Termomodernizacja Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu

1

Akronim i tytuł

Termomodernizacja Stacji Badawczej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja termomodernizacji przyczyni się do zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię, a ponadto spowoduje zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

W ramach projektu przewiduje się:

  1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. Docieplenie elewacji budynku oraz dachu,
  3. Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kierownictwo projektu

Anna Konefał
Sekcja Inwestycji
tel.: +48 587-356-375

Termin realizacji

 marzec 2017 r. – listopad 2017 r.

Informacje finansowe

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-0026/16  pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11

Wartość projektu: 536 961,03  zł

Kwota dofinansowania: 325 094,96 zł