Termomodernizacja Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu

Akronim i tytuł

Termomodernizacja Stacji Badawczej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11

Opis projektu

Celem bezpośrednim projektu jest termomodernizacja budynku Stacji Badawczej MIR-PIB w Świnoujściu, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja termomodernizacji przyczyni się do zapewnienia zrównoważonego i bezpiecznego zaopatrzenia w energię, a ponadto spowoduje zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

W ramach projektu przewiduje się:

  1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. Docieplenie elewacji budynku oraz dachu,
  3. Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kierownictwo projektu

Anna Konefał
Sekcja Inwestycji
tel.: +48 587-356-375

Termin realizacji

 marzec 2017 r. – listopad 2017 r.

Informacje finansowe

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-0026/16  pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11

Wartość projektu: 716 734,30  zł

Kwota dofinansowania: 325 094,96 zł

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
Przyjęte rozwiązanie, zdaniem Instytucji Zarządzającej POIiŚ sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wydarzenia

W listopadzie 2017 r. zakończyła się termomodernizacja budynku Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu. W budynku od roku 1952  mieści się Stacja Badawcza MIR-PIB, która prowadzi badania dot. zasobów rybackich oraz badania hydrobiologiczne wód Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na realizację projektu nr POIS.01.03.01-00-0026/16  pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Stacji Badawczej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Świnoujściu, ul. Plac Słowiański 11”.

Z uwagi na ochronę architektoniczną budynku – wchodzącego w skład  datowanego na lata 20. XVIII wieku układu urbanistycznego śródmieścia, realizowana inwestycja musiała odbywać się z niezwykłą dbałością o zewnętrzny wygląd budynku. Stąd, aby uzyskać pożądany wygląd elewacji, zostały odtworzone podziały okien, narożny szczyt budynku z płaskorzeźbą został poddany pracom konserwatorskim, zaś na elewację frontową powróciły dwa maszkarony.  Do ocieplenia ściany frontowej budynku od strony ul. Armii Krajowej i Pl. Słowiańskiego użyto specjalistycznych i nowoczesnych rozwiązań.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej, a do rozpoczęcia inwestycji skłoniły rosnące koszty zużycia energii. Założony cel został zrealizowany poprzez docieplenie całej elewacji budynku oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięte działania z pewnością przyczynią się do zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a także – co bardzo ważne dla miasta będącego kurortem, do poprawy jakości powietrza.

Podziękowanie UM Świnoujścia dla MIR-PIB

W dniu 20.11.2017 otrzymaliśmy od Prezydenta Miasta Świnoujście gratulacje, w których wyrażono satysfakcję ze starannego i stylowego zrewitalizowania kamienicy zlokalizowanej na terenie układu urbanistycznego Śródmieścia Świnoujścia. Zwrócono uwagę na fakt, że zmodernizowana elewacja, zbliżona charakterem do sąsiadującej zabudowy, udanie oddaje klimat przedwojennych kamienic.

Zostały docenione zarówno uzupełnienia i rekonstrukcje detali elewacji, jak i nowoczesne technologie użyte do jej ocieplenia.

Pan Prezydent w piśmie zaznaczył też, że prace zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Podziękowanie UM Świnoujścia za „staranne i stylowe zrewitalizowanie kamienicy”- pobierz.

Maszkaron

Skip to content