Zakład Ekonomiki Rybackiej

This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

O zakładzie

Podstawowym celem Zakładu Ekonomiki Rybackiej jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych a także usług eksperckich w zakresie rybołówstwa morskiego, przetwórstwa ryb i akwakultury ryb morskich i wsparcie interesariuszy w zarządzaniu tymi sektorami.

Do szczegółowych zadań zakładu należą:

 • Doradztwo naukowe na rzecz organów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki sektora rybnego.
 • Prowadzenie statystyk ekonomicznych sektora na zlecenie GUS, Eurostat i Komisji Europejskiej (JRC).
 • Prowadzenie analiz i projekcji sektora rybnego w zakresie ekonomiki, organizacji i efektywnych technologii.
 • Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w obszarze zagospodarowania potencjału sektora (w tym nowych, wydajniejszych technologii), jego zasobów i kierunków rozwoju produktów.
 • Analiza trendów rynkowych w sektorze rybnym –prowadzenie badań rynkowych, konsumenckich, grup fokusowych i badań sensorycznych.
 • Prowadzenie badań i konsultacji społecznych w sektorze rybnym.
 • Promowanie zasad gospodarki cyrkularnej, ograniczenia emisji mikroplastików.
 • Uczestniczenie w kształtowaniu podstaw polityki rybackiej na forum krajowym i międzynarodowym
 • Współpraca z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami sektora rybnego.

Skład osobowy

Imię i nazwiskoE-mailTelefon
p.o. Kierownika
dr Adam Mytlewskiamytlewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-188
Zastępca Kierownika
dr inż. Olga Szuleckaoszulecka@mir.gdynia.pl+48 587-356-157

Adiunkci
dr Adam Mytlewskiamytlewski@mir.gdynia.pl+48 587-356-188
dr Emil Kuzebskiekuzebski@mir.gdynia.pl+48 587-356-118
Inżynieryjno-techniczni
Teresa Budnytbudny@mir.gdynia.pl+48 587-356-114
mgr Justyna Dyryndajdyrynda@mir.gdynia.pl+48 587-356-128
dr Joanna Krupskajkrupska@mir.gdynia.pl-
mgr inż. Tomasz Kulikowskitkulikowski@mir.gdynia.pl-
dr Marcin Rakowskimrakowski@mir.gdynia.pl+48 587-356-119
mgr Dorota Skrzyńskadskrzynska@mir.gdynia.pl+48 587-356-360
dr inż. Olga Szuleckaoszulecka@mir.gdynia.pl+48 587-356-157

Najważniejsze projekty (od 2015 r.)

 1. Bio-based strategies and roadmaps for enhanced rural and regional development in the EU BE-Rural – projekt w ramach Horizon 2020 nr 818478, 2019-2022, kierownik dr Marcin Rakowski
 2. Growing Algae Sustainable in the Baltic Sea, GRASS – projekt w ramach Interreg Baltic Sea Region, 2019-2021, kierownik mgr inż. Tomasz Kulikowski
 3. Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products, ProHealth – projekt w ramach Horizon 2020/JPI, 2017-2019, kierownik projektu dr Adam Mytlewski
 4. Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector, SUCCESS – projekt w ramach Horizon 2020 nr 635188-2, 2015-2018, kierownicy projektu: dr inż. Olga Szulecka, dr Marcin Rakowski
 5. Contract for the Provision of Services in Support of Fisheries and Aquaculture, Monitoring and Evaluation under the EMFF 2014-2020, FAME – projekt celowy KE, 2015-2021, kierownik projektu dr Marcin Rakowski 
 6. Opracowanie „Kodeksu dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb” – projekt w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, 2018-2020, kierownik dr inż. Olga Szulecka
 7. Wskaźniki biologiczne, ekonomiczne i techniczne do sprawozdania pn. „Raport dotyczący działań Polski, mających na celu osiągnięcie równowagi między zdolnościami połowowymi a wielkościami dopuszczalnych połowów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018”– badania zlecone, projekt realizowany corocznie, kierownik dr Adam Mytlewski
 8. Badania ekonomiczne statków rybackich oraz zakładów przetwórstwa rybnego na podstawie danych ze sprawozdań RRW-19 i RRW-20 zrealizowane w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2017 – badania zlecone, projekt realizowany corocznie, kierownik mgr Małgorzata Kieliszewska
 9. Framework Contract for the Studies providing scientific advice in support of the Common Fisheries Policy in EU waters, excluding the Mediterranean and Black Sea, Lot 1: Scientific advice in support of the CFP in the Baltic Sea and North Sea EU waters, SANOBA – projekt  celowy KE, EASME/EMFF/2018/011 – Lot 1, 2019-2021  kierownik projektu dr Marcin Rakowski
 10. Morska Gospodarka Rybna – badania statutowe MIR-PIB, projekt realizowany corocznie, kierownik zadania dr Adam Mytlewski
 11. Kierunki wzrostu wartości dodanej ryb i produktów rybnych rybołówstwa przybrzeżnego oraz ich oznakowanie – badania statutowe MIR-PIB, 2018, kierownik dr inż. Olga Szulecka

Najważniejsze publikacje (od 2016 r.)

 1. Malesa‐Ciećwierz M., Szulecka O., Adamczyk M. 2019. Polycyclic aromatic hydrocarbon contamination of Polish smoked fish: Assessment of dietary exposure. J Food Process Preserv.e13962. https://doi.org/10.1111/jfpp.13962
 2. Szulecka O. 2019. Nowe kierunki rozwoju technologii przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, IRS, Olsztyn, s. 31-39,  ISBN 978-83-60111-94-9
 3. Rakowski M., Kulikowski T. 2019. Rola badań konsumenckich we wprowadzaniu na rynek i promocji nowych produktów rybnych. [w:] Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, IRS, Olsztyn, s. 41-52,  ISBN 978-83-60111-94-9
 4. Ciołek D., (…) Rakowski M., et al.  2018. The perspective of Polish fishermen on maritime spatial planning, Ocean and Coastal Management, 166:113-124. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.07.001
 5. Carvalho N., (…) Kuzebski E., et al. 2018. The 2018 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 18-07), Carvalho N., Keatinge M., Guillen J. (eds.), Luxembourg, Publications Office of the European Union, s. 587, ISBN 978-92-79-79390-5 DOI:10.2760/56158. Publikacja cykliczna
 6. Szulecka O. 2018. Czy tradycyjne lub lokalne produkty rybne mają szansę dotrzeć do szerokiego grona konsumentów? [w:] Wołos A. (red.) Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej, IRS, Olsztyn, s. 109-118, ISBN 978-83-601119-0-1
 7. Szulecka O., Czerwiński T. 2018. Ryby małocenne – kierunki wykorzystania [w:] Mickiewicz M., Wołos A. (red.) Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2017 roku, IRS, Olsztyn, s. 167-178, ISBN 978-83-60111-91-8
 8. Szulecka O. 2017. Identyfikowalność w transporcie ryb w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka,  62: 283-292
 9. Mytlewski A. 2016. Ekonomika polskiej floty rybołówstwa bałtyckiego w latach 2010-2014 (Economics of the Polish Baltic fishing fleet in 2010-2014) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, MIR-PIB, Gdynia, s. 49-57, ISBN 978-83-61650-16-4
 10. Kieliszewska M. 2016. Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20 (Characteristics of fish processing in Poland during 2006-2014 based on statistical questionnaires RRW-20) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, MIR-PIB, Gdynia, s. 7-17, ISBN 978-83-61650-17-1
 11. Rakowski M. 2016. Rola portów i przystani morskich w łańcuchu dostaw ryb (The role of marine harbours in the fish supply chain) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, MIR-PIB, Gdynia, s. 45-52, ISBN 978-83-61650-17-1
 12. Chrościcki T., Kuzebski E., Pieńkowska B., Kieliszewska M., Lirski A., Hryszko K., Szostak S., Drożdż J. 2018. Rynek ryb – stan i perspektywy. Seria: Analizy rynkowe, nr 28, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Publikacja cykliczna