Publikacje

ROKOPIS
2020Pawlikowski T., Sparks T.H., Olszewski P., Pawlikowski K., Rutkowski L., Jakubowski R. Rising temperatures advance the main flight period of Bombus bumblebees in agricultural landscapes of the Central European Plain, Apidologie 51: 652-663, DOI: 10.1007/s13592-020-00750-9
2020Smoliński S., Schade F. M., Berg F. Assessing the performance of statistical classifiers to discriminate fish stocks using Fourier analysis of otolith shape, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77(4): 674-683 , DOI: 10.1139/cjfas-2019-0251
2020Waszak I., Jonko-Sobuś K., Ożarowska A., Zaniewicz G. Estimation of native and alkylated polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in seabirds from the south coast of the Baltic Sea, Environmental Science and Pollution Research, DOI: 10.1007/s11356-020-10653-y
2020Ruczyńska J., Szlinder-Richert J., Nermer T. The occurrence and distribution of nonylphenols and nonylphenol ethoxylates in different species of fish, 22: 1057 – 1070, DOI: 10.1039/C9EM00584F.
2020Köster F., Huwer B., Kraus G., Diekmann R., Eero M., Makarchouk A., Örey S., Dierking J., Margoński P., Herrmann J. P., Tomkiewicz J., Oesterwind D., Kotterba P., Voss R., Reusch T. Egg production methods applied to Eastern Baltic cod provide indices of spawning stock dynamics, Fisheries Research 227: 105553, DOI: 10.1016/j.fishres.2020.105553
2020Mion M., Hilvarsson A., Hüssy K., Krumme U., Krüger-Johnsen M., McQueen K., Mohameda E., Motyka R., Orio A., Plikshs M., Radtke K., Casini M. Historical growth of Eastern Baltic cod (Gadus morhua): Setting a baseline with international tagging data, Fisheries Research 223: 105442 , DOI: 10.1016/j.fishres.2019.105442
2020Horbowy J., Hommik K. Survey-based estimates of Fmsy and its proxies, Fisheries Research 229: 105607, DOI: 10.1016/j.fishres.2020.105607
2020Spich K., Fey D. P. Consequences of differences among readers in age estimations of Baltic cod larvae and early juveniles for growth rate and hatch date analysis. Is more experience always better?, 225: 105500, DOI: 10.1016/j.fishres.2020.105500
2020Greszkiewicz M., Fey D. Positive temperature effects on the initiation and intensity of cannibalistic behaviour of larval pike, Esox lucius L. Is cannibalism reflected in otolith fluctuating asymmetry? Hydrobiologia 847: 3139 –3152 , DOI: 10.1007/s10750-020-04328-5
2020McQueen K., Casini M., Dolk B., Haase S., Hemmer-Hansen J., Hilvarsson A., Hussy K., Mion M., Mohr T., Radtke K., Schade F. M., Schulz N., Krumme U. Regional and stock-specific differences in contemporary growth of Baltic cod revealed through tagrecapture data, ICES Journal of Marine Science 77(6): 2078–2088 , doi:10.1093/icesjms/fsaa104
2020Łopieńska- Biernat E., Stryiński R., Polak I., Pawlikowski B., Pawlak J., Podolska M. Effect of freezing on the metabolic status of L3 larvae of Anisakis simplex s. s., Infection, Genetics and Evolution 82: 104312, DOI: 10.1016/j.meegid.2020.104312
2020Bernaś R., Wąs-Barcz A. Genetic structure of important resident brown trout breeding lines in Poland. Journal of Applied Genetics 61: 239–247, DOI: 10.1007/s13353-020-00548-6
2020Heimbrand Y., Limburg K.E., Hüssy K., Casini M., Sjöberg R., Palmén Brat A.-M., Levinsky S.-E., Karpushevskaia A., Radtke K., Öhlund J. Seeking the true time: Exploring otolith chemistry as an age-determination tool, Journal of Fish Biology 97(2): 552–565, DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.14422
2020Haase K., Orio A., Pawlak J., Pachur M., Casini M. Diet of dominant demersal fish species in the Baltic Sea: Is flounder stealing benthic food from cod? Marine Ecology Progress Series 645:159-170, DOI: 10.3354/meps13360
2020Psuty I.,Kulikowski T., Szymanek L. Integrating small-scale fisheries into Polish maritime spatial planning, Marine Policy 120: 104116, DOI: 10.1016/j.marpol.2020.104116
2020Piwosz K., Shabarova T., Pernthaler J., Posch T., Šimek K., Porcal P., Salcher M.M. Bacterial and eukaryotic small-subunit amplicon data do not provide a quantitative picture of microbial communities, but they are reliable in the context of ecological interpretations, mSphere , 5(2): e00052-20 , DOI: 10.1128/mSphere.00052-20.
2020Kownacka J., Całkiewicz J., Kornijów R. A turning point in the development of phytoplankton in the Vistula Lagoon (southern Baltic Sea) at the beginning of the 21st century, Oceanologia 62(4): 538-555, DOI: 10.1016/j.oceano.2020.08.004
2020Majaneva S., Fridolfsson E., Casini M., Legrand C., Lindehoff E., Margoński P., Majaneva M.,, Nilsson J., Rubene G., Wasmund N., Hylander S. Deficiency syndromes in top predators associated with large-scale changes in the Baltic Sea ecosystem, PLOS ONE 15(1): e0227714, DOI: 10.1371/journal.pone.0227714
2020Jakubowska M., Białowąs M., Stankevičiūtė M., Chomiczewska A., Pažusienė J., Jonko-Sobuś K., Hallmann A., Urban-Malinga B. Effects of chronic exposure to microplastics of different polymer types on early life stages of sea trout Salmo trutta, Science of The Total Environment 740: 139922, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139922
2020Fatychov Y., Dowgiałło A. Modified production of fish feed based on fish meal analogues. Zmodyfikowane wytwarzanie paszy dla ryb na baize zamiennika mączki rybnej, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Technological Progress in Food Processing 1: 170-172
2020Hüssy K., Casini M., Haase S., Hilvarsson A., Horbowy J., Krüger-Johnsen M., Krumme U., Limburg K., McQueen K., Mion M., Olesen H.J., Radtke K. Tagging Baltic Cod – TABACOD. Eastern Baltic cod: Solving the ageing and stock assessment problems with combined state-of-the-art tagging methods. DTU Aqua Report no. 368-2020, pod red. Hüssy K., National Institute of Aquatic Resources Technical University of Denmark 92 s., załączniki, ISBN: 978-87-7481-290-6
2020Karnicki Z. Surowce rybne dla polskiego przetwórstwa [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s.11-14, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Bykowski P. J. Dobre praktyki i HACCP w zakładach przetwórstwa ryb [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 15-65, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Prawne wymagania higieniczne dla wszystkich rodzajów przetwórstwa ryb [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 67-84, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 85-96, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Znakowanie produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 97-122, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Pawlikowski B. Wymagania dla poszczególnych rodzajów przetwórstwa [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 123 - 241, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Dodatki do żywności dopuszczone do ryb i produktów rybnych [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 243 - 257, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Bykowski P.J. Zanieczyszczenia żywności pochodzenia wodnego [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 259 - 276, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Prawne wymagania higieniczne przetwórstwa ryb na małą skalę [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB, s. 277- 295, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Dobrowolne systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia: MIR-PIB: s. 297-304, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Szulecka O. Zafałszowania produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Szulecka O. (red.) Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, Gdynia; MIR-PIB, s. 305 - 312, ISBN: 978-83-61650-21-8
2020Rakowski M., Szulecka O., Mytlewski A., Lasner T., Nourry M., Oberle M. „Karp z Doliny Baryczy” vs „Aischgruender Karpfen” wyróżniony chronionym oznaczeniem geograficznym – porównanie ekonomiki produkcji [w:] Kowalska-Góralska M. (red.) Perspektywy polskiej akwakultury karpia, Poznań; PTR, s. 51-64, ISBN 978-83-942509-8-0
2020Kulikowski T. Rynek produktów z karpi, a oczekiwania konsumentów. Potrzeby w zakresie edukacji, promocji i rozwoju produktów [w:] Kowalska-Góralska M. (red.) Perspektywy polskiej akwakultury karpia, Poznań: PTR, s. 13-24, ISBN 978-83-942509-8-0
2020Kosmowski M., Dowgiałło A. Przetwórnie kontenerowe i ich wyposażenie [w:] Kowalska-Góralska M. (red.) Perspektywy polskiej akwakultury karpia, Poznań: PTR, s. 157-172, ISBN 978-83-942509-8-0
2020Kulikowski T. Sprzedaż pstrąga w nowej rzeczywistości: oczekiwania konsumentów w trakcie i po epidemii COVID-19, kierunki kreacji rynku [w:] Kowalska A.; Kowalski R. (red.) XLV Szkolenie – Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych. Webinarium, SHRŁ, s. 96-104, ISBN: 978-83-948062-4-8
2020Kodeks dobrych praktyk produkcyjnych w przetwórstwie ryb. The Code of Good Manufacturing Practices in Fish Processing, pod. red. Szuleckiej O., Gdynia: MIR-PIB, s. 331, ISBN: 978-83-61650-21-8
2019Lasner T., Mytlewski A., Nourry M., Rakowski M., Oberle M. Carp land. Economics of fish farms and the impact of region-marketing in the Aischgrund (DEU) and Barycz Valley (POL), Aquaculture 519: 734731; DOI: 10.1016/j.aquaculture.2019.734731
2019Kornijów R., Markiyanova M., Lange E. Feeding by two closely related species of Chironomus (Diptera: Chironomidae) in south Baltic lagoons, with implications for competitive interactions and resource partitioning, Aquatic Ecology 53(3):315-324; DOI: 10.1007/s10452-019-09691-7
2019Fey D. P., Jakubowska M., Greszkiewicz M., Andrulewicz E., Otremba Z., Urban-Malinga B. Are magnetic and electromagnetic fields of anthropogenic origin potential threats to early life stages of fish?, Aquatic Toxicology 209: 150-158; DOI: 10.1016/j.aquatox.2019.01.023
2019Kowalkowski T., Pastuszak M., Szparaga A., Samczyński Z., Polkowska-Motrenko H., Buszewski B. Rare earth elements in fine fraction (<20 µm) of the Vistula River sediments, Chemosphere; 237: 124442 DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124442
2019Laurene P., Lindegren M., Kortsch S., Całkiewicz J., Jurgensone I., Margoński P., Otto S. A., Putnis I., Strāķe S., Nordström M. C. Spatio‐temporal dynamics of multi‐trophic communities reveal ecosystem‐wide functional reorganization, Ecography 42: 1-12; DOI: 10.1111/ecog.04643
2019Smoliński S. Sclerochronological approach for the identification of herring growth drivers in the Baltic Sea, Ecological Indicators 101: 420-431; DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.01.050
2019Waszak I., Dąbrowska H., Warzocha J. Assessment of native and alkylated polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments and mussels (Mytilus spp.) in the southern Baltic Sea, Environmental Science: Processes & Impacts 21(3): 514-527; DOI: 10.1039/C8EM00384J
2019Valskienė R., Baršienė J., Butrimavičienė L., Pažusienė J., Grygiel W., Stankevičiūtė M., Rybakovas A. Induction of nuclear abnormalities in herring (Clupea harengus membras), flounder (Platichthys flesus), and Atlantic cod (Gadus morhua) collected from the southern part of the Gotland Basin - the Baltic Sea (2010–2017), Environmental Science and Pollution Research 26:, 13366–13380, DOI: 10.1007/s11356-019-04687-0
2019Bernaś R., Wąs-Barcz A., Radtke G. Age and growth of sea trout, Salmo trutta L., from new commercial catches in the lower Vistula River, Fisheries & Aquatic Life 27: 72 - 79, DOI: 10.2478/aopf-2019-0008
2019Wawrzyniak-Wydrowska B., Radziejewska T., Skrzypacz A., Woźniczka A. Two non-indigenous Dreissenids (Dreissena polymorpha and D. rostriformis bugensis) in a Southern Baltic Coastal Lagoon: Variability in populations of the “Old” and a “New” immigrant, Frontiers in Marine Science 6:76, DOI: 10.3389/fmars.2019.00076
2019González- Pola C., Fratantoni P., Larsen K. M. H., Holliday N. P., Dye S., Mork K. A., Beszczynska-Möller A. Valdimarsson H., Trofimov A., Parner H., Klein H., Cisewski B., Fontán A., Lyons K., , Kolodziejczyk N., Graña R., Linders J., Wodzinowski T., Goszczko I., Cusack C. The ICES Working Group on Oceanic Hydrography: A bridge from In-situ sampling to the remote autonomous observation era, , Frontiers in Marine Science 6: 103, DOI: 10.3389/fmars.2019.00103
2019Friedland R., Schernewski G., Gräwe U., Greipsland I., Palazzo D., Pastuszak M. Managing Eutrophication in the Szczecin (Oder) Lagoon-Development, Present State and Future Perspectives, Frontiers in Marine Science 5:521 , DOI: 10.3389/fmars.2018.00521
2019Field R., Crawford R., Enever R., Linkowski T., Graham M., Morkunas J., Morkune R., Rouxel Y., Oppel S. High contrast panels and lights do not reduce bird bycatch in Baltic Sea gillnet fisheries, Global Ecology and Conservation 18: e00602, DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00602
2019Polak-Juszczak L., Góra A. Organotropism of organic and inorganic mercury in fish from the Vistula Lagoon, Poland, Journal of Elementology 24(2): 589-602, DOI: 10.5601/jelem.2018.23.2.1663
2019McQueen K., Mion M., Hilvarsson A., Casini M., Olesen H.J., Hüss, K., Radtke K., Krumme U. Effects of freezing on length and mass measurements of Atlantic cod Gadus morhua in the Baltic Sea, Journal of Fish Biology 95(6): 1486-1495 , DOI: 10.1111/jfb.14171
2019Malesa‐Ciećwierz M., Szulecka O., Adamczyk M. Polycyclic aromatic hydrocarbon contamination of Polish smoked fish: Assessment of dietary exposure, Journal of Food Processing and Preservation e13962, DOI: 0.1111/jfpp.13962
2019Górska B., Gromisz S., Kowalczuk – Włodarska M. Size assessment in polychaete worms-application of morphometric correlations for common North Atlantic taxa, Limnology and Oceanography: Methods 17: 254–265 , DOI: 10.1002/lom3.10310
2019Piwosz K. Weekly dynamics of abundance and size structure of specific nanophytoplankton lineages in coastal waters (Baltic Sea), Limnology and Oceangraphy 64(5): 2172-2186, DOI: 10.1002/lno.11177,
2019Kornijów R., Karpowicz M., Ejsmont-Karabin J., Nawrocka L., de Eyto E., Grzonkowski K. Magnuszewski A., Jakubowska A., Wodzinowski T., Woźniczka A. Patchy distribution of phyto- and zooplankton in large and shallow lagoon under ice cover and resulting trophic interactions, Marine and Freshwater Research 71(10) 1327-1341, DOI: 10.1071/MF19259
2019Klemmedson A. D. .Reiss C. S., Goebel M. E., Kaufmann R. S., Dorval E., Linkowski T. B., Borras-Chavez R. Variability in age of the Southern Ocean myctophid (Gymnoscopelus nicholsi) derived from scat-recovered otoliths, Marine Ecology Progress Series 633: 55-69, DOI: 10.3354/meps13176
2019Jakubowska M. , Urban-Malinga B., Otremba Z., Andrulewicz E. Effect of low frequency electromagnetic field on the behavior and bioenergetics of the polychaete Hediste diversicolor,, Marine Environmental Research 150: 104766, DOI: 10.1016/j.marenvres.2019.104766
2019Eero M., Hinrichsen H-H., Hjelm J., Huwer B., Hüssy K. Köster F.W., Margoński P., Plikshs M., Storr-Paulsen M. , Zimmermann C. Designing spawning closures can be complicated: Experience from cod in the Baltic Sea, Ocean & Coastal Management 169: 129-136, DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.12.018
2019Piwowarczyk J., Matczak M., Rakowski M., Zaucha J. Challenges for integration of the Polish fishing sector into marine spatial planning (MSP): do fishers and planners tell the same story? Ocean & Coastal Management 181: 104917, DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2019.104917
2019Podlesińska W., Dąbrowska H. Amphipods in estuarine and marine quality assessment – a review, Oceanologia 61(2): 179-196, DOI: 10.1016/j.oceano.2018.09.002
2019Brodecka-Goluch A., Siudek P., Bolałek J. Impact of sampling techniques on the concentration of ammonia and sulfide in pore water of marine sediments, Oceanological and Hydrobiological Studies 48(2): 184-195, DOI: 10.1515/ohs-2019-0017
2019Otremba Z., Jakubowska M., Urban-Malinga B., Andrulewicz E. Potential effects of electrical energy transmission: the example of the Polish Marine Areas (southern Baltic Sea), Oceanological and Hydrobiological Studies 48(2): 196-208, DOI: 10.1515/ohs-2019-0018
2019Dembek M., Bielecka L., Margoński P., Wodzinowski T. Changes in the composition and abundance of ichthyoplankton along environmental gradients of the southern Baltic Sea, Oceanological and Hydrobiological Studies 48 (4): 328-336, DOI: 10.2478/ohs-2019-0030
2019Pawlak J., Nadolna-Ałtyn K., Szostakowska B., Pachur M., Bańkowska A., Podolska M. First evidence of the presence of Anisakis simplex in Crangon crangon and Contracaecum osculatum in Gammarus sp. by in situ examination of the stomach contents of cod (Gadus morhua) from the southern Baltic Sea, Parasitology 146(13):1699-1706, DOI: 10.1017/S0031182019001124
2019Podolska M., Pawlikowski B., Nadolna-Ałtyn K., Pawlak J., Komar-Szymczak K., Szostakowska B. How effective is freezing at killing Anisakis simplex, Pseudoterranova krabbei, and P. decipiens larvae? An experimental evaluation of time-temperature conditions, Parasitology Research 118(7): 2139-2147, DOI: 10.1007/s00436-019-06339-1
2019Bauer B., Horbowy J., Rahikainen M., Kulatska N., Müller-Karulis B., Tomczak Maciej T., Bartolino V. Model uncertainty and simulated multispecies fisheries management advice in the Baltic Sea 14(1): e0211320 , DOI: 10.1371/journal.pone.0211320
2019Fey D.P., Greszkiewicz M., Jakubowska M., Lejk A.M., Otremba Z., Andrulewicz E., Urban-Malinga B. Otolith fluctuating asymmetry in larval trout, Oncorhynchus mykiss Walbaum,, as an indication of organism bilateral instability affected by static and alternating magnetic fields, Science of the Total Environment 707: 135489, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135489
2019Smoliński S., Glazaczow A. Cascading effects of temperature alterations on trophic ecology of European grayling (Thymallus thymallus), Scientific Reports of the Nature Publishing Group 9: 18358 , DOI: 10.1038/s41598-019-55000-5
2019Bajkiewicz-Grabowska E., Zalewski M., Kobusińska M.E., Niemirycz E. Sezonowa struktura odpływu rzeki Wisły do Morza Bałtyckiego, Technologia Wody 6: 8-15
2019Eero M., Carlshamre S., Stepputtis D., Krumme U., Maioli F., Prista N., Schade F., Santos J., Noack T., Valentinsson D., Nilsson H., Feekings J. P., Storr-Paulsen M., Plikshs M., Bergström U., Håkansson K. B., Radtke K. Report on eastern Baltic cod bycatch in non-targeted fisheries, mixing with western Baltic cod in SD24, and stock situation in SDs 27-32 (Ad hoc), ICES Scientific Reports, vol. 1, issue 76, 69 pp., ISSN 2618-1371, DOI: 10.17895/ices.pub.5635
2019Szlinder-Richert J., Góra A. Ryby, jak zachęcić konsumentów do ich większego spożycia? [w:] Mickiewicz M. (red.) Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, Olsztyn: IRŚ, s. 11-29, ISBN 978-83-60111-94-9
2019Szulecka O. Nowe kierunki rozwoju technologii przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury [w:] Mickiewicz M. {red.) Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, Olsztyn: IRŚ, s. 31-39, ISBN 978-83-60111-94-9;
2019Rakowski M., Kulikowski T. Rola badań konsumenckich we wprowadzaniu na rynek i promocji nowych produktów rybnych [w:] Mickiewicz M. (red.) Szanse i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, Olsztyn: IRŚ, s. 41-52, ISBN 978-83-60111-94-9;
2019Psuty I. Postrzeganie ryb bałtyckich w polskim e-społeczeństwie [w:] Mickiewicz M.( red.) Szanse, i zagrożenia dla wzrostu spożycia polskich ryb, Olsztyn: IRŚ, s. 79-87, ISBN 978-83-60111-94-9;
2019Szulecka O. Certyfikacja karpia–zalety i wady [w:] Kowalska -Góralska M. (red.) Karp - jaka przyszłość ?, Poznań: PTR, s. 165-175, ISBN 978-83-942509-7-3;
2019Rakowski M., Szulecka O. Wdrażanie OMK w Polsce – oczekiwania, i rzeczywistość [w:] Kowalska -Góralska M. (red.) Karp - jaka przyszłość ?, Poznań, s.177-186, ISBN 978-83-942509-7-3;
2019Kowalski R., Kulikowski T. Ryby bez ości – pragnienia konsumentów oraz współczesne możliwości technologiczne a akceptowalność rynkowa zwierząt modyfikowanych genetycznie [w:] Kowalska A., Kowalski R. (red.) XLIV Szkolenie - Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych Materiały Szkoleniowe, Gdynia: SPRŁ, s. 53-60, ISBN 978-83-948062-2-4
2019Bernaś R., Wąs A., Dębowski P., Radtke G. Zabudowa hydrotechniczna, przepływ genów i model gospodarowania – przypadek troci Salmo trutta L. [w:] Czerniawski R., Bilski P.(red.) Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 125-134, ISBN 978-83-7867-799-4
2019Casini M., H., Tian M., Hansson W., Grygiel G. , Strods R., Statkus E., Sepp T. , Gröhsler A., Orio N. Larson Spatio-temporal dynamics and behavioural ecology of a “demersal” fish population as detected using research survey pelagic trawl catches: the Eastern Baltic Sea cod (Gadus morhua), ICES Journal of Marine Science 76(6): 1591-1600 , Doi:10.1093/icesjms/fsz016
2018Ocena Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) dotycząca efektywności istniejących obszarów i okresów zamkniętych na stan stada wschodniego dorsza w Morzu Bałtyckim, Magazyn Przemysłu Rybnego 6: 20-21
2018 Andrulewicz E. Eutrophication in the Baltic Sea – state and effects, EduCO2cean Magazine 1(5): 53–68; ISBN 978-84-697-9954-3
2018Linders J., Wodzinowski T. Skagerrak, Kattegat and the Baltic, ICES Cooperative Research Report345, Special Issue. Report on Ocean Climate 2017, #345: 82-88
Dostęp 29.01.2019:
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Cooperative%20Research%20Report%20(CRR)/CRR%20345.pdf
2018Bartel R., Pelczarski W, Kardela J. Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku, Komunikaty Rybackie 4: 17-22
2018Stankeviciute M. Jakubowska M., (…), Urban-Malinga B., Fey D. P.’ Greszkiewicz M., (…)
Andrulewicz E. Genotoxic and cytotoxic effects of 50 Hz 1 mT electromagnetic field on larval rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Baltic clam (Limecola balthica) and common ragworm (Hediste diversicolor), Aquatic Toxicology; DOI:10.1016/j.aquatox.2018.12.023
2018Elick O. (…) Wąs-Barcz A. First record of dwarf Victorian mouthbrooder Pseudocrenilabrus multicolor victoriae (Schöller, 1903) in Lake Naivasha, Kenya, including data on its molecular identification: Management implications, Likes & Reservoirs: Research and Management
DOI: 10.1111/lre.12238
2018Polak-Juszczak L. Distribution of organic and inorganic mercury in the tissues and organs of fish from the southern Baltic Sea, Environmental Science and Pollution Research 25(34): 34181-34189
DOI: 10.1007/s11356-018-3336-9
2018Szlinder-Richert J., Podolska M., Andrulewicz E. Zatopiona w Bałtyku amunicja chemiczna i ryby, Magazyn Przemysłu Rybnego 2: 22-23
2018Kulikowski T. Apetyt konsumentów na ryby słodkowodne, Magazyn Przemysłu Rybnego 5: 34-35
2018Kieliszewska M. Produkcja konserw rybnych w Polsce w 2016 r, Magazyn Przemysłu Rybnego 1: 13-14.
2018Kulikowski T. Rynek ryb mrożonych, Magazyn Przemysłu Rybnego 6: 6-8
2018Kulikowski T. Rynek ryb wędzonych w latach 2016-2017, Magazyn Przemysłu Rybnego 2: 8-9
2018Kulikowski T. Wymiana handlowa rybami i produktami rybnymi w I półroczu 2018 r., Magazyn Przemysłu Rybnego 5: 20-23
2018Kuzebski E. Rybołówstwo morskie, Rynek Ryb – Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe 28: 16-18
2018Aljewicz M., (…), Polak-Juszczak L. Effect of milk gel acidity and β-glucan structure on fermentation processes in the caecum and bioavailability of mineral compounds in growing rats, Journal of Functional Foods 49: 214-223; DOI: 10.1016/j.jff.2018.07.063
2018Pawlikowski B., Komar-Szymczak K. Wybrane wskaźniki fizykochemiczne i jakościowe śledzi z rejonów połowowych na południowym Bałtyku, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2: 44-48
2018Kuzebski E., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb, Rynek Ryb – Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe 28: 8-10
2018Grabowska-Popow M. Kolorowy świat ryb, [w:] (red.) Komorowska W., Stanulewicz D.
Barwa w języku, literaturze i kulturze, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, t. IX: 267-274
2018Kieliszewska M. Światowy rynek ryb i owoców morza, Rynek Ryb – Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe 28: 11-15
2018Góra A., Szlinder-Richert J. Kwasy tłuszczowe wśród ryb [w:] (red.) Bodkowski R., Knechta D., Czyż K. Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności, Wrocław: Fundacja Lumina Cordis , s. 50-70; ISBN 978-83-951124-0-9
2018Grabowska-Popow M., Dorszewski P. Organizacja morskich badań rybackich
i oceanograficznych w II Rzeczpospolitej - w stulecie odzyskania niepodległości, Zeszyty Gdyńskie 13: 143-153
2018Ciołek D., (…), Rakowski M., et al. The perspective of Polish fishermen on maritime spatial planning, Ocean and Coastal Management 166: 113-124; DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2018.07.001
2018Lirski A., Pieńkowska B. Czy przetwórstwo karpi w Polsce ma przyszłość, Komunikaty Rybackie 4: 13-17
2018Kulikowski T. Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekście potencjału promocji tych ryb na rynku polskim [w:] (red.) Kowalska A., Kowalski R. XLIII Szkolenie-Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych. Materiały szkoleniowe, Gdynia: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, s. 35-43; ISBN 978-83-948062-1-7
2018Kulikowski T. Wizerunek pstrąga tęczowego i palii w kontekście potencjału promocji tych ryb na rynku polskim [w:] (red.) Kowalska A., Kowalski R. XLIII Szkolenie-Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych. Materiały szkoleniowe, Gdynia: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, s. 35-43; ISBN 978-83-948062-1-7
2018Robak S., (…), Nermer T. Skład i udział badanych pierwiastków chemicznych w otolicie węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) pochodzącego z Zalewu Szczecińskiego, Komunikaty Rybackie; 5: 6-10
2018Olsson J., (…), Lejk A., Smoliński S., et al. Status of coastal fish communities in the Baltic Sea during 2011-2016 – the third thematic assessment. Baltic Sea Environment Proceedings N° 161, 50 s. HELCOM - Helsinki Commission
2018Puntila R., (…), Smoliński S., Woźniczka A., et al. Abundance and distribution of round goby (Neogobius melanostomus). HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets. HELCOM - Helsinki Commission, online.
Dostęp 14.12.2018: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/biodiversity/abundance-and-distribution-of-round-goby/
2018Pieńkowska B. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów, Rynek Ryb – Stan i Perspektywy. Analizy Rynkowe 28: 27-29
2018Reusch T. B. H. (…) Margoński P., et al. The Baltic Sea as a Time Machine for the Future Coastal Ocean. Science Advances, 4(5): 8195, DOI: 10.1126/sciadv.aar8195
2018Siudek P., Frankowski M. The Role of Sources and Atmospheric Conditions in the seasonal Variability of Particulate Phase PAHs at the Urban Site in Central Poland, Aerosol and Air Quality Research 18: 1405–1418; DOI: 10.4209/aaqr.2018.01.0037
2018Siudek P. Total carbon and benzo(a)pyrene in particulate matter over a Polish urban site - A combined effect of major anthropogenic sources and air mass transport; Atmospheric Pollution Research 9(4): 764-773; DOI: 10.1016/j.apr.2018.01.001
2018Pope J.G., (...), Horbowy J.,et al., Comparing the steady state results of a range of multispecies models between and across geographical areas by the use of the jacobian matrix of yield on fishing mortality rate, Fisheries Research 209: 259-270
2018Nadolna-Ałtyn K., (…), Podolska M.; Sprat (Sprattussprattus) as a possible source of invasion of marine predators with Contracaecumosculatumin the Southern Baltic Sea, Russian Journal of Marine Biology 44(6): 471–476
2018Smoliński S. Incorporation of optimal environmental signals in the prediction of fish recruitment using random forest algorithms, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; DOI: 10.1139/cjfas-2017-0554
2018Kopko O., Dąbrowska H. Variability of biological indices, biomarkers, and organochlorine contaminants in flounder (Platichthys flesus) in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea, Chemosphere 194: 701-713,
DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.039
2018Gorzel M., Kornijów R. et al. Quality of rivers: comparison of hydro-morphological, physical-chemical and biological methods, Ecological Chemistry and Engineering S – Chemia i Inżynieria Ekologiczna S 25 (1): 101-122; DOI: 10.1515/eces-2018-0007
2018Pastuszak M., Kowalkowski T., Kopiński J., Doroszewski A., Jurga B., Buszewski B. Long-term changes of nitrogen and phosphorus emission into the Vistula and Oder catchments – their causes and consequences, Environmental Science and Pollution Research 25(29): 29734-29751 DOI: 10.1007/s11356-018-2945-7
2018Kraufvelin P. (…) Celmer Z. (…) Woźniczka A. et al. Essential coastal habitats for fish in the BalticSea, Estuarine, Coastal and Shelf Science 204(5): 14-30
DOI: 10.1016/j.ecss.2018.02.014
2018Piwosz K., Całkiewicz J. et al. Diversity and community composition of pico- and nanoplanktonic protists in the Vistula River estuary (Gulf od Gdańsk, Baltic Sea), Estuarine, Coastal and Shelf Science 207: 242-249
DOI: 10.1016/j.ecss.2018.04.013
2018Fey D.P. The effect of preserving ichthyoplankton samples in alcohol on the accuracy of data obtained from otolith microstructure examinations, Estuarine, Coastal and Shelf Science 206: 198-201; DOI: 10.1016/j.fishres.2018.05.016
2018Fey D.P., Lejk A.M., Greszkiewicz M. Daily deposition of growth increments in sagittae and lapilli of laboratory-reared larval northern pike (Esox lucius), Fishery Bulletin 116 (3-4): 302-309; DOI: 10.7755/FB.116.3-4.8
2018Jaspers C. (…) Woźniczka A. Ocean current connectivity propelling the secondary spread of a marine invasive comb jelly across western Eurasia, Global Ecology and Biogeography 27(7): 814-827; DOI: https://doi.org/10.1111/geb.12742
2018Kornijów R., Pawlikowski K., Drgas A. et al. Mortality of post-settlement clams Rangia cuneata (Mactridae, Bivalvia) at an early stage of invasion in the Vistula Lagoon (South Baltic) due to biotic and abiotic factors, Hydrobiologia 811 (1): 207–219; DOI: https://doi.org/10.1007/s10750-017-3489-4
2018Bauer B. (…), Margoński P. et al. Reducing eutrophication increases spatial extent of communities supporting commercial fisheries: a model case study. ICES Journal of Marine Science 75(4): 1306-1317
DOI:10.1093/icesjms/fsy003
2018Hüssy K, Eero M., Radtke K. Faster or slower: Has growth of eastern Baltic cod changed? Marine Biology Research 14(6): 598-609
DOI: 10.1080/17451000.2018.1502446
2018Urban-Malinga B., Wodzinowski T., Witalis B., Zalewski M., Radtke K., Grygiel W. Marine litter on the seafloor of the southern Baltic, Marine Pollution Bulletin 127: 612-617
DOI: doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.12.052
2018Valskienėa R., Baršienėa J., Butrimavičienėa L., Grygiel W., Stunžėnasa V., Jokšasa K., Stankevičiūtėa M. Environmental genotoxicity and cytotoxicity levels in herring (Clupea harengus), flounder (Platichthys flesus) and cod (Gadus morhua) inhabiting the Gdansk Basin of the Baltic Sea Marine Pollution Bulletin 133: 65-76; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2018.05.023
2018Greszkiewicz M., Fey D.P Effect of preservation in formalin and alcohol on the growth rate estimates of larval Northern Pike Esox lucius in controlled conditions, North American Journal of Fisheries Management 38 (3), 601–605; DOI: 10.1002/nafm.10059
2018Kornijów R. Ecosystem of the Polish part of the Vistula Lagoon from the perspective of alternative stable states concept, with implications for management issues, Oceanologia 60(3): 390-404
DOI: 10.1016/j.oceano.2018.02.004
2018Warzocha J., Gromisz S., Wodzinowski T., Szymanek L. The structure of macrozoobenthic communities as an environmental status indicator in the Gulf of Gdańsk (the Outer Puck Bay), Oceanologia 60(4): 553—559
DOI: 10.1016/j.oceano.2018.05.002
2018Pawlikowski K., Kornijów R. Role of macrophytes in structuring littoral habitats in the Vistula Lagoon (South Baltic, Oceanologia
DOI: 10.1016/j.oceano.2018.05.003
2018Pastuszak M., Bryhn A. C., Håkanson L., Stålnacke P., Zalewski M., Wodzinowski T. Reduction of nutrient emission from Polish territory to the Baltic Sea (1988-2014) confronted with real environmental needs and international requirements, Oceanological and Hydrobiological Studies 47(2): 140-166; DOI: 10.1515/ohs-2018-0015
2018Zuo Yi Chen, Lundholm N. , Moestrup O., Kownacka J., Yang Li. Chaetoceros pauciramosus sp. nov. (Bacillariophyceae), a Widely Distributed Brackish Water Species in the C. lorenzianusComplex,
Protist 169 (5): 615-631; DOI: 10.1016/j.protis.2018.06.007
2018Fey D. P., Greszkiewicz M., Otremba Z., Andrulewicz E. Effect of static magnetic field on the hatching success, growth, mortality, and yolk-sac absorption of larval northern pike Esox Lucius, Science of the Total Environment 647:1239-1244; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.427
2018Lejk A.M., Martyniak A. Low Temperature Effect on Multiple Alizarin Immersion Mass-Marking of Juvenile Sea Trout Salmo trutta m. trutta L. otoliths, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 747-752
DOI: 10.4194/1303-2712-v18_5_10
2018Kosmowski M., Dowgiałło A. Niekonwencjonalne sposoby ciecia w inżynierii żywności, Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria 15(3-4): 3-13; (praca złożona w 2016 r., a wydana w 2018 r.)
2018Kosmowski M., Dowgiałło A. Przegląd sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
1: 96-101
2018Carvalho N. (…) Kuzebski E., et al. The 2018 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 18-07), pod red. N. Carvalho; M. Keatinge,; J. Guillen, Luxembourg, Publications Office of the European Union' s. 587; ISBN 978-92-79-79390-5; DOI: 10.2760/56158
2018Szulecka O., Czy tradycyjne lub lokalne produkty rybne mają szansę dotrzeć do szerokiego grona konsumentów?; [w:] Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej, pod. red. A. Wołosa, Olsztyn, s. 109-118; ISBN 978-83-601119-0-1
2018Psuty I., Kamińska K., Foczy problem polskich rybaków [w:] Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej, pod. red. A. Wołosa, Olsztyn, s. 129-144; ISBN 978-83-601119-0-1
2018Kornijów R., Interakcje troficzne a zasolenie i jakość wód w Zalewie Wiślanym. Stan obecny i zagrożenia [w:] Bolałek J. (red.) Zalew Wiślany na początku XXI wieku, Warszawa: PWN, s. 327-335; ISBN: 9788301199746
2018Pryputniewicz-Flis D., Burska D., Zalewski M., Bolałek J.; Warunki tlenowe w wodach Zalewu Wiślanego [w:] Bolałek J. (red.) Zalew Wiślany na początku XXI wieku, Warszawa: PWN, s. 145-160; ISBN: 9788301199746
2018Pryputniewicz-Flis D., Bolałek J., Burska D., Zalewski M.; Substancje biogeniczne w rzekach dopływających do Zalewu Wiślanego [ w:] Bolałek J. (red.) Zalew Wiślany na początku XXI wieku, Warszawa: PWN, s. 170-189; ISBN: 9788301199746
2018Burska D., Pryputniewicz-Flis D., Bolałek J., Zalewski M.; Substancje biogeniczne w wodach Zalewu Wiślanego [ w:] Bolałek J. (red.) Zalew Wiślany na początku XXI wieku, Warszawa: PWN, s. 190-210; ISBN: 9788301199746
2017Hyder K. (…), Dziemian Ł. (…), Grzebielec R. (…), Lejk A. (…), Radtke K. et al. Recreational sea fishing in Europe in a global context - Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment, Fish and Fisheries; DOI: 10.1111/faf.12251
2017Kieliszewska M. Produkcja I handel konserwami rybnymi w Polsce w 2015 r., Magazyn Przemysłu Rybnego 1: 13-14
2017Ameryk A., Jankowska K., Kalinowska A., Węsławski M. Comparison of bacterial production in the water column between two Arctic fjords, Hornsund and Kongsfjorden (West Spitsbergen), Oceanologia 59(4): 496-507; DOI: 10.1016/j.oceano.2017.06.001
2017Kulikowski T. Nawyki i preferencje konsumentów ryb w krajach Unii Europejskiej, Magazyn Przemysłu Rybnego 1: 23-26
2017Fey D.P., Węsławski J.M. Age, growth rate, and otolith growth of polar cod (Boreogadussaida) in two fjords of Svalbard, Kongsfjorden and Rijpfjorden, Oceanologia 59(4): 576-584; DOI: 10.1016/j.oceano.2017.03.011
2017Kulikowski T. IV Kongres Rybny. Doroczne spotkanie kadry zarządzającej branży rybnej, Wiadomości Rybackie 1-2: 15
2017Szczucka J., Hoppe Ł., Schmidt B., Fey D.P. Acoustical estimation of fish distribution and abundance in two
Spitsbergen fjords, Oceanologia 59(4): 585-591; DOI: 10.1016/j.oceano.2017.04.007
2017Kuzebski E. Dobre wyniki rybołówstwa bałtyckiego w 2016 r., Wiadomości Rybackie 3-4: 12-15
2017Mazurkiewicz M., Gromisz S., Legeżyńska J., Włodarska-Kowalczuk M. First records of Lacydonia eliasoni Hartmann-Schroder 1996 (Polychaeta: Phyllodocida) in the Europesn Arctic, Polish Polar Research 38(2): 173-183; DOI: 10.1515/popore-2017-0011
2017Mytlewski A. Dywersyfikacja i specjalizacja – nowe rynki i produkty. Polskie kierunki rozwoju rybactwa i akwakultury na targach żywności „Zielony Tydzień” w Berlinie, Wiadomości Rybackie 1-2: 18-19
2017Medlin L. K., Piwosz K., Metfies K. Uncovering hidden biodiversity in the Cryptophyta: Clone library studies at the Helgoland time series site in the Southern German Bight identifies the Cryptophycean clade potentially responsible for the majority of its genetic diversity during the spring bloom, Vie Et Milieu-Life and Environment 67(1): 27-32; DOI: 10013/epic.51135
2017Nadolna-Ałtyn K., Podolska M. Szostakowska B. Great sandeel (Hyperoplus lanceolatus) as a putative transmitter of parasite Contracaecum osculatum (Nematoda: Anisakidae). Parasitology Research, 116 (7): 1931–1936
DOI: 10.1007/s00436-017-5471-5
2017Wielgat-Rychert M., Rychert K., Witek Z., Zalewski M. Calculation of the photosynthetic quotient (PQ) in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic), Baltic Coastal Zone 21: 51-60
2017Pawlak J, Nadolna-Ałtyn K, Szostakowska B, Pachur M, Podolska M. Saduria entomon infected with Hysterothylacium aduncum found in situ in the stomach of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea. Journal of Helminthology; DOI:10.1017/S0022149X1700092X
2017Robak S, Nermer T. Perspektywa przywrócenia znaczącej roli węgorza Anguilla anguilla (L.) w ichtiofaunie Zalewu Wiślanego w ramach podejmowanych działań ochronnych, Komunikaty Rybackie 6: 15-19
2017Grygiel, W. Ryby rzadko spotykane, mało liczne i chronione w południowym Bałtyku – na podstawie monitorowanych (2013-2015) polskich połowów komercyjnych, Wiadomości Rybackie 3-4: 18-21.
2017Szulecka O. Identyfikowalność w transporcie ryb w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka 62: 283- 292
2017Smoliński, S., Mirny, Z. Otolith biochronology as an indicator of marine fish responses to hydroclimatic conditions and ecosystem regime shifts, Ecological Indicators 79: 286-294; DOI:10.1016/j.ecolind.2017.04.028
2017Carvalho N. (…), Kuzebski E. et al. The 2017 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 17-12) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), (red.) N. Carvalho; M. Keatinge, J. Guillen, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 495 s.; ISBN 978-92-79-73426-7
2017Budny T. Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2017, Maritime economy. Statistic review, Gdańsk: Instytut Morski, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XIX; Seria: Prace Instytutu Morskiego w Gdańsku; ISBN 978-83-62438-26-6
2017A Sokołowski, D Brulińska, Z Mirny, D Burska, D Pryputniewicz-Flis, Differing responses of the estuarine bivalve Limecola balthica to lowered water pH caused by potential CO2 leaks from a sub-seabed storage site in theBaltic Sea: An experimental study. Marine Pollution Bulletin 217: 761-773; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2017.09.037
2017Kuzebski E. Rybołówstwo. Przemysł Rybny [w:] Morska Polska. Maritime Poland. Bydgoszcz: Quixi Media Sp.
z o.o., s. 182-198; ISBN 978-83-61840-65-7; Dostęp: http://redakcja.quixi.pl/link/MorskaPolska.pdf
2017Psuty I. Kierunkowy plan tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych MIR-PIB na 2017 rok, Wiadomości Rybackie 1-2: 6-9
2017Pieńkowska B. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 26: 28-31
2017Horbowy J., Tomczak M.T. 2017. Extension of biomass estimates to pre-assessment periods using density dependent surplus production approach. PLoS ONE 12(11): e0186830; DOI: 10.1371/journal. pone.0186830
2017Kieliszewska M. Światowy rynek ryb i owoców morza, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 27: 12-16
2017Radtke K.; Wodzinowski T.; Sics I. Najnowsze wyniki badań z rejsu r.v. Baltica (09.02-08.03. 2017), Wiadomości Rybackie 3-4: 3-8
2017Kieliszewska M. Światowy rynek ryb i owoców morza, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 26: 13-17
2017Nielsen, J.R., (…), Horbowy J. et al. Integrated ecological–economic fisheries models—Evaluation, review and challenges for implementation. Fish and Fisheries; DOI: 10.1111/faf.12232
2017Kuzebski E. Rybołówstwo morskie, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 26: 18-20
2017Wyszyński M. Co wiemy o aktualnej kondycji śledzia, Wiadomości Rybackie 3-4: 16
2017Bielczyńska A. (…), Kornijów R., Woźniczka A. Zweryfikowana metoda oceny stanu i potencjału ekologicznego jezior na podstawie zoobentosu litoralowego, Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 19 s.; ISBN 978-83-61227-93
2017Kuzebski E. Rybołówstwo morskie, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 27: 17-19
2017Wasmund N., Kownacka J. et al. The Diatom/Dinoflagellate Index as an indicator of ecosystem changes in the Baltic Sea 1. Principle and Handling Instruction, Frontiers in Marine Science
DOI: 10.3389/fmars.2017.00153
2017A. Wąs-Barcz, R. Bernaś The genetic approach for assessing sea trout stock enhancement efficiency – An example from the Vistula River, Archives of Polish Fisheries 25: 65-75; DOI 10.1515/aopf-2017-0007
2017Małgorzata Grabowska- Popow My professional visit at the Scientific Library of The Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Warnemünde: EURASLIC Newsletter, 46: 15-22
http://www.euraslic.org/sites/euraslic.org/files/public/docume nts/NL46_2017.pdf
2017Kuzebski E., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 27: 8-11
2017Psuty I., Szymanek L., Całkiewicz J., Dziemian Ł., Ameryk A., Ramutkowski M., Spich K., Woźniczka A., Zaporowski R. Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000, Gdynia: MIR-PIB, 148 s.; ISBN 978-83-61650-20-1
2017Luzeńczyk A. Change in biological reference points under different biological, fishery, and environmental factors. Acta Ichthyologica et Piscatoria 47(1):41-5; DOI: 10.3750/AIEP/02111
2017Szulecka O. Sprzedaż bezpośrednia i działalność marginalna, lokalna i ograniczona jako formy dywersyfikacji w sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich. [w:] (red.) Mickiewicz M., Wołos A. Działalność gospodarstw rybackich w 2016 roku – uwarunkowania ekonomiczne, prawne i ekologiczne, Olsztyn: Instytut Rybactwa
Śródlądowego, s. 117-136; ISBN 978-83-60111-87-1
2017Kuzebski E., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy 26: 7- 12
2017Kulikowski T. Czego pragną konsumenci? Oczekiwania odnośnie pro-zdrowotnej żywności [w:] (red.) Kowalska A., Kowalski R. XLII Szkolenie Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Lębork: Stowarzyszenie; Producentów Ryb Łososiowatych, s. 59-67; ISBN 978-83-948062-0-0
2017Kopko O, Dabrowska H. 2017. Variability of biological indices, biomarkers, and organochlorine contaminants in flounder (Platichthys flesus) in the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea. Chemosphere, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.12.039
2017Kulikowski T. Handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi w pierwszych pięciu miesiącach 2017, Magazyn Przemysłu Rybnego 4: 36-38
2017Kulikowski T. Tendencje w handlu zagranicznym rybami i produktami rybnymi w 2017, Magazyn Przemysłu Rybnego 6: 10-11
2017Kulikowski T. Polskie przetwórstwo rybami wędzonymi stoi, Magazyn Przemysłu Rybnego 2: 12-13
2017Siudek, P., Frankowski, M., 2017. Atmospheric deposition of trace elements at urban and forest sites in central Poland - insight into seasonal variability and sources, Atmospheric Research, 198, 123-131
DOI: 10.1016/j.atmosres.2017.07.033
2017Kulikowski T. Wizerunek ekologiczny rybołówstwa morskiego i jego produktów, Magazyn Przemysłu Rybnego 5: 12-13
2017Kulikowski T. Postawy proekologiczne polskich konsumentów, Magazyn Przemysłu Rybnego 6: 29-31
2017Siudek, P., Frankowski, M. The effect of sources and air mass transport on the variability of trace element deposition in central Poland: a cluster-based approach. Environmental Science and Pollution Research, 24(29): 23026-23038; DOI: 10.1007/s11356-017-9932-2
2017Polak-Juszczak L. Methylmercury in fish from the southern Baltic Sea and coastal lagoons as a function of species, size and region, Toxicology and Industrial Health 33(6): 503–511; DOI: 10.1177/0748233716685647
2017Niemirycz E., Szlinder-Richert J., Roots O., Falkowska L., Pazdro K., Zaborska A., Verta M., Sapota G., Witt M., Reindl A.R and Marta E Kobusińska M.E. Polychlorinated Dibenzo-P-Dioxins (PCDD), Polychlorinated Dibenzofurans (PCDF) and Dioxin-Like Polychlorinated Biphenyls (Dl-PCB) in the Baltic and Arctic Fish and the Further Trophic Transfer of these Pollutants to Seabirds. Journal of Marine Science: Research & Development 7(1): 1000221
DOI: 10.4172/2155-9910.1000221
2017Kamiński R., Sikorska J., Polak-Juszczak L., Wolnicki J. Effects of temperature on body chemical composition and incidence of deformities in juvenile tench, tinca tinca (actinopterygii: Cypriniformes: Cyprinidae), fed a commercial dry diet and/or natural food, Acta Ichthyologica et Piscatoria 47 (1): 63–71; DOI: 10.3750/AIEP/02074
2017Polak-Juszczak L. Toxic metals (Cd, Pb) in flatfish, mollusc Macoma balthica, water and sediments from the southern Baltic Sea, Journal of Elementology 22(2): 487-496; DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1279
2017Otremba Z. Andrulewicz E., Jakubowska M. Maritime transport other than shipping: electrical energy case. Journal of KONES Powertrain and Transport vol.24(1): 275-280; DOI: 10.5604/01.3001.0010.2827
2017Kornijów R., Drgas A., Pawlikowski K. The experimental set for in situ research of benthic communities in marine and freshwater ecosystems, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418: 12
DOI: 10.1051/kmae/2017003
2017Janas U., Bonsdorff E., Warzocha J., Radziejewska T. Deep soft seabeds [w:] Biological Oceanography of the Baltic Sea, ( red.) P. Snoeijs-Leijonmalm, H. Schubert, T. Radziejewska, Dordrecht: Springer, s. 359 – 385;
ISBN 978-94-007-0667-5
2017Węsławski J. M., Andrulewicz E., Boström Ch. Horbowy J., Linkowski T.,Mattila J., Olenin S., Piwowarczy J., Skóra K. Ecosystem goods, services and management [w:] Biological Oceanography of the Baltic Sea,( red.) P. Snoeijs-Leijonmalm, H. Schubert, T. Radziejewska, Dordrecht: Springer, 2017, s. 609 – 643; ISBN 978-94-007-0667-5
2017Dowgiałło A., Kosmowski M. 2017. Mechaniczne odłuszczanie ryb (Mechanical fish degreasing). Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 2/4-2017 (22), 12-16
2017Pawlikowski B., Kozieł K. Komar-Szymczak K., 2017. Wartość użytkowa szprotów (Sprattus Sprattus Balticus) z rejonów połowowych na południowym Bałtyku. [w] Żywność dla przyszłości (red. Pęksa A.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego; ISBN 978-83-7717-264-3, 202-211
2017Dowgiałło A., Pawlikowski B., Kosmowski M. 2017. Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe [w] Akwakultura karpia – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i prawne (red.) Kowalska-Góralska M. Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie Poznań
ISBN 978-83-942509-3-5, 27-42.
2017Kozieł K. Ekstrakcja oleju z wędzonych skór łososi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1: 33-35
2017Pawlikowski B., Kołodziejski W., Dowgiałło A., Dutkiewicz D. 2017. Innovative technology for the production of functional canned sprats. V Mieżdunarodnyj Bałtijskij Morskij Forum. III Mieżdunarodnaja naucznaja konfieriencija Progriessiwnyje tiehnołogii, maszyny i miehanizmy w maszinostrojenii i stroitielstwie. Kaliningrad 21-27 maja 2017, 33.
2017Kozieł K., Janiszewska D. Możliwości wstępnego oczyszczania zużytych wód technologicznych po hydraulicznym wyładunku ryb pelagicznych z kutrów rybackich, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2: 44-47
2017Pawlikowski B. 2017. Ocena jakości I kondycji szprotów z rejonów połowowych na południowym Baltyku. Wiadomości Rybackie 5-6 (217), 19-22.
2017Dowgiałło A., Pawlikowski B., Kosmowski M. Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i paszowe [w] Akwakultura karpia – aspekty ekonomiczne, ekologiczne i prawne, pod (red.) M. Kowalska-Góralskaj, Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie, s. 27-42; ISBN 978-83-942509-3-5
2017Żywicka M.; Niedoszytko G. Wisłą do Bałtyku – jedyna taka rzeka i jedyne polskie morze, Wiadomości Rybackie 3-4: 24-26
2017Żywicka M.; Wojcieszek D. Podwodne podróże, Gdynia: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (Akwarium Gdyńskie), 99 s.
2017Fey I. Kolejna kadencja Rady Naukowej MIR-PIB zakończona, Wiadomości Rybackie 1-2: 20
2017Karnicki Z. Na początek roku, Wiadomości Rybackie 1-2 :1-3
2017Karnicki Z. Zarządzanie flotą rybacką w państwach bałtyckich, Wiadomości Rybackie 1-2 :10-14
2017Karnicki Z. Trudny początek roku, Wiadomości Rybackie 3-4: 1-3
2017Karnicki Z. Zbywalne Koncesje Połowowe: rozwiązanie problemów polskiego rybołówstwa? Czy lekarstwo gorsze od choroby, Wiadomości Rybackie 3-4: 8-10
2017Karnicki Z. IV Kongres Rybny za nami, Wiadomości Rybackie 3-4: 10-11
2017Karnicki Z. Seminarium na temat obowiązku wyładunku, Wiadomości Rybackie 3-4: 21-22
2017Baradziej-Krzyżankowska E. Nowa kadencja Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego -Państwowego Instytutu Badawczego, Wiadomości Rybackie 3-4: 16-17
2016Grygiel W. Polskie rybołówstwo bałtyckie i dalekomorskie - przykłady zmian w latach 1920 - 2014, Wiadomości Rybackie 5-6: 16-21
2016Grygiel W. Polskie wyładunki komercyjne szprota bałtyckiego, ich struktura w latach 2012-2014, Wiadomości Rybackie 7-8: 26-33
2016Grygiel W. Zasoby i liczebność rekrutujących pokoleń bałtyckich śledzi, szprotów i dorszy na podstawie rejsów badawczych, Wiadomości Rybackie 3-4: 17-21
2016Horbowy J. Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecane przez ICES dopuszczalne połowy (TAC) w 2017 roku, Wiadomości Rybackie 5-6: 4-7
2016Grygiel W. Popularne i rzadkie gatunki ryb w Bałtyku- występowanie i zróżnicowanie nazw (cz. 2), Wiadomości Rybackie 1-2: 19-23
2016Wenne R., Bernaś R., Poćwierz-Kotus A., Drywa A., Wąs A. Recent genetic changes in enhanced populations of sea trout (Salmo trutta m. trutta) in the southern Baltic rivers revealed with SNP analysis. Aquatic Living Resources 29(1): 103, DOI: 10.1051/alr/2016012
2016Kornijów R., Pawlikowski K. A common error in calculating the density of invertebrates in sediment core sections of unequal lengths. Annales de Limnologie-International Journal Of Limnology 52: 301-306, DOI: http://dx.doi.org/10.1051/limn/2016017
2016Pawlikowski T., Olszewski P., Piekarska-Boniecka H., Pawlikowski K. Diversity of Social Wasp Communities (Hymenoptera: Polistinae and Vespinae) in the Agricultural Landscape of Central Poland. Acta Zoologica Bulgarica 68 (4): 553-556
2016Schiele K.S., Darr A., Zettler M.L., Berg T., Blomqvist M., Daunys D., Jermakovs V., Korpinen S., Kotta J., Nygård H., von Weber M.,Voss J., Warzocha J. Rating species sensitivity throughout gradient systems - a consistent approach for the Baltic Sea. Ecological Indicators 61: 447-455, DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.09.046
2017Gołębiewski M., Całkiewicz J., Creer S., Piwosz K. Tideless estuaries in brackish seas as a possible freshwater-marine transition zones for bacteria - the case study of the Vistula river estuary. Environmental Microbiology Reports. DOI: 10.1111/1758-2229.12509
2016Nadolna-Ałtyn K., Pelczarski W., Lejk A. Szacowanie łososi i troci bałtyckich (ICES WGBAST), Wiadomości Rybackie 3-4:10-11
2016Horbowy J., Luzeńczyk A. 2016. Effects of multispecies and density dependent factors on MSY reference points: Example of the Baltic Sea sprat. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. DOI: 10.1139/cjfas-2016-0220
2016Kornijów R., Kowalewski G., Sugier P., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Woszczyk M. Towards a more precisely defined macrophyte-dominated regime: the recent history of a shallow lake in Eastern Poland. Hydrobiologia 772(1): 45-62; DOI: 10.1007/s10750-015-2624
2016Nadolna-Ałtyn K., Pelczarski W., Lejk A. W jaki sposób szacować zasoby troci?, Wiadomości Rybackie 3-4:11-12
2016Rindorf A., Cardinale M., Shephard S., De Oliveira J.A.A., Hjorleifsson E., Kempf A., Luzenczyk A., Millar C., Miller D.C.M., Needle C.L., Simmonds J., Vinther M. 2016, Fishing for MSY: using “pretty good yield” ranges without impairing recruitment, ICES Journal of Marine Science. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsw111
2016Andrulewicz E. Rys historyczny badań podwodnych w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, Wiadomości Rybackie 9-10: 21-27
2016Gubbay S., Sanders N., Haynes T., (…) Warzocha J. et al. European Red List of habitats. Part 1. Marine habitats, Publication Office of the European Union, Luksemburg, 46 s. ISBN 978-92-79-61586-3; DOI: 10.2779/032638
2016Andrulewicz E. Pracownia Ochrony Środowiska Morskiego MIR (1970-1976), Wiadomości Rybackie 5-6: 23-25
2016Gogina M. M. L., Nygard H., Blomqvist M., Daunys D., Josefson A. B., Kotta J., Maximov A., Warzocha J.,
et al. The Baltic Sea scale inventory of benthic faunal communities. ICES Journal of Marine Science 73 (4):1196-1213; DOI: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsv265
2016Linkowski T. Sympozjum z okazji Jubileuszu Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB, Wiadomości Rybackie 7-8: 8
2016Wójcik I. NPZDR - Wieloletni Program Zbioru Danych Rybackich podstawą wiedzy o rybołówstwie, Wiadomości Rybackie 5-6: 11-13
2016Szlinder-Richert J., Usydus Z. Substancje niepożądane w rybach i przetworach rybnych z polskiego rynku (Undesirable substances in fish and fish products on the Polish market) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 63-75; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Polak-Juszczak L., Nermer T. 2016. Methylmercury and total mercury in eels, Anguilla anguilla, from lakes in Northeastern Poland: health risk assessment. EcoHealth 13, 582–590,
2016Köster F. W., Huwer B., Hinrichsen H.-H., Neumann V., Makarchouk A., Eero M., Dewitz B. V., Hüssy K., Tomkiewicz J., Margoński P., Temming A., Hermann J-P., Oesterwind D., Dierking J., Kotterba P., Pliksh, M. Eastern Baltic cod recruitment revisited-dynamics and impacting factors. ICES Journal of Marine Science. DOI: 10.1093/icesjms/fsw172
2016Usydus Z.,Szlinder-Richert J. Ryby i przetwory rybne na polskim rynku - wartość odżywcza i walory prozdrowotne (Fish and fish products on the Polish market - nutritional value and health-promoting qualities) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s.19-34: ISBN 978-83-61650-17-1
2016Siemianowska E., Barszcz A., Skibniewska K., Markowska A., Polak-Juszczak L., Zakrzewski J., Woźniak M., Szarek J., Dzwolak W. 2016. Mine¬ral content of muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Journal of Elementology, 21(3): 833-845;
2016Lillebø A.I., Somma F., Noren K., Gonçalves J., Alves M.F., Ballarin E., Bentes L., Bielecka M., Chubarenko B.V., Heise S., Khokhlov V., Klaoudatos D., Lloret J., Margoński P., et al. Assessment of Marine Ecosystem Services indicators: experiences and lessons learned from 14 European case studies. Integrated Environmental Assessment and Management. DOI: 10.1002/ieam.1782
2016Ruczyńska W., Szlinder-Richert J., Drgas A. 2016. The occurrence of endocrine disrupting compounds in off-shore sediments from the southern Baltic Sea. Environ. Sci.: Processes & Impacts, 18, 1193-1207;
2016Piwosz K., Kownacka J., Ameryk A., Zalewski M., Pernthaler J. Phenology of cryptomonads and the CRY1 lineage in a coastal brackish lagoon (Vistula Lagoon, Baltic Sea). Journal of Phycology 52(4):626-637, DOI: 10.1111/jpy.12424
2016Dąbrowska H., Kopko O., Lehtonen K, Lang T., Waszak I., Balode M., Strode E. 2016. An integrated assessment of pollution and biological effects in flounder, mussels and sediment in the southeren Baltic Sea coastal area. Environmental Science and Pollution Research DOI 10.1007/s11356-016-8117-8;
2016Klais R., Lehtiniemi M., Rubene G., Semenova A., Margoński P., Ikauniece A., Simm M., Põllumäe A., Grinienė E., Mäkinen K., Ojaveer H. Spatial and temporal variability of zooplankton in a temperate semi-enclosed sea: implications for monitoring design and long-term studies. Journal of Plankton Research Vol. 38(3): 652-661; DOI: 10.1093/plankt/fbw022
2016Usydus Z., Szlinder-Richert J. 2016. Effect of pre-treatment on content of PCDD/F + dl-PCB in muscle tissue of atlantic salmon (salmo salar) and sea trout (salmo trutta). Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 6 (109), 113-124;
2016Puente A., Guinda X., Juanes J. A., Ramos E., Echavarri-Erasun B., De la Hoz C. F., Degraer S., Kerckhof F., Bojanic N., Rousou M., Orav-Kotta H., Kotta J., Jourde J., Pedrotti M. L., Leclerc J-Ch., Simon N., Bachelet G., Lavesque N., Arvanitidis Ch., Pavloudi Ch., Faulwetter S.,. Crowe T. P., Coughlan J., Benedetti-Cecchi L., Dal Bello M., Magni P., Como S., Coppa S., De Lucia G. A., Ruginis T., Jankowska E., Węsławski J. M., Warzocha J., et al. The role of physical variables in biodiversity patterns of intertidal macroalgae along European coasts. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. DOI: 10.1017/S0025315416001673
2016Nadolna-Ałtyn K., Podolska M., Pawlak J. Wysoki poziom zarażenia dorszy nicieniami Anisakidae w połowach komercyjnych z POM w 2015 r., Wiadomości Rybackie 1-2: 17-18
2016Horbowy J. Biologiczne i matematyczne podstawy zarządzania zasobami ryb - przegląd metod
(Biological and mathematical bases of fisheries management - review of methods) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 7-16. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Pelczarski W. Kolejne posiedzenie Wspólnej EIFAC/ICES/GFCM Grupy Roboczej ds. Węgorzy (WGEEL), Wiadomości Rybackie 1-2: 14-15
2016Horbowy J., Podolska M., Nadolna-Ałtyn K. 2016. Increasing occurrence of anisakid nematodes in the liver of cod (Gadus morhua) from the Baltic Sea: Does infection affect the condition and mortality of fish? Fisheries Research. 179, 98–103.
2016Hummel H., Van Avesaath P., Wijnhoven S., Kleine-Schaars L., Degraer S., Kerckhof F., Bojanic N., Skejic S, Vidjak O., Rousou M., Orav-Kotta H., Kotta J., Jourde J., Pedrotti M. L., Charles Leclerc J. N., Rigaut-Jalabert F., Bachelet G, Lavesque N., Arvanitidis Ch., Pavloudi Ch., Faulwetter S., Crowe T., Coughlan J., Benedetti-Cecchi L., Dal Bello M., Magni P., Como S., Coppa S., Ikauniece A., Ruginis T Jankowska E., Węsławski J. M.., Warzocha J., Gromisz S., Witalis B., et al. Geographic patterns of biodiversity in European coastal marine benthos. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0025315416001119
2016Pelczarski W. Praktyczne efekty znajomości przedmiotu „Systematyka ryb”, Wiadomości Rybackie 11-12: 17-20
2016Grygiel W., Radtke K., Mirny Z., Wyszyński M. Bałtyckie rejsy badawcze, jako podstawa oceny rozmieszczenia i liczebności rekrutujących pokoleń dorszy, śledzi, szprotów i storni (Baltic research surveys as a basis for the evaluation of distribution and abundance of cod, herring, sprat and flounder from recruiting year-classes)[w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 17-32. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Pelczarski W. Praktyczne efekty znajomości przedmiotu „Systematyka ryb”, Wiadomości Rybackie 11-12: 17-20
2016Horbowy, J. 2016. Effects of varying natural mortality and selectivity on the assessment of eastern Baltic cod (Gadus morhua Linnaeus, 1758) stock. Journal of Applied Ichthyology, doi:10.1111/jai.13202 (dostępna on-line)
2016Kotta J., Orav-Kotta H., Jänes H, Hummel H., Arvanitidis Ch., Van Avesaath P., Bachelet G., Benedetti-Cecchi L., Bojanic N., Como S., Coppa S., Coughlan J., Crowe T., Dal Bello M., Degraer S., De la Pena J. A. J., Kirienko V., De Matos F., Espinosa F., Faulwetter S., Frost M., Guinda X., Jankowska E., Jourde J., Kerckhof F., Lavesque N., Jean-Charles Leclerc J-Ch., Magni P., Pavloudi Ch., Pedrotti M. L., Peleg O., Pérez-Ruzafa A., Puente A., Ribeiro P., Rilov G., Maria M., Ruginis T., Silva T., Simon N., Sousa-Pinto I., Troncoso J., Warzocha J., Weslawski J.M. Essence of the patterns of cover and richness of intertidal hard bottom communities: a pan-European study. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. DOI: 10.1017/S0025315416001351
2016Radtke K., Zaporowski R. BalticSea 2020, Wiadomości Rybackie 1-2: 16
2016Radtke K., Dąbrowski H. Dynamika dorszowego rybołówstwa rekreacyjnego w wybranych portach polskiego wybrzeża w latach 1999-2014 (Dynamics of cod recreational fisheries in selected ports of the Polish coast during years 1999-2014)[w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s.59-68. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Radtke K., Wodzinowski T. Wyniki badań dorszy bałtyckich prowadzonych podczas rejsu oceanograficzno-rybackiego statku r/v Baltica w polskich obszarach morskich w lutym 2016 r., Wiadomości Rybackie 3-4: 4-7
2016Podolska M., Polak-Juszczak L. Nadolna-Ałtyn K. 2016. Host condition and accumulation of metals by acanthocephalan parasite Echinorhynchus gadi in cod Gadus morhua from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.09.049 (dostępna on-line)
2016Dal Bello M., Leclerc J-Ch., Benedetti-Cecchi L., Arvanitidis Ch., Van Avesaath P., Bachelet G., Bojanic N., Como S., Coppa S., Crowe T., Degraer S., Espinosa F., Faulwetter S., Frost M., Guinda X, Ikauniece A., Jankowska E., Jourde J., Kerckhof F., Kotta J., Lavesque N., De Lucia A., Magni P., De Matos V. K.F., Orav-Kotta H., Pavloudi Ch., Pedrotti M., Peleg O., De la Pena J. A. J., A., Ribeiro P., Rilov G., Rousou M., Ruginis T., Ruzafa A., Silva T., Simon N., Sousa-Pinto I., Troncoso J., Warzocha J., et al. Consistent patterns of spatial variability between Atlantic and Mediterranean rocky shores. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. DOI: 10.1017/S0025315416001491
2016Radtke K., Zaporowski R., Gaweł W. Narada startowa projektu znakowania dorszy bałtyckich (TABACOD) i pierwsze polskie znakowania, Wiadomości Rybackie 9-10: 12-16
2016Bartel R., Pelczarski W., Kardela J., Nadolna-Ałtyn K., Lejk A.M. Restytucja łososia i troci w wodach Polski: przegląd i kalendarium działań (Restitution of salmon and sea trout in Polish waters: a review and a chronology of activities) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 69-80. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Smoliński S. Stażyści w MIR, Wiadomości Rybackie 7-8: 21
2016Karin Hüssy, Krzysztof Radtke, Maris Plikshs, Rainer Oeberst, Tatjana Baranova, Uwe Krumme, Rajlie Sjöberg, Yvonne Walther, and Henrik Mosegaard. 2016. Challenging ICES age estimation protocols: lessons learned from the eastern Baltic cod stock. ICES J. Mar. Sci. (September/October 2016) 73 (9): 2138-2149 doi:10.1093/icesjms/fsw107
2016Warzocha J., Szymanek L., Witalis B., Wodzinowski T. The first report on the establishment and spread of the alien clam Rangia cuneata (Mactridae) in the Polish part of the Vistula Lagoon (southern Baltic). Oceanologia 58: 54-58, DOI: http://dx.doi.org/10.1016j.oceano.2015.10.001

2016Podolska M., Nadolna-Ałtyn K. Pasożyty ryb - bioindykatory zanieczyszczenia środowiska czynnikami neurotoksycznymi (Fish parasites - bioindicators of environmental pollution with neurotoxic agents) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 45-52. ISBN 978-83-61650-18-8
2016Smolinski, S., Radtke, K. 2016. Spatial prediction of demersal fish diversity in the Baltic Sea: comparison of machine learning and regression-based techniques. – ICES Journal of Marine Science, doi:10.1093/icesjms/fsw136. (dostępna on-line)
2016Wiebe P., Harris R., Gislason A., Margoński P., Skjoldal H.R., Benfield M., Hay S., O’Brien T., Valdes L.
The ICES Working Group on Zooplankton Ecology: Accomplishments of the first 25 years. Progress in Oceanography 141: 179-201, DOI: 10.1016/j.pocean.2015.12.009
2016Trella K., Kisielewski K. Zębacze - ryby z mórz północnych, Wiadomości Rybackie 3-4: s. 28-29
2016Smoliński Sz. Wskaźniki ichtiofauny w ocenie stanu środowiska morskiego (Ichthyofauna indicators in the assessment of the marine environment status) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 65-76. ISBN 978-83-61650-18-8
2016Trella K., Dąbrowski H., Trella S. Sardela na Zalewie Wiślanym, Wiadomości Rybackie 11-12: 27
2016Wąs, A., Bernaś, R., 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhancedstocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research 175: 57-65.
2016Andrulewicz E. Amunicja chemiczna w Bałtyku a możliwości skażenia ryb i środowiska morskiego (Chemical weapon in the Baltic Sea relation to environmental and fish pollution level) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s.77-85; ISBN 978-83-61650-18-8
2016Margoński P. Czynniki środowiskowe warunkujące rekrutację ryb w południowym Bałtyku - kierunki badań (Environmental factors influencing the recruitment of fish in the southern Baltic Sea - research directions) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 7-12; ISBN 978-83-61650-18-8
2016Dolbeth M., Stalnacke P., Alves FL., Sousa LP., Gooch GD., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Bielecka M., Rozynski G., Soares JA., Baggett S., Margoński P., Chubarenko BV., Lillebo A. An integrated Pan-European perspective on coastal Lagoons management through a mosaic-DPSIR approach. Scientific Reports 6: 19400. DOI: 10.1038/srep19400
2016Wodzinowski T., Radtke K., Nadolna-Ałtyn K., Szymanek L., Witalis B. Wpływ wlewów z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego na rozwój stada dorsza (The impact of inflows from the North Sea to the Baltic Sea on the development of a cod stock) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 33-39. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Pawlikowski B., Adamczyk M. 2016 Wpływ zmienności podstawowego składu chemicznego na wybrane parametry technologiczne szprotów bałtyckich. [w] Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności (red. Duda-Chodak A., Najgebauer-Lejko D., Drożdż I., Tarko T.). Wydawca Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków, ISBN 978-83-937001-6-5, 238-248
2016Dowgiałło A., Pawlikowski B. Technologie pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadowych surowców przetwórstwa karpi (Technologies of obtaining valuable market products from post-processing carp raw materials) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red.
I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia,
s. 53-6; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Pawlikowski B., Dowgiałło A. Techniczno-technologiczne uwarunkowania wzrostu przetwórstwa szprotów bałtyckich na cele konsumpcyjne: przegląd badań i prac rozwojowych MIR-PIB (Technical and technological conditions for increase in processing of Baltic sprat for consumption purposes: a review of research and development works of the National Marine Fisheries Research Institute (NMFRI) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 35-43; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Pawlikowski B., O. Szulecka. Wpływ skrobi modyfikowanej na stabilność i właściwości fizykochemiczne farszów rybnych z udziałem MOM z ryb W: T. Tarko et al. (Eds.) Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Odział Małopolski, Kraków, s. 46-56, ISBN 978-83-937001-2-7
2016Dąbrowska H., Góra A. Trwałe zanieczyszczenia organiczne u turbota (Psetta maxima) w południowym Bałtyku: stężenia, dystrybucja międzytkankowa, ocena ryzyka (Persistent organic pollutants in turbot (Psetta maxima) in the southern Baltic Sea: concentrations, inter-tissue distribution, risk assessment) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 53-64; ISBN 978-83-61650-18-8
2016Urban-Malinga B, Zalewski M, Barnes N, 2016 Effects of various bivalves on meiobenthic and nematode assemblages in shallow sandy sediments. Hydrobiologia. DOI:10.1007/s10750-016-2650-9
2016Mazur-Chrzanowska B. (…), Grochowski A., Luzeńczyk A., Pachur M., Psuty I.,(…), Smoliński Sz., Szymanek L. Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich Bałtyku na podstawie danych monitoringowych z roku 2015 na tle dziesięciolecia 2005-2014, pod. red. Łysiak-Pastuszak E., et al., Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 225, ISBN 978-83-61227-77-9
2016Nermer T., Robak S., Giedrojć Ł. Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce i Europie - wdrożenie i perspektywy (Eel management plans in Poland and Europe) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 41-48. ISBN 978-83-61650-16-4
2016Wasmund N., Busch S., Göbel J., Gromisz S., Höglander H., Jaanus A., Johansen M., Jurgensone I., Karlsson C., Kownacka J., Kraśniewski W, Lehtinen S., Olenina I., Weber M. Cyanobacteria biomass. HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets; http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/
2016Budny T. Gospodarka morska. Przegląd statystyczny 2016, Maritime economy. Statistic review, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, Gdańsk, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XIX
Seria: Prace IM nr 759; ISBN 978-83-62438-25-9
2016Kuzebski E. Badania rybackie Morskiego Instytutu Rybackiego - PIB w 2016 r., Wiadomości Rybackie 1-2: 6-8
2016Rakowski M. Rola portów i przystani morskich w łańcuchu dostaw ryb (The role of marine harbours in the fish supply chain) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 45-52; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Kuzebski E. Porównanie kwot połowowych na Morzu Bałtyckim ustalonych przez Rade Ministrów UE, odpowiedzialnych za rybołówstwo w roku 2016 i 2017, Wiadomości Rybackie 9-10: 32
2016Pieńkowska B., Hryszko K. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów, Rynek ryb - stan i perspektywy 25: 30-34
2016Mytlewski A. Prohealth czyli innowacyjne przetwórstwo zorientowane na zachowanie wartości prozdrowotnych, Wiadomości Rybackie 5-6: 14-15
2016Mytlewski A. Ekonomika polskiej floty rybołówstwa bałtyckiego w latach 2010-2014 (Economics of the Polish Baltic fishing fleet in 2010-2014) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. I. Zasoby ryb i rybołówstwo, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 49-57; ISBN 978-83-61650-16-4
2016Rakowski M. Ponad dekada z RRW…, Wiadomości Rybackie 11-12: 9-10
2016Kuzebski E. Rybołówstwo morskie, Rynek ryb - stan i perspektywy 25: 18-20
2016Raftowicz-Filipkiewicz M. Uwarunkowania gospodarki cyrkularnej w rybactwie śródlądowym na przykładzie Doliny Baryczy (Conditions of the circular economy in the inland fisheries on the example of the Barycz Valley (Poland) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 77-85; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Kieliszewska M. Światowy rynek ryb i owoców morza, Rynek ryb - stan i perspektywy 25: 13-18
2016Ulrich, C., Abella, J. A.(…), Kuzebski E., et al. The 2016 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 16-XX) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), pod red. N. Carvalho, M. Keatinge, J., Publications Office of the European Union, Luxembourg, 468 s.
ISBN 978-92-79-64633-1
2016Kuzebski E., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb, Rynek ryb - stan i perspektywy 25: 8-12
2016Kulikowski T. Handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi w okresie styczeń-kwiecień 2016 r., Magazyn Przemysłu Rybnego 4: 16-18
2016Pieńkowska B., K. Hryszko. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów, Rynek ryb - stan i perspektywy 24: 26 - 29
2016Kieliszewska M.
Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20 (Characteristics of fish processing in Poland during 2006-2014 based on statistical questionnaires RRW-20) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. III. Produkty i przetwórstwo rybne, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s. 7-17; ISBN 978-83-61650-17-1
2016Kuzebski E. Rybołówstwo morskie, Rynek ryb - stan i perspektywy 24: 16-17
2016Kuzebski E., Pieńkowska B. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb, Rynek ryb - stan i perspektywy 24: 7 - 11
2016Kieliszewska M. Światowy rynek ryb i owoców morza, Rynek ryb - stan i perspektywy 24: 11 -15
2016Ulrich, C., (…), Kieliszewska M.,(…), Pieńkowska, B., et al. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) - The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector (STECF -14-18), pod red. R. Nielsen, J. Guillen J., N. Carvalho, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 485 s. , ISBN 978-92-79-56796-4
2016Woźniczka A, Wawrzyniak-Wydrowska B, Radziejewska T, Skrzypacz A, 2016. The quagga mussel (Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897) – another Ponto-Caspian dreissenid bivalve in the southern Baltic catchment: the first record from the Szczecin Lagoon. Oceanologia. Available online 11 January 2016, ISSN 0078-3234,http://dx.doi.org/10.1016/j.oceano.2015.12.002
2016Pachur M. E., Pawlak J. Zmiany w składzie pokarmu i odżywianie się dorsza (Gadus morhua) w południowym Bałtyku na przestrzeni ostatnich lat (Changes in the food composition and feeding of cod (Gadus morhua) in the Southern Baltic Sea over the past years) [w:] 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych, pod red. I. Psuty, t. II. Stan środowiska południowego Bałtyku, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, s.87-96. ISBN 978-83-61650-18-8
2016Liu G.H., Nadler S.A., Liu S.S., Podolska M., D'Amelio S., Shao R.F., Gasse R.B., Zhu X.Q. Mitochondrial Phylogenomics yields Strongly Supported Hypotheses for Ascaridomorph Nematodes. Scientific Reports 6: 39248, DOI: 10.1038/srep39248
2016Pączkowska M. A jakie Ty przywiozłeś pamiątki z wakacji? Wiadomości Rybackie 11-12: 34-35
2016Żywicka M. Przyjemne z pożytecznym, czyli wakacyjna nauka w Akwarium Gdyńskim, Wiadomości Rybackie 7-8: 35
2016Żywicka M. Wodne zwierzęta świata w nowej odsłonie, Wiadomości Rybackie 9-10: 34-35
2016Niedoszytko G. Festiwal nauki - w tym roku inaczej, Wiadomości Rybackie 5-6: 31
2016Fey I. Profesor Krzysztof Opaliński laureatem Medalu im. Prof. Kazimierza Demela, Wiadomości Rybackie 1-2: 13-14
2016Fey I. ASFA w Morskim Instytucie Rybackim ma już 20 lat! Wiadomości Rybackie 5-6: 28
2016Grabowska-Popow M. O bibliotekach i nie tylko…w krainie Majów, Wiadomości Rybackie 11-12: 28-29
2016Karnicki Z. O rybołówstwie na Grüne Woche w Berlinie, Wiadomości Rybackie 1-2: 11-12
2016Karnicki Z. Działo się w rybołówstwie, Wiadomości Rybackie 3-4: 1-3
2016Karnicki Z. III Kongres Rybny, Wiadomości Rybackie 3-4: 8-9
2016Karnicki Z. Zmiany w Zrzeszeniu, Wiadomości Rybackie 5-6: 10-11
2016Karnicki Z. Pracowity czerwiec, Wiadomości Rybackie 7-8: 1-3
2016Karnicki Z. XVIII Konferencja i Walne Zgromadzenie Przetwórców Ryb, Wiadomości Rybackie 7-8: 9-11
2016Karnicki Z. IV Międzynarodowy Kongres Morski, Wiadomości Rybackie 7-8: 11-12
2016Karnicki Z. 65-lecie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wiadomości Rybackie 7-8:15
2016Karnicki Z. Bałtyckie problemy, Wiadomości Rybackie 9-10: 1-3
2016Karnicki Z., Milewska E. Spotkania grup roboczych BSAC i BALTFISH, Wiadomości Rybackie 1-2: 9-10
2016Karnicki Z. Bałtyk - małe morze, którym trudno zarządzać, Wiadomości Rybackie 9-10: 4-8
2016Karnicki Z. Hodowla w otwartym oceanie, Wiadomości Rybackie 9-10: 33
2016Karnicki Z. SOFIA 2016, Wiadomości Rybackie 9-10: 17-20
2016Karnicki Z. Co nowego w rybołówstwie, Wiadomości Rybackie 11-12: 2-4
2016Ochman A. „Z drogi śledzie, bo MIR jedzie!!!” Wiadomości Rybackie 5-6: 29
2016Karnicki Z. Cobia czyli kobia, Wiadomości Rybackie 11-12: 25
2016Karnicki Z. Morskie giganty, Wiadomości Rybackie 11-12: 25
2016Karnicki Z. Kilka słów na początek roku, Wiadomości Rybackie 1-2: 1-6
2015Bent Herrmann, Harald Wienbeck, Junita Diana Karlsen, Daniel Stepputtis, Erdmann Dahm and Waldemar Moderhak. 2015. Understanding the release efficiency of Atlantic cod (Gadus morhua) from trawls with a square mesh panel: Effects of panel area, panel position and simulation of escape response", ICES Journal of Marine Science 72(2): 686-696, 2015
2015Polak-Juszczak, L. , Robak, S. 2015. Macro- and microelements in eel ( Anguilla, anguilla ) from the northern regions of Poland.  Journal Elementology  20 (2), 385-394.
2015Barej, R., Dobrzański, Z., Popiela-Pleban,. E., Bubel, F., Polak-Juszczak L. 2015. Mercury bioaccumulation in eggs of hens experimentally intoxicated with methylmercury chloride and detoxified with a humic-aluminosilicate preparation. Brazilian Journal of Poultry Sciences 4, 405-410.
2015Barej, R., Dobrzański, Z.,  Polak-Juszczak, L ., Kołacz, R.  2015. Effectiveness of humic-aluminosilicate preparation in limited mercury in laying hens.   Przemysł   Chemiczny , grudzień 94(11) 2038-2041.
2015Malesa-Ciećwierz M., Usydus Z . 2015. : Vitamin D: Is there a possibility to use fish food – based solutions for reduction of vitamin D deficiency in Poland?   Nutrition,  31, 187-192.
2015Polak-Juszczak L ., Robak S. 2015. Mercury toxicity and the protective role of selenium in eel, ( Anguilla Anguilla). Environmental  Sciences and Pollution  Research , 22, 679-688
2015Polak-Juszczak L.,  2015. Selenium and mercury molar ratios in commercial fish from the Baltic Sea: additional risk assessment criterion for mercury exposure .  Food Control  50  881-888.
2015Kornijów R , Pawlikowski K. 2015. Three-dimensional microdistribution of Chironomus balatonicus larvae (Chironomidae, Diptera) in soft sediments from the Vistula Lagoon (South Baltic). Annales de Limnologie – International Journal of Limnology. DOI 10.1051/limn/2015034;
2015Marchowski D, Neubauer G, Ławicki Ł, Woźniczka A, Wysocki D, Guentzel S, et al. (2015) The Importance of Non-Native Prey, the Zebra Mussel Dreissena polymorpha, for the Declining Greater Scaup Aythya marila: A Case Study at a Key European Staging and Wintering Site. PLoS ONE 10(12): e0145496. doi:10.1371/journal.pone.0145496
2015Brzeska P., Woźniczka A., Pełechaty M., Blindow I. (2015) New records of Chara connivens P. Salzmann ex A. Braun 1835 – an extremely rare and protected species in Polish brackish waters. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1), 143-146, DOI:10.5586/asbp.2015.010
2015Bełdowski J., Klusek Z., Szubska M., Turja R., Bulczak A.I., Rak D., Brenner M., Lang T., Kotwicki L., Grzelak K., Jakacki J., Fricke N., Östin A., Olsson U., Fabisiak J., Garnaga G., Nyholm J.R., Majewski P., Broeg K., Söderström M., Vanninen P., Popiel S., Nawała J., Lehtonen K., Berglind R., Schmidt B. (2015) Chemical Munitions Search & Assessment — An evaluation of the dumped munitions problem in the Baltic Sea. Deep-Sea Research II,     http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2015.01.017i
2015Bulczak A.I., Rak D., Schmidt B., Beldowski J. (2015) Observations of near-bottom currents in Bornholm Basin, Słupsk Furrow and Gdańsk Deep. Deep-Sea Research II, http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2015.02.021
2015Fey D.P. (2015) Size and growth rate differences of larval Baltic sprat Sprattus sprattus collected with bongo and MIK nets. Journal of Fish Biology 86, 355–359, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfb.12528/pdf
2015Kędra M., Moritz C., Choy E. S., David C., Degen R., Duerksen S., Ellingsen I., Gorska B., Grebmeier J. M., Kirievskaya D., van Oevelen D., Piwosz K., Samuelsen A., Węsławski J. M. (2015) Status and trends in the structure of Arctic benthic food webs. Polar Res. 34:23.
2015Knights A.M., Piet G. J., Jongbloed R., Tamis J. E., Churilova T., Fleming-Lehtinen V., Galil B. S., Goodsir F., Goren M., Margonski P., Moncheva S., Papadopoulou K. N., Setälä O., Smith C., Stefanova K., Timofte F., White L. J., Robinson L. A. (2015) An exposure-effect approach for evaluating ecosystem-wide risks from human activities. ICES Journal of Marine Science, 72: 1105-1115, DOI:10.1093/icesjms/fsu245
2015Kornijów R., Measey G. J., Moss B. (2015) The structure of the littoral: effects of waterlily density and perch predation on sediment and plant-associated macroinvertebrate communities. Freshwater Biology, DOI:10.1111/fawb.12674
2015Kowalewski G.A., Kornijów R., McGowan S., Kaczorowska A., Bałaga K., Namiotko T., Gąsiorowski M., Wasiłowska A. (2015) Disentangling natural and anthropogenic drivers of changes in a shallow lake using palaeolimnology and historical archives. Hydrobiologia, DOI:10.1007/s10750-015-2510-z
2015Olsson J., Tomczak M.T., Ojaveer H., Gårdmark A., Põllumäe A., Müller-Karulis B., Ustups D., Dinesen G.E., Peltonen H., Putnis I., Szymanek L., Simm M, Heikinheimo O., Gasyukov P., Axe P., Bergström L. (2015) Temporal development of coastal ecosystems in the Baltic Sea over the past two decades. ICES J. Mar. Sci., DOI:10.1093/icesjms/fsv143
2015Pabis K., Kędra M., Gromisz S. (2015) Distinct or similar? Soft bottom polychaete diversity in Arctic and Antarctic glacial fjords. Hydrobiologia, 742, 279–294.
2015Piwosz K., Spich K., Całkiewicz J., Weydmann A., Kubiszyn A., Wiktor J. (in press) Distribution of small phytoflagellates along an Arctic fjord transect. Environ. Microbiol. DOI:10.1111/1462-2920.12705
2015Tomczak M.T., Szymanek L., Pastuszak M., Grygiel W., Zalewski M., Gromisz S., Ameryk A., Kownacka J.,Psuty I., Kuzebski E., Grzebielec R., Margoński P. (2015) Evaluation of trends and changes in the Gulf of Gdansk evcosystem – an integrated approach. Estuaries and Coasts. DOI:10.1007/s12237-015-0026-4
2015Törnroos A., Bonsdorff E., Bremner J., Blomqvist M., Josefson A. B., Clement Garcia C., Warzocha J. (2015) Marine benthic ecological functioning over decreasing taxonomic richness. Journal of Sea Research, 98, 49-56.
2015Urban-Malinga B. (2015) Biodiversity of meiobenthic free-living nematodes of the southern Baltic Sea – preliminary results of the community composition and structure in sandy sediments of Puck-Bay. Marine Biology Research, 11 (8): 887-892. doi.org/10.1080/17451000.2015.1041530
2015Hosseini-Shekarabi S. P., Valinassab T., Bystydzienska Z., Linkowski T. (2015) Age and growth of Benthosema pterotum (Alcock, 1890) (Myctophidae) in the Oman Sea. Journal of Applied Ichthyology, 31: 51-56; DOI:10.1111/jai.12620
2015Wodzinowski T., Witalis B. (2015) Wlew pod Choinkę 2014. Wiadomości Rybackie, Gdynia, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 1-2 (203), 7-8.
2015Radtke K., Wodzinowski T., Witalis B. (2015) Wlew z Morza Północnego i wyniki badań dorsza podczas rejsu oceanograficzno-rybackiego statku r/v „Baltica” zrealizowanego w polskich obszarach morskich (POM) w lutym-marcu 2015 roku. Wiadomości Rybackie, Gdynia, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 3-4 (204), 9-13.
2015Ameryk A., Celmer Z., Jakubowska A., Szkudlarek-Pawełczyk A. (2015) Wywiadowczynie wśród rybaków. Wiadomości Rybackie, Gdynia, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 11-12 (208), 11-12.
2015Fey D.P., Hiller A., van Laak M., Lejk A., Lempe F., Margoński P., Moll D., Nilsson H., Polte P., Pongolini L., Psuty I., Strehlow H.V., Stybel N., Szymanek L. (2014) Herring. An analysis of spawning ground management, ecological conditions and human impacts in Greifswald Bay, Vistula Lagoon and Hanö Bight. ISBN: 978-91-637-7839-1. CA Andersson, Malmö, Sweden, 175 pp.
2015Węsławski J.M.,  Andrulewicz E., Bostrom Ch., Horbowy J., Linkowski T., Mattila J., Olenin S., Piwowarczyk J., Skóra K. (2015) Chapter 18: Ecosystem goods, services and management [In:] Snoeijs P., SchubertH., Radziejewska T. (Eds.), Biological Oceanography of the Baltic Sea, Springer Verlag GMBH, ISBN 978-94-007-0668-2
2015Kalinowska A., Ameryk A., Jankowska K. (2015) Microbiological survey in two arctic fjords: Total bacterial number and biomass comparison of Hornsund and Kongsfjorden [In:] Zieliński T., Węsławski M., Kuliński K. (Eds.), Impact of Climate Changes on Marine Environments. Springer International Publishing, Switzerland. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Volume 22, 115-126.
2015Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B., Esiukova E., Domnin D., Domnina A., Pilipchuk V. (2015) Chapter 7: The physio-geographical background and the ecology of the Vistula Lagoon, 57-66. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Różyński G., Bielecka M., Margoński P., Psuty I., Szymanek L., Chubarenko B., Domnina A., Kolosentseva M., Tararuk O, Przedrzymirska J., Zaucha J. (2015) Chapter 8: The management story of the Vistula Lagoon, 67-76. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Bielecka M., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lillebø A.I., Dias J.M. Robakiewicz M., Zalewski M., Krysanova V., Chubarenko B., Stalnacke P. (2015) Chapter 12: The challenges to improve integrated catchment and lagoon modeling in the context of climate change, 107-114. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Hesse C., Bielecka M., Stefanova A., Robakiewicz M., Staroszczyk R., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J., Dias J.M., Lillebø A.I., Chubarenko B., Krysanova V. (2015) Chapter 13: Impacts of potential climate change on lagoons and their catchments, 115-132. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Bielecka M., Robakiewicz M., Zalewski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J., Dias J.M., Lillebø A.I., Chubarenko B., Staroszczyk R. (2015) Chapter 16: Lagoons impact integrated scenarios, 155-166. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Marín A., Lloret J., Velasco J., Bello C., Lillebø A.I., Sousa A.I., Soares A.M.V.M., Tuchkovenko Y., Tuchkovenko O.,Warzocha J., Kornijów R., Gromisz S., Drgas A., Szymanek L., Margonski P. (2015) Chapter 17: LAGOONS response using key bio-indicators and implications on ecological status (WFD), 167-178. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Lillebø A.I., Spray C., Alves F.L., Stålnacke P., Gooch G.D., Soares J.A., Sousa L.P., Sousa A.I., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Marín A., Loret J., Bello C., Bielecka M., Rozynski G., Margonski P., Chubarenko B. (2015) Chapter 19: European coastal lagoons: an integrated vision for ecosystem services, environmental SWOT analysis and human well-being, 187-201. [In:] Lillebø A.I., Stalnacke P., Gooch G.D. (Eds.) Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. IWA Publishing, 256 pp.
2015Wasmund N., Busch S., Göbel J., Gromisz S., Höglander H., Jaanus A., Johansen M., Jurgensone I., Karlsson C.,Kownacka J., Kraśniewski W., Lehtinen S., Olenina I., Weber M., (2015) Cyanobacteria biomass. Information from the Phytoplankton Ekspert Group (PEG). HELCOM, Baltic Sea Environment Fact Sheets, 2015, Onlinehttp://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/eutrophication/cyanobacteria-biomass/
2015Wodzinowski T. (2015) Propozycja określenia linii brzegowej z rytmicznymi formami. [W:] Witak M. (red.) Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 88 – 96.
2015Dowgiałło A., Kosmowski M., Diakun J. 2015. Urządzenie do podciśnieniowego patroszenia karpi. Inżynieria Przemysłu Spożywczego. 3/4-2015(15), 5-10
2015Dowgiałło A., Miłkowska Z. 2015. Polish project develops range of value added carp products. Eurofish Magazine, 3/2015, s.61-62
2015Janiszewska D., Kozieł K., Pawlikowski B., 2015. Charakterystyka jakościowa zużytych wód technologicznych po hydraulicznym rozładunku ryb w portach. Inżynieria Ekologiczna. Vol. 43, 2015, 172-178
2015Pawlikowski B., Szulecka O. 2015. Jakość i przydatność technologiczna śledzi (Clupea harengus) poławianych na Bałtyku południowym. [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza (red. Stadnik J., Jackowska I.). Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, ISBN 978-83-935421-7-8, 223-232
2015Leszczuk-Piankowska A., Pawlikowski B., Bykowski P. J. 2015. Wpływ metody załadunku konserw rybnych do koszy sterylizacyjnych na wartość sterylizacyjną Fo. [w:] Technologiczne kształtowanie jakości żywności (red. Wójciak K. M., Dolatowski Z. J.). Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków, ISBN 978-83-935421-9-2, 137-147
2015Pawlikowski B., Mytlewski A. 2015. Kierunki rozwoju Zakładu Ekonomiki, Technologii i Wdrożeń MIR-PIB prezentowane na 13. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i produktów rybnych. Wiadomości Rybackie. Nr 3-4 (204), 25-27
2015Piankowska A., Pawlikowski B., Bykowski P. 2015. Ocena skuteczności procesu cieplnej sterylizacji konserw rybnych na podstawie testów penetracji ciepła. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 1/4 – 2015(13), 24-27
2015Nadolna-Ałtyn, K. 2015. First evidence of acetylcholinesterase (AChE) activity in the nematode parasite (Contracaecum sp.) and its host, cod (Gadus morhua). Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 32 (2): 55-63;
2015Margit E., Hjelm J., Behrens J., Buchmann K., Cardinale M., Casini M., Gasyukov P., Holmgren N., Horbowy J., Hüssy K., Kirkegaard E., Kornilovs G., Krumme U., Köster F.W., Oeberst R., Plikshs M., Radtke K., Raid T., Schmidt J., Tomczak M. T., Vinther M., Zimmermann Ch., and Storr-Paulsen M. 2015. Eastern Baltic cod in distress: biological changes and challenges for stock assessment. ICES Journal of Marine Science, 72: 2180-2186. doi: 10.1093/icesjms/fsv109;
2015Herrmann, B., Wienbeck, H., Karlsen, D.J., Stepputtis, D., Dahm, E., Moderhak, W. 2015. Understanding the release efficiency of Atlantic cod (Gadus morhua) from trawls with a square mesh panel: effects of panel area, panel position, and stimulation of escape response. ICES Journal of Marine Science, 72: 686-696;
2015Smoliński, Sz., Całkiewicz J. 2015. A fish-based index for assessing the ecological status of Polish transitional and coastal waters. Marine Pollution Bulletin. http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.10.065;
2015Wąs, A., Bernaś, R., 2016. Long-term and seasonal genetic differentiation in wild and enhanced stocks of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) from the Vistula River, in the southern Baltic—Management implications. Fisheries Research 175: 57-65. Doi: 10.1016/j.fishres.2015.11.006;
2014Waszak I., Dąbrowska H., Komar-Szymczak K . 2014. Comparison of common persistent organic pollutants (POPs) in flounder ( Platichths flesus ) from Vistula (Poland) and Douro (Portugal) River estuaries.  Marine Pollution Bulletin , 81 (1) pp 225-233
2014Szlinder-Richert J., Ruczyńska W.,  Nermer T ., Usydus Z ., Robak S. 2014. The occurrence of organic contaminants in European eel ( Anguilla Anguilla ) in Poland: An environmental quality assessment.  Chemosphere , 114, pp. 282-290
2014Szlinder-Richert J. , Nermer T ., Szatkowska U . 2014. PAH metabolites in European eels ( Anguilla anguilla ) as indicators of PAH exposure: different methodological approaches.  Science of the Total Environment  496, pp. 84-91
2014Bodkowski R., Kuropka P., Patkowska-Sokola B., Czyż K., Sokola-Wysoczańska E., Walisiewicz-Niedbalska W.,Usydus Z., and Gwardiak H. 2014. The Influence of Bioactive Lipid Preparations on Cardiac Muscle and Coronary Vessels State in Rats. Journal of Animal and Veterinary Advances, 13 (4)  pp. 223-230
2014Bodkowski R., Patkowska-Sokola B., Filip-Psurska B., Kempińska K., Wietrzyk J., Czyż K., Walisiewicz-Niedbalska W., and Usydus Z. 2014. Evaluation of the Anti-Proliferative Activity of Natural Lipid Preparations Against Tumor Cell Lines. Journal of Animal and Veterinary Advances, 13 (4): pp. 257-266.
2014Dabrowska H, Kopko O, Góra A, Waszak I, Walkusz-Miotk J. 2014. DNA damage, EROD activity, condition indices, and their linkages with contaminants in female flounder  (Platichthys flesus) from the southern Baltic Sea. Science of the Total Environment 496, 488-498.
2014Usydus Z., Szlinder-Richert J . 2014. Dioksyny i inne zanieczyszczenia w rybach bałtyckich – skala problemu. Wiadomości Rybackie , Nr 1-2 (197) ss. 29-31
2014Varjopuro, R., Andrulewicz, E., Blenckner, T., Dolch, T., Heiskanen, A-S., Pihlajamäki, M., Steiner Brandt, U., Valman, M., Gee, K., Potts, T. and Psuty, I. 2014. Coping with persistent environmental problems – Systemic delays in reducing eutrophication of the Baltic Sea. Ecology and Society.
2014Bielecka, L Krajewska-Sołtys A, Mudrak-Cegiołka S. 2014. Spatial distribution and population characteristics of the invasive cladoceran Cercopagis pengoi in the Polish coastal zone seven years after the first record. Oceanological and Hydrobiological Studies, 4 (3): …
2014Fey D.P., Szkudlarek-Pawełczyk A., Woźniczka A. (2014). Abundance and distribution of larval herring, Clupea harengus (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae) in the Pomeranian Bay, Baltic Sea as an indicator of spawning sites. Acta Ichthyologica et Piscatoria 44(4), 309–317 – http://www.aiep.pl/volumes/2010/5_4/pdf/05_1527_F1.pdf
2014Urban-Malinga B., Drgas A., Gromisz S., Barnes N., 2014. Species-specific effect of macrobenthic assemblages on meiobenthos and nematodes from shallow sandy habitat. Marine Biology. 161, 195-212; DOI: 10.1007/s00227-013-2329-y;
2014Kubiszyn,, A. M.; Piwosz, K.; Wiktor, J. M., Jr.; Wiktor J 2014 The effect of inter-annual Atlantic water inflow variability on the planktonic protist community structure in the West Spitsbergen waters during the summer. JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH Volume: 36 Issue: 5 Pages: 1190-1203
2014Kowalkowski, T., Szparaga, A., Pastuszak, M. 2014. Role of micrometer sediment particles (SPLITT fractionation) in phosphorus speciation and its recycling in lakes. Environmental Earth Sciences. DOI 10.1007/s12665-014-3528-7
2014Pastuszak, M., Kowalkowski, T., Kopiński, J., Stalenga, J., Panasiuk, D., 2014. Impact of forecasted changes in Polish economy (2015 and 2020) on nutrient emission into the river basins. Science of the Total Environment 493:32-43
2014Ameryk A., Hahnke R.L., Gromisz S., Kownacka J., Zalewski M., Szymanek L., Całkiewicz J., Dunalska J., Harder J., 2014, Bacterial community structure influenced by Coscinodiscus sp. in the Vistula river plume. Oceanologia, 56 (4), 825-856. doi:10.5697/oc.56-4.825
2014Kornijów R. 2014. A quantitative sampler for collecting invertebrates associated with deep submerged vegetation. Aquatic Ecology, 48: 417-422. DOI: 10.1007/s10452-014-9494-z
2014Freire-Gibb, LC., Koss, R, Margonski, P., Papadopoulou, N. 2014 Governance strengths and weaknesses to implement the marine strategy framework directive in European waters. Marine Policy, 44: 172–178
2014Bartolino, V., Margonski, P., Lindegren, M., Linderholm, Hans. W., Cardinale, M., Rayner, D., Wennhage, H. and Casini, M. 2014. Forecasting fish stock dynamics under climate change: Baltic herring (Clupea harengus) as a case study. Fisheries Oceanography, 23:3, 258–269
2014Díaz-Gil, C., Werner, M., Lövgren, O., Kaljuste, O., Grzyb, A., Margonski, P. and Casini, M. 2014. Spatio-temporal composition and dynamics of zooplankton in the Kalmar Sound, western Baltic Sea, in 2009/2010. Boreal Environment Research, 19: 323–335
2014Urban-Malinga B, Drgas A, Gromisz S, Barnes N. 2014. Species-specific effect of macrobenthic assemblages on meiobenthos and nematodes from shallow sandy habitat. Marine Biology, DOI: 10.1007/s00227-013-2329-y
2014Otremba Z, Andrulewicz E. 2014. Physical fields during construction and operation of wind farms by example of Polish maritime areas. Polish Maritime Research 4(84) 21: 113 – 122.
2014Klusek Z., Kukliński P., Mróz D., Witalis B. 2014. Underwater noise in Gdynia harbour Turing piling. Hydroacoustics 17: 105-114.
2014Urban-Malinga B., Meiobenthos in marine coastal sediments. 2014Sedimentary Coastal Zones from High to Low Latitudes: Similarities and Differences, Geological Society, London, Special Publications (EDs. I.P. Martini and H.R. Wanless), 388:59-78, first published on September 16, 2013,doi:10.1144/SP388.9
2014Fey D.P., Lejk A.M., Margoński P., Szymanek L. (2014). Zalew Wiślany jako miejsce rozrodu śledzia oraz wpływ działań człowieka na stan tarlisk tego gatunku. ISBN 978-83-81650-13-3. MIR-PIB, Gdynia.
2014Fey, D.P., Hiller, A., Margoński, P., Moll, D., Nilsson, H., Pongolini, L., Stybel, N. & Szymanek, L. (2014). HERRING – Impact Report, Herring spawning areas – present and future challenges. Coastline Web 4, ISSN 2193-4177, ISBN 978-3-939206-12-5
2014Strehlow, H.V., Fey, D.P., Lejk, A.M., Lempe, F., Nilsson, H., Psuty, I. & Szymanek, L. (2014). HERRING – Governance Report, Herring network institutions and governance. Coastline Web 5, ISSN 2193-4177, ISBN 978-3-939206-13-2
2014Wasmund N., Busch S., Gromisz S., Höglander H., Jaanus A., Johansen M., Jurgensone I., Karlsson C., Kownacka J., Kraśniewski W., Lehtinen S., Olenina I., 2014, Cyanobacteria Biomass, Information from the Phytoplankton Espert Group (PEG).HELCOM Baltic Sea Environment Fact Sheets 2014. Online: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/environment-fact-sheets/eutrophication/cyanobacteria-biomass/
2014Grygiel, W., T. Łączkowski and B. Witalis 2014. Research report from the Baltic International Acoustic Survey (BIAS) in the Polish marine waters (r.v. Baltica”; 16.09. – 04.10.2013). Working paper on the WGBIFS meeting in Gdynia (Poland); 24-28.03.2014; Report of the Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS), ICES CM 2014/SSGESST:13, Annex 8; 331-363 pp. (under project NPZDR/ 2014 – about NP / A3/ Z).
2014Grygiel , W. and B. Witalis 2014. Research report from the Baltic International Trawl Survey (BITS-4Q) in the Polish marine waters (r.v.Baltica”; 15-27.11.2013). Working paper on the WGBIFS meeting in Gdynia (Poland); 24-28.03.2014. [in:] Report of the Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS), ICES CM 2014/SSGESST:13, Annex 7; 127-145 pp. (under project NPZDR/ 2014 – about NP / A3/ Z).
2014Grygiel , W. and B. Witalis 2014. Research report from the Baltic International Trawl Survey (BITS-1Q) in the Polish marine waters (r.v.Baltica”; 10.02. – 02.03.2014). Working paper on the WGBIFS meeting in Gdynia (Poland); 24-28.03.2014. [in:] Report of the Baltic International Fish Survey Working Group (WGBIFS), ICES CM 2014/SSGESST:13, Annex 7; 162-181 pp. (under project NPZDR/ 2014 – about NP / A3/ Z)
2014Janiszewska D., Pawlikowski B. 2014. “Wpływ czynników technologiczno-technicznych na jakość mięsa odzyskiwanego z odpadów poprodukcyjnych z karpi”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 2/2014, 24-27
2014Dowgiałło A., Wieliczko W. 2014. Kierunki rozwoju maszyn od odgławiania ryb karpiowatych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1/2014, 14-16
2014Pawlikowski B., Dowgiałło A., Szulecka O. 2014. Kompleksowe wykorzystanie poobróbkowych odpadów z karpi (monografia). Wydawnictwo MIR-PIB, Gdynia. ISBN 978-83-61650-12-6
2014Pawlikowski B., Szulecka O. 2014. Wpływ skrobi modyfikowanej na stabilność i właściwości fizykochemiczne farszów rybnych z udziałem MOM z ryb [W] Właściwości produktów i surowców żywnościowych. Wybrane zagadnienia [praca zbiorowa]. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Kraków. ISBN 978-83-937001-2-7, 46-56
2014Casini M., Rouyer T.,Bartolino V., Larson N., Grygiel W. 2014. Density-dependence in space and time: opposite synchronous variations in population distribution and body condition in the Baltic Sea sprat (Sprattus sprattus) over three decades. PLOS ONE, edit. Public Library of Science; Vol. 9, Issue 4; 1-9.
2014Baršienė J., Butrimavičienė L., Grygiel W., Lang T., Michailovas A., Jackūnas T. 2014. Environmental genotoxicity and cytotoxicity in flounder (Platichthys flesus), herring (Clupea harengus) and Atlantic cod (Gadus morhua) from chemical munitions dumping zones in the southern Baltic Sea. Marine Environmental Research, 96; 56-67.
2014Baršienė J., Butrimavičienė L., Michailovas A., Grygiel W. 2015. Assessing the environmental genotoxicity risk in the Baltic Sea: frequencies of nuclear buds in blood erythrocytes of three native fish species. Environmental Monitoring Assessment, 187:4078; DOI 10.1007/s10661-014-4078-x; 12 pp.
2014Drywa, A.,  Poćwierz-Kotus, A., Dobosz, S., Kent, M.P., Lien, S., Wenne, R., 2014. Identification of multiple diagnostic SNP loci for differentiation of three salmonid species using SNP-arrays. Marine Genomics. 15: 5-6.
2014Poćwierz-Kotus A., Bernaś R., Dębowski P., Kent MP., Lien S., Kesler M., Titov S., Leliuna E., Jespersen H., Drywa A., Wenne R. 2014. Genetic differentiation of southeast Baltic populations of sea trout inferred from single nucleotide polymorphisms. Animal Genetics. 45, 96-104
2014Podolska M., Nadolna K. 2014. Acetylcholinesterase secreted by Anisakis simplex larvae (Nematoda: Anisakidae) parasitizing herring, Clupea harengus: an inverse relationship of enzyme activity in the host-parasite system. Parasitology Research 113: 2231-2238.
2014Podolska M., Nadolna K., Szostakowska B. 2014. Acetylcholinesterase activity in the host-parasite system of the cod Gadus morhua and acanthocephalan Echinorhynchus gadi from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 79, 100-106.
2014Mohandas N., Jabbar A., Podolska M., Zhu XQ., Littlewood T.J., Jex A.R., Gasser R.B. 2014. Mitochondrial genomes of Anisakis simplex and Contracaecum osculatum (sensu stricto) – comparisons with selected nematodes. Infection, Genetics and Evolution 21: 452–462.
2014Nadolna K., Podolska M. 2014. Anisakid larvae in the liver of cod (Gadus morhua) L. from the southern Baltic Sea. Journal of Helminthology 88: 237–246.
2013Dąbrowska H., Kopko O., Turja R., Lehtonen K.K., Góra A., Polak-Juszczak L., Warzocha J., Kholodkevich S. 2013. Sediment contaminants and contaminant levels and biomarkers in caged mussels (Mytilus trossulus) in the southern Baltic Sea. Marine Environmental Research. 84, pp. 1-9;
2013Kammann U, Askem C, Dabrowska H, Grung M, Kirby MF, Koivisto P, Lucas C, McKenzie M,  Meier S, Robinson C, Tairova ZM, Tuvikene A, Vuorinen P, Strand J. 2013. Interlaboratory proficiency testing for measurement of the polycyclic aromatic hydrocarbon metabolite 1-hydroxypyrene in fish bile for marine environmental monitoring.Journal of AOAC International, 96, 635-641;
2013Polak-Juszczak, L.  2013. Trace elements in the livers of cod (Gadus morhua L.) from the Baltic Sea: levels and temporal trends. Environmental Monitoring and Assessment 185 (1), 687-694;
2013Polak-Juszczak.  2013. Trace metals in flounder, Platichthys flesus (Linnaeus, 1758), and sediments from the Baltic Sea and the Portuguese Atlantic coast.  Environmental Science   Pollutution Research  20 (10), 7424–7432;
2013Szlinder-Richert J., Usydus Z . 2013. Ryby na polskim rynku: porównanie składu kwasów tłuszczowych.  Magazyn Przemysłu Rybnego . 3 (93), 17 – 24, Afiliacja – MIR-PIB, Temat – PO-1;
2013Szlinder-Richert J.  2013. Jak się ma „polski” węgorz. Wiadomości Rybackie Nr 1-2 (191) styczeń-luty 2013.
2013Anderson J., Accadia P., Berkenhagen J., Brigaudeau C., Carvalho N., Davidjuka I., Gambino M., Gravino F., Jackson E., Kaslauskas E., Kuzebski E., Lees J., Leonardi S., Malvarosa L., Miguez M., Motova A., Moura C., Paulrud A., Rogers P., Souffez A., Stroie C., Taal K., Thøgersen T., Traguany J., Virtanen J., The 2013 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet. Publications Office of the European Union, 2013
2013Guillen, J., Avdelas, L., Avdic‐Mravlje, E., Bartelings, H., Bjorndal, T., Borges Marques, A. C., Carvalho, N., Contini, F., Dennis, J., Ebeling, M., Elias, L., Fernandez Polanco, J. M., Fiore, G., Hofherr, J., Le Bihan, V., Lees, J., Motova, A., Natale, F., Nielsen, R., Nilsson, P., Pienkowska, B., Reese, A., Rodgers, P., Sainz de la Torre, A., Stroie, C., Tikakoski, S., Urumov, S., and Virtanen, J. The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector – 2012 exercise (STECF-13-03), 2013. Publications Office of the European Union, 2013.
2013Szostak S., Wyniki gospodarki rybnej w 2012 r., Wiad. Ryb., nr 7-8 (194), s.8-13, rys., tab.
2013Seremak-Bulge J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak S., Hryszko K., Drożdż J., Janusz M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2013, Analizy rynkowe nr 19. ISSN 1732-5889
2013Kuzebski E., Janusz M., Wzrost cen ryb pelagicznych w Polsce. Małe ryby – wysokie ceny – niska konsumpcja. Wiadomości Rybackie nr 3-4 (192), kwiecień 2013 r.
2013Kuzebski E., Karnicki Z., 10 lat polskiego rybołówstwa w UE: sukces czy porażka ? 10 years of Polish fisheries in EU: success or defeat? [w:] Wykorzystanie zasobów morza. Gospodarka morska a nauka. The exploitation of marine resources. The maritime economy and scientific potential. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013.
2013Andrulewicz E., Gajewski J., Kuzebski E., Otremba Z., Radtke K., Szymanek L., Energetyka wiatrowa w polskim sektorze morza bałtyckiego w aspekcie oddziaływania na ichtiofaunę i rybołówstwo. Potential effects of wind farms on ichthyofauna and fishery in the polish marine areas. [w:] Wykorzystanie zasobów morza. Gospodarka morska a nauka. The exploitation of marine resources. The maritime economy and scientific potential. Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2013.
2013Seremak-Bulge J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak S., Hryszko K., Drożdż J., Kieliszewska M., Chrościcki T., Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, listopad 2013, Analizy rynkowe nr 20. ISSN 1732-5889
2013Red. Guillen J., Motova A.: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The Economic Performance Report on the EU Aquaculture sector (STECF-13-29). 2013. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 383 pp. (autorstwo 1 rozdziału Pieńkowska B.)
2013Red. Doring R., Borello A.: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The Economic Performance Report on the EU Fish Processing sector (STECF-13-31). 2013. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 223 pp. (autorstwo 1 rozdziału Pieńkowska B.)
2013Budny T., Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2012, Maritime economy statistics review, cz. I Polska, dział VII; cz. II Świat, dział XIX. Gdańsk, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku.
2013Horbowa, K., Fey, D.P. 2013. Atlas wczesnych stadiów rozwojowych ryb. 34 gatunki ryb Bałtyku Południowego i jego zalewów. Nr ISBN 978-83-61650-10-2. Wydawnictwo Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia, 152 str.;
2013Wielgat-Rychert M., Ameryk A., Jarosiewicz A., Kownacka J., Rychert K., Szymanek L., Zalewski M., Agatova A., Lapina N., Torgunova N., 2013, Impact of the inflow of Vistula river waters on the pelagic zone in the Gulf of Gdańsk, Oceanologia 55(4), 859-886;
2013Andrulewicz E., J. Gajewski, E. Kuzebski, Z. Otremba, K. Radtke, L. Szymanek. 2013. Energetyka wiatrowa w polskim sektorze Morza Bałtyckiego w aspekcie oddziaływania na ichtiofaunę i rybołówstwo [w:] Wykorzystanie zasobów morza. Gospodarka morska;
2013Xiaole, S., Andersson, P., Humborg, C., Pastuszak, M., Mörth, C-M., 2013. Successive silicon isotope enrichment in diatoms during nutrient-limited blooms in a eutrophied river system. Journal of Geochemical Exploration. 132:173-180.
2013Urban-Malinga B, Warzocha J., Zalewski M. 2013. Effects of the invasive polychaete Marenzelleria spp. on benthic processes and meiobenthos of a species-poor brackish system. Journal of Sea Research, 80, 25-34
2013Dąbrowska, H., Kopko, O., Turja, R., Lehtonen, K. K., Góras, A., Polak-Juszczak, L., Warzocha, J., Kholodkevich, S. 2013. Sediment contaminants and contaminant levels and biomarkers in cages mussels (Mytilus trosulus) in the southern Baltic Sea. Marine Environmental Research 84, 1-9
2013Kornijów R. 2013. A new sediment slicer for rapid sectioning of the uppermost sediment cores from marine and freshwater habitats. Journal of Paleolimnology, 49: 301-304
2013Kowalewski G. A., Kornijów R., McGowan S., Woszczyk M., Kaczorowska A., Bałaga K., Suchora M., Szeroczyńska K., Gąsiorowski M., Wasiłowska A. 2013. Persistence of protected, vulnerable macrophyte species in a small, shallow eutrophic lake (eastern Poland) over the past two centuries: implications for lake management and conservation. Aquatic Botany, 106: 1-13
2013Kownacka J, Edler L, Gromisz S, Łotocka M, Olenina I, Ostrowska M, Piwosz K. 2013. Non-indigenous speciesChaetoceros cf. lorenzianus Grunow 1863 – A new, predominant component of autumn phytoplankton in the southern Baltic Sea. Estuar Coast Shelf Sci 119: 101-111
2013Kuklinski P, Berge J, McFadden L, Dmoch K, Zajaczkowski M, Nygård H, Piwosz K, Tatarek, A. 2013. Seasonality of occurrence and recruitment of Arctic marine benthic invertebrate larvae in relation to environmental variables. Polar Biol 36(4): 549-560
2013Piwosz K, Salcher MM, Zeder M, Ameryk A, Pernthaler J. 2013. Seasonal dynamics and activity of typical freshwater bacteria in brackish waters of the Gulf of Gdańsk. Limnol Oceanogr 58 (3) (in press) DOI:10.4319/lo.2013.58.3.0000
2013Piwosz K, Wiktor JM, Niemi A, Tatarek A, Michel C (2013) Mesoscale distribution and functional diversity of picoeukaryotes in the first-year sea ice of the Canadian Arctic. The ISME J (in press), DOI: 10.1038/ismej.2013.39
2013Węsławski J. M., Kryla-Straszewska L.,Piwowarczyk J., Urbański J., Warzocha J., Kotwicki L.,Włodarska-Kowalczuk M., Wiktor J.  2013. Habitat modelling limitations – Puck Bay, Baltic Sea – a case study. Oceanologia, 55 (1), 167-183.
2013Kornijów R., Kairesalo T. 2013. A simple solution enabling quantitative sampling of freshwater and marine sediments covered by dense submerged vegetation. Hydrobiologia, in press.
2013Pastuszak, M., Kowalkowski, T., Bolałek, J., 2013. Przyczyny i skutki eutrofizacji wód Bałtyku w XX wieku i prognozy na przyszłość [w:] Rolnictwo ekologiczne, jako metoda ochrony wody oraz klimatu, strony 80-133 [w:] Tyburski, J., Szwejkowski, Z., Glińska-Szewczuk, K. Rolnictwo ekologiczne, jako metoda ochrony środowiska, Nr ISBN 978-83-62863-55-6. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 210 str.
2013Avellan L. (Editor), Haldin M. (Chair of Red List Biotope Expert Group), Boedeker, D., Darr A., Fürhaupter K., Haldin J., Johansson M., Karvinen V., Kautsky H., Kontula T., Leinikki J., Näslund J., Warzocha J. and M. Laamanen. 2013. Red List of Baltic Sea underwater biotopes, habitats and biotope complexes. Baltic Sea Environmental Proceedings No. 138: 69 pp.;
2013Wolnomiejski N., Z. Witek. (2013). The Szczecin Lagoon Ecosystem: The biotic community of the Great Lagoon and its food web model. Versita. EBOOK “open access” www/degruyter.com/view/product/209571.  Walter de Gruyter & Co
2013Fenske Ch., Zaiko A., Woźniczka A., Dahlke S., Orlova M.I., (2013). Variation in Length–Frequency Distributions of Zebra Mussels (Dreissena polymorpha) within and between Three Baltic Sea Subregions: Szczecin Lagoon, Curonian Lagoon, and Gulf of Finland. In: Thomas F. Nalepa; Don W. Schloesser, Quagga and Zebra Mussels: Biology, Impacts, and Control, Second Edition, CRC Press. 518 pp
2013Dowgiałło A., Pawlikowski B. 2013. Technologie wykorzystywania mechanicznie odzyskanego mięsa z karpi (monografia). Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin. ISBN 978-83-7365-320-7;
2013Dowgiałło A., Czerwiński M. 2013. Wpływ wstępnej obróbki cieplnej na skuteczność operacji wyciskania cieczy z paszowego surowca rybnego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 3/2013, 163-164.
2013Janiszewska D., Pawlikowski B. 2013. Wpływ rodzaju obróbki wstępnej na jakość i trwałość półproduktów ze śledzi bałtyckich. Problemy Higieny i Epidemiologii. 94 (2), 345-347.
2013Kozieł K., Kaniewska J. 2013. Skład chemiczny i jakość organoleptyczna mięsa odzyskanego z głów łososi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1/2013, 9-11
2013Szulecka O. 2013. Informatyczny system identyfikowalności w zakładzie przetwórstwa rybnego. Hygeia Public Health. 2013, 48(3): 315-319
2013Drywa A.,  Poćwierz-Kotus A., Wąs A., Dobosz S., Kent M.P., Lien S., Bernaś R., Wenne R. 2013. Genotyping of two populations of Southern Baltic Sea trout Salmo trutta m. trutta using an Atlantic salmon derived SNP-array. Marine Genomics 9: 25-32.
2013Pachur M.E., Horbowy J. 2013. Food composition and prey selection of cod, Gadus morhua (Actinopterygii: Gadiformes: Gadidae), in the southern Baltic Sea. Acta Ichthyol. Piscat. 43 (2): 109-118
2013Radtke, K. and W. Grygiel 2013. Sexual maturation of cod (Gadus morhua L.) in the southern Baltic (1990-2006). J. Appl. Ichthyol. (2013), 1-8; Blackwell Verlag GmbH, ISSN 0175-8659, doi: 10.1111/jai.12135.
2013Trella K., Podolska M., Nedreaas K. and Janusz J. 2013. Discrimination of the redfish (Sebastes mentella) stock components in the Irminger Sea and adjacent waters based on meristics, morphometry and biological characteristics. J. Appl. Ichthyol. 29 (2), 341-351. doi: 10.1111/jai.12035
2012Polak-Juszczak L . 2012. Bioaccumulation of mercury in the trophic chain of flatfish from the Baltic Sea. Chemosphere  89 (5) 585-591
2012Dabrowska H, Ostaszewska T, Kamaszewski M, Antoniak A, Napora-Rutkowski Ł, Kopko O, Lang T, Fricke NF, Lehtonen KK. 2012. Histopathological, histomorphometrical, and immunohistochemical biomarkers in flounder (Platichthys flesus) from the southern Baltic Sea. Ecotoxicology and Environmental Safety, 78, 14-21
2012Usydus Z., Szlinder-Richert J . 2012. Functional Properties of Fish and Fish Products: A Review.  International Journal of Food Properties , 15 (4), 823-846.
2012Szlinder-Richert J., Usydus Z.,  Drgas A. 2012. Presistent organic pollutants in sediment from the southeren Baltic: risk assessment.  Journal of Environmental Monitoring,  14 (8), 2100-2107
2012Waszak I., Dąbrowska H., Góra A.  2012. Bioaccumulation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in flounder ( Platichthys flesus ) in the southern Baltic Sea.  Marine Environmental Research,  79, 132-141.
2012Nowakowski  P., Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Szulc T., Kinal S., Wasilewicz-Niedbalska W., Usydus Z. 2012. Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich. Modification of chemical composition of dairy products.Przemysł Chemiczny, 91 (5), 906-911.
2012Usydus Z., Bodkowski R., Szlinder-Richert J., Patkowska-Sokoła B., Dobrzański Z. 2012. Zastosowanie amino propylowej ekstrakcji kolumnowej do wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3. Use of aminopropyl column extraction for fish oil enrichment in omega-3 acids. Przemysł Chemiczny, 91 (5), 1043-1048.
2012Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk   M . 2012. Variations in proximate composition and fatty acid profiles of Baltic sprat ( Sprattus sprattus balticus ).  Food Chemistry , 130, 97-103
2012The 2012 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-12-10). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). Anderson, J, Accadia, P., R., Berkenhagen, J., Brigaudeau, C., Carvalho, L., Carvalho, N., Davidjuka, I., Jackson, E., Kaslauskas, E., Kuzebski, E., Lees, J., Mardle, S., Miguez, M., Motova, A., Paulrud, A., Rogers, P., Souffez, A., Stroie, C., Traguany, J., Tikakoski, S., Verbogt, C., Virtanen, J. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012 – 380 pp. – 21 x 29.7 cm EUR – Scientific and Technical Research series – ISSN 831-9424 (online), ISSN 1018-5593 (print) ISBN 978-92-79-25760-5.
2012Kuzebski E., Połowy bałtyckie w 2011 roku. Wiadomości Rybackie 2012, nr 3-4(186) marzec-kwiecień 2012. ISSN 1428-0043
2012Kuzebski E., M. Janusz., Zielone pomysły na pełne oceany, Wiadomości Rybackie 2012, nr 7-8(188) lipiec-sierpień 2012. ISSN 1428-0043
2012SEREMAK-BULGE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M., Janusz M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2012, Analizy rynkowe nr 17. ISSN 1732-5889
2012SEREMAK-BULGE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Januszi M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, listopad 2012, Analizy rynkowe nr 18. ISSN 1732-5889
2012Döring, R., Virtanen, J., Avdelas, L., Avdic, E., Beukers, R., Curtis, R., Davidjuka, I, Ebeling, M., Garret, A., Lees, J., McCarthy, C., Malvarosa, L., Mongruel, R., Motova, A., Moura, C., Nielsen, R., Paulrud, A., Pienkowska, B., Pokki, H., Stroie, C., Vassallo, D.Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Economic Performance of the EU Fish Processing Industry Sector (STECF-OWP-12-01). 2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 25262 EN, JRC 69584, 213 pp. Autorstwo 1 rozdziału.
2012Guillen, J., Contini, F., Avdelas, L., Avdic-Mravlje, E., Borges Marques, A.C., Cozzolino, M., Ebeling, M., Fiore, G., Hofherr, J., Kazlauskas, E., Lees, J., Motova, A., Moura, C., Natale, F., Nilsson, P., Pienkowska, B., Pokki, H., Reese, A., Sainz de la Torre, A., Stroie, C., Vassallo, D., Virtanen, J., Zanzi, A., Dennis, J., Nielsen, R., Oostenbrugge, H.V. & Paulrud, A.Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) -Economic Performance of the EU Aquaculture Sector (STECF-OWP-12- 03). 2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 25285 EN, JRC 70424, 340 pp. Autorstwo 1 rozdziału.
2012Szostak S.: Wyniki gospodarki rybnej w 2011 r. Wiadomości Rybackie, nr 7-8 (188), s.5-10, rys., tab.
2012Budny T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2011, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2012Breen P., L.A.Robinson, S.I.Rogers, A.M.Knights, G.Piet, T.Churilova, P.Margonski, N. Papadopoulou, E.Akoglu, A.Eriksson, Z.Finenko, V.Fleming-Lehtinen, B.Galil, F.Goodsir, M. Goren, O.Kryvenko, J.M.Leppanen, V.Markantonatou, S.Moncheva, T.Oguz, L.Paltriguera, K. Stefanova, F.Timofte, F.Thomsen. 2012. An environmental assessment of risk in achieving good environmental status to support regional prioritisation of management in Europe. Marine Policy 36: 1033-1043
2012Fey D. P. 2012. Length adjustment of larval and early-juvenile cod (Gadus morhua) after up to 3 years of preservation in alcohol.  J. Appl. Ichthyol.  28: 665-666
2012Fey D. P. and Hare J. A. 2012. Temperature and somatic growth effects on otolith growth of larval Atlantic menhaden, Brevoortia tyrannus (Actinopterygii: Clupeiformes: Clupeidae). Acta Ichthiologica et Piscatoria, 42 (3): 215–222
2012Majaneva, M., Rintala, J-M., Hajdu, S.,  Seija Hällfors, Hällfors, G., Skjevik, A-T.,  Gromisz, S.,  Kownacka, J., Busch, S. and Jaanika Blomster, J. (2012): The extensive bloom of alternate-stage Prymnesium polylepis (Haptophyta) in the Baltic Sea during autumn–spring 2007–2008, European Journal of Phycology, 47 (3): 310-320
2012Kaczorowska A., Kornijów R. 2012. Palaeoecological evidence for changes over the past 200 years in chironomid communities of a shallow lake exposed to cyanobacterial toxins. Aquatic Ecology, 46: 465-473.
2012Kowalkowski  T., Pastuszak M, Igras J, Buszewski B. 2012. Differences in emission of nitrogen and phosphorus into the Vistula and Oder basins in 1995–2008 — Natural and anthropogenic causes (MONERIS model).  Journal of Marine Systems 89: 48–60
2012Pastuszak  M., Stålnacke P., Pawlikowski K., Witek Z. 2012. Response of Polish rivers (Vistula, Oder) to reduced pressure from point sources and agriculture during the transition period (1988–2008). J. Mar. Syst. 94: 157-173
2012Szlinder-Richert J.,  Usydus Z.,  Drgas A. 2012. Persistent organic pollutants in sediment from the southern Baltic: risk assessment. J. Environ. Monit., 14: 2100-2107.
2012Kornijów R., Buczyński P. (eds) 2012. Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment monograph. Wyd. Mantis, Olsztyn.
2012Kornijów R., Buczyński P. 2012. I. Objective and scope of the work. [In:] R. Kornijów, P. Buczyński (eds) Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment monograph. Wyd. Mantis, Olsztyn.
2012Kornijów R. 2012. V. Hydrobiological study. Methodological assumptions  and characteristics of sampling sites. [In:] R. Kornijów, P. Buczyński (eds), Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment monograph. Wyd. Mantis, Olsztyn.
2012Kornijów R. 2012. V. 9. Functioning of Lake Skomielno as an ecosystem incorporated into the Wieprz-Krzna Canal system. Synthesis [In:] R. Kornijów, P. Buczyński (eds), Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment monograph. Wyd. Mantis, Olsztyn.
2012Buczyńska E., Buczyński P., Czarniawski W., Chobotow J., Lorens B., Kornijów R. 2012. VII. Environmental evaluation of the ecosystem. [In:] R. Kornijów, P. Buczyński (eds) Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland). Environment monograph. Wyd. Mantis, Olsztyn.
2012Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) 2012. Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, National Marine Fisheries Research Institute, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Fertilizer Research Institute. Gdynia – Puławy, 448 pp.
2012Pastuszak, M., 2012. Description of the Baltic Sea catchment area – focus on the Polish sub-catchment. [in:] Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, pp. 15-44.
2012Pastuszak, M., Kowalkowski, T., Igras, J., 2012. Nitrogen and phosphorus emission into the Vistula and Oder basins – modeling studies (MONERIS) [in:] Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, pp. 265-308.
2012Pastuszak, M., Witek, Z., 2012. Discharges of water and nutrients by the Vistula and Oder Rivers draining Polish territory. [in:] Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, pp. 311-354.
2012Pastuszak, M., Witek, Z., 2012. Role of the Oder and Vistula estuaries in retention of nitrogen and phosphorus loads directed to the Baltic Sea in riverine outflow. [in:] Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, pp. 357-379.
2012Pastuszak, M., 2012. Excessive silicon retention – implications for marine environment. [in:] Pastuszak, M., Igras, J. (eds.) Temporal and spatial differences in emission of nitrogen and phosphorus from Polish territory to the Baltic Sea, pp. 381-417.
2012Dowgiałło A. Mechaniczna obróbka karpi. Wydawnictwo MIR-PIB, Gdynia 2012, str. 96, monografia;
2012Dowgiałło A., Sikora M., Dutkiewicz D., Odgławianie karpi. Cz.II. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 1/2012, s. 29-31.
2012Weiner W., Dowgiałło A., Kołodziej K., Pawlikowski B. Zmiany stanu świeżości i jakości surowców odpadowych – kręgosłupów z przetwórstwa łososi podczas ich przechowywania w różnych warunkach. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2012, 2, 46-50.
2012Pawlikowski B., Szulecka O. Wpływ składu surowcowego na kształtowanie właściwości reologicznych farszów ze śledzi bałtyckich. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2012, 2, t. 22 (41), 79-83.
2012Baršienė, J., Rybakovas, A., Lang, T., Grygiel, W., Andreikėnaitė, L., Michailovas, A. 2012. Risk of environmental genotoxicity in the Baltic Sea over the period of 2009–2011 assessed by micronuclei frequencies in blood erythrocytes of flounder (Platichthys flesus), herring (Clupea harengus) and eelpout (Zoarces viviparus). Marine Environmental Research 77 (2012); 35-42, doi:10.1016/j.marenvres.2012.01.004;
2012Drywa A., Poćwierz-Kotus A., Wąs A., Dobosz S., Kent M.P., Lien S., Bernaś R., Wenne R. 2012. Genotyping of two populations of Southern Baltic Sea trout Salmo trutta m. trutta using an Atlantic salmon derived SNP-array. Marine Genomics. (accepted);
2012Horbowy, J., Luzeńczyk, A. 2012. The estimation and robustness of FMSY and alternative fishing mortality reference points associated with high long-term yield. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 69: 1468–1480;
2012Podolska M., Nadolna K., Wąs A., Gosz E., Szostakowska B. 2012. Acetylcholinesterase secretion by third stage larvae of Anisakis simplex (Nematoda: Anisakidae) from Baltic herring. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 214, 32(6);
2012Radtke, K. and W. Grygiel 2012. Sexual maturation of cod (Gadus morhua L.) in the southern Baltic (1990–2006). J. Appl. Ichthyol. (2012), 1–9; Blackwell Verlag GmbH, ISSN 0175–8659, doi: 10.1111/jai.12135.(accepted);
2011Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M., Szatkowska U . 2011. Marine and farmed fish in Polish market: Comparison of the nutritional value.  Food Chemistry , 126, 78-84
2011Polak-Juszczak, L.  2011.  Impact of strontium on skeletal deformities in Baltic cod ( Gadus morhua callaris  L.). Chemosphere  83,  486–491.
2011Bodkowski R., Szlinder-Richert J., Usydus Z., Patkowska-Sokoła B. 2011. Próba optymalizacji warunków prowadzenia procesu niskotemperaturowej krystalizacji olejów rybnych. An attempt of optimalization of fish oil crystallization at low temperature. Przemysł Chemiczny, 90 (5), 703-706.
2011Ruczyńska W, M., Szlinder-Richert J., Malesa-Ciećwierz M ., Warzocha J. 2011. Assessment of PAH pollution in the southern Baltic Sea through the analysis of sediment, mussels and fish bile.   Journal of Environmental Monitoring , 13, 9, 2535-2542
2011Szlinder-Richert J., Usydus Z., Malesa-Ciećwierz M., Polak-Juszczak L., Ruczyńska W.  2011.  Marine and farmed fish on the Polish market: Comarison of the nutritive value and human exposure to PCDD/F and other contaminants.  Chemosphere , 85, 1725-1733.
2011Gosz, E., Horbowy, J.,  Ruczyńska, W ., Ziętara, M.S., 2011. Enzymatic activities in spermatozoa and butyltin concentrations in Baltic turbot Scophthalmus maximus. Marine Environmental Research 72, 188-195.
2011Gosz, E., Horbowy, J.,  Ruczyńska, W . 2011. Testes specific accumulation of tributyltin in turbot Scophthalmus maximus from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 62, 2563-2567.
2011Waszak I, Dąbrowska H, Antoniak A : 2011. PBDEs in selected fish species and sediment in the Gulf of Gdańsk, Balic Sea”  Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava),  Supl., 19, 374-379.
2011Seremak-Bulge J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2011, Analizy rynkowe nr 15. ISSN 1732-5889.
2011Seremak-Bulge J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M., M. Janusz : Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, październik 2011, Analizy rynkowe nr 16. ISSN 1732-5889.
2011Teresa Budny, Marcin Burchacz, Renata Czermańska, Karolina Sienkiewicz, Marcin Kalinowski, Urszula Kowalczyk, Barbara Łuczak, Jakub Piotrowicz, Małgorzata Słomianko – Wasilewska, Monika Wojtczak, Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2010, Maritime economy statistics review. Gdańsk, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku, 2011.
2011Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-scale Fisheries. (Chapter 7 – Vanished Prosperity Poverty and Marginalization in a Small Polish Fishing Community By Boguslaw Marciniak). ISBN 9789400715813, Springer.
2011Döring, R., Virtanen, J., Avdelas, L., Avdic, E., Beukers, R., Curtis, R., Davidjuka, I, Ebeling, M., Garret, A., Lees, J., McCarthy, C., Malvarosa, L., Mongruel, R., Motova, A., Moura, C., Nielsen, R., Paulrud, A., Pienkowska, B., Pokki, H., Stroie, C., Vassallo, D.: Report on the evaluation of data collected on the Fish Processing sector. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, 217. pp.
2011Guillen, J., Virtanen, J., Avdelas, L., Avdic-Mravlje, E., Borges Marques, A.C., Contini, F., Cozzolino, M., Ebeling, M., Fiore, G., Hofherr, J., Kazlauskas, E., Lees, J., Motova, A., Moura, C., Natale, F., Nilsson, P., Pienkowska, B., Pokki, H., Reese, A., Sainz de la Torre, A., Stroie, C., Vassallo, D. Beukers, R., Dennis, J., Ioannou Myrto Nielsen, R.: Economic Performance of the EU Aquaculture Sector (EWG-11-14). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011, 227. pp.
2011The 2011 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-11-16) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) Anderson, J., Advic, E., Bartelings, H., Bengstberg, R., Berkenhagen, J., Carvahlo, L., Davidjuka, I., Guillen, J., Kaslauskas, E., Kuzebski, E., Lees, J., Miguez, M., Motova, A., Pinello, D., Pokki, H., Prellezo, R., Souffez, A., Traguany, J., Vassallo, D., Virtanen, J. Motova, A., Edited by John Anderson, Jordi Guillen, Jarno Virtanen. © European Union, 2011
2011FishSTERN A first attempt at an ecological-economic evaluation of fishery management scenarios in the Baltic Sea region. Blenckner, T., Döring, R., Ebeling; M., Hoff, A., Tomczak, M., Andersen, J., Kuzebski, E., Kjellstrand, J., Lees, J., Motova A., Vetemaa, M. and Virtanen, J. ISBN 978-91-620-6428-0, ISSN 0282-7298. Naturvrdsverket 2011
2011Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Performance of the EU Fish Processing Industry Sector (STECF-OWP-12-01). Döring, R., Virtanen, J., Avdelas, L., Avdic, E., Beukers, R., Curtis, R., Davidjuka, I, Ebeling, M., Garret, A., Lees, J., McCarthy, C., Malvarosa, L., Mongruel, R., Motova, A., Moura, C., Nielsen, R., Paulrud, A., Pienkowska, B., Pokki, H., Stroie, C., Vassallo, D., Edited by Ralf Döring, Natacha Carvalho and Jarno Virtanen: 2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 25262 EN , JRC 69584, 209. pp.
2011Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Performance of the EU Aquaculture Sector (STECF-OWP-12.03). Guillen, J., Contini, F., Avdelas, L., Avdic-Mravlje, E., Borges Marques, A.C., Cozzolino, M., Ebeling, M., Fiore, G., Hofherr, J., Kazlauskas, E., Lees, J., Motova, A., Moura, C., Natale, F., Nilsson, P., Pienkowska, B., Pokki, H., Reese, A., Sainz de la Torre, A., Stroie, C., Vassallo, D., Virtanen, J., Zanzi, A., Dennis, J., Nielsen, R., Oostenbrugge, H.V. & Paulrud, A., Edited by Jordi Guillen, Franca Contini & Hendrik Doerner: 2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR 25285 EN , JRC 70424 , 337. pp.
2011Kuzebski E., Połowy bałtyckie w 2010 r. Wiadomości Rybackie 2011, nr 3-4 (180) marzec-kwiecień 2011.
2011Kuzebski E., Połowy bałtyckie w I półroczu 2011 r.. Wiadomości Rybackie 2011, nr 9-10 (183) wrzesień-październik 2011.
2011Janusz M., Rybołówstwo przemysłowe na Morzu Bałtyckim, Wiadomości Rybackie nr 11-12 (184) 2011 r.
2011Marciniak B., Światowy kongres rybołówstwa na małą skalę, Wiadomości Rybackie 2011, nr 3-4 (180) marzec-kwiecień 2011
2011Szostak St.: Wyniki gospodarki rybnej w 2010 r. Wiad. Ryb., nr 7-8 (182), s.8-12.
2011Marciniak B., Augustyn Necel – piewca Kaszub i rybaków. W 109. rocznicę urodzin, Wiadomości Rybackie 2011, nr 7-8 (182) lipiec-sierpień 2011.
2011Adamczuk M., Kornijów R. 2011. Crustacean communities as food resources for fish in shallow Polesie lakes with contrasting development of submerged macrophytes. Oceanological and Hydrobiological Studies, 40 (1): 11-18
2011Kornijów R. 2011. Kontrowersje wokół zbiorników zaporowych,  w Polsce i na świecie. Gospodarka Wodna. 12: 489-495;
2011Piwosz K., Pernthaler J. 2011. Enrichment of Omnivorous Cercozoan Nanoflagellates from Coastal Baltic Sea Waters. PLoS ONE 6(9): e24415. doi:10.1371/journal.pone.0024415
2011Ruczyńska W. M., J. Szlinder-Richert, M. Malesa-Ciećwierz, J. Warzocha. 2011. Assessment of PAH pollution in the southern Baltic Sea through the analysis of sediment, mussels and fish bile. Journal of Environmental Monitoring, J. Environ. Monit., 13: 2535-2542
2011Sokołowska E. and Fey, D. P. 2011. Age and growth of the round goby, Neogobius melanostomus, in the Gulf of Gdańsk several years after invasion:  Is the Baltic Sea a new Promised Land? Journal of Fish Biology 78: 1993-2009
2011Urban-Malinga B. 2011. Free-living interstitial Plathelminthes of the Baltic Sea – Diversity and abundance. Polish Journal of Ecology, 59, 3, 623-630
2011Woźniczka A, Gromisz S and Wolnomiejski N. 2011. Hypania invalida (Grube, 1960), a polychaete species new for the southern Baltic estuarine area: the Szczecin Lagoon and the River Odra mouth. Aquatic Invasions, 6 (1): 39–46
2011Hakanson L., Kornijów R., Bergström S. 2011. Pollution of surface water. [In:] L-C. Lundin (Eds.) Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. Vol. 1. The Waterscape. Ditt Tryckeri i Uppssala AB, Uppsala. 155-164.
2011Licandro P., Head E., Gislason A., Benfield M.C., Harvey M., Margonski P., Silke J. 2011. Overview of trends in plankton communities. [In:] P. C. Reid and L. Valdes (eds): ICES Status Report on Climate Change in the North Atlantic. ICES Cooperative Research Report, No.310, p 103-122.
2011Ryden L., Hakanson L., Kornijów R., Puchalski W. 2011. River and lake remediation. [In:] L-C.Lundin (Eds.) Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. Vol. 3. Water in Society. Ditt Tryckeri i Uppssala AB, Uppsala. 111-164
2011Warzocha, J., Gromisz, S., Wróblewska, H., Pastuszak-Łysiak, E., Piątkowska, Z. 2011.         Macrozoobezkręgowce bentosowe (Benthic macroinvertebrates). [In:] Miętus, M.,         Pastuszak_Łysiak, E., Zalewska, T., Krzymiński, W. (eds). Południowy Bałtyk w 2007 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska; p 96-97.
2011Wołowicz M., Sokołowski A., Urban-Malinga B., Szymelfenig M. 2011. Meiofauna as consumers in coastal food webs. [In:]: Wolansky E and McLuscy DS (eds) Treatise on Estuarine and Coastal Science, Waltham, Academic Press, Elsevier Vol 6, pp. 173-202.
2011Dowgiałło A., Kołodziej K. 2011. Surowcowe możliwości pozyskiwania wartościowych produktów rynkowych z odpadów przetwórstwa łososi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2/2011, s. 72-74;
2011Dowgiałło A., Sikora M. 2011. Odgławianie karpi .Cz.1. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego., Nr 2/2011, s. 42-44.
2011Mazur K., Kołodziej K., Kołodziejski W. 2011. Ocena przydatności technologicznej odpadowych skór z łososi do pozyskiwania z nich oleju rybnego metoda tłoczenia. Żywność, nauka, technologia, jakość. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Nr 4 (77). Kraków, s. 151-159.
2011Pawlikowski B., Szulecka O. 2011. Kształtowanie jakości i wartości odżywczej produktów ze śledzi bałtyckich o obniżonej przydatności technologicznej. W: Walczycka M., Jaworska G., Duda-Chodak A., Staruch L. 2011. Żywność projektowana. Designed Food. Cz. 2, PTTŻ, UR W Krakowie, Komitet Nauk o Żywności PAN, Kraków 2011, s. 46-59
2011Pawlikowski B., Szulecka O. 2011. Zmiany wybranych wskaźników fizyko-chemicznych w rybnych marynatach zimnych o przedłużonym okresie przydatności do spożycia. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1/2011, 14-17.
2011Pawlikowski B. 2011. Adding value to low quality Baltic herring. Eurofish Magazine, 4/2011, 44-45.
2011Casini, M., G. Kornilovs, M. Cardinale, Ch. Möllmann, W. Grygiel, P. Jonsson, T. Raid, J. Flinkman and V. Feldman. 2011. Spatial and temporal density dependence regulates the condition of central Baltic Sea clupeids: compelling evidence using an extensive international acoustic survey. Population Ecology, 53: 511-523.
2011Davies C.A., Gosling E.M., Wąs A., D.Brophy and N.Tysklind 2011. Microsatellite analysis of albacore tuna (Thunnus alalunga): population genetic structure in the North East Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. Marine Biology, 58:2727–2740.
2011Gosz, E., Horbowy, J., Ruczyńska, W., Ziętara, M. 2011. Enzymatic activities in spermatozoa and butyltin concentrations in Baltic turbot Scophthalmus maximus. Marine Environmental Research, 72 (4): 188-195.
2011Gosz, E., Horbowy, J., Ruczyńska, W. 2011. Testes specific accumulation of tributyltin in turbot Scophthalmus maximus from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, 62 (11): 2563-2567.
2011Horbowy, J. 2011. Comparison of stock management with production, difference, and age-structured models using operating models. Fisheries Research, 108: 153–162.
2011Wienbeck, H., Herrmann, B., Moderhak, W., Stepputtis, D. 2011. Effect of netting direction and number of meshes around on size selection in the codend for Baltic cod (Gadus morhua). Fisheries Research, 109: 80-88
2010Szlinder-Richert J., Barska I., Usydus Z. , Grabic R. 2010. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in selected fish species from the southeren Baltic Sea. Chemosphere. 78, 695-700.
2010Szlinder-Richert J., Usydus Z. , Pelczarski W. 2010. Organochlorine pollutans in European eel (Anguilla Anguilla L) from Poland. Chemosphere. 80, 93-99.
2010Szlinder-Richert, J., Usydus, Z. , Wyszyński, M.,  Adamczyk, M . 2010. Variation in fat content and fatty acids composition of Baltic herring Clupea harengus membras. Journal of Fish Biology, 77, 585-599
2010Bodkowski R., Patkowska-Sokola B., Walisiewicz-Niedbalska W., Usydus Z. 2010. The composition of bioactive lipid complex reducing the level of blond atherogenic lipid indices. Opracowanie kompozycji bioaktywnego kompleksu lipidowego obniżającego poziom aterogennych wskaźników lipidowych krwi. Przemysł Chemiczny, 89 (4) 304-310
2010Polak-Juszczak L . 2010. Bioaccumulation and Temporal Trends of Trace Elements in Flounder from the Southern Baltic Sea for the 1996-2003 Period, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 73: 17, 1186-1193.
2010Skibniewska, K. A., Zakrzewski, J., Siemianowska, E.,  Polak-Juszczak, L. , Aljewicz, M. 2010. Calcium Availability From Yogurt by Itself or Yogurt-Cereal-Containing Products. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 73: 17, 1150-1154.
2010Polak-Juszczak, L.  2010. Składniki mineralne w produktach ze śledzi i ich znaczenie dla zdrowia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 546, 287-29
2010Polak-Juszczak, L . 2010. Mercury in fish and fish products. An evaluation of threats to consumer health. Oceanological and Hydrobiological Studies. Vol. XXXIX, 1, 93-103
2010Polak-Juszczak, L.  Więcej owoców morza dla ciężarnych. Ginekologia Po Dyplomie. Listopad 2010; 3-4.
2010Dabrowska H , Murk AJ, Van den Berg HJ. 2010 Bioassay-derived dioxin equivalent concentrations in gonads and livers of the Atlantic cod females from the Baltic Sea. Ecotoxicol. Environ. Safety, 73, 1829-1834
2010Wojtasz-Pająk A . 2010. Chitosan dichloroacetic acid salts. [In:] Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, Vol. XV, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 55-62
2010SEREMAK-BULGE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, maj 2010, Analizy rynkowe nr 13.
2010SEREMAK-BULGE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, listopad 2010, Analizy rynkowe nr 14.
2010Anderson J., Avdic E., Bartelings H., Berkenhagen J., Calvo C., Guillen J., Kuzebski E., Lees J., Miguez A., Motova A., Prellezo R., Souffez A., Virtanen J. The 2010 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet, European Communities, 2010. ISSN 1018-5593
2010Kuzebski E., Połowy bałtyckie w 2009 r. Wiadomości Rybackie 2010, nr 1-2(173) styczeń-luty 2010.
2010Kuzebski E., Wyniki ekonomiczne bałtyckiej floty rybackiej w 2008 r. Wiadomości Rybackie 2010, nr 3-4(174) marzec-kwiecień 2010.
2010Kuzebski E., Połowy bałtyckie w I połowie 2010 r.. Wiadomości Rybackie 2010, nr 7-8(176) lipiec-sierpień 2010.
2010Kuzebski E., Dorsz – dlaczego nie wyłowimy w tym roku limitu? Wiadomości Rybackie 2010, nr 11-12(178) listopad-grudzień 2010.
2010J.M. Węsławski, J. Urbański, L. Kryla-Staszewska, E. Andrulewicz, T. Linkowski, E. Kuzebski, W. Meissner, Z. Otręba, J. Piwowarczyk. The different uses of space In Polish Marine Areas: is conflict inevitable? Oceanologia, 52 (3), 2010. Institute of Oceanology PAS.
2010Döring R., Guillen.,J., Avdic E., Beukers R., Cozzolino M., Davidjuka I., Desgranges C., Ebeling M., Garrett A., Goti L., Le Moing I., Lees, J., Linde J., Malvarosa L., Moura C., Nielsen R., Pokki H., Pienkowska B., Razmislaviciute-Palioniene A., Stroie C., Vassallo D., Virtanen J. & Zanzi, A.: Report of Working Group on the evaluation of data collected on the fish processing sector (SGECA-10-04). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
2010Marciniak B.: Morscy pielgrzymi znad Małego Morza, Wiadomości Rybackie, nr 9-10 (177), wrzesień-październik 2010.
2010Budny T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2009, Maritime economy statistics review, cz. I Polska, dział VII; cz. II Świat, dział XIX. Gdańsk, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku.
2010Andrulewicz E., Otremba Z., Kamińska M. 2010. Ongoing technical activities and nature conservation measures in maritime spatial planning within the Polish Marine Areas. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 19, No. 3, 553-563.
2010Czugała A., Woźniczka A. 2010. The River Odra estuary – another Baltic Sea area colonized by the round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1811. Aquatic Invasions, Volume 5, Supplement 1: S61-S65
2010Fenske Ch., Dahlke S., Riel P, Woźniczka A. 2010. Dynamics of mussel beds in the Szczecin Lagoon. Coastline Reports, 16: 49-54
2010Hendożko E., Szefer P., Warzocha J. 2010. Heavy metals in Macoma balthica and extractable metals in sediments from the southern Baltic Sea. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73: 152–163
2010Hussy, K., Hinrichsen, H.-H., Fey, D. P., Walther, Y., Velasco, A. 2010. The use of otolith microstructure to estimate age in adult Eastern Baltic cod (Gadus morhua L.). Journal of Fish Biology, Volume 76, Issue 7, pages 1640–1654
2010Kędra M., Gromisz S., Jaskuła R., Legeżyńska J., Maciejewska B., Malec E., Opatowski A., Ostrowska K., Włodarska-Kowalczuk M., Węsławski J.M., 2010. Soft bottom macrofauna of an All Taxa Biodiversity Site – Hornsund  (77ºN, Svalbard).  Polish Polar Research, 31 (4): 309–326
2010Maciejewska K., Opaliński K. W. 2010. Does ecological energetics lead to trophic competition in juvenile fish? A case study from the Vistula Lagoon (southern Baltic Sea). Marine Pollution Bulletin 61: 178–182
2010Margonski P., Hansson S., Tomczak M., and Grzebielec R. 2010. Climate influence on Baltic cod, sprat, and herring stock-recruitment relationships. Progress in Oceanography 87: 277–288
2010Olenina I., Wasmund N., Hajdu S., Jurgensone I., Gromisz S., Kownacka J., Toming, Vaiciūtė D., and Olenin S. 2010. Assessing impacts of invasive phytoplankton: the Baltic Sea case.  Marine Pollution Bulletin, 60(10): 1691-700
2010Opalinski K. W., Maciejewska K, Urban-Malinga B, Wesławski JM., 2010 The oxygen fluxes of sandy littoral areas: Quantifying primary and secondary producers in the Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin 61: 211-214
2010Pawlik-Skowrońska B., Kornijów R., Pirszel J. 2010. Sedimentary imprint of cyanobacterial blooms – a new tool for insight into recent history of lakes. Pol. J. Ecol. 58 (4): 663-670.
2010Poznańska M., Kobak J., Wolnomiejski N., and Kakareko T. 2010. Macrozoobenthos communities from two types of land-water transition zones in a European lowland dam reservoir. Fundam. Appl. Limnol., Arch. Hydrobiol. Vol. 176/2: 115–126
2010Schmidt B., J. Szczucka. 2010. Diel Vertical Migration observed by Acoustic Doppler Current Profiler, Hydroacoustics, vol 13: 235-242
2010Tryjanowski P., Pawlikowski T., Pawlikowski K., Banaszak-Cibicka W., Sparks T.H., 2010. Does climate influence phenological trends in social wasps (Hymenoptera: Vespinae) in Poland? Eur. J. Entomol. 107: 203–208
2010Vandepitte L.,Vanhoorne B., Kraberg A., Anisimova N, Antoniadou Ch., Araujo R., Bartsch I., Beker B., Benedetti-Cecchi L., Bertocci  I., Cochrane S., Cooper K., Craeymeersch J., Christou E.,. Dahle S., Crisp D. J.,  de Boissier M., de Kluijver M., Denisenko S., De Vito D., Duineveld  G., Escaravage V.,  Fleischer D., Fraschetti  S., Giangrande A., Heip C., Hummel H., Janas U., Karez R.,  Kedra M.,  Kingston P., Kuhlenkamp R., Libes M.,  Martens P.,  Mees J.,  Mieszkowska N., Mudrak S., Munda  I., Orfanidis S.,  Orlando-Bonaca M.,  Palerud R.,  Rachor E.,  Reichert K., Rumohr H., Schiedek D.,  Schubert P.,  Sistermans  W.C.H., Sousa Pinto I., Southward A.J., Terlizzi A., Tsiaga  E., van Beusekom J.E.E.,  Berghe E.V.,  Warzocha J., Wasmund  N., Węslawski J.M., Widdicombe  C., Włodarska-Kowalczuk  M., Zettler M.L. 2010. Data integration for European marine biodiversity research: creating a database on benthos and plankton to study large-scale patterns and long-term changes,  Hydrobiologia,  644: 1–13
2010Voss M., Deutsch B., Liskow I., Pastuszak M., Schulze U., Sitek S. 2010. Nitrogen retention in the Szczecin Lagoon, Baltic Sea. Isotopes in Environmental & Health Studies Vol. 46, Issue 3, pp. 355-369
2010Węsławski J.M., Urbański J., Kryla-Staszewska L., Andrulewicz E., Linkowski T., Kuzebski E., Meissner W., Otremba Z., Piwowarczyk J. 2010. The different uses of the sea space in Polish Marine Areas: is conflict inevitable? Oceanologia 52 (3): 1-18.
2010Włodarska-Kowalczuk M., Węsławski J. M., Warzocha J., Janas U. 2010. Habitat loss and  possible effects on local species richness in a species poor-system: a case study of southern Baltic Sea macrofauna. Biodiversity and conservation, 19: 3991–4002.
2010Witek Z., Zalewski M., Wielgat-Rychert M., 2010, Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon at the end of the twentieth century, Pomeranian Academy in Słupsk, Sea Fisheries Institute in Gdynia, Słupsk-Gdynia 2010, 186pp.
2010Szymelfenig M., Urban-Malinga B., Kotwicki L., Drgas A. 2010. Narzędzia do pobierania próbek meiofauny. [W:] Bolałek J. (redaktor) Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p 36-39.
2010Szymelfenig M., Urban-Malinga B., Kotwicki L., Drgas A. 2010. Meiofauna. [W:] Bolałek J. (redaktor) Fizyczne, biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p 187-201.
2010Pawlikowski B., Dowgiałło A. 2010. Technologiczne uwarunkowania wzrostu przetwórstwa szprotów bałtyckich na cele konsumpcyjne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2/10, s. 33-36
2010Pawlikowski B. 2010. Influence of heat sterilization on the content of selected physicochemical indicators of canned sprat. New trends of research in agricultural engineering [in:] Technique and technologies in agricultural engineering (monograph). Published by Editorial House Wieś Jutra. Warsaw. ISBN: 978-83-89503-97-8. p. 32-40
2010Dowgiałło A. 2010. Carp bones – threat for consumers and production volumes. Eurofish Magazine, 4/2010, s. 48-49.
2010Dowgiałło A. 2010. Mechaniczna obróbka szprotów. Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Monografia
2010Dowgiałło A., Sikora M. 2010. Stan mechanizacji obróbki karpi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1. s. 75-78
2010Kołodziej K., Dutkiewicz D. 2010. Możliwość regeneracji zużytych solanek z wykorzystaniem ultrafiltracji. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1. s. 9-1
2010Pawlikowski B. 2010. Development of new sprat products could increase consumption. Eurofish Magazine, 4/2010, s. 50-51
2010Szulecka O. 2010. The implementation of advanced traceability system in the Polish fish processing plant. New Food, 1. s. 47-50.
2010Szulecka O. 2010. Stan wdrożenia systemów identyfikowalności w krajowych przetwórniach rybnych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Nr 2, cz. 1. s. 197-207.
2010Wąs A,. Gosling E., Hoarau G. 2010. Microsatellite analysis of plaice (Pleuronectes platessa L.) in the NE Atlantic: weak genetic structuring in a milieu of high gene flow. Marine Biology 157:447–462
2010Gosz E., Mirny Z., Horbowy J., Ziętara M.S. 2010. Morphometry of turbot spermatozoa in relation to the location and time of capture during the spawning season, J. Appl. Ichthyol. 26, 784–788.
2010Psuty, I. 2010. Natural, social, economical and political influences on fisheries: A review of the transitional area of the Polish waters of the Vistula Lagoon. Marine Pollution Bulletin 61: 162-177.
2010Klusek Z., Majewski P., Dragan A., Psuty I. 2010. Preliminary investigations on implementation of technology of broadband signals for marine biology and ediments recognition, Hydroacoustics, Vol. 13, 143 – 152.
2010Spedicato M. T., Poulard J-C., Politou C-Y., Radtke K., Lembo G., Petitgas P. 2010. Using the ALADYM simulation model for exploring the effects of management scenarios on fish population metrics. Aquat. Living Resour. 23, 153–165.
2010Szlinder-Richert J., Usydus Z., Wyszyński M., Adamczyk M. 2010. Variation in fat content and fatty-acid composition of the Baltic herring Clupea harengus membras. Journal of Fish Biology (2010) 77, 585-599.
2010Wąs A., Gosling E., Hoarau G. 2010. Microsatellite analysis of plaice (Pleuronectes platessa L.) in the NE Atlantic: weak genetic structuring in a milieu of high gene flow. Marine Biology 157:447–462.
2010Czugała, A., Woźniczka, A. The River Odra estuary – another Baltic Sea area colonized by the round goby Neogobius melanostomus Pallas, 1811. Aquatic Invasions (2010) Volume 5, Supplement 1: S61-S65
2010Margonski, P., Hansson, S., Tomczak M. Grzebielec R. 2010. Climate influence on Baltic cod, sprat, and herring stock–recruitment relationships. Progress In Oceanography, Volume 87: 277-288.
2010Ivan Literak, Monika Dolejska, Dagmar Janoszowska, Jolana Hrusakova, Wlodzimierz Meissner, Hanna Rzyska,Szymon Bzoma, and Alois Cizek. 2010. Antibiotic-Resistant Escherichia coli Bacteria, Including Strains with Genes Encoding the Extended-Spectrum Beta-Lactamase and QnrS, in Waterbirds on the Baltic Sea Coast of Poland. Applied and Environmental Microbiology, Dec. 2010, p. 8126–8134
2009Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M. 2009. Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland. Food Chemistry; 112, 1, 139-145
2009Szlinder-Richert J., Barska I., Mazerski J., Usydus Z. 2009. PCBs in fish from the southern Baltic Sea: levels, bioaccumulation features, and temporal trends during the period from 1997 to 2006. Marine Pollution Bulletin, 58, 1, 85-92
2009Szlinder-Richert J., Barska I, Usydus Z., Ruczyńska W., Grabic R. 2009. Investigation of PCDD/Fs and dl-PCBs in fish from the southern Baltic Sea during the 2002-2006 period. Chemosphere 74, 11, 1509-1515
2009Usydus Z., Szlinder-Richert J., Polak-Juszczak L., Komar K., Adamczyk M., M. Malesa-Ciećwierz M., Ruczyńska W. 2009. Fish products available in Polish market – assessment of the nutritive value and human exposure to dioxins and other contaminants. Chemosphere 74, 11, 1420-1428
2009Usydus Z., Szlinder-Richert J., Polak-Juszczak L., Malesa – Ciećwierz M., Dobrzański Z. 2009. Study on the purification of raw fish oils – industrial tests. Chemosphere 74, 11, 1495-1501.
2009Waszak I, Dabrowska H.  2009. Persistent organic pollutants in two fish species of Percidae and sediment from the Sulejowski Reservoir in central Poland. Chemosphere, 75, 9, 1135-1143
2009Polak-Juszczak L.  2009. Temporal trends in the bioaccumulation of trace metals in herring, sprat, and cod from the southern Baltic Sea in the 1994-2003 period. Chemosphere, 76, 10, 1334-1339
2009Patkowska-Sokoła B.,  Usydus Z., Szlinder-Richert J ., Bodkowski R. 2009. Technologia pozyskiwania z olejów rybnych kwasów z rodziny omega-3 i zabezpieczenie ich przed zmianami oksydacyjnymi. Przemysł Chemiczny. Tom 88, nr 5, 548-552.
2009Usydus Z., Szlinder-Richert J.  2009. Iodine and fluorine in fish products. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. Tom XLII, nr 3, 822-827
2009Bodkowski R., Sokoła E., Patkowska-Sokoła B., Usydus Z., Zawadzki W., Janczak M. 2009. Enrichment of fish oil in bioactive fatty acids EPA and DHA and its application in order to decrease lipid indices of blood. In: New Concepts In Food Evaluation – Nutraceuticals – Analyses – Consumer. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Monography LXXIV, pp. 430-437. Rozdział w monografii w j. angielskim pp. 50-59
2009Wojtasz-Pająk A. and J. Szumilewicz 2009. Heterogeneous deacetylation of chitin degraded with hydrogen peroxide in microwave field. [In:] Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, Vol. XIV, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 15-24.
2009Modrzejewska Z., M. Dorabialska, R. Zarzycki and A. Wojtasz-Pająk 2009. The mechanism of sorption of Ag+ ions on chitosan microgranules: IR and NMR studies. [In:] Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, Vol. XIV, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 49-64.
2009Polak-Juszczak L.  2009. Changes in trace metal contents in fish from the Vistula Lagoon (Poland) during the period 1995-2007. Fresenius Environmental Bulletin 18 (7), 1070 – 1074.
2009Polak-Juszczak L., Komar-Szymczak K.  2009. Fatty acids profiles and fat contents of commercially important fish from Vistula Lagoon. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 59 (30), 225 – 229.
2009Polak-Juszczak L., Adamczyk M.  2009. Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z Zalewu Wiślanego. Żywność. Nauka. Technologia, Jakość 3 (64), 75 – 83.
2009Dabrowska H, Bernard E, Barska I , Radtke K. 2009. Inter-tissue distribution and evaluation of potential toxicity of PCBs in the Baltic cod (Gadus morhua). Ecotoxicology and Environmental Safety. 72, 7, 1975-1984
2009Zarzycki R., Z. Modrzejewska, M. Dorabialska, G. Rogacki and  A. Wojtasz-Pająk  2009. Properties of Chitosan Microgranules Formed by Supercritical Fluid Processing. Drying Technology, Vol. 27, Issue 12 : 1370 – 1378.
2009Urbaniak M, Zieliński M, Wesołowski W, Dąbrowska H, Zalewski M. 2009. Distribution of PCDD/Fs in the Włocławski and Sulejowski reservoirs. The X Jubilee Polish Conference, Dioxin in Industry and the Environment. 4-5 June 2009 Kraków-Tomaszewice, Poland. Rozdział w monografia w języku angielskim, ISBN 978-83-7242-504-1. 64- 68.
2009Szlinder-Richert J. Usydus Z., Barska I.  2009. PBDE w rybach z Południowego Bałtyku. Dioxin in Industry and the Environment. 4-5 June 2009 Kraków-Tomaszewice, Poland. Monografia. Rozdział w monografia w języku polskim, ISBN 978-83-7242-504-1. 64- 68.
2009Seremak-Bugle J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2009, Analizy rynkowe nr 11.
2009Seremak-Bugle J., Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Rakowski M.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, grudzień 2008, Analizy rynkowe nr 12.
2009Anderson J., Avdic E., Bailey-Salins T., Bartelings H., Berkrnhagem J., Brigaudeau C., Calvo C., Collet I., Curtis H., Guillen J., Hussein P., Ioannou M., Jonsson A., Kuzebski E., Lees J., Metz S., Miguez A., Motova A., Nord J., Prelezzo R., Ribeiro C., Sabatella R., Souffez A., Taal K., Virtanen J.: The 2009 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet, European Communities, 2009. ISSBN 978-92-79-14049-5.
2009Kuzebski E., Marciniak B.: Less boats – more fish? Socio-economic consequences of fleet capacity reduction programmes In the Balic Sea. WWF Poland October 2009. ISBN: 978-83-60757-16-1.
2009Zableckis S., Tiit Raid, Arnason R., Murillas A., Eliasen S., Sverdrup-Jensen S., Kuzebski E., Costs of Management in Selected Fisheries [in:] Comparative Evaluations of Innovative Fisheries Management. Springer ISBN 978-90-481-2662-0.
2009Budny T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2008, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2009Kuzebski E., Radtke K., Karnicki Z., Bzoma S.: Cztery kutry. Wiadomości Rybackie 1-2 (167), styczeń-luty 2009 r., str. 4-11.
2009Kuzebski E.: Koszty zarządzania rybołówstwem. Wiadomości Rybackie 1-2 (167), styczeń-luty 2009 r., str. 11-12.
2009Kuzebski E.: Rybołówstwo morskie w 2008 r. Wiadomości Rybackie 3-4 (168), marzec-kwiecień 2009 r., str. 4-6.
2009Kuzebski E., M. Janusz.: Czy rybacy mogą wpływać na cenę sprzedaży dorszy? Wiadomości Rybackie 2009, nr 3-4(168).
2009Kuzebski E.: Dobre wyniki połowowe floty bałtyckiej w 2009 r. Wiadomości Rybackie 5-6 (169), maj-czerwiec 2009 r., str. 10-11.
2009Pieńkowska B.: Pomoc finansowa dla sektora rybołówstwa w okresie programowania 2007-2013. Wiadomości Rybackie 2009, Nr 5-6, s.12-13.
2009Marciniak B.: Morska pielgrzymka rybaków kaszubskich na Zatoce Puckiej., Wiadomości Rybackie 2009, nr 7 – 8 (170), 2009, s. 24.
2009Marciniak B.: Święto węgorza w Tolkmicku – 17 maja 2009r., Wiadomości Rybackie 2009, nr 7 – 8 (170), 2009, s. 24.
2009Szostak S.: Wyniki gospodarki rybnej w 2008 r. Wiadomości Rybackie 2009, nr 9-10 (171), s. 8-13, tab.
2009Andrulewicz E., Korpinen S., Backer H. 2009.   Physical damage and disturbance [In:] Biodiversity in the Baltic Sea. Baltic Sea Environment Proceedings No.116, 102-108
2009Andrulewicz E., Otremba Z., Kamińska M. 2009. Wstępna ocena presji technicznej na środowisko naturalne polskich obszarów morskich. [W:] Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej (Red. Stanisław Piocha i Tomasz Hesse).189-198
2009Cardinale M., Möllmann C., Bartolino V., Casini M., Kornilovs G., Raid T., Margonski P., Grzyb A., Raitaniemi J., Gröhsler T. and Flinkman J. 2009. Effect of environmental variability and spawner characteristics on the recruitment of Baltic herring Clupea harengus populations. Marine Ecology Progress Series, 388: 221-234.
2009Czarnecka, M., M. Poznańska, J. Kobak, N. Wolnomiejski. 2009. The role of solid waste materials as habitats for macroinvertebrates in a lowland dam reservoir. Hydrobiologia 635: 125-135.
2009Góral, M., Szefer, P. T. Ciesielski, J. Warzocha. 2009. Distribution and relationships of trace metals in the isopodSaduria entomon and adjacent bottom sediments in the southern Baltic. Journal of  Environmental Monitoring. 11:1875-1882.
2009Hernandez, F. J. Jr., Hare, J. A., Fey, D. P. 2009. Evaluating diel, ontogenetic and environmental effects on larval fish vertical distribution using generalized additive models for location, scale and shape (GAMLSS). Fisheries Oceanography 18, 4: 224–236.
2009Napierska D., Barsiene J., Mulkiewicz E., Podolska M., Rybakovas A. 2009. Biomarker responses in flounderPlatichthys flesus from the Polish coastal area of the Baltic Sea and applications in biomonitoring. Ecotoxicology, 18:846–859
2009Otremba Z., Andrulewicz E., 2009. Wielkoskalowe instalacje techniczne w Morzu Bałtyckim: zaburzenie istniejących i wprowadzenie nowych pól fizycznych. [W:] Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej (Red. Stanisław Piocha i Tomasz Hesse). 179-188
2009Pastuszak M., 2009. Charakterystyka zlewiska Bałtyku. [w:]Igras J., Pastuszak M (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 978-83-7562-042-9, Str. 14-35
2009Pastuszak M., Witek Z. 2009.Odpływ wód i substancji biogenicznych Wisłą i Odrą z obszaru Polski. [w:]Igras J.,Pastuszak M (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 978-83-7562-042-9, Str. 268-302
2009Pastuszak M., Witek Z.  2009. Rola estuariów Odry i Wisły w retencji ładunków azotu i fosforu wprowadzanych do Bałtyku w odpływie rzecznym [w:]Igras J., Pastuszak M (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 978-83-7562-042-9, Str. 304-325
2009Pastuszak M., Igras J. 2009. Summary [w:] Igras J., Pastuszak M (red.) Udział polskiego rolnictwa w emisji związków azotu i fosforu do Bałtyku. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 978-83-7562-042-9, 10pp.  (w druku)
2009Poznańska, M., J. Kobak, N. Wolnomiejski, T. Kakareko. 2009. Shallow-water benthic macroinvertebrate community of the limnic part of a lowland Polish dam reservoir. Limnologica 39: 163-176.
2009Radziejewska T., Fenske C., Wawrzyniak – Wydrowska B., Riel P., Woźniczka A., Gruszka P., 2009, The zebra mussel (Dreissena polymorpha) and the benthic community in a coastal Baltic lagoon: another example of enhancement? Marine Ecology, An evolutionary perspective, 30(s1), 138-150
2009Szefer, P. Glasby, G.P., Geldon, J., Renner R.M., Björn E., Snell J., Warzocha J. 2009.
2009Heavy-metal pollution of sediments from the exclusive economic zone, southern
2009Baltic Sea. Environ Geol. 57; 847-862.
2009Urban-Malinga B., Drgas A., Ameryk A., Tatarek A.. 2009. Meiofaunal (re)colonization of the Arctic intertidal (Hornsund, Spitsbergen) after ice melting: role of wrack deposition . Polar Biology. 32: 243-252
2009Urban-Malinga B., Burska D. 2009. The colonization of macroalgal wrack by the meiofauna in the Arctic intertidal. Estuarine, Coastal and Shelf Science 85: 666-670
2009Warzocha, J. 2009. Zoobenthos.  In: Gic-Grusza, G., L. Kryla-Straszewska, J. Urbański,
2009J. Warzocha, J.M. Węsławski (Eds.);  Atlas of Polish marine area bottom habitats.
2009Instytut Oceanologii PAN;  60- 83 pp.
2009Węsławski J.M., Warzocha J., Wiktor J., Urbański J., Bradtke K., Kryla L., Tatarek A., Kotwicki L., Piwowarczyk J. 2009. Biological valorisation of the southern Baltic Sea (Polish Exclusive Economic Zone). Oceanologia 51(3): 415-435
2009Włodarska-Kowalczuk M., Kukliński P., Ronowicz M., Legeżyńska J., Gromisz S., 2009. Assessing species richness of macrofauna associated with macroalgae in Arctic klep forests (Hornsund, Svalbard). Polar Biology 32, 897-905.
2009Wodzinowski T., 2009, “Short-term beach transformation on a non-tidal sea coast”, Oceanological and Hydrobiological Studies, Vol. XXXVIII, Splement 1, 120 – 134.
2009Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. Maszyna do równoległej obróbki szprotów. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2/2009
2009Szulecka O. 2009. Wdrożenie informatycznego systemu identyfikowalności wewnętrznej w przetwórni rybnej. Część I. Etapy implementacji. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1: 49-52
2009Szulecka O. 2009. Wdrożenie informatycznego systemu identyfikowalności wewnętrznej w przetwórni rybnej. Część II. Oprogramowanie i zastosowanie standardów GS1. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2: 84-88.
2009Dąbrowska H., Bernard E., Barska I., Radtke K. 2009. Inter-tissue distribution and evaluation of potential toxicity of PCBs in Baltic cod (Gadus morhua L.). Ecotoxicology and environmental safety, vol. 72 (2009), 1975-1984.
2009Gosz E., Zietara M. 2009: “Influence of contamination on fertility of male Psetta maxima (L., 1758) in the southern Baltic area”. St. Piocha, T. Heese (red.), Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, 239-243 (rozdział w monografii w języku polskim).
2009Horbowy, J. Dorsz bałtycki – dynamika stada na tle warunków środowiska i zarządzania zasobami. St. Piocha, T. Heese (red.), Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, 271-282 (rozdział w monografii w języku polskim).
2009Napierska, D, Barđienë, J, Mulkiewicz, E, Podolska, M, Rybakovas, A. 2009. Biomarker responses in flounder Platichthys flesus from the Polish coastal area of the Baltic Sea and applications in biomonitoring. Ecotoxicology 18, 849-859.
2009Nermer, T. Psuty, I. 2009. Węgorz w Europie w przeddzień wprowadzenia planów gospodarowania jego populacją. [W] Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego (red. A.Wołos), Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn: 137-144.
2009Orlowski, A. 2009. Acoustic tracking dynamic phenomena in marine ecosystem, Hydroacoustics vol.12, Annual Journal, Polish Acoustic Society, 167-180.
2009Orlowski, A. 2009. Acoustic transects as units for classifying the benthic habitat, Acta Acustica united with Acustica, 95: 620-627.
2009Pedersen, S. A., Fock, H. O., Krause, J., Pusch, C., Sell, A., Böttcher, U., Rogers, S., Sköld, M., Skov, H., Podolska, M., Piet, G., and Rice, J. 2009. Natura 2000 sites and Fisheries in German Offshore Waters. ICES Journal of Marine Science 66, 155-169.
2009Podolska, M. 2009. Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich. I. Śledź bałtycki i nicienie A. simplex: modele infekcji pasożytniczej i wskaźniki migracji ryb. Wiadomości Parazytologiczne 55 (3), 201-210.
2009Podolska, M. 2009. Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich. II. Acetylocholinesterazy żywiciela i pasożyta. Wiadomości Parazytologiczne 55 (3), 211-217.
2009Psuty I. 2009. Rybołówstwo na Zalewie Wiślanym. [W] Diagnoza stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 271-304.
2009Psuty, I., Nermer, T. 2009. Aktualny stan wiedzy o węgorzu w kontekście wprowadzenia planów gospodarowania jego zasobami. [W] Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego (red. A.Wołos), Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn: 119-135.
2009Psuty I., Wilkońska H. 2009. The stability of fish assemblages under unstable conditions: a ten year series from the Polish part of the Vistula Lagoon. Archives of Polish Fisheries 17: 65-76.
2009Wołos A., Mickiewicz M., Lirski A., Czerwiński T., Psuty I. 2009. Ocena gospodarki rybackiej w regionie, uwzględniająca perspektywy jej rozwoju jako funkcji gospodarczej oraz możliwości jej wpływu na środowisko naturalne ze szczegolnym uwzględnieniem obszarów chronionych. [W]: Diagnoza stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko-mazurskim (red. A. Wołos), Wydawnictwo IRS, Olsztyn: 341-352.
2008Szlinder-Richert J., Barska I., Mazerski J, Usydus Z. 2008. Organochlorine pesticidies in fish from the southern Baltic Sea – levels, bioaccumulation features and temporal trends during the period from 1997 to 2006. Marine Pollution Bulletin. 56, 5, 927-940.
2008Usydus Z., Szlinder-Richert J., Polak-Juszczak L., Kanderska J., Adamczyk M., Malesa-Ciećwierz M., Ruczyńska W. 2008. Food of marine origin – between benefits and potential risks. Part I – Canned fish on the Polish market. Food Chemistry, 111, 3, 556-563.
2008Usydus Z., Szlinder-Richert J., Patkowska-Sokoła B., Malesa-Ciećwierz M., Bodkowski R. 2008. Concentration of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) of fish oil. In: Chemistry for Agriculture, Czech-Pol-Trade, Prague-Brussels, vol 9, pp. 452-459.
2008Patkowska-Sokoła B., Bodkowski R., Zawadzki W., Dobrzański Z., Usydus Z., Janczak M. 2008. An influence of lard application in rats feeding on lipid indices of their blood and adiposis. In: Chemistry for Agriculture, Czech-Pol-Trade, Prague-Brussels, vol 9, pp. 430-437.
2008Polak-Juszczak L. 2008. Zawartość składników mineralnych w rybach wędzonych. Roczniki PZH, 58,nr. 2, 187-196.
2008Barska I., Ruczyńska W., Usydus Z., Szlinder-Richert J. 2008. Konsekwencje wprowadzenia najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości dioksyn (PCDD/F) i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (DL-PCB) w rybach bałtyckich i produktach rybnych. IX Konferencja Naukowa: Dioksyny w Przemyśle i Środowisku. Monografia – rozdział w monografii w j. polskim ss. 36-48, ISBN 978-83-7242-467-9
2008Polak-Juszczak L. 2008. Składniki mineralne w wybranych gatunkach ryb z Zalewu Wiślanego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, nr. 3.
2008Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A. 2008. Comparative studies of a coccidiostat (Baycox) and chitosan against coccidiosis in broiler chickens. Bull. Vet Inst Pulawy 52, 71-73.
2008Barska I., Ruczyńska W. 2008. Zawartość chloroorganicznych pestycydów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w rybach z Zalewu Wiślanego. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, nr. 3.
2008Barska I. 2008. “O dioksynach bez emocji” Wiadomości Rybackie, nr 3-4, (162), marzec – kwiecień 2008, 12-14. Pismo Morskiego Instytutu Rybackiego.
2008Wojtasz-Pająk A. 2008. Chitosan dicarboxylic acid salts. [In:] Progress on chemistry of chitin and its derivatives, Vol. XIII, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 25-33.
2008Zarzycki R., Z. Modrzejewska, M. Łukomska and A. Wojtasz-Pająk 2008. New chitosan structure in the form of the thermosensitive gels. [In:] Progress on chemistry of chitin and its derivatives, Vol. XIII, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 35-41.
2008Modrzejewska Z., D. Biniaś, A. Wojtasz-Pająk, M. Dorabialska and R. Zarzycki 2008. Crystalline structure of chitosan microgranules cross-linked with Cu2+ and Ag+ ions. Crystal Growth & Design 8 (12): 4372-4377.
2008BUDNY T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2008, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2008HRYSZKO K., KUZEBSKI E., MICKIEWICZ M., PIEŃKOWSKA B., REMBEZA J., SEREMAK-BUGLE J., SZOSTAK S., WOŁOS A.: Rozwój rynku ryb i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2007. Warszawa: Wyd. IERiGŻ PIB, 2008, Raport PW nr 97.
2008KUZEBSKI E., Handel zagraniczny produktami rybnymi w 2007 roku – wzrost obrotów. Wiadomości Rybackie 3-4 (162), marzec-kwiecień 2008 r., str. 4-6.
2008KUZEBSKI E., Połowy bałtyckie w pierwszym kwartale 2008 r. Wiadomości Rybackie 5-6 (163), maj-czerwiec 2008 r., str. 5-7.
2008KUZEBSKI E., Połowy w 2007 r. Wiadomości Rybackie 1-2 (161), styczeń-luty 2008 r., str. 9-11.
2008KUZEBSKI E., PIEŃKOWSKA B., RAKOWSKI M.: Badania ekonomiczne rybołówstwa morskiego i przetwórstwa rybnego za 2007 r. przewidziane w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 2007, MIR, Gdynia, grudzień 2008 r.
2008KUZEBSKI E.: Dynamic growth in spite of concerns, Eurofish Magazine 1/2008, February 2008. str. 30-37. ISSN 1020-9956.
2008MARCINIAK B., KUZEBSKI E., RAKOWSKI M.: Społeczno – ekonomiczne skutki realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej, MIR, Gdynia, grudzień 2008 r.
2008MARCINIAK B.: Morska Pielgrzymka Rybaków 2008. Przykład integracji i odrębności kulturowej rybaków kaszubskich z rejonu Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej., Wiadomości Rybackie, nr 7 – 8 (164), 2008, s. 10 – 11.
2008MARCINIAK B.: Zamierzenia i realia – Cześć III – Opinie przedstawicieli władz gmin nadmorskich o Sektorowym Programie Operacyjnym 2004 – 2006 umożliwiającym wycofywania jednostek rybackich z czynnego uprawiania rybołówstwa., Wiadomości Rybackie, nr 11 – 12 (166), 2008, s. 11 – 16.
2008MARCINIAK B.: Zamierzenia i realia. Część I – dyskusja o programie wycofywania jednostek rybackich z czynnego uprawiania rybołówstwa . Opinie i oceny rybaków uczestniczących w realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006., Wiadomości Rybackie, nr 7 – 8 (164), 2008, s. 12 -17.
2008MARCINIAK B.: Zamierzenia i realia. Część II – Ocena skuteczności realizacji programu redukcji floty rybackiej. Opinie i oceny rybaków uczestniczących w realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006., Wiadomości Rybackie, nr 9 – 10 (165), 2008, s. 12 – 17.
2008SEREMAK-BUGLE J, KUZEBSKI E., PIEŃKOWSKA B., SZOSTAK S., RAKOWSKI M., HRYSZKO K., DROŻDŻ J.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2008, Analizy rynkowe nr 9.
2008SEREMAK-BUGLE J, KUZEBSKI E., PIEŃKOWSKA B., SZOSTAK S., RAKOWSKI M., HRYSZKO K., DROŻDŻ J.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, grudzień 2008, Analizy rynkowe nr 10.
2008SZOSTAK S. (Wyniki gospodarki rybnej w 2007 r. Wiadomości Rybackie, nr 9-10 (165), s.5-8, tab.
2008Andrulewicz E. 2008. Effects of existing and planned technical installations on environment and biological diversity of the Baltic Sea. HELCOM BIO 4/2008, www.helcom.fi., 12 pp.
2008Hajdu S., Hällfors S., Gromisz S., Ann-Turi Skjevik A., Busch S., Kownacka J., Jurgensone I. , Olenina I., Huseby S., Andersson A., Wasmund N., Andres Jaanus A., Hällfors G., Rintala J., Majaneva M., Blomster J., 2008. Unusual phytoplankton event during winter-spring 2007-2008. HELCOM Iindicator Fact Sheets 2008. Online. http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2008/en_GB/Phytoplankton_events/.
2008Andrulewicz E. (2008). Watershad management system in Poland and its implications for environmental conditions of the Baltic Sea. An example of the Vistula River watershed. [In:] I. E. Gonenc, A. Vadineanu, J.P. Wolflin, and R. Russo (eds), Sustainable Use and Development of Watersheds. Springer, Dordrecht, The Netherlands: 99-111.
2008Vadineanu A., B. Rashleigh, M. Gurel, A. Ekdal, A. Aliyev, A. Perez Ruzafa, C. Tavsan, E. Preda, E. Masson, E. Andrulewicz, M. Amanaliev, N. Findik Hecan, O. Geldiyev, S. Gamito. (2008). Land-based sources, water quality and management. [In:] I. E. Gonenc, A. Vadineanu, J.P. Wolflin, and R. Russo (eds), Sustainable Use and Development of Watersheds. Springer, Dordrecht, The Netherlands: 483-512.
2008Conley, D.J., Humborg, C., Smedberg, E., Rahm,. L., Papuch, L., Danielsen, Å., Clarke., A., Pastuszak, M., Aigars, J., Ciuffa, D, Mörth C-M.(2008). Past, present and future state of the biogeochemical Si cycle in the Baltic Sea. Journal of Marine Systems, 73: 338-346.
2008Gruszka, P. and Woźniczka, A. 2008. Dikerogammarus villosus (Sowinski, 1894) in the River Odra estuary – another invader threatening Baltic Sea coastal lagoons. Aquatic Invasions, Volume 3, Issue 4: 395-403.
2008Myrberg K., Lehmann A., Raudsepp U., Szymelfenig M., Lips I., Lips U., Matciak M., Kowalewski M., Krężel A., Burska D., Szymanek L., Ameryk A., Bielecka L., Bradtke K., Gałkowska A., Gromisz S., Jędrasik J., Kaluźny M., Kozłowski Ł., Krajewska-Sołtys A., Ołdakowski B., Ostrowski M., Zalewski M., Andrejev O., Suomi I., Zhurbas V., Kauppinen O-K., Soosaar E., Laanemets J., Uiboupin R., Talpsepp L., Golenko M., Golenko N., Vahtera E. 2008. Upwelling events, coastal offshore exchange, links to biogeochemical processes – Highlights from the Baltic Sea Science Congress at Rostock University, Germany, 19-22 March 2007. Oceanologia, no. 50 (1), 95-113.
2008Napierska D. and Podolska M. (2008). Relationship between biomarker responses and contaminant concentration in selected tissues of flounder (Platichthys flesus) from the Polish coastal area of the Baltic Sea. OCEANOLOGIA, 50 (3): 421-442.
2008Otremba Z., E. Andrulewicz. (2008). Environmental Concerns Related to Existing and Planned Technical Installations in the Baltic Sea. Polish J. of Environ. Stud. Vol.17, 173-179.
2008Podolska M., Mulkiewicz E, and Napierska D. (2008). The impact of carbofuran on acetylcholinesterase activity in Anisakis simplex larvae from Baltic herring. Pesticide Biochemistry and Physiology 91 (2): 104-109.
2008Sokołowski A., Pawlikowski K., Wołowicz M., Garcia P., Namieśnik J. (2008). Shell Deformations in the Baltic Clam Macoma balthica from Southern Baltic Sea (the Gulf of Gdańsk): Hypotheses on Environmental Effects. AMBIO – A Journal of the Human Environment, Vol 37, Issue 2, p.93-100
2008Urban-Malinga B., Gheskiere T., Degraer S., Derycke S., Opaliński K.W., Moens T.(2008). Gradients in biodiversity and macroalgal wrack decomposition rate across a macrotidal, ultradissipative sandy beach. Marine Biology 155: 79-90
2008Wolnomiejski N., Woźniczka A., 2008, A drastic reduction in abundance of Dreissena polymorpha Pall. In the Skoszewska Cove (Szczecin Lagoon, River Odra estuary): effects in the population and habitat. Ecological Questions 9/2008: 103-11.
2008Warzocha, J. (2008). Marenzelleria neglecta, Sikorski & Bick 2004. W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.); Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/default.asp?nazwa=sred&je=pl
2008Chubarenko B. and P. Margoński. 2008. The Vistula Lagoon. In: Schiewer (ed.): Ecology of Baltic Coastal waters; Ecological Studies, Vol. 197, 167-195. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2008Fey D. P., Hare J. A. 2008. Fluctuating asymmetry in the otoliths of larval Atlantic menhaden Brevoortia tyrannus – a condition indicator? Journal of Fish Biology, 72 (1): 121-130
2008Pastuszak M., Conley D., Humborg C., Witek Z., Sitek S. 2008. Silicon dynamics in the Oder estuary, Baltic Sea. Journal of Marine Systems, doi:10.1016/j.jmarys.2007.10.013
2008Dowgiałło A. The effect of cutting and fish-orientation systems on the deheading yield of carp. International Journal of Food Science and Technology. 2008, vol. 43, issue 9, p. 1688-1692
2008Kołodziejska I.,Skierka E., Sadowska M., Kołodziejski W., Niecikowska C. 2008. Effect of extracting time and temperature on yield of gelatin from different fish offal. Food Chemistry, 2008, 107, p.700-706
2008Dowgiałło A. Maszyny do przecinania ości w produktach z karpi. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 6, ss. 78-79.
2008Dowgiałło A., Dutkieiwcz D. Badania modeli urządzeń do oddzielania nerek od odpadów kostnych po filetowaniu ryb. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1: ss. 20-24.
2008Dowgiałło A., Sikora M. Maszyny do oddzielania nerek od kostnych odpadów po filetowaniu. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2: ss. 33-35
2008Pawlikowski B., Kołodziejski W. Problemy technologiczno-techniczne sterylizacji konserw w różnych opakowaniach oraz możliwości ich rozwiązania dzieki zastosowaniu nowoczesnych autoklawów. Magazyn Przemysłu RYbnego 4(66): ss. 41-44
2008Dutkiewicz D., Sikora M. Analiza stosowanych sposobów patroszenia ryb dla potrzeb zmechanizowania operacji patroszenia karpi. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 2: ss. 60-63
2008Szulecka O.: “Szkolenia MIR dla technologów przemysłu rybnego”. Magazyn Przemysłu Rybnego 1(61), s. 7.
2008Rozdział w monografii: Szulecka O.: “Traceability in the Polish food sector” in “Food traceability around the world” Edited by I.G. Smith, A. Furnes, Vicarage Publications Ltd, Halifax, England in conjunction with Global Food Traceability Forum, 2008. p.73-81.
2008Rozdział w monografii: Szulecka O., Bykowski P. J.: “Wdrożenie systemu identyfikowalności wewnętrznej w przetwórni rybnej”. Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Sektorze Rolno-Spożywczym. Kierunki Rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją M. Wiśniewskiej i E. Malinowskiej. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2008, ss. 57-62.
2008Szulecka O., Bykowski P.J.: “Dopuszczalne poziomy dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w produktach rybnych według unijnych i krajowych przepisów prawnych, Ogólnopolski Informator Masarski, Poradnik, 2008, 8(156), ss. 26-35″.
2008GOSLING E., ASTANEI J., WĄS A. 2008. Genetic variability in Irish populations of the invasive zebra mussel, Dreissena polymorpha: discordant estimates of population differentiation from allozymes and microsatellites. Freshwater Biology (2008) 53, 1303-1315.
2008HORBOWY J. 2008. Sensitivity of predicted cohort size and catches to errors in estimates of fishing mortality in terminal year. ICES J. mar. Sci., 65: (in press).
2008MACKENZIE B.R., HORBOWY J., KÖSTER F.W. 2008. Incorporating environmental variability in stock assessment – predicting recruitment, spawner biomass and landings of sprat (Sprattus sprattus) in the Baltic Sea. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 65: 1334-1341.
2008NAPIERSKA D., PODOLSKA M. 2008. Relationship between biomarker responses and contaminant concentration in selected tissues of flounder (Platichthys flesus) from the Polish coastal area of the Baltic Sea. Oceanologia, 50 (3), 1-22.
2008ORŁOWSKI A. 2008. Acoustic contributions to marine ecosystem studies. In: Proceedings of the 9th European conference on Underwater Acoustics ECUA 2008, editor Manell E. Zakharia, ISBN 978-2-9521105-5-6, pp. 65-70.
2008PODOLSKA M., MULKIEWICZ E., NAPIERSKA D. 2008. The impact of carbofuran on acetylcholinesterase activity in Anisakis simplex larvae from Baltic herring. Pesticide Biochemistry and Physiology 91(2), 104-109.
2008PSUTY I. DRAGANIK B. 2008. The effectiveness of glass eel stocking in the Vistula Lagoon, Poland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38(2): 103-112.
2008PSUTY I., DRAGANIK B. 2008. Changes of the Eel fishery patterns in the Vistula Lagoon, Poland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38(2): 113-120.
2008WĄS A., GOSLING E., Mc CRANN K., MORK J. 2008. Evidence for population structuring in the blue whiting, Micromesistius poutassou (Risso) in the North East Atlantic. ICES J. Mar. Sci. 65: 216-225.
2008WILKOŃSKA H., PSUTY I. 2008 Using the side-selective fyke net barrier to research on fish assemblages at the transitional and transboundary waters of the Vistula Lagoon, southern Baltic. Journal of Applied Ichthyology 24: 650-657.
2007Usydus Z., Dobrzański Z. Zanieczyszczenia chemiczne surowych olejów rybnych. Chemik, LX, 3, 2007, 167-171
2007Polak-Juszczak L. 2007. Chemical characteristics of fishes new to the polish market. Acta Scientiarum Polonorum, Piscaria 6 (2) 2007, 23-32
2007Polak-Juszczak L. 2007. Konserwy rybne jako źródło niezbędnych dla zdrowia składników mineralnych. Żywienie człowieka i metabolism. ROK XXXIV,nr 3/4. 863-867.
2007Polak-Juszczak L. 2007. Składniki mineralne w przetworzonej żywności pochodzenia morskiego. Inżynieria Rolnicza, 5(93), 331-337.
2007Usydus Z., Polak-Juszczak L., Dobrzański Z., Malesa-Ciećwierz M. Study on the nutritive value of raw fish oils. Polish Journal of Food and Nutrition Scienes. 2007, vol. 57, No. 4 (C) pp. 593-596
2007Barska I., Ruczyńska W., Szlinder-Richert J., Usydus Z. Poziomy polichlorowanych bifenyli wskaźnikowych w rybach bałtyckich w latach 2000-2003. Najnowsze Osiągnięcia w Ocenie Zagrożenia Toksykologicznego Środowiska i Zagrożenia Zdrowia przez Polichlorowane Bifenyle. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, Kraków, 2007, 21-36.
2007Usydus Z., Dobrzyński Z. 2007. “Study on the purification of raw fish oils” Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health. In: Chemistry for Agriculture,Czech-Pol-Trade Prague-Brussels vol. 8, 280-286.
2007Korniewicz D., Różański H., Usydus Z., Dobrzyński Z., Korniewicz A., Karczmarek P., Frankiewicz A., Szulc K. 2007. Efficiency of plant extracts (Herbiplant CS) in pigs fattening. Polish Journal of Food and Nutrition Scienes. 2007, vol. 57, No. 4 (B) pp. 309-315
2007Szumilewicz J., Potakowska J., Wojtasz-Pająk A. 2007. Monitoring of molar masses of regenerated chitin by GPC method. X Scientific Conference. Faculty of Textile Engineering and Marketing, Łódź , K-42, 5-8.
2007KUZEBSKI, E. Handel rybny w 2006r. Wiadomości Rybackie 5-6 (157), maj-czerwiec 2007, str. 8-10.
2007KUZEBSKI, E. Redukcja floty rybackiej 2004-2006. Wiadomości Rybackie 3-4 (156), marzec-kwiecień 2007, str. 8-9.
2007KUZEBSKI, E. Rekordowe wyniki handlu zagranicznego produktami rybnymi w 2006 r., Wiadomości Rybackie 1-2 (155), styczeń-luty 2007 r., str.11-13.
2007KUZEBSKI, E. Trzy lata po akcesji Polski do UE – rybołówstwo i przetwórstwo ryb. [w:] Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w Unii Europejskiej. Warszawa 2007. Almamer WSE, IERiGŻ Warszawa. S.131-148.
2007KUZEBSKI, E., SZOSTAK, S. Polskie połowy na Bałtyku w 2006 roku. Wiadomości Rybackie 1-2 (155), styczeń-luty 2007, str.3-5.
2007MARCINIAK, B. Rybołówstwo przybrzeżne – spór o definicję. Wiadomości Rybackie. nr: 3-4 (156) 2007.
2007MARCINIAK, B. The Kashubian maszoperia. A forgotten example of interactive governance on the Baltic Sea coast: What can be learned from the past? People and the Sea. Who Owns the Coast? – Amsterdam, 4- 7 lipiec 2007 (poster).
2007PIEŃKOWSKA, B. Analiza Rentowności przetwórstwa rybnego w Polsce: Folia Univ. Stettin. 2007, Oeconomica 254 (47), 263-276.
2007RAKOWSKI, M. Co dadzą nam ograniczenia połowów? Wiadomości Rybackie, 5-6 (157) MIR, Gdynia, maj-czerwiec 2007.
2007RAKOWSKI, M. Wprowadzenie regulacji Wspólnej Polityki Rybackiej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej [w:] Wiadomości Rybackie, 5-6 (157) MIR, Gdynia, maj-czerwiec 2007.
2007SEREMAK-BUGLE, J., KUZEBSKI, E., PIEŃKOWSKA, B., SZOSTAK, S., HRYSZKO, K., DROŻDŻ, J., RAKOWSKI, M. Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, maj 2006, Analizy rynkowe nr 7.
2007Andrulewicz E. 2007. Bałtyk znany i nieznany – środowisko i jego ochrona. [In:] Nakonieczny M., Migula P. (Eds) Problemy środowiska i jego ochrony, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, część 15, Katowice, 133-150
2007Dziaduch D. 2007. A new occurence of the benthic amphipod Dyopedos monacanthus (Metzger, 1875) in the southern Balic Sea-the first rekord in the Słupsk Furrow. Oceanologia, 49 (3): 439-445
2007Eriksson H., Pastuszak M., Löfgren S., Mörth C-M., Humborg C. 2007. Nitrogen budgets of the Polish agriculture 1960-2000: implications for riverine nitrogen loads to the Baltic Sea from transitional countries. Biogeochemistry, 85 (2): 153-168
2007Góral M., Szefer P., Zbikowski R., Ciesielski T., Warzocha J. 2007. Spatial variation of trace metals bioavailabilities in Baltic isopod Saduria entomon. Polish Journal of Environmental Studies., 16 (3A): 64-68
2007Hinrichsen H.-H, Voss R., Wieland K., Köster F., Andersen K. H., and P. Margoński. 2007. The spatial and temporal heteorgeneity of the cod spawning environment in the Bornholm Basin, Baltic Sea. Marine Ecology Progress Series, 345: 245-254
2007Maciejewska K., Opaliński K.W., Krajewska-Sołtys A. 2007. Bioenergetyczne miary międzygatunkowej konkurencji larw ryb o pokarm. [In:] K. Perzanowski, D. Klich, R. Lopucki, I. Mróz, M. Niewinna (Eds) Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne, Wydawnictwo Werset, Lublin, 35-46
2007Opaliński K.W., Maciejewska K. 2007. Dlaczego kryl nie tonie? Euphausia superba widziana oczami bioenergetyka. [In:] K. Perzanowski, D. Klich, R. Lopucki, I. Mróz, M. Niewinna (Eds) Bioenergetyka ekologiczna. Koncepcje i zastosowania praktyczne, Wydawnictwo Werset, Lublin, 98-107
2007Pastuszak M. 2007. Porównanie stężeń i wielkości zrzutów składników biogennych ze zlewni Wisły i Odry [In:] Igras J. (Ed.) – Weryfikacja wyników projektu HELCOM nt. wpływu różnych scenariuszy decyzyjnych na zrzut substancji biogennych do Bałtyku realizowanego przez MARE (Marine Research for Eutrophication). Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut badawczy w Puławach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Puławy, opracowanie zbiorowe na zamówienie Ministerstwa Środowiska, 71-84
2007Dutkiewicz D., A. Dowgiałło. 2007. Podobieństwo geometryczne w budowie ryb jako podstawa sterowania obróbką w zależności od ich wielkości w maszynach do płatowania. Inżynieria Rolnicza 5 (93).
2007Dowgiałło A., D. Dutkiewicz. 2007. Possibilities of Utilizing the Differences of Fish Tissues Stiffness in the Mechanization of Cyprinid Deheading. Journal of Food Engineering. vol. 83, issue 1.
2007Bakuła T., Obremski K., Iwaniuk Z., Ordyński Z., Wiese I., Kołodziej K. – Efektywność mieszanki z dodatkiem bulionu i oleju z ryb w odchowie prosiąt. Medycyna Wet., październik 2007, s. 63.
2007Modrzejewska Z., Maniukiewicz W., Owczarz P., Wojtasz-Pająk A.:The effect of the rheological properties of membrane-forming solutions on the structural features of chitosan hydrogel membranes. Polish J. of Environ. Stud. (2007)16 (2A): p. 199-204.
2007Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A.:The effect of chitosan on body weight and protection against Salmonella gallinarum infection in broiler chickens. Arch. Tierz. (2007) 50 (3): p. 288-293.
2007Dąbek M., Podgurniak P., Valverde Pietra J. L., Szymańczyk S., Filip R., Wojtasz-Pająk A., Werpachowska E., Podgurniak M., Pierzynowski S. G.: Effect of the electrical currents generated by the intestinal smooth muscle layers on pancreatic enzyme activity: an in vitro study. Bioelectromagnetics, (2007) 28: p. 275-280.
2007Wojtasz-Pająk A., Szumilewicz J.: Degradation of chitin with hydrogen peroxide in a microwave field. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives. vol. XII: p. 13-24.
2007Czechowska-Biskup R., Wojtasz-Pająk A., Sikorski J., Henke A., Ulański P., Rosiak J. M. :Aqueous solutions of hydrochloric acid as simple solvents of chitosan for viscosity – and light-scattering-based molecular weight determination. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives. vol. XII: p. 87-94.
2007Bykowski P. J. : Leksykon żywności (230 haseł z zakresu ryb i przetworów rybnych). (230 haseł z zakresu ryb i przetworów rybnych).Wydawnictwo SGGW.
2007Szulecka O., Bykowski P.J. : Dopuszczalne poziomy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wędzonych produktach rybnych według przepisów prawa UE. Ogólnopolski Informator Masarski Poradnik, 7(143), ss. 83-87.
2007Szulecka O.: “The advanced traceability system implementation in the Polish fish processing plant Poster na konferencje projektu UE “TRACE”, 25-29.04.2007 r. Limenas Hersonissou, Grecja, Abstrakt w materiałach konferencyjnych.
2007Szulecka O., Bykowski P.J. : The implementation of traceability system based on GS1 standard in the Polish fish processing plant. Poster na konferencję projektu UE “SEAFOODplus”, 4-6.06.2007 r., Bilbao, Hiszpania, Abstrakt w materiałach konferencyjnych.
2007Szulecka O.: Wdrażanie systemu identyfikowalności w trzech przetwórniach rybnych, prezentacja podczas szkolenia “Innowacyjne rozwiązania wspomagające zarządzanie magazynem oraz realizację zadań TRACK & TRACE w oparciu o systemy automatycznej identyfikacji”, Bronisławów, 11-12.06.2007 r.
2007Szulecka O., Bykowski P.J. : The Verification of the Traceability System in the Polish Fish Processing Plant”. Prezentacja na 37 Konferencji organizacji WEFTA 24-27.10.2007 r. Lizbona, Portugalia, Abstrakt w materiałach konferencyjnych.
2007Szulecka O., Bykowski P.J. : Wdrażanie systemu identyfikowalności surowców i produktów rybnych – II etap projektu. Wiadomości Rybackie, 11-12 (160), s.10.
2007ABDOLMALAKI S., PSUTY I. 2007. The effects of stock enhancement of pikeperch (Sander lucioperca) in Iranian coastal waters of the Caspian Sea – ICES Journal of Marine Science, 64: 973-980.
2007DOHERTY S., GOSLING E., WĄS A. 2007. Bivalve Ligament – a new source of DNA for historical studies. Aquat. Biol. 1: 161-165.
2007DRAGANIK B., IVANOW S., TOMCZAK M.B., MAKSIMOV Yu., PSUTY I. 2007.Status of exploited Baltic Flounder stocks in the Southern Baltic area (ICES SD 26). Oceanological and hydrological studies Vol 36 (4): 47-64.
2007MODERHAK W. 2007. Influence of twine parameters on the shapes of meshes and T90 codens. [w:] Contributions on the Theory of Fishing Gears and Related Marine Systems, Vol. 5 – University of Rostock, Niemcy, Shaker Verlag, Aachen 2007, ISBN 978-3-8322-6606-6, ISSN 0945-0874.
2007ORŁOWSKI A., CHOJNACKI J.C., MACHULA S. 2007. Spatial and temporal variability of Copepoda in the pelagic zone of the Pomeranian Bay (2001-2003). Oceanological and Hydrobiological Studies, XXXVI (1), 29-54.
2007ORŁOWSKI A. 2007. Acoustic seabed classification applied for Baltic benthic habitat studies: a new approach. Oceanologia, 49(2), 229-243.
2007ORŁOWSKI A. 2007. New approach for acoustic classification of the benthic habitat In: Proceedings of 2nd International Conference on Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results, FORTH, Crete, 24th -30th June 2007, Eds. John S. Papadakis & Leif Bjorno, 863-870, Foundation for Research & Technology – Hellas. ISBN:978-960-88702-7-7.
2007PSUTY I., DRAGANIK B., BLADY W. 2007. Gillnet selectivity to roach, Rutilus rutilus, from the Szczecin Lagoon, Poland. Acta Ichthyol. Piscat. 37(1): 17-33.
2007ZHU X. Q., PODOLSKA M., LIU J.S., YU H.Q., CHEN H.H., LIN Z.X., LUO C.B., SONG H.Q., LIN R.Q. 2007. Identification of anisakid nematodes with zoonotic potential from Europe and China by single-strand conformation polymorphism analysis of nuclear ribosomal DNA. Parasitol. Res., 101: 1703-1707.
2006Korniewicz A., Usydus Z., Kołacz R., Dobrzański Z., Kulok M., Kanderska J., 2006. “Wpływ haloizytu na profil kwasów tłuszczowych w mięśniach, wątrobie i słoninie tuczników.” Acta Scientarum Polonorum, ser. Zootechnica, t. 5, zesz. 1 ss. 49-58
2006Iwaniuk Z., Kołodziej K., Usydus Z., Dobrzański Z. 2006. Dioxins in fish feed oil – preliminary tests of purification. Chemistry for Agriculture, vol. 7 , 870 – 877
2006Usydus Z., Korniewicz D., Dobrzański Z., Korniewicz A. 2006. “Wpływ koncentratu rybno-mineralnego (KR-M) na wykorzystanie podstawowych składników pokarmowych i mineralnych u tuczników.” Acta Scientarum Polonorum, ser. Medicina Veterinaria,, t. 5, zesz. 1. 33 – 43.
2006Polak-Juszczak L., Usydus Z. 2006. Makro i mikroelementy w konserwach ze szprotów. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, Tom 57, Nr 4, 2006 ss. 347-354
2006Usydus Z. “Walory żywieniowe konserw rybnych.” Magazyn Przemysłu Rybnego, 5 (52) wrzesień-październik 2006, ss. 40-41.
2006KARNICKI Z., RAKOWSKI M.: Panga zdobywa świat i Polskę, Wiad. Ryb. Nr 5-6 (151) 2006.
2006KUZEBSKI, E. Od ponad roku w UE – stan i perspektywy rozwoju przetwórstwa rybnego w Polsce. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik. Lipiec 2006, str. 64-66.
2006KUZEBSKI, E. Połowy polskiej floty rybackiej w 2005 r., Wiadomości Rybackie nr 1-2 (149) styczeń-luty 2006.
2006KUZEBSKI, E. Połowy polskiej floty rybackiej w trzech kwartałach 2006 r., Wiadomości Rybackie nr 9-10 (153),wrzesień październik 2006, str. 18-19.
2006KUZEBSKI, E., HORBOWY, J., RUCIŃSKI, M. Impact of the EU Structural Funds on the fleet and fish resources in the Baltic fisheries sector, WWF Polska, MIR Gdynia, 2006.
2006MARCINIAK, B. Indiańscy rybacy. Wiad. Ryb. Nr 5-6 (151) 2006.
2006MARCINIAK, B. Rybackie “Eldorado” – szkice o rybołówstwie Nowej Funlandii i Labradoru – Wiad. Ryb. Nr 9-10, 11-12 (153, 154) 2006.
2006PIEŃKOWSKA, B. Pomoc finansowa dla przetwórstwa rybnego. Wiad. Ryb. Nr 1-2 (149) styczeń-luty 2006.
2006RAKOWSKI M.: Reakcja Komisji Europejskiej na wzrost cen paliw, Wiad. Ryb. Nr 5-6 (151) 2006.
2006SEREMAK-BULGE, J., KUZEBSKI, E., PIEŃKOWSKA, B., SZOSTAK, S., HRYSZKO, K., DROŻDŻ, J., RAKOWSKI, M. Rynek ryb – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 5, 32 s. IERiGŻ, MIR, Warszawa – Gdynia, kwiecień 2006.
2006SEREMAK-BULGE, J., KUZEBSKI, E., PIEŃKOWSKA, B., SZOSTAK, S., HRYSZKO, K., DROŻDŻ, J., RAKOWSKI, M. Rynek ryb – stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 6, 30 s. IERiGŻ, MIR, Warszawa – Gdynia, grudzień 2006.
2006SZOSTAK, S. Wyniki gospodarki rybnej w 2005 r. Wiad. Ryb., nr 7-8 (152), s.10-13.
2006Andrulewicz E. 2006. Developing the DIPSIR Framework of Indicators for Management of Human Impact on Marine Ecosystems: Baltic Sea Example. In: Assessment of the Fate and Effects of Toxic Agents on Water Resources, Springer [I. E. Gonenc et al. (eds.) Springer], pp. 227-245.
2006Andrulewicz E. 2006. Chemical Weapons Dumped in the Baltic Sea. In: Assessment of the Fate and Effects of Toxic Agents on Water Resources, [I. E. Gonenc et al. (eds.) Springer], pp. 301-321.
2006Fey D. P. (2006). The effect of temperature and somatic growth on otolith growth: the discrepancy between two clupeid species from a similar environment. Journal of Fish Biology 69: 794-806.
2006Fey D. P. and Linkowski T. B. 2006. Predicting juvenile Baltic cod (Gadus morhua) age from body and otolith size measurements. ICES Journal of Marine Science 63: 1045-1052.
2006Graca B., Witek Z., Burska D., Białkowska I., Łukawska-Matuszewska K., and Bolałeka J. 2006. Pore water phosphate and ammonia below the permanent halocline in the south-eastern Baltic Sea and their benthic fluxes under anoxic conditions. Journal of Marine Systems, Vol. 63, 3-4: 141-154.
2006Napierska D., Kopecka J., Podolska M., Pempkowiak J. 2006. Hepatic glutathione S-transferase activity in flounder collected from contaminated and reference sites along the Polish coast. Ecotoxicology and Environmental Safety 65, 355-363.
2006Napierska D., Podolska M. 2006. Field studies of eelpout (Zoarces viviparus L.) from Polish coastal waters (southern Baltic Sea). Science of the Total Environment 371, 144-155.
2006Podolska M., Napierska D. 2006. Acetylcholinesterase activity in hosts (herring Clupea harengus) and parasites (Anisakis simplex larvae) from the southern Baltic. ICES Journal of Marine Science 63 (1), 161-168.
2006Rychert K. 2006. Nanoflagellates in the Gdańsk Basin: coexistence between forms belonging to different trophic types. Oceanologia, 48(2): 323-330.
2006Urban-Malinga B., Moens T. 2006. Fate of organic matter in Arctic intertidal sediments: Is utilisation by meiofauna important? Journal of Sea Research, 56, 239-248.
2006Węsławski J.M., E. Andrulewicz, L. Kotwicki, E. Kuzebski, A. Lewandowski, T. Linkowski, S.R. Massel, S. Musielak, K. Olańczuk- Neyman, J. Pempkowiak, H. Piekarek-Jankowska, T. Radziejewska, G. Różyński, I. Sagan, K. E. Skóra, K. Szefler, J. Urbański, Z. Witek, M. Wołowicz, J. Zachowicz, T. Zarzycki. 2006. Basis for valuation of the Polish Exclusive Economic Zone of the Balic Sea: Rationale and kuest for tools. Oceanologia, 48 (1), pp. 145-167.
2006Humborg C., Pastuszak M., Aigars J., Siegmund H., Mörth C.-M., Ittekkot V. 2005. Decreased silica land-sea fluxes through damming in the Baltic Sea catchment ? significance of particle trapping and hydrological alterations. Biogeochemistry. 77 (2): 265-281
2006Voss, M., Deutsch B., Elmgren R., Humborg C., Kuuppo P., Pastuszak M. , Rolff C., Schulte U. 2006. Source identification of nitrate by means of isotopic tracers in the Baltic Sea catchments. Biogeosciences, 3, 663-667
2006Wolnomiejski N., Pawlikowski T. 2006. Zarys ekologii i ochrony mórz. Część 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 302 pp.
2006Bykowski P.J., 2006. “Nowoczesne kierunki zagospodarowywania morskich surowców żywnościowych”. Wieś Jutra, nr 1(90), ss. 24-28
2006Bykowski P.J., 2006. “Prawo i rzeczywistość – czyli uwagi na temat zmian w europejskim prawie żywnościowym”.: Pstrągarstwo, ss. 117-126
2006Dowgiałło A., 2006. “Modelowanie operacji cięcia materiałów rolno-spożywczych”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1, ss. 47-50
2006D. Dutkiewicz, A. Dowgiałło, 2006. “Wykorzystanie właściwości fizycznych surowców rybnych w rozwoju mechanizacji ich obróbki”. Inżynieria Rolnicza 7 (82), ss. 133-144
2006Iwaniuk Z., Kołodziej K., Usydus Z., Dobrzyński Z., 2006. “Dioxins in fish feed oil – preliminary test of purification.” – w monografii Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health. Czech-PolTrade Praque – Brussels 2006 ss.870 -876.
2006Lorek O., Bykowski P. J., 2006. “Co według prawa już musimy, a co będziemy musieli identyfikować w produkcji żywności?”. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik, nr 1 (125), 2006, ss. 58-63, 66-68
2006Modrzejewska Z., W. Maniukiewicz and A. Wojtasz-Pajak, 2006. “Determination of hydrogel chitosan membrane structure”. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives, vol. XI, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 113-121. Monografia naukowa, autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim wydanej w 2006 roku.
2006Pawlikowski B., W. Kołodziejski, 2006. “Przemysłowa sterylizacja konserw rybnych.”. Monografia. Morski Instytut Rybacki, Gdynia, ss. 92.
2006Szulecka O., 2006. “Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym projektu technologicznego zakładu wytwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego”. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik, nr 10 (134), 2006 ss.72-74.
2006Wojtasz-Pająk A., 2006. “The impact of the thermal degradation of chitin on the deacetylation process”. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives, vol. XI, Ed. M. Jaworska Polish Chitin Society, Łódź: 7-14.Monografia naukowa, autorstwo rozdziału w monografii w języku angielskim wydanej w 2006 roku.
2006HORBOWY J., KUZEBSKI E., RUCIŃSKI M. 2006. Impact of the structural funds on the fleet and fish resources in the Baltic fisheries sector. WWF, Poland, s. 88.
2006NAPIERSKA D., KOPECKA J., PODOLSKA M., PEMPKOWIAK J. 2006. Hepatic glutathione S-transferase activity in flounder collected from contaminated and reference sites along the Polish coast. Ecotoxicology and Environmental Safety 65, 355-363.
2006NAPIERSKA D., PODOLSKA M. 2006. Field studies of eelpout (Zoarces viviparus L.) from Polish coastal waters (southern Baltic Sea). Science of the Total Environment 371, 144-155.
2006ORŁOWSKI A. 2006. Acoustic information applied to implement 4D environmental studies in the Baltic, Oceanologia., 48(4): 1-16.
2006PELCZARSKI W. 2006. Utilisation of treated sewage grown zooplankton in whitefish Coregonus lavaretus (L.) fry rearing. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU). 9(1) #36. ISSN 1505-0297.
2006PODOLSKA M., NAPIERSKA D. 2006. Acetylcholinesterase activity in hosts (herring Clupea harengus) and parasites (Anisakis simplex larvae) from the southern Baltic. ICES Journal of Marine Science, 63: 161-168.
2006PODOLSKA M., HORBOWY J., WYSZYŃSKI M. 2006. Discrimination of Baltic herring populations with respect to Anisakis simplex larvae infection. Journal of Fish Biology, 68:1241-1256.
2006PSUTY-LIPSKA I., MADSEN N., DRAGANIK B., BLADY W. 2006. Gill net selectivity for perch (Perca fluviatilis) in the Szczecin Lagoon, Poland. Fisheries Research 80 (2006) 339-344.
2005Dobrzański Z., Usydus Z.,, Korniewicz A., Kołacz R., Pogoda – Sewerniak K., 2005. „The influence of fish-mineral concentrate of the level of chosen physiological parameters in blood of finishing pigs.” Electronical Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 8, Issue 3, Series Veterinary Medicine, stron 7.
2005Polak-Juszczak L. 2005. Macro- i microelements in fish. Żywienie człowieka i metabolism. Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. Rok XXXII cz. II, pp 988-991.
2005Barska I., Guz-Ruczyńska W., Szlinder-Richert J., Usydus Z., Bykowski P., Hove H., Heggstad K., Bjordal A., 2005. „Non-ortho polychlorinated biphenyls (PCBs) in Baltic fish in the 1999-2003 period.” Bulletin of the Sea Fisheries Institute, 1, 164, 3-23.
2005Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z., 2005. „Arsenic contents in baltic fishes” Acta Scientarium Polonorum, ser. Piscaria, t. 4, zesz. 1-2, 101-108.
2005Usydus Z., Polak-Juszczak L., Dobrzański Z., 2005. „The content of cadmium in Baltic fishes fished in the years 2001-2003.” Chemistry for Agriculture, vol. 6, 595 – 598.
2005Usydus Z., Dobrzański Z., Kanderska J., Korniewicz A., Kołacz R. 2005. „The influence of fish-mineral concentrate on the profile of fatty acids in pig’s liver and backfat.” Electronical Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 8, Issue 4, Series Veterinary Medicine stron 8.
2005Usydus Z., Polak-Juszczak L., Dobrzański Z., 2005. „The content of lead in Baltic fishes fished in the years 2001-2003.” Chemistry for Agriculture, vol. 6, 557 – 561.
2005Barska I., Szlinder-Richert J., Ruczyńska W. The assessment of the usefulness of the HPLC-technique to clean-up samples for PCDD/Fs and coplanar PCBs. Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Dioksyny w Przemyśle i Środowisku.” Polit.Krak. Kraków, 16-17.06. 2005, p. 59-68.
2005Barska I., Szlinder-Richert J., Ruczyńska W., Usydus Z.: Levels of dioxins in fish from Polish Balic fishing grounds. Mat. VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Dioksyny w Przemyśle i Środowisku.” Polit.Krak. Kraków, 16-17.06. 2005, p. 42 – 49.
2005Usydus Z., Mączka rybna i olej rybny w żywieniu świń. Trzoda Chlewna Nr 10, 2005, s 63-67.
2005Usydus Z. Nowy koncentrat rybny w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo, Nr 9, 2005, s 8-9
2005Usydus Z.: Skład chemiczny rybnych komponentów paszowych. Mat. II Międzynar. Konf. pt. „Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego.” Wrocław AR, 16 – 17. 06. 2005. Wyd. ELMA- AR Wrocław, s. 99 – 100.
2005Kołacz R., Korniewicz A., Dobrzański Z., Kulok M., Usydus Z.: The effect of dietary halloysite on the performance and profile fatty acids in pork meat. Proc. VI Kábrtovy Dietetické Dny. VFU Brno ( Czech Rep.), 5 April 2005, p. 229-235.
2005Usydus Z. 2005. Badania nad otrzymywaniem i jakością paszowego oleju rybnego oraz jego wykorzystaniem w formie koncentratu rybno-mineralnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 513, Rozprawy CCXXX, Wrocław 2005, stron 101.
2005BUDNY T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2005, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2005Horbowy J. KUZEBSKI E., Ruciński M., Wpływ funduszy strukturalnych UE na stan floty i zasobów w rybołówstwie bałtyckim, WWF, 2004
2005KUZEBSKI E.: Złomowanie floty rybackiej AD 2004. Wiad. Ryb. Nr 1-2 (143).
2005KUZEBSKI E.: Połowy polskiej floty rybackiej w 2004 r. Wiad. Ryb. Nr 3-4 (144).
2005KUZEBSKI E.: Surowce dla polskiego przetwórstwa rybnego – prognoza przyszłościowa. Mag. Przem. Ryb. Nr 3 (45) maj – czerwiec 2005.
2005KUZEBSKI E.: Złomowanie floty rybackiej 200% normy. Wiad. Ryb. Nr 7-8 (146).
2005KUZEBSKI E.: Wyniki połowowe floty rybackiej w pierwszym półroczu 2005 r. Wiad. Ryb. Nr 9-10 (147) wrzesień – październik 2005.
2005KUZEBSKI E.: Wyniki ekonomiczne polskiej floty bałtyckiej w 2004 r. Wiad. Ryb. Nr 11-12 (147) listopad – grudzień 2005.
2005SEREMAK-BUGLE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, kwiecień 2005, Analizy rynkowe nr 3.
2005SEREMAK-BUGLE J, Kuzebski E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, grudzień 2005, Analizy rynkowe nr 4 – w druku.
2005PIEŃKOWSKA B.: Organizacje producentów jako element struktury wspólnego rynku rybnego. Wiad. Ryb. Nr 1-2, s. 9-10
2005PIEŃKOWSKA B.: Czy wykorzystanie środków unijnych w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006 jest zagrożone?. Wiad. Ryb. Nr 9-10, s.6-7.
2005PIEŃKOWSKA B.: Wdrażanie sektorowego programu Operacyjnego “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Wiad. Ryb. Nr 3-4, s.14-15.
2005SZOSTAK St., Kuzebski E., Pieńkowska B.: Rybołówstwo polskie 2003. Gdynia, MIR 2005, s.92, rys. tab., załączniki. Studia i Materiały, seria E, nr 67. Redakcja naukowa.
2005SZOSTAK St.: Ceny ryb w IV kwartale 2004 r. Wiad. Ryb, Nr 1-2 (143), s.29, tab.
2005SZOSTAK St.: Wyniki gospodarki rybnej w 2004 r. Wiad. Ryb. Nr 9-10 (147), s.9-11, tab.
2005Ameryk A., Podgórska B., Witek Z. 2005. The dependence between bacterial production and environmental conditions in the Gulf of Gdańsk. Oceanologia, 47 (1), 27-45.
2005Fey, D. P. 2005. Is the marginal otolith increment width a reliable recent growth index for larval and juvenile herring? Journal of Fish Biology 66:1692-1703.
2005Fey, D. P., Hare, J. A. 2005. Length correction of larval and early-juvenile Atlantic menhaden (Brevoortia tyrannus) after preservation inalcohol. Fishery Bulletin 103:725-727.
2005Fey, D. P., Bath Martin, G., Morris, J. A., Hare J. A. 2005. Effect of otolith type and preparation technique on age estimation of larval and juvenile spot (Leiostomus xanthurus). Fishery Bulletin 103:544-552.
2005Heiskanen, A-S., S. Gromisz, A. Jaanus, P. Kauppila, I. Purina, S. Sagert, N. Wasmund. 2005 Developing reference conditions for phytoplankton in the Baltic coastal waters. Part I: Applicability of historical and long-term datasets for reconstruction of past phytoplankton conditions. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Environment and Sustainability Inland and Marine Waters Unit, I-21020 Ispra (VA), Italy, 73 pp.
2005Pastuszak M., Witek Z., Nagel K., Wielgat M., Grelowski A. 2005. Role of the Oder estuary (southern Baltic) in transformation of the riverine material. Journal of Marine Systems Vol. 57, Issue 1-2 pp. 30-54.
2005Voss M., Liskow I., Pastuszak M., Ruess D., Schulte, U., Dippner J.W. 2005. Riverine discharge into the coastal bay: A stable isotope study in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea. Journal of Marine Systems. Vol. 57. Issue 1-2 pp. 127-145.
2005Bykowski P. J., Lorek O. 2005. Nowe podejście do bezpieczeństwa żywności. Czy potrzebne nam “nowe podejście” do bezpieczeństwa żywności?. Wiadomości rybackie. nr 1-2 (143), str.24-25.
2005Bykowski P. J. 2005. XII Konferencja Technologów Przemysłu Rybnego – Gdańsk 8.06.2005 r. Wiadomości rybackie. nr 5,6 (145), s. 8
2005Bykowski P. J. 2005: Po konferencji technologów – co dalej. Wiadomości rybackie. nr 7-8 (146), ss.10-11.
2005Bykowski P.J.2005. Wspólna Polityka Rybacka i jej wpływ na polski przemysł rybny. Przemysł Spożywczy, nr 5, ss.. 8-12.
2005Bykowski P.J. 2005. Żywność wygodna z ryb i innych surowców pochodzenia wodnego. Przemysł Spożywczy, nr 5, ss. 14-17
2005Bykowski P.J. 2005. Czy powinniśmy jeść ryby – kilka uwag na tle antypropagandy konsumpcji ryb. W: Pstrągarstwo polskie – przeszłość i nowe problemy. Red. K. Goryczko, Olsztyn, Wydawnictwo IRŚ, ss. 57-62
2005Barska I., Guz-Ruczyńska W., Szlinder-Richert J., Usydus Z., Bykowski P., Hove H., Heggstad K., Bjordal A. 2005. “Non-ortho polychlorinated biphenyls (PCBs) in Baltic fish in the 1999-2003 period.” Bulletin of the Sea Fisheries Institute, 1, ss. 164, 3-23.
2005Lorek O., Bykowski P. J. 2005. Proces wędzenia ryb na zimno i na gorąco. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik, nr 8 (120),ss.60, 62-67.
2005Dowgiałło A. 2005. Cutting force of fibrous materials. Journal of Food Engineering 66, 57-61
2005Dowgiałło A. 2005. Technological and technical conditions for increasing carp processing in Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Volume 8, Issue 2, Topic AGRICULTURAL ENGINEERING
2005Dowgiałło A. Mathematical model of dewatering preheated raw fish material during centrifugal sedimentation. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2(165) p. 23-30
2005Dutkiewicz D., A. Dowgiałło. 2005. Możliwość wykorzystania świeżych surowców rybnych do wytwarzania wysokobiałkowych pasz metodą ekstruzji. Inżynieria Rolnicza 11(71), 95-99,
2005Dutkiewicz D. 2005. Znaczenie właściwości fizycznych surowców spożywczych w mechanizowaniu przetwórstwa na przykładzie obróbki ryb. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr 1/2005 ss. 44-46
2005Dutkiewicz D.2005. Święto Ryby 2005. Wiadomości rybackie nr 7-8(146), ss.11-12
2005Dutkiewicz D. 2005. Największa na świecie wystawa przetwórstwa rybnego w Brukseli. Wiadomości Rybackie. Nr 7-8(146), s. 14.
2005Hillar J., Karnicki Z. 2005. Znakowanie ekologiczne produktów rybnych pochodzenia morskiego, Wiadomości rybackie, nr 3-4 (144), ss. 17-18
2005Hillar J. 2005. Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego branży rybnej, Rynek Ryb. Stan i Perspektywy.
2005Hillar J. 2005, Obowiązki kontroli wewnętrznej w zakładach produkcji żywności w zakresie realizacji zasad higieny, Seminarium pt. Współczesne zagrożenia mikrobiologiczne w żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu wg koncepcji “od hodowli do gotowego produktu”, Warszawa – Miedzeszyn, 21-22.04.2005 r., referat
2005Kołodziej K.: Pierwsze w branży rybnej pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska dla Agro-Fish w Gniewinie. Wiadomości rybackie, nr 3-4 (144) marzec-kwiecień 2005. str. 15-17
2005Kołodziej K. 2005. Agro-Fish uruchomił produkcję specjalistycznych ekstradowanych pasz roślinno-rybnych dla prosiąt i warchlaków w nowym zakładzie w Kartoszynie, Wiadomości rybackie, nr 7-8 (146),ss. 17-19.
2005Lorek O., Bykowski P. J. 2005. Nowe podejście do bezpieczeństwa żywności. Czy potrzebne nam “nowe podejście” do bezpieczeństwa żywności?. Wiadomości rybackie. nr 1-2 (143) ss. 24-25.
2005Lorek O., Bykowski P.J. 2005. Identyfikowalność produktów rybnych. Magazyn Przemysłu Rybnego, nr 3 (45) 2005, ss. 39-41.
2005Lorek O., Bykowski P. J. 2005. Proces wędzenia ryb na zimno i na gorąco. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik, nr 8 (120), ss. 60, 62-67.
2005Lorek O., Bykowski P. J. 2005. Zwrot a wycofanie z rynku produktów żywnościowych. Ogólnopolski Informator Masarski. Poradnik, nr 12 (124), ss. 25-32.
2005Piotrowska B., Kołodziejska I., Januszewska-Jóźwiak K., Wojtasz-Pająk A. 2005. Effect of transglutaminase on the solubility of chitosan-gelatin films. W: Advances in chitin science, vol. VIII. Eds. Struszczyk H., Domard A., Peter M. G., Pospieszny H. Poznań: Institute of Plant Protection, ss. 71-78.
2005Balicka-Ram`isz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., Laurans L.: Antibacterial and antifungal activity of chitosan. W.2005. Animal and Environment Proceedings, vol. 2. Eds. Kryński A., Wrzesień R. Warszawa: ISAH, s. 406-408.
2005Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A. 2005. The influence of coccidiostat (Baycox) and chitosan the course of coccidiosis in broiler chicken. W: Animal and Environment Proceedings, vol. 2. Eds. Kryński A., Wrzesień R. Warszawa: ISAH, p. 25-27.
2005Szumilewicz J, Wojtasz-Pająk A. 2004. Aggregation of chitosan in acidic solution as reveled by size exclusion chromatography. W: Euchis’04 6th International Conference of the EuropeanChitin Society, Poznań, August 31- September 3, 2004, Programme – abstract of posters 4.
2005Dąbek M., Kruszewska D., Filip R, Hotowy A, Pierzynowski Ł, Wojtasz-Pająk A., Szymanczyk S., Valverde Pietra J.L., Werpachowska E., Pierzynowski S.G.2005. a-ketoglutarate (AKG) absorption from pig intestine and plasma pharmacokinetics. J. Anim. Physiol. and Anim. Nut., 89, p. 419 – 426 .
2005Dąbek M., Kruszewska D., Podgurniak P, Weström B., Valverde Piedra J.L., Szymanczyk S., Werpachowska E., Wojtasz-Pajak A., Pierzynowski S.G. 2004. Effect of the electrical currents generated by the intestinal smooth muscle layers on pancreatic enzyme activity – in vitro study. Bioelectromagnetisc – submitted.
2005DRAGANIK B., MAKSIMOM Yu., IVANOM S., PSUTY-LIPSKA I. 2005 – The status of the turbot Psetta maxima (L.) stock supporting the Baltic fishery. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, 164: 23-53.
2005HORBOWY J. 2005. Assessing Baltic herring fish stocks with a model which incorporates migration. Fisheries Research, 76:266-276.
2005HORBOWY J. 2005. Assessment of Baltic fish stocks based on a multispecies stock production model. J. Appl. Ichthyol. 21: 198-204.
2005ORŁOWSKI A. 2005. Experimental verification of the acoustic characteristics of the clupeoid diel cycle in the Baltic. ICES Journal of Marine Science, 62: 1180-1190.
2005PELCZARSKI W., KĘDRA M. 2005. The impact of hydrological conditions on the catch results of bigeye tuna in Polish longline fishing. Col.Vol.Sci.Pap. ICCAT, 58(1):253-267.
2005PSUTY-LIPSKA I., DRAGANIK B. 2005. Fishery practice versus experimental design: Preliminary results of the introduction of protective sieves in the eel fyke-net fishery of the Vistula Lagoon, Poland. Fisheries Research 76: 146 – 154.
2005NAPIERSKA D., PODOLSKA M. 2005. Biomarkers of contaminant exposure: results of a field study with flounder (Platichthys flesus) from the southern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, 50: 758-767.
2005RADTKE K. 2005. Wędkarstwo sportowo-rekreacyjne. [w:] Plaża przewodnik użytkownika. Centra of Excellence for Szelf Seas Scence. Instytut Oceanologii PAN, Sopot: 99.54, 41-45.
2005JANUSZ J., TRELLA K. 2005. Biological investigations of walleye pollock (Theragra chalcogramma) in the Okhotsk Sea (1997-2000). Gdynia, Bull. Sea Fish. Inst., no 3.
2004Korniewicz A., Dobrzański Z., Kołacz R., Korniewicz D., Usydus Z., 2004. „Wpływ paszowego oleju rybnego i rzepakowego na skład kwasów tłuszczowych słoniny tuczników.” Roczniki Naukowe Zootechniki, 20, 103-106.
2004Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z., 2004. „The content of mercury in Balic fishes caught in the years 2002-2003.” Chemistry for Agriculture, vol. 5, 359-362.
2004Usydus Z., Bykowski P., Dobrzański Z., 2004. „Variability of the composition of fish oil depending on fish species and extraction conditions.” Chemistry for Agriculture, vol. 5, 363-372.
2004Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z., 2004. „Arsen w produktach rybnych – próba oceny zagrożeń dla konsumenta.” Zeszyty Naukowe AR Wrocław, ser. Zootechnika, nr 501, 345-350.
2004Dobrzański Z., Opaliński S., Dobicki W., Usydus Z., 2004. „Akumulacja metali ciężkich w treści jaj kur utrzymywanych w systemie przyzagrodowym w terenie rolniczym i uprzemysłowionym.” Zeszyty Naukowe AR Wrocław, ser. Zootechnika, nr 488, 87-92.
2004Falandysz J., Wyrzykowska B., Warzocha J., Barska I., Garbacik – Wesołowska A., Szefer P. 2004. Organochlorine pesticides and PCBs in perch Perca fluviatilis from the Odra/Oder river estuary, Balic Sea. Food Chemistry, 87, 17-23.
2004Barska I., Usydus Z., Dioksyny w rybach bałtyckich. Wiadomości Rybackie, Nr 5-6 (139), 2004, s. 23- 26.
2004BUDNY T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2004, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2004KUZEBSKI E, Karnicki Z.: Na złom czy nie – oto jest pytanie. Wiad. Ryb. Nr 1-2 (137), s.3-5.
2004KUZEBSKI E.: Efektywność duńskiej floty rybackiej. Wiad. Ryb. Nr 1-2 (137), s.12-14.
2004KUZEBSKI E.: Efektywność niemieckiej floty rybackiej. Wiad. Ryb. Nr 3-4 (138), s.5-7.
2004KUZEBSKI E.: Handel zagraniczny rybami i przetworami rybnymi w 2003 r. Wiad. Ryb. Nr 3-4 (138), s. 8-11.
2004KUZEBSKI E.: Efektywność ekonomiczna polskiej floty rybackiej. Wiad. Ry. Nr 5-6 (139), s.12-14.
2004KUZEBSKI E., Pieńkowska B., Szostak St., Hryszko K., Drożdż J., Seremak-Bulge J.: Rynek ryb – stan i perspektywy. Warszawa, Wyd. Inst. Ekonomiki Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej, Mor. Inst. Ryb., Agencja Rynku Rolnego 2004, s. 32, rys.. tab. ISSN 1732-5889
2004PIEŃKOWSKA B, Kuzebski E., Seremek-Bulge J.: Polityka rybacka i regulacje rynku ryb. Rynek ryb. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe Nr 1, s.5-7
2004PIEŃKOWSKA B.: Spożycie ryb. Rynek ryb. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe Nr 1, s.19-22.
2004PIEŃKOWSKA B.: Japoński system dystrybucji ryb i produktów rybnych. Wiad. Ryb. Nr 1-2, s.10-11.
2004PIEŃKOWSKA B.: Ceny wskaźnikowe i ceny wycofania obowiązujące w Unii Europejskiej w 2004 r. Wiad. Ryb. Nr 3-4, s.16.
2004SZOSTAK St., Kuzebski E., Pieńkowska B.: Rynek. Rybołówstwo polskie 2002. Gdynia, MIR 2004, s.92, rys. tab., załączniki. Studia i Materiały, seria E, nr 66. Redakcja naukowa.
2004SZOSTAK St.: Wyniki gospodarki rybnej w 2003 r. Wiad. Ryb. Nr 5-6 (139), s.17, tab.
2004SZOSTAK St.: Ceny skupu i sprzedaży ryb w portach w 2003 r. Wiad. Ryb. Nr 9-10 (141),
2004SZOSTAK St.: Połowy Polski w 2003 roku. Wiad. Ryb. Nr 7-8 (140), s. 12-13, tab.
2004Andrulewicz E., L. Kruk-Dowgiałło, A. Osowiecki. 2004. Phytobenthos and macrozoobenthos of the Slupsk Bank Stony Reefs, Baltic Sea. Hydrobiologia 514: 163-170.
2004Andrulewicz E., B. Chubarenko. 2004. Monitoring Program Design. [In: Ecosystem Modelling of Coastal Lagoons for Sustainable Management. CRC Publishers. Ed. I.Ethem Gonenc and John Wolflin]. Chapter 7: 307-330.
2004Andrulewicz E., B. Chubarenko, I. Chubarenko. 2004. Vistula Lagoon (Poland/Russia): a transboundary management problem and an example of modelling for decision making. [In: Ecosystem Modelling of Coastal Lagoons for Sustainable Management. CRC Publishers. Ed. I.Ethem Gonenc and John Wolflin]. Chapter 9.4: 418-434.
2004Andrulewicz E., L. Kruk-Dowgiałło, A. Osowiecki. 2004. An expert approach to designing ecosystem typology and assessing the health of the Gulf of Gdansk. [In: Managing the Baltic Sea. Coastline Reports 2. Ed.:Gerald Schernievski and Nardine Loser. ] 53-61.
2004Falandysz, J., B. Wyrzykowska, J. Warzocha, I. Barska, A. Garbacik-Wesołowska, P.Szefer. 2004. Organochlorine pesticides and PCBs in perch Perca fluviatilis from the Odra/Oder river estuary, Baltic Sea. Food Chemistry 87; 17-23 .
2004Glasby, G.P., P. Szefer, J. Geldon, J. Warzocha. 2004. Heavy – metal pollution of sediments from Szczecin Lagoon and the Gdańsk Basin, Poland. Science of the Total Environment 330 (2004); 249-269.
2004Wielgat, M. and Witek, Z. 2004. A dynamic box model of the Szczecin Lagoon nutrient cycling and its first application to the calculation of the nutrient budget. [W:] G. Schernewski & T. Dolch (red.). The Oder estuary, against the background of the Water Framework Directive. Marine Science Reports 57: 99-125.
2004Opaliński K.W., Maciejewska K., Krajewska-Sołtys., Fey D.P. 2004. Production and oxygen consumption in the early life stages of herring and smelt in the Vistula Lagoon (Baltic Sea)-Bull.Sea Fisheries Inst. 2 (162): 13-21
2004Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Ramisz A., Pilarczyk B., Małecki J. 2004. Badania nad zastosowaniem chitozanu u zwierząt gospodarskich. Folia Universitis Agriculturae Stetinensis: Zootechnica 235 (46): p. 5-8.
2004Bykowski P.J. 2004. Dostosowanie polskiego przetwórstwa rybnego do standardów Unii Europejskiej. W: Przemysł spożywczy. Modernizacja zakładów przemysłu spożywczego. Warszawa, Wyd. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa “Wieś jutra”: ss. 26-42.
2004Bykowski P.J. 2004. Rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne – problemy rozwoju po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Wieś , rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Cz. II Przetwórstwo rolno-spożywcze, obrót żywnością, konsumpcja żywności. Red. Nauk. Kowalski A., Mazurkiewicz E. Warszawa, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej: ss. 169-187.
2004Bykowski P.J., Lorek O. 2004. Bezpieczeństwo produktu – główny atrybut unijnej polityki żywnościowej. W: Pstrągarstwo Problemy Prawne, Zdrowotne i Jakościowe. Red. Goryczko K. Olsztyn, Wyd. Instytut Rybactwa Śródlądowego: ss. 103-115.
2004Dąbek M., Wojtasz-Pająk A., Kruszewska D., Pierzynowski S.G. 2004. Effect of chitosan salts on bacterial growth and gut absorption – preliminary results. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives. Monograph vol. 10. Ed. Struszczyk H. Łódż, Wyd. Polish Chitin Society: ss. 103-112.
2004Dowgiałło A. 2004. Mechanizacyjne uwarunkowania zwiększenia wykorzystania szprotów na cele konsumpcyjne. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 1, ss.42-44
2004Dowgiałło A. 2004. Badania modelowe oddzielania wody podczas sedymentacyjnego wirowania surowców rybnych. W: Problemy w Budowie i Eksploatacji Wybranych Maszyn i Urządzeń Technologicznych. Seria Monografie, Nr 23. Wyd. Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Kraków, ss. 29-33
2004Dutkiewicz D., Dowgiałło A. 2004. Mechanizacja przecinania ości w rybach karpiowatych. Inżynieria Rolnicza 5(60),ss. 85-91
2004Kochańska B., Kędzia A., Wierzbowska A., Wojtasz-Pająk A. Activities of chitosan ascorbate against strains of Helicobacter pylori isolated from pathological gingival pockets. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives. Monograph vol. 10. Ed. Struszczyk H. Łódź: Polish Chitin Society: p. 27-30.
2004Kołacz R., Korniewicz A., Dobrzański Z., Bykowski P., Kołacz D., Korniewicz D.2004. Effect of dietary fish and rapeseed oils on sensory and physicochemical characteristics of pig M. longissimus dorsi and fatty acid composition. Journal of Animal and Feed Sciences vol. 13, p. 143-152.
2004Kruszewska, D., Ljungh, A, Hynes S.O, Pierzynowski, S.G. 2004. Effect of the Antibacterial Activity of Pig Pancreatic Juice on Human Multiresistant Bacteria. Pancreas. 28(2): p. 191-199.
2004Lorek O., Bykowski P.J. 2004. Nowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności, cz. I: IFS – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 1 (37), s. 14-19.
2004Lorek O., Bykowski P.J. 2004. Nowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności, cz. II: QS – Qualität und Sicherheit, czyli jakość i bezpieczeństwo. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 2, ss. 14-20.
2004Lorek O., Bykowski P.J. 2004. Wszystko o higienie. International Food Standard – Nowe wymaganie dla producentów żywności. Magazyn Przemysłu Rybnego nr 3 (39): ss. 54-58.
2004Piotrowska B., Kołodziejska I., Wojtasz-Pająk A. 2004. Factors affecting the deacetylation of chitosan by deacetylase from Mucor rouxii. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2 (162): 23-29.
2004Sileikiene V., Mosenthin R., Kruszewska D., Krasicka B., Pierzynowski S.G. 2004. Effect of intraruminally and intraduodenally infused short-chain fatty acids (SCFA) on pancreatic juice outflow in sheep. Veterinarija ir Zootechnica (Veterinary Medicine and Zootechnics), 25(47): 90-93.
2004Sileikiene V., Mosenthin R., Tafaj M., Kruszewska D., Weström B., Mattsson I. Pierzynowski S.G. 2004. Effect of short-chain fatty acids infused intraillealy on interdigestive exocrine pancreatic secretion in growing pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 88: p. 1-10.
2004Sileikiene V., Mosenthin R., Tafaj M., Kruszewska D., Weström B., Mattsson I., Pierzynowski S.G. 2004. Short chain fatty acids down regulate pancreatic secretions in growing pigs. W: EAAP XXVI Publications. Wageningen (The Netherlands), Wyd. Wageningen Press: p. 1-8.
2004Usydus Z., Bykowski P., Dobrzański Z. 2004. Variability of the composition of fish oil depending on fish species and extraction conditions. Ser: Chemistry for Agriculture, vol. 5. Ed: Czech-Pol Trade, Prague – Brussels: p. 363-372.
2004Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z. 2004. Arsen w produktach rybnych – próba oceny zagrożeń dla konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Zootechnika. 501: ss. 345-350.
2004Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z. 2004. The content of mercury in Balic fishes caught in the years 2002-2003. Ser: Chemistry for Agriculture, vol. 5. Ed: Czech-Pol Trade, Prague – Brussels: p. 359-363.
2004Usydus Z., Polak-Juszczak L., Bykowski P., Dobrzański Z. 2004. The estimation of consumer’s health risk on intake of arsenic from fish products. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu: Zootechnika, nr 501.
2004Wojtasz-Pająk A., Szumilewicz J. 2004. Thermal degradation of chitin. W: Progress on chemistry of chitin and its derivatives. Monograph vol. 10. Ed. Struszczyk H. Łódź: Polish Chitin Society: p. 51-62.
2004GRYGIEL W. 2004. Analysis of variation in the fishing efficiency (CPUE) of the TV-3#930 bottom trawl using the alternate hauls method. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia, No. 2(162): 3-12.
2004LIPIŃSKI M., JANUSZ J., PELCZARSKI W. Is the abundance of the redfish (Sebastes mentella: Pisces) governed by the spawning regime or environmental conditions ? www.Mar-eco.no
2004OEBERST R., GRYGIEL W. 2004. Estimates of the fishing power of bottom trawls applied in the Baltic fish surveys. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia, No. 1(161): 29-41.
2004ORŁOWSKI A. 2004 4D scattering patterns of pelagic fish in the Baltic. Proceedings of the Seventh European Conference on Underwater Acoustics, ECUA 2004, Delft, The Netherlands, 5-8 July, 2004, Ed. Dick G. Simons, TNO Physics and Electronics Laboratory, The Hague. volume I: 391-396.
2004ORŁOWSKI A. 2004 Acoustic reconnaisance of fish and evironmental background in demersal zone in southern Baltic. Annual Journal: Hydroacoustics Volume 7, Polish Acoustics Society, Gdańsk, 2004, 183-194.
2004SOSIŃSKI J., JANUSZ J., TRELLA K. 2004. Przegląd biologicznych badań rybackich zasobów Antarktyki prowadzonych przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni. Wydawnictwo MIR. Gdynia, 101 s.
2004TRELLA K. 2004. Some data on snoek (Thyrsites atun Euphrasen 1791) from the Hokitika region (Challenger Plateau; Tasman Sea). Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No 2 (162) Gdynia, Poland. pp. 41-52.
2004MODERKAK W. 2004. Patent pt.: “Narzędzie połowowe”, zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z dn. 7.10.2004 r.
2003AGUIRRE G.: Hiszpańska droga do Unii Europejskiej oraz zarys rybołówstwa w tym kraju. Mag. Przem. Ryb. 2003 nr 1, s. 23-25
2003AGUIRRE G.: Sezonowa struktura połowów w latach 2000-2002. Mag. Przem. Ryb. 2003 nr 2, s. 38-41.
2003AGUIRRE G.: Eksport i import skorupiaków i mięczaków w latach 1997-2002. Mag. Przem. Ryb. 2003 nr 4, s. 4-7
2003BUDNY T.: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2003, Maritime economy statistic review, cz. I Polska, dz. VII; cz. II Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor.
2003KUZEBSKI E.: Perspektywy handlu zagranicznego rybami i przetworami rybnymi po przystąpieniu Polski do UE. Wiad. Ryb. grudzień 2002/styczeń 2003, s. 18 – 20.
2003KUZEBSKI E, Karnicki Z.: Unia Europejska – co nam da, a czego nie. Wiad. Ryb. Nr. 2-3, s. 1-2.
2003KUZEBSKI E.: Unia Europejska – prawdy i mity. Wiad. Ryb. Nr 4 -5, s. 7-9.
2003KUZEBSKI E.: Handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi w 2002 r. Wiad. Ryb. Nr 7-8, s. 10-13.
2003KUZEBSKI E.: Przetwórstwo rybne w Polsce w przededniu przystąpienia do UE. Ogólnopolski informator masarski, listopad 2003, s. 52-62.
2003KUZEBSKI E.: Handel zagraniczny produktami rybnymi w trzecim kwartale 2003 r. Wiad. Ryb. Nr 11-12, s. 8-10.
2003KUZEBSKI E, Karnicki Z.: Efektywność szwedzkiej floty rybackiej. Wiad. Ryb. Nr 11-12, s. 16-18.
2003KUZEBSKI E.: Looking forward to EU accession, Eurofish Magazine. 6 December 2003.
2003KUZEBSKI E.: Mniej floty i połowów. Rzeczpospolita 220/268 (6648) 18 listopad 2003, s.F4, czat internetowy.
2003PIEŃKOWSKA B.: Determinanty funkcjonowania rynku rybnego w Polsce w latach 1990-1997. Gdynia: Wyd. Mor. Inst. Ryb. 2003 (Złożone w redakcji. Ukaże się z sygnaturą 2003 r.)
2003SZOSTAK St., Kuzebski E., Pieńkowska B.: Rybołówstwo polskie 2001. Gdynia, MIR 2003, s. 92, rys. tab., załączniki. Studia i Materiały, seria E, nr 64. Redakcja naukowa.
2003SZOSTAK St.: Flota rybacka i połowy Polski w 2002 r. Wiad. Ryb. Nr 7-8, s.5-7, tab.
2003SZOSTAK St.: Wyniki gospodarki rybnej w 2002 r. Wiad. Ryb. Nr 7-8, s.7-9, tab.
2003SZOSTAK St.: Ceny skupu i sprzedaży ryb w portach w 2002 r. Wiad. Ryb. Nr 7-8, s.14-16, rys., tab.
2003Andrulewicz E., D. Napierska, Z. Otremba. 2003. The environmental effects of the installation and functioning of the submarine SwePol Link HVDC transmission line: A case study of the Polish Marine Area of the Baltic Sea. Journal of Sea Research 49: 337-345.
2003Pastuszak M., Nagel K., Grelowski A., Mohrholz V., Zalewski M., 2003 Nutrient Dynamics in the Pomeranian Bay (Southern Baltic): Impact of the River Outflow. Estuaries Vol. 26, No. 5: 1238-1254.
2003Grygiel W., Grelowski A., 2003 Hydrological conditions of the southern Baltic waters in autumn 2002 and spring 2003. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 1 (158): 61-75.
2003Szefer P., M. Domagała-Wieloszewska, J. Warzocha, A. Garbacik-Wesołowska, T. Ciesielski. 2003. Distribution and relationships of mercury, lead, cadmium, copper and zinc in perch (Perca fliuviatilis) from the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon. Food Chemistry 81: 73-83
2003Witek Z., Humborg Ch., Savchuk O., Grelowski A., Łysiak-Pastuszak E. 2003 Nitrogen and phosphorus budgets of the Gulf of Gdańsk (Baltic Sea). Estuaries, Coastal and Shelf Science 57: 239-248.
2003Napierska D., M. Podolska (2003): “Preliminary results of AChE and GST measurements in flounder, Platichthys flesus, from the southern Baltic Sea”. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2 (159): 51-66.
2003GRYGIEL W., WYSZYŃSKI M. 2003. Temporal (1980-2001) and geographic variation in the sexual maturity at age and length of herring and sprat inhabiting the southern Baltic. Bulletin of the Sea Fisheries Institute, Gdynia, No. 2 (159): 3-33.
2003HORBOWY J., PODOLSKA M., RADTKE K. 2003. The distribution, stock size and year-class strength of cod in southern Baltic in 1981-2001 on the basis of Polish groundfish surveys. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2 (159):35-50.
2003NAPIERSKA D, PODOLSKA M. 2003. Preliminary results of AChE and GST measurements in flounder, Platichthys flesus, from the southern Baltic Sea. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 2 (159): 51-66.
2003ORŁOWSKI A. 2003. Acoustic semi-tomography in studies of structure and function of marine ecosystem. ICES Journal of Marine Science, 60: 1391-1396.
2003ORŁOWSKI A. 2003. Influence of thermal conditions on biomass of fish in the Polish EEZ. Fisheries Research 63: 367-377.
2003PODOLSKA M., HORBOWY J. 2003. Infection of Baltic herring (Clupea harengus membras) with Anisakis simplex larvae, 1992-1999: a statistical analysis using generalized linear models. ICES Journal of Marine Science, 60: 85-93.
2003PSUTY-LIPSKA I., BOROWSKI W. 2003. Factors affecting fish assemblages in the Vistula Lagoon. Arch. Fish.Mar.Res. 50: 253-270.
2003RADTKE K. 2003. Evaluation of the exploitation of Eastern Baltic cod (Gadus morhua callarias L) stock in 1976-1997. ICES Journal of Marine Science. 60 : 1114-1122
2003SOSIŃSKI J., JANUSZ J. 2003. Biologia i rozmieszczenie nototenii falklandzkiej Patagonotothen ramsayi (Regan, 1913) na szelfie patagońskim. Wyniki polskich badań, 1979-1993. Morski Instytut Rybacki, Gdynia, s.63
2003STEMPNIEWICZ L., MARTYNIAK A., BOROWSKI W., GOC M. 2003. Interactions between fish and birds: Implications for management. Chapter 5: Fish stocks, commercial fishing and cormorant predation in the Vistula Lagoon, Poland. Edited by I.G. Cowx, Hull International Fisheries Institute, University of Hull, UK, Fishing News Books.
2003WĄS A., WENNE R. 2003. Microsatellite DNA polymorphism in intensely enhanced populations of sea trout (Salmo trutta) in the Southern Baltic. Marine Biotechnology. 53:234-243.
2002AGUIRRE G.: Przetwórstwo rybne w Polsce w 2000 roku. Mag. Przem. ryb. 2002 nr 1, s. 13-15 (cz. I).
2002AGUIRRE G.: Całkowita produkcja w przetwórstwie rybnym. Konserwy i prezerwy rybne. Mag. przem. ryb. 2002 nr 2, s. 16-17 (cz. II).
2002PIEŃKOWSKA B.: Spożycie ryb w Polsce w latach 1999 – 2000. Przegląd Rybacki 2002 nr 1, s. 23-26.
2002PIEŃKOWSKA B., Kuzebski E.: Rybołówstwo – oczekiwania i zagrożenie związane z akcesją do Unii Europejskiej. Wiad. ryb. nr 1-3, s. 11-14.
2002PIEŃKOWSKA B.: Rybołówstwo tematem konferencji z cyklu “Unia Europejska w regionach”. Wiad. ryb. nr 4-5, s. 13-14.
2002PIEŃKOWSKA B.: Seminarium Polsko – Norweskiej Wspólnej Komisji ds. Rybołówstwa. Wiad. ryb. nr 4-5, s. 26-27.
2002PIEŃKOWSKA B., P.J. Bykowski.: Analiza zasobów połowowych w Bałtyku i ich wpływ na rozwój rybołówstwa i przetwórstwa w Polsce [w:]. Problemy i wyzwania polskiego przetwórstwa ryb oraz akwakultury w aspekcie integracji z Unią Europejską. IV Międzynarodowa Konferencja Bałtycka. Święto Ryby, Słupsk – Ustka 2001. Słupsk 2002, s.21-24.
2002SZOSTAK St.: Ceny w IV kwartale 2001 r. Wiad. ryb. nr 1-3, s. 24, tab.
2002SZOSTAK St.: Ceny w I kwartale 2002 r. Wiad. ryb. nr 4-5, s. 25, tab.
2002KUZEBSKI E., ” Siedem grzechów głównych – Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej”. Wiadomości Rybackie, lipiec 2002.
2002KUZEBSKI E. : “Kierunki restrukturyzacji polskiej floty bałtyckiej”. Wiadomości Rybackie, lipiec 2002.
2002Fey D.P. (2002) Formation of daily increments in otolithts of larval and juvenile herring (Clupea harengus L.) and early juvenile smelt (Osmerus eperlanus L.) in low-food conditions. Arch. Fish. Mar. Res. 49(3): 189-197.
2002Fey D. P. (2001) Length correction of larval and early-juvenile herring (Clupea harengus L.) And smelt (Osmerus eperlanus L.) after preservation in formalin and alcohol. Bull. Sea Fish. Inst. 1(155): 15-29
2002Wolnomiejski N. and Grygiel I. (2002) Food of common bream (Abramis brama L.) in the Szczecin Lagoon (Great Lagoon). Bull. Sea Fish. Inst. 1(155): 61-68.
2002Maciejewska K. and Opaliński K.W. (2002) Daily energy requirement in the mysid shrimp Neomysis integer in the Vistula Lagoon. Bull. Sea Fish. Inst. 3(157): 18-31.
2002BLADY W. 2002. Polska flota rybacka w latach 1921-2001.Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2002,wydane w serii “Okrętownictwo i Żegluga”, “Biblioteka Okrętowca” (nowa), tom 7, 315 stron.
2002HERNÁNDEZ-GARCÍA V., HERNÁNDEZ-LÓPEZ J.L., CASTRO-HDEZ J.J. 2002. On the reproduction of Octopus vulgaris off the coast of the Canary Islands. Fisheries Research, 57(2): 197-203.
2002RADTKE K. 2002. Ocena optymalności eksploatacji dorszy wschodniobaltyckich (lata 1976-1998). Wydaw. Mor. Inst. Ryb., Gdynia, monografia (81 s.)
2002SOSIŃSKI J., TRELLA K. 2002. The sexual maturation of mackerel icefish (Champsocephalus gunnari Lönnberg, 1905) from different regions of the Antarctic. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No 2 (156). Gdynia; pp. 15-32.
2002TRELLA K. 2002. Fecundity of walleye pollock (Theragra chalcogramma Pallas) from the southwest region of Kamchatka (Sea of Okchotsk). Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No 1 (155). Gdynia; pp. 27-38.
2002WĄS A., WENNE R. 2002. Genetic differentiation bewteen hatchery and wild sea trout (Salmo trutta) in the Southern Baltic at microsatellite loci. Aquaculture 204: 493-506.
2002LOH-LEE L., KOTENEV B., KOBAYASHI T., YANG W., JANUSZ J., QISHENG T. 2002. Pollock stocks in the North Pacific and Importance of stock structure and identification research. Technical Reports of the Hokkaido National Fisheries Research Institute No. 5 p. 5-13.
2001AGUIRRE G.: Analiza wielkości produkcji ryb w Polsce. Mag. Przem. Ryb. 2001 nr 2, s.15-16
2001KUZEBSKI E.: Handel zagraniczny rybami i produktami rybnymi w 1999 roku. Mag. Przem. ryb. 2001 nr 1, s. 10-13.
2001PIEŃKOWSKA B.: Przetwórstwo rybne w Polsce – stan aktualny i perspektywy. [w.] Materiały konferencyjne X Konferencji Technologów Przemysłu Rybnego. Mag. Przem ryb. 2001 nr 3, s. 11-12.
2001PIEŃKOWSKA B.: Organizacje rybackie i zabezpieczenie społeczne rybaków jako instrumenty zarządzania rybołówstwem łodziowym. [w:] Materiały na konferencję “Rybołówstwo przybrzeżne w Polsce – stan i perspektywy”. Gdynia MIR 20 marca 2001, s.708.
2001SZOSTAK St.: Ceny skupu i sprzedaży ryb w portach w 2000 r. Wiad. ryb. nr 4 – 5, s. 12 – 13, rys., tab.
2001KUZEBSKI E.: Expansion of the EU: New opportunities for export. INFOFISH International, 4/2001 July/August 2001, s. 30-32, rys., tab.
2001Fey D. P. 2001 Differences in temperature conditions and somatic growth rate of larval and early juvenile spring-spawned herring from the Vistula Lagoon, Baltic Sea manifested in otolith to fish size relationship. Journal of Fish Biology 58: 1257-1273.
2001Gromisz S., Witek Z. (2001) Main phytoplankton assemblages in the Gulf of Gdańsk and the Pomeranian Bay from 1994 to 1997. Bull. Sea Fish. Inst. 2(153): 31-51
2001Horbowa K. (2001) Fish larvae as food for age group 1 smelt (Osmetus eperlanus L.) in the Vistula Lagoon in spring 1998 and 1999. Bull. Sea Fish. Inst. 2(153): 63-68
2001Maciejewska K., Margoński P. (2001) Status of arrow worms (Chaetognatha) in the southern Baltic Sea Bull. Sea. Fish. Inst. 1(152): 15-29
2001Napierska D., E. F. Skorkowski 2001 “Isolation and some properties of malic enzyme from the abdomen muscle of Antarctic krill Euphausia superba”. Bulletin of the Sea Fisheries Institute 1(152): 31-44.
2001York J. K., Witek Z., Labudda S., Ochocki S. (2001) Comparison of primary production and pelagic community respiration rates in the coastal zone of the Gulf of Gdańsk Oceanologia, 43(3): 365-370.
2001WŁODARCZYK E., WENNE R. 2001. Mitochondrial DNA variation in sea trout from coastal rivers in the southern Baltic region. ICES J. Mar. Sci. 58: 230-237.
2001HORBOWY J., PODOLSKA M. 2001: Modelling infection of Baltic herring (Clupea harengus membras) by larval Anisakis simplex ICES Journal of Marine Sciences. 58: 321-330.
2001ORŁOWSKI A. 2001. Environmental effect on acoustic measurements of Baltic fish (part 2), rys., bibl., sum., w: Hydroacoustics (Annual Journal), vol. 4, E. Kozaczka and G. Grelowska (Ed.), Naval Academy in Gdynia, Gdynia, 2001, 193-196.
2001ORŁOWSKI A. 2001. Acoustic research on Baltic fish behaviour in relation to variable environmental factors, rys., bibl., sum., Oceanological Studies, Vol.XXIX, No. 2: 1-14, 2000.
2001SOSIŃKI J., TRELLA K. 2001. Fish distribution on the shelves of the Atlantic Ocean Antarctic Area with respect to stock density. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. No 1 (152). Gdynia. pp. 45-76.
2000GRZENIA J., Budny T.: Gospodarka rybna cz. I: Polska, dz. VII; cz. II: Świat, dz. XVIII. W: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 2000, Maritime economy statistics review. Gdańsk, Wyd. Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor. 2000, s.75-91, s. 235-249. Prace Inst. Mor. Nr 739.
2000GRZENIA J., Budny T.: Gospodarka rybna (dział IX). W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2000. Warszawa-Szczecin, Wyd.Urząd Statystyczny w Szczecinie 2000, s.154-173.
2000GRZENIA J., Budny T.: Rybołówstwo morskie (dział V ).w: Gospodarka morska województwa zachodniopomorskiego w latach 1998 – 1999. Szczecin, Wyd. Urząd Statystyczny 2000, s. 39 – 45, rys., tab.
2000DŁUGOSZ R., Miłosz J., Grelowski A., Grygiel W., Baniewicz D.: Atlas połowów bałtyckich 1999. Gdynia, MIR 2000, 88 s., rys., tab.
2000POLAŃSKI Z.: Polskie rybołówstwo przybrzeżne. Monografia rybacka. Gdynia. MIR 2000, 50 s. Studia i Materiały, Seria E, nr 60.
2000GRZENIA J., Rzymowski S.: Polskie rybołówstwo morskie w aspekcie geograficznym. w: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Oceanografia od wiedzy do praktyki”, Gdynia, 14-16 czerwca 2000 r. Gdańsk, Wyd. Uniwersytet Gdański 2000, s. 72.
2000SZOSTAK S., Kuzebski E., Pieńkowska B., Aguirre G.: Rybołówstwo polskie 1998. Monografia rybacka. Gdynia, MIR 2000, 82 s., rys., tab., sum. Studia i Materiały, Seria E, nr 59.
2000Andrulewicz E. 2000. Nasze Morze “Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999″ – księga jubileuszowa. Wyd. instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa: 27-29.
2000Drgas A. 2000. Rola meiofauny w biocenozach dennych Zatoki Gdańskiej za szczególnym uwzględnieniem wolnożyjacych nicieni (Nematoda). Praca doktorska, Uniwersytet gdański: 118 str. (nie recenzowana)
2000Falandysz J., A. Trzosińska, P. Szefer, J. Warzocha, B. Draganik 2000. The Baltic Sea, especially southern and eastern regions. In: C. Shepard (ed.): Seas at the Millenium: An environmental evaluation. Pergamon Press; 99-120.
2000Grelowski A., M. Pastuszak, S. Sitek, Z. Witek 2000. Budget calculations of nitrogen, phosphorus and BOD5 passing through the Oder eustary. Journal of Marine Systems. 25 (2000) 221-237.
2000Humborg C., K. Fennel, M. Pastuszak, W. Fennel 2000. Das Oder-Ästuar Nährstoffbelastung und Modellierung der trophischen Entwicklung [In:] Humborg C., Schernewski G., Bodungen B., Dannowski R., Steidl J., Quast J., Walbum V., Rudolph K.-U., Müller C., Mahlburg S., Erbguth W. (eds.) Meereswiss. Ber., Warnemünde. No. 41. pp. 43-55.
2000Humborg, C., K. Fennel, M. Pastuszak, W. Fennel 2000. A boxmodel approach for long-term assessment of estuarine eutrophication, Szczecin Lagoon, southern Baltic. Journal of Marine Systems No. 25: 387-403.
2000Renk, H., S. Ochocki, S. Kurzyk 2000. In situ and simulated in situ primary production in the Gulf of Gdańsk. Oceanologia 42(2): 263-282.
2000Wieland, K., A. Jarre-Teichmann, K. Horbowa 2000. Changes in the timing of spawning of Baltic cod: possible causes and implications for recruitment. ICES Journal of Marine Science, 57: 452-464.
2000Renk H. 2000. Produkcja pierwotna południowego Bałtyku. Studia i materiały MIR, seria A, nr 35
2000Wasmudn N., G. Nausch, L. Postel, Z. Witek, M. Zalewski, S. Gromisz, E. Łysiak-Pastuszak, I. Olenina, R. Kavolyte, A. Jasinskaite, B. Müller-Karulis, A. Ikauniece, H. Ojaveer, K. Kallasta, A. Jaanus 2000. Trophic status of coastal and open areas of the south-eastern Baltic Sea based on nutrient and phytoplankton data from 1993-1997. Meereswiss. Ber., Warnemünde, 38: 83 p.
2000BLADY W., RADTKE K. 2000. The sex ratio of Baltic cod in studies on selectivity. W: Scientific papers presented at the Polish-Swedish Symposium on selectivity research in Baltic Sea area, Gdynia, 23-25 March 1999. Ed. Thulin J. Meddelande Fran Havsfiskelaboratoriet. 329: 74-79.
2000FALANDYSZ J., TRZOSIŃSKA A., SZEFER P., WARZOCHA J., DRAGANIK B. 2000. The Baltic Sea, especially southern and eastern regions. W: Seas at the Millennium: an environmental evaluation. Vol. I Regional Chapters: Europe, The Americas and West Africa. Ed. Sheppard Ch. Amsterdam, Wyd. Elsevier Science Ltd., s.99-120.
2000JANUSZ J., TRELLA K. 2000. Biological characteristic of walleye pollock Theragra chalcogramma in the Cape Navarin area (Bering Sea) based on Polish catches from 1995-1998. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 2: 3-14.
2000MODERHAK W. 2000. Preliminary investigations of the mechanical properties of meshes turned through 90°. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1: 11-16.
2000MODERHAK W. 2000. Selective Properties of Polyamide (PA) Cod Trawl Codends Made of Meshes turned 90°. W: Scientific papers presented at the Polish-Swedish Symposium on selectivity research in Baltic Sea area, Gdynia, 23-25 March 1999. Ed. Thulin J. Meddelande Fran Havsfiskelaboratoriet nr 329: 57-65.
2000MODERHAK W. 2000. Selectivity tests at polyamide and polyethylene codends made of netting with meshes turned through 90°. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1: 17-26.
2000ORŁOWSKI A. 2000. Diel dynamic of acoustic measurements of Baltic fish. ICES J. Mar. Sc. vol. 57: 1196-1203.
2000SOSIŃSKI J., JANUSZ J. 2000. Infection variability of fishes with the parasitic copepod Eubrachiella antarctica (Quidor, 1906) in the Antarctic sector of the Antarctic. Bull. Sea Fish. Inst. ,Gdynia, 2: 25-41.
2000WANDZEL T. 2000. Round goby (Neogobius melanostomus, Pallas 1811) in the catches of r/v BALTICA. Acta Ichth. et Piscatoria 2000 vol. 30 facs. 1: 81-91.
2000WANDZEL T. 2000. The fecundity and reproduction of round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1811) in the Puck Bay ( Baltic Sea). Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 2: 43-51.
2000WENNE R., ŁUCZYŃSKI M., BARTEL R., PELCZARSKI W. 2000.(praca zbiorowa): Zastosowanie zaawansowanych metod zwiększania populacji ryb łososiowatych i siei. Monografia rybacka. Stud. Mat. Mor. Inst. Ryb.,Gdynia, Seria B nr 71.
1999AGUIRRE G., Russek J.: Poland – the market for fish in Warsaw. Eastfish-Globfish/FAO Fishery Industry Profile 1999 v. 22, 36 s., tab.,sum., ang.
1999DŁUGOSZ R., Miłosz J., Grygiel W., Kuczyński J., Radtke K., Wyszyński M.: Atlas połowów bałtyckich 1998. Gdynia, MIR 1999, 91 s.
1999GRZENIA J., Budny T.: Gospodarka rybna. W: Gospodarka morska, Przegląd statystyczny 1999, Maritime economy statistics review, cz. I: Polska, dz. VII; cz. II: Świat, dz. XVIII. Gdańsk, Wyd. Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor. 1999, s. 76-93; 292-249. Prace Instytutu Morskiego nr 736.
1999SZOSTAK S., Kuzebski E., Pieńkowska B., Aguirre G., Grzenia J.: Rybołówstwo polskie 1997. Gdynia, MIR 1999, 106 s., rys., tab. sum. Studia i Materiały, Seria E, nr 58.
1999Andrulewicz, E. and M. Wielgat 1999. Selected Southern Baltic Banks – future marine protected areas. Hydrobiologia (Kluwer Academic Publishers) 1999. 393: 271-277
1999Duplisea, D.E. and A. Drgas 1999. Sensitivity of a benthic, metazoan, biomass size spectrum to differences in sediment granulometry. Mar Ecol Prog Ser 1999. 177: 73-81.
1999Fey P. D. 1999. Effects of Preservation Technique on the Length of Larval Fish: Methods of Correcting Estimates and Their Implication for Studying Growth Rates. Archive of Fishery and Marine Research 47(1): 17-29.
1999Mohrholz, V., M. Pastuszak, S. Sitek, K. Nagel, H.-U. Lass 1999. The exceptional Oder flood in Summer 1997 – Riverine Mass and Nutrient Transport into the Pomeranian Bight. German Journal of Hydrography, 1998. 40(2/3): 129-144.
1999Pastuszak, M., S. Sitek, A. Grelowski 1999. The exceptional Oder flood in Summer 1997 – Nutrient Concentrations in the Świna Strait during the years 1996 and 1997 – With emphasis on the flood event. German Journal of Hydrography, 1998. 40(2/3): 183-202.
1999Pastuszak, M., H. Sigel, S. Sitek, M. Gerth, G. Tscherich, K. Nagel, A. Grelowski 1999. Impact of water temperature on nutrient concentrations in the Oder estuary in 1996-1998. Deutsche Hydrographische Zeitschrift – German Journal of Hydrography. 51(2): 1-17.
1999Radtke, R. L., D.W. Townsend, R.A. Kinzie III, D.P. Fey 1999. Two-dimensional X-ray mapping of otoliths, a high-resolution technique for determining amphidromy in the tropical goby Lentipes concolor (Gill). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 238(1): 21-27.
1999Renk, H., S. Ochocki, H. Chmielowski, S. Gromisz, J. Nakonieczny, M. Pastuszak, M. Zalewski 1999. Photosynthetic light curves in the Pomeranian Bay. Oceanologia, 1999. 41(3): 355-371.
1999Wasmund, N., M. Zalewski, S. Busch 1999. Phytoplankton in large river plumes in the Baltic Sea. ICES Journal of Marine Science, 56 Supplement: 23-32.
1999Witek, Z., S. Ochocki, J. Nakonieczny, B. Podgórska, A. Drgas 1999. Primary production and decomposition of organic matter in the epipelagic zone of the Gulf of Gdańsk. ICES J. Marine Science, 56: 3-14.
1999PELCZARSKI W. 1999. The Puck Bay (southern Baltic) – Fisheries management in a very specific brackish water system. ICES Journal of Marine Science, 56: 128-130.
1999GRYGIEL W. 1999. Synoptic survey of pathological symptoms in herring (Clupea harengus) and sprat (Sprattus sprattus) in the Baltic Sea. ICES Journal of Marine Science, 56: 169-174.
1999GRYGIEL W. 1999. Rozmieszczenie i liczebność młodych śledzi i szprotów w południowym Bałtyku (lata 1976-1991). Wydaw. Mor. Inst. Ryb w Gdyni, monografia, 166 str.
1999HORBOWY J. 1999. The comparison of selected sampling methods for determining the age distribution of fish in the catches. Acta Ichthyologica et piscatoria Vol . XXIX, Fasc. 1: 49-62.
1999HORBOWY J. 1999. The comparison of Baltic herring and sprat age-length keys derived from Polish commercial and research data. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 147: 11-21.
1999MODERHAK W. 1999. Investigations of the selectivity of cod codends with meshesturned through 90°. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1(146): 39-55.
1999ORŁOWSKI A. 1999. Acoustic methods applied to fish environmental studies in the Baltic Sea, Fisheries Research 34(3): 227-237.
1999ORŁOWSKI A. 1999. Acoustic studies of spatial gradients in the Baltic: Implication for fish distribution. The ICES Journal of Marine Science. 56: 561-570.
1999ORŁOWSKI A. 1999. Dynamic characteristic of sv, representing diel variability of fish within full depth range. Proceedings of the 2nd EAA International Symposium on Hydroacoustics, Gdańsk-Jurata, 24-27 May 1999, s. 15-20.
1999ZAUCHA J., BLADY W., MODERHAK W. 1999. The selectivity of polyamide cod codends. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1(146): 115-122.
1999JANUSZ J., SOSIŃSKI J. 1999. Eubrachiella antarctica (Quidor, 1906) (Copepoda) – levels of infection in selected fish species of the family Nototheniidae. Acta Ichth. et Piscat., 29, 2: 43-52.
1999JANUSZ J., DRAGANIK B. 1999. Polskie rybołówstwo dalekomorskie na tle rybołówstwa światowego – stan obecny, problemy. [W]: Morze elementem polskiej racji stanu. Konferencja Naukowa. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Wyższa Szkoła Morska. Szczecin 1999. Str. 133-154.
1998BLADY W.: Materiały sieciowe w polskim rybołówstwie morskim w latach 1955-1994. Materiały z Sesji naukowej “Przyszłość rybołówstwa bałtyckiego”, 06.05.1998 Hel. Nautologia 1998 nr 2, s.73-74
1998DŁUGOSZ, R., Grzebielec R., Miłosz J., Grygiel Wł., Kuczyński J., Radtke K., Wyszyński M.: Atlas połowów baltyckich 1997. Gdynia, Wyd. Mor. Inst. Ryb. 1998, 96 s., tab., rys., streszcz.
1998GRZENIA J., Kuzebski E., Makowiecka E., Wołoszyk H., Budny T.: Gospodarka rybna w latach 1993 – 1995. Gdynia, Wyd. MIR. 1998, 92 s., rys., tab. Studia i Materiały, Seria E, nr 56.
1998GRZENIA J., Makowiecka E., Wołoszyk H., Budny T.: Gospodarka rybna w latach 1994 – 1996. Gdynia, MIR 1998, 99 s., rys., tab. Studia i Materiały Seria E nr 57.
1998GRZENIA J., Budny T., Gustowska M., Makowiecka E., Wołoszyk H.: Gospodarka rybna część I: Polska, dział VII; część II: Świat, dział XVIII. w: Gospodarka morska – Przegląd statystyczny 1997. Gdańsk, Wyd. Nauk. Inst. Mor. 1998, s. 110-131, s. 300-311, rys., tab., bibliogr. Prace Instytutu Morskiego nr 731.
1998NETZEL J., Stanek E.: Obawy o przyszłość rybołówstwa w regionie kaszubskim. Materiały z Sesji naukowej ” Przyszłość rybołówstwa bałtyckiego”, 06.05.1997 Hel. Nautologia 1998 nr 2, s. 27-30, tab., bibliogr.
1998NETZEL J., Stanek E.: Żywe zasoby Bałtyku. Stan i perspektywy wykorzystania. w: Materiały z Centralnej Konferencji poświęconej obchodom Międzynarodowego Roku Mórz i Oceanów, Warszawa 23 października 1998 r. Gdańsk, Wyd. Zakł. Wyd. Nauk. Inst. Mor. 1998, s.119-133, rys., tab., bibliogr., sum.
1998PIEŃKOWSKA B: Problemy spożycia ryb w Polsce w latach 1995-1996. Folia Universitat. Agric. Stettinensis Oeconomica 1998 nr 36, 10 s., rys., tab., sum., ang.
1998POLAŃSKI Z.: Perspektywy dla rybołówstwa bałtyckiego. Materiały z sesji naukowej: “Przyszłość rybołówstwa bałtyckiego”, 06.05.1997 Hel. Nautologia 1998 nr 2, s. 8-9.
1998SZOSTAK St., Kuzebski E., Pieńkowska B., Aguirre G., Szudrowicz D., Makowiecka E., Wołoszyk H., Grzenia J.: Rybołówstwo polskie 1996. Gdynia, Wyd. Mor. Inst. Ryb. 1998, 105 s., rys., tab.sum, Studia i Materiały Seria E, nr 55.
1998SZUDROWICZ D: Narzędzia wspomagające formułowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie przetwórstwa rybnego. Folia Universitat. Agric. Stetinensis Oeconomica 1998 nr 36, 16 s., rys., tab., sum.
1998Andrulewicz E., B. Kaczorek 1998. Effects of the 1997 Flood of the Odra and Vistula Rivers. HELCOM Scientific Workshop: The Effects of the 1997 Flood of the Odra and Vistula Rivers, 12-14 January 1998, Hamburg (Germany).Berichte des Bundesamtes fur Seeschriffahrt und Hydrographie 1998 nr. 13, s. 8. sum.
1998Drgas, A., T. Radziejewska, J. Warzocha 1998. Biomass Size Spectra of Near-Shore Shallow-Water Benthic Communities in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic Sea). P.S.Z.N.: Marine Ecology, 1998, nr 19(3): 209-288.
1998Fey D. P. 1998. Growth Rate, Hatching-Date Distribution and Otolith Microstructure of Larval and Juvenile Spring-Spawned Herring, (Clupea harengus L.), from the Vistula Lagoon, Baltic Sea. [w:] Materiały z Second International Symposium on Fish Otolith Research and Aplication. Bergen, Norway, 20-25 June 1998. Book of Abstracts, Bergen, Wyd. Institute of Marine Research 1998, s. 124.
1998Gromisz S., J. M. Kownacka, H. Chmielowski, M. Zalewski 1998. Fitoplankton i chlorofil a w dniach 24-25 sierpnia 1997 roku [w]: Doraźne skutki powodzi 1997 roku w środowisku wodnym Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej. Raport z badań wykonanych w lipcu i sierpniu 1997 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski oraz Morski Instytut Rybacki przy udziale Centrum Biologii Morza PAN oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.(Short-term effects of 1997 flood on the marine environment of the Gulf of Gdansk and Pomeranian Bay): Red. Trzosińska A., Andrulewicz E. Gdynia: Mor. Inst. Ryb. 1998, s. 58-61.
1998Linkowski T. B., D. Nolf 1998. Microstructural patterns in fossil otoliths of mesopelagic fishes (family Myctophidae) – a new tool to study Tertiary ichthyocenoses. Contribution: 93. [w]: 2nd International Symposium on Fish Otolith Research and Application. Book of Abstracts, 20-25 June 1998, Bergen (Szwecja), Bergen: Wyd. University of Bergen 1998 s. 173.
1998Linkowski T. B. 1998. Otolith microstructure of vertically migrating vs. non-migratory mesopelagic fishes. Invit. 1. [w]: 2nd International Symposium on Fish Otolith Research and Application. Book of Abstracts, 20-25 June 1998, Bergen (Szwecja), Bergen: Wyd. University of Bergen 1998, s. 35.
1998Mohrholtz V., H. U. Lass, W. Matthäus, M. Pastuszak 1998. Oder water and nutrient discharge and salinity distribution in the Pomeranian Bight during the Oder flood. HELCOM Scientific Workshop: The Effects of the 1997 Flood of the Odra and Vistula Rivers; 12-14 January 1998, Hamburg (Germany). Berichte des Bundesamtes fur Seeschriffahrt und Hydrographie 1998 nr 13, s. 33.
1998Pastuszak M., E. Łysiak-Pastuszak, A. Grelowski 1998. Zatoka Pomorska – substancje biogeniczne (Pomeranian Bay – nutrients). [w]: Doraźne skutki powodzi 1997 roku w środowisku wodnym Zatoki Gdańskiej i Pomorskiej. Raport z badań wykonanych w lipcu i sierpniu 1997 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Oddział Morski oraz Morski Instytut Rybacki przy udziale Centrum Biologii Morza PAN oraz Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.(Short-term effects of 1997 flood on the marine environment of the Gulf of Gdansk and Pomeranian Bay): Red. Trzosińska A., Andrulewicz E. Gdynia: Mor. Inst. Ryb. 1998, s. 44-50.
1998Witek, M. 1998. Annual changes of abundance and biomass of planktonic ciliates in the Gdańsk Basin, southern Baltic. Int. Rev. Hydrobiol. 1998. 83(2): 163-182.
1998DRAGANIK B., PSUTY-LIPSKA I., JANUSZ J. 1998. Ageing of roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris Gunn.) from otoliths. ICES CM 1998/O:49.
1998GRYGIEL W. 1998. Variation in the prevalence of the externally visible pathological symptoms affecting Baltic herring. Acta Ichthyol. Piscat., Szczecin, Vol. XXVIII, Fasc. 2: 49-62.
1998HORBOWY J. 1998. An attempt at modelling the production of freshwater fishes of the Vistula Lagoon taking into account trophic relations. Natural Sciences, 1: 165-182.
1998HORBOWY J. 1998. Comparison of age-length keys of Baltic cod derived from Polish commercial and research data. Fisheries Research, 719: 1-10.
1998JACKOWSKI E. 1998. Stan tarlisk ryb w Zatoce Puckiej. Stud. Mat. Mor. Inst. Ryb., Gdynia, Seria B nr 71.
1998ORŁOWSKI A.1998. Seasonal and diel variability in limits of abiotic properties associated with fish vertical distribution: an acoustic study. 133-138. Proceedings of the XVth Symposium on Hydroacoustics. Politechnika Gdańska, 1998, s. 189
1998PELCZARSKI W. 1998. Reintroduction of whitefish, Coregonus lavaretus, into Puck Bay (southern Baltic). [In]: Stocking and introduction of fish. News Books: s. 294-300.
1998PSUTY-LIPSKA I., GARBACIK-WESOŁOWSKA A. 1998. Species composition and fish distribution in the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon. Bull.Sea Fish.Inst., Gdynia, 3(145): 3-20.
1998ZHU X., GASSER R.B., PODOLSKA M., CHILTON N.B. 1998. Characterisation of anisakid nematodes with zoonotic potential by nuclear ribosomal DNA sequences. International Journal for Parasitology 28: 1911-1921.
1997AGUIRRE G.: Badania spożycia ryb przeprowadzone wśród konsumentów. Raporty MIR 1997, s.309 – 328, rys., tabl.
1997DŁUGOSZ R., Grzebielec R., Miłosz J., Grygiel W., Kuczyński J., Radtke K., Wyszyński M.: Atlas połowów bałtyckich 1997. Gdynia: Wyd. Mor. Inst. Ryb. 1997, 84 s., rys., tab..
1997GRZENIA J., Makowiecka E., Wołoszyk H.: Gospodarka rybna (część I: Polska, dział VII). w: Gospodarka morska – Przegląd Statystyczny 1997. Gdańsk: Wyd. Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor. 1997, s.123-144, tab. wykr. Prace Instytutu Morskiego nr 888.
1997GRZENIA J., Makowiecka E., Wołoszyk H., Budny T.: Gospodarka rybna (część II: Świat, dział XVIII). w: Gospodarka morska – Przegląd Statystyczny 1997. Gdańsk: Wyd. Zakład Wyd. Nauk. Inst. Mor. 1997, s. 289 – 300, rys, tab., bibliogr. Prace Morskiego Instytutu nr 888.
1997GRZENIA J., Rzymowski S., Szostak S.: Morska Gospodarka rybna (rozdział 83.1) w: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S. A., Warszawa 1997.
1997MODERHAK W.: Determination of selectivity of codends made of netting turned through 90 Bull. Sea Fish. Inst. 1997 nr 1, s.3-14, rys., tab., bibiogr., sum., ang.
1997SZOSTAK S.: Polskie rybołówstwo w latach 1990-1995 . Gdynia: Wyd. MIR. 1997, 55. s., rys. tab., sum. Studia i Materiały Seria E nr 54.
1997ZAUCHA J., Blady W., Moderhak W.: Protective properties of cod trawl codends with selective windows. Bull.Sea. Fish. Inst. 1997 nr 1, s. 15-24, rys., tab., bibliogr., sum., ang.
1997Andrulewicz, E. 1997. An overwiev on lagoons in the Polish Coastal Area of the Baltic Sea. International Journal of Salt Lake Research. Kluver Academic Publishers 5: 1-14.
1997Kaczmarek, S., O.J. Koblentz-Mishke, S. Ochocki, J. Nakonieczny, H. Renk 1997. Primary production in the eastern and southern Baltic Sea. Oceanologia 39 (2): 117-135.
1997Ołdakowski, B., H. Renk 1997. The conception and structure of the Production-destruction of organic matter model; verification tests for the Gulf of Gdańsk. Oceanological Studies 1997, 4: 99-121.
1997Opaliński, K.W., K. Maciejewska, L.G. Georgieva 1997. Notes on food selection in the Antarctic Krill, Euphausia superba. Polar Biology, 17: 350-357.
1997Szypuła, J., J. Ostrowski, P. Margoński, A. Krajewska-Sołtys 1997. Food of Baltic herring and sprat in the years 1995-1996 in light of the availability of components. Bull. SFI 2 (141): 19-31.
1997Warzocha, J. and J. Gostkowska 1997. Macrofauna communities in the Gdańsk Basin: Spatial and temporal variability. Proc. of the 13-th Baltic Marine Biologists Symp., University of Latvia: 141-147.
1997Witek, Z., G. Breuel, M. Wolska-Pyś, P. Gruszka, A. Krajewska-Sołtys, L. Ejsymont, D. Sujak 1997. Comparison zooplankton biomass estimations. Proc. of the 13-th Baltic Marine Biologists Symposium. Institute of Aquatic Ecology, University of Latvia: 87-92.
1997Witek, Z., S. Ochocki, M. Maciejowska, M. Pastuszak, J. Nakonieczny, B. Podgórska, J. Kownacka, T. Mackiewicz, M. Wrzesińska-Kwiecień 1997. Phytoplankton primary production and its utilization by the pelagic community in the coastal zone of the Gulf of Gdańsk (southern Baltic). Mar. Ecol. Prog. Ser. 148: 169-186.
1997Witek, Z., M. Pastuszak, J. Nakonieczny, S. Ochocki, M. Zalewski, M. Maciejowska, S. Gromisz, T. Mackiewicz, M. Wrzesińska-Kwiecień 1997. Experimental studies on processes taking place in enclosures with mixed sea and Vistula River water. Oceanological Studies. 26(1): 35-57
1997Włodarczyk, E. and K. Horbowa 1997. Size-specific vertical distribution of Baltic cod (Gadus morhua L.) eggs in the Bornholm Basin in 1993 and 1994. ICES Journal of Marine Science, vol. 54: 206-212.
1997BLADY W., MODERHAK W., ZAUCHA J. 1997. Protective properties of cod trawl codends with selective windows. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1(140): 15-24.
1997BOROWSKI W. , DĄBROWSKI H., GRZEBIELEC R. 1997. Results of the tagging of eel of the Vistula Lagoon. Bull. Sea. Fish. Inst. Gdynia, 2: 33-54.
1997HORBOWY J. 1997. Growth of the Baltic herring as a function of stock density and food resources. Acta Ichthyol. Piscat., Szczecin, Vol. XXVII, Facs. 1: 27-39.
1997JANUSZ J., HORBOWY J. 1997. The state of the walleye pollock stock in the northern part of the Okhotsk Sea, North Pacific. Fisheries Research s. 30:87-102.
1997KOMPOWSKI A., HORBOWY J. 1997. Wstęp do teorii optymalnych połowów [the introduction to the theory of optimal catches]. AR Szczecin. 108 s.(wyd. 3, poprawione i uzupełnione).
1997MODERHAK W. 1997. Determination of selectivity of cod codends made of netting turned through 90°. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 1(140): 3-14.
1997KOSIOR M., KUCZYŃSKI J. 1997. Macroscopic observations on the ovarian maturation process in eelpout (Zoarces viviparous L.) from the southern Baltic: A proposed gonadal maturation scale. Fisheries Research, 30: 151-155.
1997KOSIOR M., GRYGIEL W., KUCZYŃSKI J., RADTKE K., WYSZYŃSKI M. 1997. Assessment of the health state of fish of the southern Baltic: observations of externally visible symptoms of diseases. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 3(142): 3-25.
1997ORŁOWSKI A. 1997. Acoustic evaluating the Baltic fish behaviour, 37-42. Proceedings of the International Symposium on Hydroacoustics and Ultrasonics (EAA Symposium), Technical University of Gdańsk, 347 s.
1997HORBOWY J., GRYGIEL W., GRZEBIELEC R., ORŁOWSKI A., ROKICKI J., PODOLSKA M., WYSZYŃSKI M. 1997. (praca zbiorowa). Prognoza możliwości połowów śledzi i szprotów z uwzględnieniem sezonowości, relacji międzygatunkowych i jakości ryb jako surowca na tle danych wieloletnich. Stud. Mat. Mor. Inst. Ryb., Gdynia, Seria B, nr 69.
1997SZYPUŁA J., OSTROWSKI J., MARGOŃSKI P., KRAJEWSKA-SOŁTYS A. 1997. Food of Baltic herring and sprat in the years 1995-l996 in light of the availability of components. Bull. Sea Fish. Inst. 2: 19-31.
1997SZYPUŁA J., GRYGIEL W., WYSZYŃSKI M. 1997. Feeding of Baltic herring and sprat in the period 1986-1996 in relation to their state and biomass. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 3(142): 73-83.
1997ZAUCHA J., ZIEMBO Z. 1997. Metody projektowania kształtu worków włoków w przepływie turbulentnym i obliczania parametrów charakteryzujących selektywność. Stud. Mat. Mor. Inst. Ryb., Gdynia, Seria B, nr 70, 106 str.
1996BLADY W., Zaucha J., Moderhak W.: Badania selektywności worków dorszowych przeprowadzone w 1995 r. Raporty MIR 1996, s. 38-49, rys., tab.
1996DŁUGOSZ R., Grzebielec R., Miłosz J.; Atlas połowów bałtyckich 1995. Gdynia; Wyd. MIR. 1996, 69 s., rys., tab.
1996GRZENIA J., Gustowska M., Makowiecka E., Wołoszyk H.: Gospodarka rybna w latach 1992-1994. Gdynia: MIR. 1996, s. 118, tab., wykr., il. Studia i Materiały Seria E nr 53.
1996GRZENIA J., Gustowska M., Makowiecka E., Wołoszyk H.: Gospodarka rybna (część I: Polska, dział VII). w: Gospodarka Morska-Przegląd Statystyczny 1996. Gdańsk: Wyd. Zakład Wyd. Naukowych Instytutu Morskiego 1996, s.123-144, tab., wykr. Prace Instytutu Morskiego nr 730.
1996GRZENIA J., Gustowska M., Makowiecka E., Wołoszyk H.: Gospodarka rybna (część II: Świat, dział XVIII). w: Gospodarka Morska-Przegląd Statystyczny 1996. Gdańsk: Wyd. Zakład Wyd. Naukowych Instytutu Morskiego 1996, s.289-300 rys., tab., bibliogr. Prace Morskiego Instytutu Rybackiego nr 730.
1996GRZENIA J., Makowiecka E., Wołoszyk H., Budny T.: Gospodarka rybna. w: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa,1996. Dział VII s.124 – 170.
1996KUZEBSKI E.: Analiza przekształceń własnościowych i strukturalnych w państwowych przedsiębiorstwach połowowych. Raporty MIR 1996, s. 299-309, sum., streszcz.
1996OCENA stanu obecnego i kierunki rozwoju rybołówstwa dalekomorskiego. (oprac. zbiorowe: Bednarczyk T., Górecki R., Janusz J., Jaworski K., Kiedrzyn A., Kuzebski E., Lagutko W., Szostak S., Wysokiński A.). Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej-MIR., Warszawa – Gdynia 1996, 117 s.+ 18 zał.
1996OCENA stanu obecnego i kierunki rozwoju rybołówstwa bałtyckiego (opracowanie zbiorowe: Blady W., Jaworski K., Kuzebski E., Netzel J., Russek Z., Richert S., Szostak S.) MIR., Gdynia 1996, 86 s. + 8 zał.
1996Andrulewicz, E. 1996. Toxic Substances in the Water, Bottom Sediments and Organisms of th Gdańsk Basin. Oceanol. Studies 1-2: 77-85.
1996Kube, J., M. Powilleit, J. Warzocha 1996. The importance of hydrodynamic processes and food availability for the structure of macrofauna assemblages in the Pomeranian Bay (Southern Baltic). Arch. Hydrobiol., 138, 2: 213-228.
1996Kube, J., F. Gosselck, M. Powilleit, J. Warzocha 1996. Long-term changes in the benthic communities of the Pomeranian Bay. Meereswiss. Ber., No. 18: 28-42.
1996Linkowski, T.B. 1996. Lunar rhytms of vertical migrations coded in otolith microstructure of North Atlantic lanternfishes, genus Hygophum (Myctophidae). Marine Biology 124 (4): 495-508.
1996Margoński, P., A. Grelowski, K. Horbowa, T.B. Linkowski 1996. Distribution and abundance of cod ichthyoplankton in the Bornholm Basin in 1993-1994. Bull Sea Fish. Inst., Gdynia, 2(138): 39-46.
1996Pastuszak, M., K. Nagel, G. Nausch 1996. Variability in nutrient distribution in the Pomeranian Bay in September 1993. Oceanologia 38(2): 195-225.
1996Radtke, R.L., D.P. Fey 1996. Environmental effects on primary increment formation in the otoliths of newly-hatched Arctic charr. Journal of Fish Biology 48: 1238-1255.
1996Radtke, R.L., M. Svenning, D. Malone, A. Klementsen, J. Ruzicka, D.P. Fey 1996. Migrations in an extreme northern population of Arctic charr Salvelinus alpinus: insights from otolith microchemistry. Mar. Ecol. Prog. Ser. 136: 13-23.
1996Radtke, R.L., D.P. Fey, A.F. DeCicco, A. Montgomery 1996. Otolith microstructure in young-of-the-year dolly varden, Salvelinus malma, from American and Asian populations: Resolution of comparative life history characteristics. Arctic 49(2): 162-169.
1996Włodarska, M. and S. Gromisz 1996. A comparison of the macrofaunal community structure and diversity in two arctic glacial bays – a ‘cold’ one off Franz Josef Land and a ‘warm’ one off Spitsbergen. Oceanol. 38 (2): 251-1
1996BOROWSKI M., DĄBROWSKI H., GRZEBIELEC R. 1996. Migrations, biomass and mortality of eel tagged in the Vistula Lagoon. W: Proceedings of Polish-Swedish Symposium on Baltic Coastal Fisheries Resources and Management 2-3 April 1996, Sea Fisberies Institute Gdynia Poland. Gdynia: Wyd. Mor. Inst. Ryb., s. 1-19.
1996DRAGANIK B. 1996. Flounder and eelpout as bioindicators of the contamination level in the coastal zone. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 137: 41-49.
1996DRAGANIK B. 1996. Polish inshore waters, their properities and role in the coastal area economy. Proceedings of Polish-Swedish Symposium on Balric Coastal Fisheries; Resourece and management. 2 -3 April Sea Fisheries Institute, Gdynia, Poland, s. 51-70.
1996DRAGANIK B., BYKOWSKI P., KRAWCZAK-KROGULECKA W., KUCZYŃSKI J. 1996. Seasonal and spatial variation in EROD activity in flounder along the Polish coast. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 2(138): 3-13.
1996HORBOWY J. 1996. The dynamics of Baltic fish stocks on the basis of a multispecies stock-production model. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53: 2115-2125.
1996JANUSZ J. 1996. Polish trial catches of walleye pollock (Theragra chalcogramma) in the international waters of the Bering Sea in the Summer of 1993 . Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 2(138): 29-38.
1996KOSIOR M., GRYGIEL W., KUCZYŃSKI J. 1996. Changes in absolute fecundity of Baltic flounder (Platichthys flesus L.). Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 2 (138).
1996ORŁOWSKI A. 1996. Diel variations of acoustic properties of the Baltic fish (invited paper), pp 25-48. fig. Proceedings of the XIIIth Symposium on Hydroacoustics., Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej, 282 str.
1996PSUTY I. 1996. Selectivity in gill-net fishery for Pikeperch in he Polish part of the VistulaLagoon. Bull. Sea Fish. Inst., Gdynia, 3 (139): 13-28.
1996PSUTY I., BOROWSKI W. 1997. The selectivity of gill-nets to bream (Abramis brama L.) fished in the Polish part of the Vistula Lagoon. Fishery Research 32: 249-261.

Skip to content