content