Department of Fisheries Economics

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

About the department

The main aim of the Department of Fisheries Economics is to conduct research as well as commercial services which support the management of marine fisheries.

The detailed tasks of the Department are:

 • developing proposals for resource management guidelines and participation in shaping the basis of Polish and international fisheries policy
 • cooperation with the Polish marine administration and companies or associations
 • research into the fish market and the aspects of its regulation in the EU countries
 • research into development tendencies in fishery, fish processing and fish trade in Poland

Staff

NAMEE-MAILTELEPHONE NUMBER
Acting Head
Dr. Adam Mytlewskiamytlewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-188
Deputy Head
Dr.Eng. Olga Szuleckaoszulecka@mir.gdynia.pl+48 587-356-157

Senior scientists
Dr. Adam Mytlewskiamytlewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-188
Dr. Emil Kuzebskiekuzebski@mir.gdynia.pl+48 587-356-118
Engeneering and technical employees
Justyna Dyrynda, M.Sc.jdyrynda@mir.gdynia.pl+48 587-356-128
Dr. Joanna Krupskajkrupska@mir.gdynia.pl-
M.Eng. Tomasz Kulikowskitkulikowski@mir.gdynia.pl-
Dr. Marcin Rakowskimrakowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-119
Dorota Skrzyńska, M.Sc.dskrzynska@mir.gdynia.pl+48 587-356-360
Dr.Eng. Olga Szuleckaoszulecka@mir.gdynia.pl+48 587-356-157

Major projects (since 2015)

 1. Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU BE-Rural –Horizon 2020 project, No. 818478, 2019-2022, project manager Dr. Marcin Rakowski
 2. Growing Algae Sustainable in the Baltic Sea, GRASS – Interreg Baltic Sea Region project, 2019-2021, project manager M.Eng. Tomasz Kulikowski
 3. Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products, ProHealth – Horizon 2020/JPI project, 2017-2019, project manager Dr. Adam Mytlewski
 4. Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector, SUCCESS –Horizon 2020 project, No. 635188-2, 2015-2018, project managers: Dr.Eng. Olga Szulecka, Dr. Marcin Rakowski
 5. Contract for the Provision of Services in Support of Fisheries and Aquaculture, Monitoring and Evaluation under the EMFF 2014-2020, FAME – EC target project, 2015-2021, project manager Dr. Marcin Rakowski 
 6. The development of “the Code of Good Production Practices in Fish Processing – project within the Operational Programme “Fisheries and Sea” for the period 2014-2020, 2018-2020, project manager Dr.Eng. Olga Szulecka
 7. Biological, economic and technical indicators for the report entitled “Report on Poland’s activities aimed at achieving a balance between fishing capacity and fishing opportunities for the period from 1 January to 31 December 2018”– commissioned research, project implemented annually, project manager Dr. Adam Mytlewski
 8. Economic research of fishing vessels and fish processing plants based on data from the RRW-19 and RRW-20 reports carried out under the Public Statistical Statistical Research Program for 2017 – commissioned research, project implemented annually, project manager Małgorzata Kieliszewska, M.Sc.
 9. Framework Contract for the Studies providing scientific advice in support of the Common Fisheries Policy in EU waters, excluding the Mediterranean and Black Sea, Lot 1: Scientific advice in support of the CFP in the Baltic Sea and North Sea EU waters, SANOBA – EC target project, EASME/EMFF/2018/011 – Lot 1, 2019-2021  project manager Dr. Marcin Rakowski
 10. Maritime Fishing Industry – NMFRI statutory research, project implemented annually, project manager Dr. Adam Mytlewski
 11. Directions of increase of the added value of fish and coastal fisheries products and their labelling – NMFRI statutory research, 2018, project manager Dr.Eng. Olga Szulecka

Major publications (since 2016)

 1. Malesa‐Ciećwierz M., Szulecka O., Adamczyk M. 2019. Polycyclic aromatic hydrocarbon contamination of Polish smoked fish: Assessment of dietary exposure. J Food Process Preserv.e13962. https://doi.org/10.1111/jfpp.13962
 2. Szulecka O. 2019. Nowe kierunki rozwoju technologii przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, IRS, Olsztyn, s. 31-39,  ISBN 978-83-60111-94-9
 3. Rakowski M., Kulikowski T. 2019. Rola badań konsumenckich we wprowadzaniu na rynek i promocji nowych produktów rybnych. [w:] Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, IRS, Olsztyn, s. 41-52,  ISBN 978-83-60111-94-9
 4. Ciołek D., (…) Rakowski M., et al.  2018. The perspective of Polish fishermen on maritime spatial planning, Ocean and Coastal Management, 166:113-124. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.07.001
 5. Carvalho N., (…) Kuzebski E., et al. 2018. The 2018 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 18-07), Carvalho N., Keatinge M., Guillen J. (eds.), Luxembourg, Publications Office of the European Union, s. 587, ISBN 978-92-79-79390-5 DOI:10.2760/56158. Publikacja cykliczna
 6. Szulecka O. 2018. Czy tradycyjne lub lokalne produkty rybne mają szansę dotrzeć do szerokiego grona konsumentów? [w:] Wołos A. (red.) Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej, IRS, Olsztyn, s. 109-118, ISBN 978-83-601119-0-1
 7. Szulecka O., Czerwiński T. 2018. Ryby małocenne – kierunki wykorzystania [w:] Mickiewicz M., Wołos A. (red.) Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2017 roku, IRS, Olsztyn, s. 167-178, ISBN 978-83-60111-91-8
 8. Szulecka O. 2017. Identyfikowalność w transporcie ryb w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka,  62: 283-292
 9. Mytlewski A. 2016. Ekonomika polskiej floty rybołówstwa bałtyckiego w latach 2010-2014 (Economics of the Polish Baltic fishing fleet in 2010-2014) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, MIR-PIB, Gdynia, s. 49-57, ISBN 978-83-61650-16-4
 10. Kieliszewska M. 2016. Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20 (Characteristics of fish processing in Poland during 2006-2014 based on statistical questionnaires RRW-20) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, MIR-PIB, Gdynia, s. 7-17, ISBN 978-83-61650-17-1
 11. Rakowski M. 2016. Rola portów i przystani morskich w łańcuchu dostaw ryb (The role of marine harbours in the fish supply chain) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, MIR-PIB, Gdynia, s. 45-52, ISBN 978-83-61650-17-1
 12. Chrościcki T., Kuzebski E., Pieńkowska B., Kieliszewska M., Lirski A., Hryszko K., Szostak S., Drożdż J. 2018. Rynek ryb – stan i perspektywy. Seria: Analizy rynkowe, nr 28, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja cykliczna

Skip to content