MIR-PIB odznaczony przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research

MIR-PIB z logo „HR Excellence in Research”

Z przyjemnością informujemy, że dnia 16 grudnia 2016 roku Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał logo „HR Excellence in Research”, znak jakości nadawany przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers.

HR logo jest narzędziem, przy użyciu którego KE chce:

  • rozwijać Europejską Przestrzeń Badawczą,
  • podnieść atrakcyjność warunków pracy naukowców w UE,
  • zwiększać mobilność pracowników naukowych instytucji europejskich.

Wszystkim, którzy włożyli niemało trudu w to osiągnięcie serdecznie gratulujemy sukcesu.

Czym jest wyróżnienie „HR Excellence in Research”

Logo „HR Excellence in Research” jest związane z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Są to narzędzia opracowane przez Komisję Europejską, których rolą jest wspieranie instytucji w tworzeniu lepszych warunków sprzyjających pracy i zatrudnieniu naukowców. Wyróżnienie to pozwoliło uzyskać Instytutowi dodatkowe punkty w parametryzacji oraz pomaga zdobywać środki w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Już 437 instytucji, w tym 80 z Polski, otrzymało prawo posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_POLAND /stan na 27 grudnia 2018 r./

Z treścią Europejskiej Karty Naukowca można się zapoznać na stronie: https://www.archiwum.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/

Więcej szczegółów na: www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start=2.htm

 

Osoby kontaktowe

Anna Ochman

aochman@mir.gdynia.pl

+48 587-356-363

Danuta Polańska

dpolanska@mir.gdynia.pl

+48 587-356-192

Małgorzata Grzeszczak

mgrzeszczak@mir.gdynia.pl

tel.: +48 587-356-192

 

Deklaracja poparcia dla zasad Karty i Kodeksu

deklaracja

Letter from EC receipt of Declaration of Commitment

1

Prezentacja “HR Excellence in Research”

HR-Excellence-in-research

“Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)” (2016)

strategia

Zarządzenie Nr 16/2016

2

Zarządzenie Nr 24/2016

Consensus report

consensus-report

Zarządzenie Nr 33/2018

Regulamin postępowania konkursowego - naukowcy w MIR-PIB

Naukowiec w MIR-PIB – ścieżki awansu, wymagania i korzyści

Zasady otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji OTM-R

Zmiany w strategii HR oraz OTM-R

OTM-R checklist dla MIR-PIB

OTM-R w MIR-PIB

“Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)” (2019)

Zarządzenie Nr 16/2019

Zarządzenie Nr 8/2022 Plan równości płci

Skip to content