Chwalą nas

Chwalą nas

W ostatnim wydaniu Wiadomości Rybackich pisaliśmy o realizowanym przez MIR-PIB Wieloletnim Programie Zbioru Danych Rybackich. W końcu czerwca Grupa Ekspertów Technicznego i Ekonomicznego Komitetu Rybackiego UE oceniła kompletność i jakość realizacji Programu przez wszystkie państwa członkowskie Unii. Ocena Grupy Ekspertów została zatwierdzona na posiedzeniu Plenarnym Komitetu na początku lipca. Dziś możemy się więc pochwalić, że zarówno pod względem jakości, kompletności, jak i terminowości – wraz z kolegami z Danii, Niemiec i Holandii – jesteśmy oceniani najwyżej. Pokazuje to tabela:

WPZDR_ocena

Źródło: Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Evaluation of DCF 2015 Annual Reports & Data Transmission to end users in 2015 Quality assurance procedures (STECF-16-12). 2016. Publications Office of the European Union, Luxembourg, EUR XXXX EN, JRC XXXX, 67 pp.

Również oceny za minione lata są podobne, czego potwierdzenie można znaleźć w rozbudowanej tabeli poniżej. To niewątpliwie sukces nie tylko MIR-PIB, ale także dobrej współpracy z rybakami i przetwórcami, Centrum Monitorowania Rybołówstwa i Departamentem Rybołówstwa toczącym coroczne boje o zapewnienie odpowiednich środków na realizację programu.

Plik do pobrania: Overall Compliance general 2016 – (XLS)

Skip to content