Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2020

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2020
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nazwa tematuAkronimKierownik
Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu WiślanegoDOT20/ANZAWIprof. dr hab. Ryszard Kornijów
Bezpieczeństwo ryb bałtyckich w kontekście obecności broni chemicznejDOT20/ARSENdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB
Rozpowszechnianie wyników prac badawczychDOT20/EFEKTdr Adam Woźniczka
Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura.DOT20/GOSPRYBdr Adam Mytlewski
Herring-tarliska oraz skuteczność rozrodu śledziaDOT20/HERRINGdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Rybołówstwo przybrzeżne w obliczu zmian - badania jakościoweDOT20/HUMANdr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszyDOT20/KonDordr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB
Kwasy tłuszczowe jako wskaźniki oceny stanu ekologicznego ekosystemów morskichDOT20/KTmgr inż. Urszula Szatkowska
Zanieczyszczenia w drobnej frakcji aerozolu w strefie brzegowej południowego BałtykuDOT20/MOAdr Patrycja Siudek
Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb BałtykuDOT20/MODELEprof. dr hab. Jan Horbowy
Pokarm ptaków bentosożernych zimującyh na POMDOT20/POKPTAKdr Adam Woźniczka
Skład populacyjny stada śledzi południowego BałtykuDOT20/PopHerrdr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB
Dynamika bakterioplanktonu w wodach Zatoki PuckiejDOT20/PUCBAKdr Anetta Ameryk
Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejDOT20/REKRUTdr Piotr Margoński
Ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskieDOT20/STRESdr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIB
Szczupak - rozród szczupaka w wodach słonawychDOT20/SZCZUPAKdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewu Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresjiDOT20/SZREFdr Adam Woźniczka
Zebranie i opracowanie archiwalnych danych biologicznych oraz hydrologicznych z Zatoki Puckiej do modelu troficznego tego rejonu (ECOPATH i ECOSIM)DOT20/ZaPucDadr Joanna Całkiewicz
Skip to content