Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analiza chemiczna oraz dobre praktyki w monitoringu

 

Tytuł operacji: Monitoring dioksyn oraz PCB w rybach poławianych w Polskich Obszarach Morskich. Analiza chemiczna oraz dobre praktyki w monitoringu

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Beneficjent: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytutu Badawczy

Czas trwania: 18 grudnia 2019 r.–31 października 2021 r.

Budżet MIR-PIB: 737 736,26 zł

Kierownik w MIR-PIB: dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB

Umowa zawarta w ramach działania Środki dotyczące obrotu,
w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania,
zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020

 

Skip to content