BSAC w Gdyni

BSAC w Gdyni

W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Bałtyckiej Regionalnej Rady Doradczej (BSRAC) oraz doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego BSRAC. Przedstawicieli Komitetu Wykonawczego powitał w imieniu Instytutu dyrektor Tomasz Linkowski. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na problemy związane z ekosystemowym podejściem w zarządzaniu rybołówstwem, a także na niejasności i brak spójnych regulacji odnośnie zarządzania rybołówstwem w obszarach Natura 2000, a zagrażających rybołówstwu.

Tym razem zasadniczym celem spotkania Komitetu Wykonawczego było uzgodnienie dokumentów dotyczących rozliczenia ubiegłego roku wraz z planami na rok bieżący i przedstawienie go Zgromadzeniu Ogólnemu celem rozpatrzenia i ewentualnego zatwierdzenia. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)_nr. 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2103 roku regionalne rady doradcze w swej nazwie gubią swój przydomek „regionalne” i stają się radami doradczymi, co w przypadku Morza Bałtyckiego powoduje, że dotychczasowa nazwa Bałtycka Regionalna Rada Doradcza (BSRAC) zmienia się na Bałtycką Radę Doradczą (BSAC). Zmiana ta wymagała zmian w statucie Rady, które Zgromadzenie Ogólne zatwierdziło.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności w roku 2013 oraz plan finansowy i plan działania na rok 2014 zostały przez Komitet Wykonawczy przyjęte i przekazane do Zgromadzenia Ogólnego do ewentualnego zatwierdzenia. Szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie domowej BSAC: http://www.bsac.dk/ooizzCMS/DA/home

Interesująca prezentację dotyczącego śmiertelności ptaków przy połowach netami na Morzu Bałtyckim przedstawił Rory Crawford. Jest ona dostępna pod adresem: http://www.bsac.dk/archive/Dokumenter/GeneralAssembly/24042014/BSRAC GillnetsPresentationRory.pdf

Oprócz spraw formalnych Komitet Wykonawczy dokonał wyboru nowego zastępcy przewodniczącego. Została nią ponownie na okres trzech lat Ewa Milewska z WWF Polska. Jej wybór poprały nie tylko organizacje ekologiczne, ale także organizacje rybackie. To wynik wyważenia i rozsądku, jaki Ewa Milewska reprezentowała w poprzednich kadencjach.

Sporo dyskusji wywołała sprawa nowych członków Komitetu Wykonawczego. W związku ze zmianą struktury Rady, wynikającej z nowej Wspólnej Polityki Rybackiej możliwym było rozszerzenie członkostwa Komitetu o dwa miejsca dla organizacji nierybackich. Zgłoszono Baltic2020 oraz organizację OCEANA. O ile sprawa członkostwa Baltic2020 nie budziła kontrowersji to w przypadku Oceany strona rybacka zgłosiła szereg rezerwacji. W związku z powyższym zdecydowano przekazać tą sprawę Zgromadzeniu Ogólnemu.

Zgromadzenie Ogólne, któremu przewodniczy dr Zbigniew Karnicki z MIR-PIB, w świetle kontrowersji zgłoszonych przez Komitet Wykonawczy podjęło decyzję, aby sprawę członkostwa OCEANY przekazać, wraz ze sprawozdaniem Komitetu Wykonawczego i wynikiem głosowania Zgromadzenia Ogólnego przekazać ponownie do rozpatrzenia państwom członkowskim.

Zgromadzenie ogólne zaakceptowało raporty i plany finansowe za rok 2013 i na rok 2014 oraz rozszerzyło plan prac na rok 2014 o przygotowanie konferencji pod roboczym tytułem „Obecny stan ekosystemu Bałtyku i jego wpływ na rybołówstwo”.

no images were found

Skip to content