Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2022

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2022
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

TytułAkronimKierownik
Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb BałtykuDOT22/MODELEprof. Jan Horbowy
Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszy DOT22/KonDorprof. Magdalena Podolska
Skład populacyjny stada śledzi południowego Bałtyku DOT22/PopHerrprof. Magdalena Podolska
Występowanie nicieni Anisakidae w wątrobach łososi z POM i wskazanie potencjalnych dróg zarażenia poprzez zbadanie składu pokarmu tych rybDOT22/ParaSalmondr Katarzyna Nadolna-Ałtyn
Warunki funkcjonowania rybołóstwa przybrzeżnego DOT22/HUMANdr hab. inż. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
Zastosowanie markerów toksyczności do oceny narażenia na arsen i metale toksyczne w rybach. Zagrożenia zdrowotne i ekologiczneDOT22/METALEdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB
Ocena stanu środowiska południowego Bałtyku na podstawie badań osadów dennych za pomocą biotestówDOT22/BIOTESTYdr Ilona Waszak
Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura w 2021 r.DOT22/GOSPODARKAdr Adam Mytlewski
Analiza i ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskieDOT22/STRESdr hab. Barbara Urban-Malinga
Próba oceny kondycji larw śledzia z Zalewu Wiślanego na podstawie analiz genetycznych i chemicznychDOT22/CONHERmgr Małgorzata Dembek
Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu WiślanegoDOT22/ANZAWIprof. Ryszard Kornijów
Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa płytkowodnych obszarów Zalewy Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresji DOT22/SZREFdr Adam Woźniczka
Herring - tarliska oraz skutecznośc rozrodu śledziaDOT22/HERRINGdr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
Szczupak - rozród szczupaka w wodach słonawychDOT22/SZCZUPAKdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Badania nad możliwością hodowli wybranych gatunków makroglonów bałtyckich w warunkach laboratoryjnych i intensywnością ich wzrostuDOT22/GLONYdr Magdalena Jakubowska
Gatunki obce wśród fauny mobilnej w portach morskich polskiego wybrzeżaDot22/GATUNKI_OBCEdr Bartosz Witalis
Zmienność czasowa zespołów bentosowych polskiej strefy BałtykuDOT22/Bentosmgr Agata Nowak
Zebranie i opracowanie archiwalnych danych biologicznych oraz hydrologicznych z Zatoki Puckiej do modelu troficznego tego rejonu (ECOPATH i ECOSIM) oraz wstepna parametryzacja modelu EcoptahDOT22/ZaPucDadr Joanna Całkiewicz
Znaczenie bakteriożernych i wszystkożernych wiciowców nanoplanktonowych z gromady Cercozoa w mikrobiologicznych sieciach troficznych w Morzu BałtyckimDOT22/CERCOZOAdr hab. Katarzyna Piwosz, prof. MIR-PIB
Rozpowszechnianie wyników prac badawczychDOT22/EFEKTdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB
Skip to content