Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2021

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2021
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

TytułAkronimKierownik
Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb BałtykuDOT21/MODELEprof. dr hab. Jan Horbowy
Występowanie nicieni Anisakidae w wątrobach łososi z POM i wskazanie potencjalnych dróg zarażenia poprzez zbadanie składu pokarmu tych rybDOT21/ParaSalmondr Katarzyna Nadolna-Ałtyn
Skład populacyjny stada śledzi południowego BałtykuDOT21/PopHerrprof. dr hab. Magdalena Podolska
Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszyDOT21/KonDorprof. dr hab. Magdalena Podolska
Rybołówstwo przybrzeżne w obliczu zmian - badania jakościoweDOT21/HUMANdr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura.DOT21/GOSPODARKAdr Adam Mytlewski
Ocena stanu środowiska południowego Bałtyku na podstawie badań osadów dennych za pomocą biotestówDOT21/BIOTESTYdr Ilona Waszak
Zastosowanie markerów toksyczności do oceny narażenia na arsen i metale toksyczne w rybach. Zagrożenia zdrowotne i ekologiczneDOT21/METALEdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB
Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejDOT21/REKRUTdr Piotr Margoński
Analiza i ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskieDOT21/STRESdr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. MIR-PIB
Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu WiślanegoDOT21/ANZAWIprof. dr hab. Ryszard Kornijów
Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewy Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresjiDOT21/SZREFdr Adam Woźniczka
Herring - tarliska oraz skuteczność rozrodu śledziaDOT21/HERRINGdr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
Szczupak - rozród szczupaka w wodach słonawychDOT21/SZCZUPAKdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Znaczenie bakteriożernych i wszystkożernych wiciowców nanoplanktonowych z gromady Cercozoa w mikrobiologicznych sieciach troficznych w Morzu BałtyckimDOT21/CERCOZOAdr hab. Katarzyna Piwosz
Duże skorupiaki (Decapoda) Zatoki Puckiej i akwenów przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem roli portów w dyspersji gatunków obcychDOT21/SKORUPIAKImgr Katarzyna Spich
dr Bartosz Witalis
Zebranie i opracowanie archiwalnych danych biologicznych oraz hydrologicznych z Zatoki Puckiej do modelu troficznego tego rejonu (ECOPATH i ECOSIM) oraz wstępna parametryzacja modelu EcopathDOT21/ZaPucDadr Joanna Całkiewicz
Badania nad możliwością hodowli wybranych gatunków makroglonów bałtyckich w warunkach laboratoryjnych i intensywnością ich wzrostuDOT21/GLONYdr Magdalena Jakubowska
Dynamika bakterioplanktonu w wodach Zatoki PuckiejDOT21/PucBakdr Anetta Ameryk
Rozpowszechnianie wyników prac badawczychDOT21/EFEKTdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB
Skip to content