Anna Luzeńczyk została laureatką V edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”

Anna Luzeńczyk została laureatką V edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów”

5 marca 2013 roku odbyła się uroczysta Gala wręczenia stypendiów przez Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.

Podstawowym celem projektu InnoDoktorant jest wsparcie młodych naukowców pozwalające usprawnić działania związane z przygotowaniem prac doktorskich. Nagrody przyznano doktorantom, którzy podejmują innowacyjną pracę badawczą o zagadnieniach istotnych dla rozwoju województwa pomorskiego.

Tematyka doktoratu laureatki związana jest z racjonalnym gospodarowaniem zasobami ryb w oparciu o zasadę maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY) oraz wskaźniki dobrego stanu środowiska (GES). Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jan Horbowy kierownik Zakładu Zasobów Rybackich MIR-PIB.

Zobacz w .pdf.
Zobacz w .pdf

no images were found

Skip to content