mgr inż. Kamila Kozieł

mgr inż. Kamila Kozieł

Zainteresowania badawcze

  • Surowce odpadowe z ryb i możliwości ich wykorzystywania w przemyśle spożywczym;
  • Możliwości odzyskiwania, pakowania, utrwalania i przechowywania rozdrobnionego mięsa z ryb;
  • Technologia farszów rybnych;
  • Modelowe produkty żywnościowe na bazie odzyskanego mięsa z różnych ryb;
  • Badania reologiczne;
  • Technologia pozyskiwania kolagenu i żelatyny ze skór ryb.

Projekty

2016SeaQual - Bezpieczeństwo i jakość żywności pochodzenia morskiego w aspekcie zagrożeń zoonotycznych i toksykologicznych: ocena ryzyka, monitoring i przeciwdziałanie
2013-2015Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW, RSW) – Uniwersytet Technologiczno-Techniczny w Bydgoszczy
2011-2013Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2010-2013Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe – Politechnika Koszalińska

Konferencje / Wystawy / Targi

2015Innowacyjne technologie w gospodarce wodnej i wodno-ściekowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Charakterystyka jakościowa zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb w portach
2012III Sympozjum Inżynierii Żywności. SGGW Warszawa. Skład chemiczny i jakość organoleptyczna mięsa odzyskanego z głów łososi
2011IX Bałtycki Festiwal Nauki,
XI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH
XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk. SGGW Warszawa. Pełnowartościowe produkty spożywcze na bazie mięsa odzyskanego z technologicznych pozostałości z przetwórstwa łososi,
V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS
2010VIII Bałtycki Festiwal Nauki,
II Sympozjum Inżynierii Żywności. SGGW Warszawa. Operacje jednostkowe fizycznego wydzielania oleju ze skór łososi
2009X Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i produktów Rybnych POLFISH,
VII Bałtycki Festiwal Nauki

Nagrody / Dyplomy

2014Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2013 w dziedzinie nauka, badania naukowe i postęp techniczny. “Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych“

Publikacje

  • Janiszewska D., Kozieł K., Pawlikowski B., 2015. Charakterystyka jakościowa zużytych wód technologicznych po hydraulicznym rozładunku ryb w portach. Inżynieria Ekologiczna. Vol. 43, 2015, 172-178
  • Kozieł K., Kaniewska J. 2013. Skład chemiczny i jakość organoleptyczna mięsa odzyskanego z głów łososi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1/2013, 9-11
  • Mazur K., Kołodziej K., Kołodziejski W. 2011. Ocena przydatności technologicznej odpadowych skór z łososi do pozyskiwania z nich oleju rybnego metoda tłoczenia. Żywność, nauka, technologia, jakość. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Nr 4 (77). Kraków, s. 151-159.
  • Mazur K. 2011. Skład chemiczny i jakość organoleptyczna mięsa odzyskanego ręcznie i mechanicznie z łososia. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. PAN. Zeszyt 566. Warszawa, s. 261-267.

Skip to content