prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

Zainteresowania badawcze

Przetwórstwo surowców żywnościowych pochodzenia morskiego na cele spożywcze i paszowe w dwóch obszarach badań:

  • mechanizacja operacji obróbki wstępnej tych surowców, a zwłaszcza ryb morskich i słodkowodnych,
  • rozwój technologii ich przetwarzania na cele spożywcze i paszowe.

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (od 2006 r.)

2022-2023Opracowanie innowacyjnych metod pakowania w zmodyfikowanej atmosferze wybranych asortymentów produktów rybnych w warunkach produkcyjnych. Projekt innowacyjny ARiMR nr 00001-6520.13-OR1100001/21. Współwykonawca
2020-2021Zastąpienie produkcji wyrobów z dorsza bałtyckiego nowymi produktami z innych gatunków ryb w zakładach przetwórstwa rybnego w związku z wprowadzeniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1248 dotyczącego zakazu połowu dorsza na Morzu Bałtyckim od 22 lipca 2019 r. Projekt innowacyjny ARiMR nr 00001-65212-OR1100004/18. Współwykonawca.
2019–2022Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Koszalińską. Projekt ARiMR nr 00001-6521.2-OR1600001/18/19. Koordynator i współwykonawca
2019 - 2022Opracowanie programu wykorzystania nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Projekt ARiMR nr 00001-6521.2-OR1100004/18. Współwykonawca.
2015Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainably of the European Seafood sector (Strategiczne zastosowanie konkurencyjności dla wzmocnienia równowagi gospodarczej w europejskim sektorze rybnym) - SUCCESS. Projekt UE (Horyzont 2020, 635188). Współwykonawca.
2013 - 2015Utylizacja w porcie zanieczyszczonych wód technologicznych z rozładunku statków rybackich stosujących systemy przechowywania i transportu ryb w oziębionej wodzie morskiej (CSW i RSW). Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00010-61720-OR0200007/12. Koordynator i współwykonawca projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
2011 - 2013Innowacyjne technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców rybnych. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00001-61724-OR0200001/10. Koordynator i współwykonawca projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
2010 - 2013Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00002-61724-OR1600005/10. Projekt realizowany wspólnie z Politechniką Koszalińską. Kierownik części projektu realizowanej w MIR.
2009 - 2010 Projekt innowacyjno-wdrożeniowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nr POIG.01.04,00-22-002/09: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji pasteryzatora taśmowego dla przemysłu spożywczego. Projekt realizowany przez PHU EKO-PROD. Kierownik części projektu realizowanej w MIR.
2007 - 2008Zwiększenie efektywności wykorzystywania ryb bałtyckich poprzez opracowanie zautomatyzowanej linii do masowego nobbingowania szprotów”. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr OR11-61535-OR1100020/0. Projekt realizowany wspólnie z firmami PP-H MORFISH i EKO-PROD. Kierownik części projektu.
2007 - 2008Maszyna do oddzielania nerek od kręgosłupów w procesie produkcji czystego farszu z ryb. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 00012-61535-OR1100017/06. Kierownik projektu.
2006 - 2007Zmechanizowanie obróbki ryb karpiowatych do postaci tuszek i płatów z poprzecinanymi ościami. Projekt innowacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 0001-61535-OR1100003/04. Kierownik projektu.

Konferencje międzynarodowe (od 2006 r.)

26-28.04.2006Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Possibilities of utilizing the differences of fish tissue stiffness in the mechanization of cyprinid deheading). 2nd International Symposium of CIGR Section VI "Future of Food Engineering". Warsaw, Poland.
18-20.04.2011Dowgiałło A. Possibilities for Lowering the Amount of Energy Required for Compression of Biological Materials. 6th International CIGR Technical Symposium "Towards A Sustainable Food Chain", Nantes, France.
18-20.10.2011Dowgiałło A., D. Dutkiewicz, J. Diakun. Advances in mechanization of carp processing in Poland.
Dutkiewicz D., T. Bil, A. Dowgiałło. Opredielenije parametrow ispolzujemych dla mechatronnowo uprawlenija ryboobratywajuszczich maszin. IX Mieżdunarodnaja Naucznaja Konferencija "Innowacji w Naukie i Obrazowanii", Kaliningrad, Rossijskaja Federacija.
17-19.10.2012Dutkiewicz D., J. Diakun, A. Dowgiałło. Nowyj wid maszin dla pereryzywania wnutrimyszecznych kostiej obezgławlennych i potroszenych karpow.
Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Nowyje masziny dla razdiełki karpowyvh widow ryb. Referat plenarny. X Jubilejnaja Mieżdunarodnaja Naucznaja Konferencija "Innowacji w Naukie, Obrazowanii i Biznesie", Kaliningrad, Rossijskaja Federacija.
17-20.01.2013Dowgiałło A. Innovative actions of National Marine Fisheries Research Institute. International Conference "Innovation as a chance for well balanced fishing". Berlin, Niemcy
03-06.09.2013Dowgiałło A., B. Pawlikowski, D. Dutkiewicz. Method and equipment for producing boneless carp fillets. 5th International Conference TAE 2013 "Trends and Agricultural Engineering", Prague, Czech Republic
12-13. 10.2013 Dowgiałło A, O. Szulecka. Carp processing in practice. 2nd International Carp Conference. Wrocław, Poland.
28.06.-05.07.2014Dutkiewicz D., J. Fatychow, A. Dowgiałło. Integracyjne i systemowe podejście w projektowaniu maszyn przetwórstwa spożywczego. Konferencja "Technologiczeskije masziny i oborudowanije". Ułan-Ude, Rossijskaja Federacija.
24-30.05.2015Dowgiałło A., M. Kosmowski, J. Diakun. Maszina dla oczistki łososiewoj kożi. III Mieżdunarodnyj Bałtijskij Morskoj Forum. Swietłogorsk, Rossijskaja Federacija.
16-20.11.2015Dowgiałło A., J. Grochowicz. The influence of the compression pressure and the process parameters on removing liquid fraction from preheated raw fish material. VI International Technical Symposium of the 9th CIGR Section. Aucland, New Zeland.
22-28.05.2016Dutkiewicz D., A. Dowgiałło. About dependence of physical properties of food raw materials and ways for realization of processes based on system approach. IV Mieżdunarodnoj baltijskij morskoj forum. Kaliningrad
21-27.05.2017Pawlikowski B., W. Kołodziejski, A. Dowgiałło, D. Dutkiewicz. Innovative technology for the production of functional canned sprats. V Mieżdunarodnoj baltijskij morskoj forum. Kaliningrad
21-27.05.2017Dutkiewicz D., A. Dowgiałło. Prospects of Polish technology of processing Antarctic krill. V Mieżdunarodnoj baltijskij morskoj forum. Kaliningrad

Targi branżowe (od 2006 r.)

29-31.05.2007
9. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2007" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za odgławiarkę do karpi.
6-18.06.200910. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2009" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za stołową przecinarkę ości w filetach.
19-21.10.2010
12. International FoodTech China/Interfood Shanghai.
31.05-02.06.201111. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2011" w Gdańsku. Grand Prix za dzwonkarkę stołową ryb karpiowatych.
22-24.05.201312. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2013" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za odgławiarkę cięciem okołoskrzelowym i Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za delikatesowy filet z karpia bez ości.
22-24.05.201317. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów "Gastroexpo 2013" w Gdańsku. Wyróżnienie za przecinarkę ości w filetach ryb karpiowatych.
7-9.06.201714. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2017" w Gdańsku. Puchar Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej za uniwersalna maszynę do odłuszczania ryb
29-31.05.201915. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych "Polfish 2019" w Gdańsku. Medal Mercurius Gedanensis za patroszarkę próżniową dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych
14-16.09.202216. Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze „Polfish 2022” w Gdańsku. Grand Prix Mercurius Gedanensis za urządzenie do oddzielania nerki od pozostałości po filetowaniu lub płatowaniu karpi.

Wystawy innowacji (od 2006 r.)

• 58. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2009. Złoty medal za „Stołową przecinarkę ości w filetach”.
• 109. Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2010 w Paryżu. Brązowy medal za „Stołową przecinarkę ości w filetach”.
• 60. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 2011. Srebrny medal za „Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2011”. Złoty medal za „Zestaw maszyn do przecinania ości w produktach z karpi”.
• XV Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2012 w Moskwie. Złoty medal za „Sposób i wyposażenie dla otrzymywania filetów bez ości z karpi”.
• 7th International Exhibition of Inventions (Kunshan). Srebrny medal za „Przecinarki ości w produktach z karpi”.
• VIII Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej „NOWE CZASY” 2012 w Sewastopolu. Złoty medal za „Odgławiarkę karpi cięciem okołoskrzelowym”.
• Taipei International Invention Show & Technomart „2012 INST” Złoty medal od Chińskiego Towarzystwa Innowacji i Wynalazków (Tajwan) za „Zestaw maszyn do przecinania ości w produktach z karpi”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2012” Złoty medal za „Sposób i wyposażenie dla otrzymywania filetów bez ości z karpi”.
• Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2013”. Złoty Laur Innowacyjności za „Delikatesowy, bezostny filet z karpia”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2013″ Złoty medal z wyróżnieniem za ” Oddzielacz nerki od kręgosłupa ryb”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2014” Złoty medal z wyróżnieniem za „Uniwersalną odłuszczarkę ryb”.
• XVII Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2014 w Moskwie. Złoty medal za „Maszynę do czyszczenia skór z łososi”
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2015”. Złoty medal z wyróżnieniem za „Oddzielacz nerek od kręgosłupów ryb karpiowatych”.
• 2015 Taipei Int’l Invention Show & Technomart. Brązowy medal za „Innowacyjną metodę odłuszczania ryb”.
• 13th International Innovation Exhibition ARCA 2015 w Zagrzebiu. Brązowy medal za „Innowacyjną metodę odłuszczania ryb”.
• International Exhibition of Economic and Scientific Innovations „Intarg 2015” w Krakowie. Srebrny medal za „Uniwersalny sposób odłuszczania ryb”.
• International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Inventions 2016 w Trzyńcy, Czechy. Srebrny medal za „Zestaw urządzeń do obróbki karpi w małych zakładach przetwórczych”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2017”. Platynowy medal za „Urządzenie do cięcia półwyrobów z ryb na dzwonka lub paski”.
• International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition. Bangkok 2017. Złoty medal za „Podciśnieniową patroszarkę dla całych lub patroszonych ryb karpiowatych”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2018”. Złoty medal za „Sposób odzyskiwania mięsa z kręgosłupów łososi po filetowaniu”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2019”. Platynowy medal za „Podciśnieniową patroszarkę dla całych lub patroszonych ryb karpiowatych”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2020”. Złoty medal za „Deheading machine with circular cut for carp and other cyprinids”.
• International Invention Show „Inova” Zagrzeb, Chorwacja 2021. Złoty medal za „Innovative machine for efficient deheading of carps and other cyprinidae”.
• International Warsaw Invention Show „IWIS 2021”. Złoty medal za „Device for cutting fresh and frozen fish fillets into strips”.

• International Invention and Trade Expo. London 2022. Złoty medal za „Machine for separating kidneys from meat-and-bone residuals after filleting or semi-filleting”.

• International Warsaw Invention Show „IWIS 2022”. Złoty medal za „Machine for separating kidneys from meat-and-bone residuals after filleting or semi-filleting”.

Nagrody / Dyplomy (od 2006 r.)

Nagrody Dyrektora MIR-PIB
2006Nagroda za znaczący wkład w tworzenie oceny parametrycznej Instytutu w zakresie publikacji, patentów i wdrożeń.
2007
Nagroda II stopnia za wyróżniający się dorobek w zakresie publikacji.
2008
Nagroda III stopnia za wyróżniający się dorobek w zakresie publikacji.
2009
Nagroda I stopnia za uzyskanie złotego medalu na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels INNOVA 2009”.
2010
Nagroda I kategorii za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń.
2011
Nagroda I kategorii za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń.
2013
Nagroda I stopnia za uzyskanie tytułu naukowego profesora.
2015
Nagroda I kategorii za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń.
2021
Nagroda za wybitny dorobek w zakresie patentów i wdrożeń
Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2014
Nagroda za współudział w realizacji pracy naukowej pt.: "Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe".
Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2010
Za projekt „Stołowa przecinarka ości”.
2011
Za projekt "Oddzielacz nerki od kręgosłupa ryb".
2012
Za projekt "Zestaw maszyn do przecinania ości w produktach z karpi".
2013
Za projekt "Odgławiarka ryb karpiowatych cięciem okołoskrzelowym".
2013
Za projekt "Sposób i wyposażenia dla otrzymywania filetów bez ości z karpi".
2014
Za projekt "Urządzenie do obróbki kręgosłupów ryb białych".
2015
Za projekt "Uniwersalna odłuszczarka ryb".
2015
Za projekt "Maszyna do czyszczenia skór z łososi".
2016
Za projekt "Oddzielacz nerek od kręgosłupów ryb karpiowatych".
2018Za projekt "Podciśnieniowa patroszarka dla ryb karpiowatych".
2018Za projekt "Urządzenie do cięcia półwyrobów z ryb na dzwonka lub paski".
Dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2011
Za pracę nad rozwojem polskiego rybołówstwa.
2013
Za najciekawszy produkt prezentowany na 12. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2013

Publikacje (od 2006 r.)

Monografie
2010Dowgiałło A. Mechaniczna obróbka szprotów. Wydawnictwo MIR, Gdynia 2010, str. 96.
2012Dowgiałło A. Mechaniczna obróbka karpi. Wydawnictwo MIR - PIB, Gdynia 2012, str. 96.
2013Pawlikowski B., A. Dowgiałło. Technologia wykorzystywania mechanicznie odzyskiwanego mięsa z karpi. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013, str. 84.
2014Pawlikowski B., A. Dowgiałło, O. Szulecka. Kompleksowe wykorzystanie poobróbkowych odpadów z karpi. Wydawnictwo MIR - PIB, Gdynia 2014, str. 93.
2022Wykorzystanie nowoczesnych, kompleksowych technologii przetwarzania karpi w gospodarstwach akwakultury oraz zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Pod redakcją Bogusława Pawlikowskiego. Wydawnictwo MIR-PIB, Gdynia 2022, str. 128. Współautor.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

  • International Academy of Refrigeration
  • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  • Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”

Patenty (od 2006 r.)

2010Dowgiałło A., M. Kosmowski, D. Dutkiewicz Urządzenie do przecinania ości. Patent 204940.
2010Dowgiałło A., D. Dutkiewicz, M. Borczochowski. Sposób przecinania ości w odgłowionych i wypatroszonych rybach karpiowatych. Patent 204699.
2011Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Sposób wytwarzania wysokoenergetycznych ekstrudowanych pasz dla ryb. Patent 209299.
2011Dowgiałło A., M. Sikora, W. Żywicki, E. Reszka, L. Zakrzewska, M. Pawłowska, T. Turek. Maszyna do odgławiania małych ryb pelagicznych. Patent 211038 .
2011Dowgiałło A., M. Sikora. Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu. Patent 211039.
2011Dowgiałło A., M. Sikora. Stołowe urządzenie do przecinania ości w filetach ryb karpiowatych. Patent 211040 .
2011Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do układania małych ryb pelagicznych na przenośniku. Patent 211336.
2012Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do odgławiania ryb. Patent 213010.
2013Dowgiałło A., Kosmowski M.: Sposób przecinania ości w płatach ryb karpiowatych. Patent 214805.
2013Dowgiałło A., Kosmowski M.: Maszyna do przecinania ości w płatach ryb karpiowatych. Patent 213551.
2014Dowgiałło A., Żywicki W., Reszka E. Pasteryzator do pasteryzacji produktów spożywczych w opakowaniach zamkniętych. Patent 216347.
2015Dowgiałło Andrzej. Urządzenie do poprzecznego przecinania tuszek ryb karpiowatych. Patent 219145.
2015Dowgiałło A., Kosmowski M., Sikora M. Urządzenie do odgławiania ryb karpiowatych Patent 220744.
2015Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz Sposób odgławiania ryb. Patent 220878.
2016Dowgiałło Andrzej, Pawlikowski Bogusław, Kołodziejski Wiktor, Diakun Jarosław. Sposób wytwarzania filetów scalonych z ryb karpiowatych. Patent 222116.
2016Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Sposób oczyszczania skór ryb. Patent 222115.
2016Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Urządzenie do czyszczenia skóry rybnej. Patent 222114.
2017Kosmowski Mariusz, Dowgiałło Andrzej, Sikora Michał. Urządzenie do mechanicznego otwierania jamy brzusznej ryb. Patent 225977.
2017Kosmowski M., Dowgiałło A., Sposób indywidualnego odłuszczania ryb. Patent 226155.
2017Kosmowski M., Dowgiałło A.: Urządzenie do indywidualnego odłuszczania ryb, patent 226156
2018Dowgiałło Andrzej, Kosmowski Mariusz. Urządzenie do obróbki pozostałości po płatowaniu ryb karpiowatych. Patent 230613.
2018Ageev Oleg, Dowgiallo Andrzej, Fatykhov Yurij, Samojlova Natalya. Device for cutting food products. Patent of Russian Federation 2671900.
2020Dowgiałło A., M. Kosmowski. Urządzenie do poprzecznego przecinania filetów mrożonych i tuszek. Patent nr 235560.
2020Агеев Олег, Савельичев Артем, Якубовский Марек, Довгялло Анджей, Фатыхов Юрий Адгамович, Самойлова Наталья. Устройство для резки рыбного филе. Российская Федерация, патент 2729351.

Skip to content