Dr inż. Jan Netzel

Wspomnienie dr inż. Jana Netzla

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr inż. Jana Netzla, naszego Kolegi i wieloletniego pracownika Morskiego Instytutu Rybackiego.  Odszedł w wieku 88 lat.

Jan Netzel ukończył studia na Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie w roku 1956. Zgodnie z ówczesnym systemem otrzymał skierowanie do pracy w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, którą rozpoczął w kwietniu 1956 roku i kontynuował przez 48 lat do końca 2004 roku.  Zaczynając pracę w MIR jednocześnie kontynuował studia magisterskie a później doktorskie, zwieńczone rozprawą doktorską pt. „Wędrówki dorsza bałtyckiego i próba określenia dynamiki jego populacji na podstawie znakowań w latach 1954-1963”. 

Dorsz i rybołówstwo bałtyckie pozostały Jego głównym przedmiotem badań do końca pracy w MIR. Miał do tego znakomite przygotowanie kończąc kursy FAO w Kopenhadze i w Gdyni dotyczące dynamiki eksploatowanych populacji ryb. Do tego pochodząc z tradycyjnej kaszubskiej rodziny rybackiej dokładał tak ważną wiedzę praktyczną. Na podkreślenie zasługuje duży wkład dr. J. Netzla w problematykę regulowania połowów i ochronę żywych zasobów Bałtyku a to dzięki jego dobrej znajomości nowoczesnych metod modelowania matematycznego w dziedzinie eksploatacji zasobów i rozwoju rybołówstwa morskiego. Intensywnie pracował w grupach roboczych ICES.

Należy podkreślić szczególny wkład dr. J. Netzla w trakcie tworzenia Konwencji Gdańskiej i ustanowienia na jej podstawie Międzynarodowej Komisji Rybołówstwa Morza Bałtyckiego. Był kluczowym ekspertem w polskiej delegacji na obrady tej Komisji a Jego wiedza była wysoce ceniona przez inne delegacje uczestniczące w obradach. Jego wkład w obrady i obrona polskich interesów rybackich wielokrotnie były wysoko oceniane przez ministerstwo nadzorujące rybołówstwo.

W latach 1969 i 1972 jako ekspert przebywał w Wietnamie przekazując swa wiedzę, szczególnie dotyczącą rybołówstwa przybrzeżnego. Zajmował się również szacowaniem zasobów karmazyna na północno-zachodnim Atlantyku.

Opublikował ponad 60 prac naukowych, które wniosły poważny wkład wiedzy w poznanie rybołówstwa, szczególnie bałtyckiego.

Odszedł kolejny z pracowników MIR, który wniósł tak dużo do 100-letniej działalności Instytutu. 

Skip to content