Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2023

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2023
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

TytułAkronimKierownik
Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu WiślanegoDOT23/ANZAWIprof. dr hab. Ryszard Kornijów
Zmienność czasowa zespołów bentosowych polskiej strefy BałtykuDOT23/BENTOSmgr Agata Nowak
Próba oceny kondycji larw śledzia z Zalewu Wiślanego na podstawie analiz genetycznych i chemicznychDOT23/CONHERmgr Małgorzata Dembek
Parametryzacja modelu troficznego (ECOPATH) Zatoki Puckiej na danych zbieranych w projekcie  „Program badań środowiska morskiego Zatoki Puckiej z uwzględnieniem czynników istotnych dla rybołówstwa w latach 2019-2021DOT23/ECOPATHdr Joanna Całkiewicz
Gatunki obce wśród fauny mobilnej w portach i budowlach hydrotechnicznych polskiego wybrzeżaDOT23/GATUNKI OBCEdr Bartosz Witalis
Analiza genetyczna szczupaka z Zatoki Puckiej – relacje genetyczne w odniesieniu do materiału hodowlanego wypuszczanego do akwenu w latach 2020-2022DOT23/GENETYKA SZCZUPAKAdr Anna Wąs-Barcz
Badania nad możliwością hodowli wybranych gatunków makroglonów bałtyckich w warunkach laboratoryjnych i intensywnością ich wzrostuDOT23/GLONYdr Magdalena Jakubowska-Lehrmann
Gospodarka Rybna. Rybołówstwo, przetwórstwo, akwakultura w 2022 rokuDOT23/GOSPODARKAdr Adam Mytlewski
Tarliska oraz skuteczność rozrodu śledziaDOT23/HERRINGdr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
Warunki funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnegoDOT23/HUMANdr hab. Iwona Psuty, prof. MIR-PIB
Oznaczenie zawartości lipidów oraz kwasów tłuszczowych w wątrobie i gonadach dorsza DOT23/KONDORprof. dr hab. Magdalena Podolska
Metale toksyczne, makro i mikroelementy w nowych produktach rybnych z polskiego rynkuDOT23/METALEdr hab. Lucyna Polak-Juszczak, prof. MIR-PIB
Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb BałtykuDOT23/MODELEprof. dr hab. Jan Horbowy
Występowanie nicieni Anisakidae w wątrobach łososi z POM i wskazanie potencjalnych dróg zarażenia poprzez zbadanie składu pokarmu tych ryb DOT23/ParaSalmondr Katarzyna Nadolna-Ałtyn
Skład populacyjny stada śledzi południowego Bałtyku (PopHerr) – kontynuacjaDOT23/PopHerrprof. dr hab. Magdalena Podolska
Analiza i ocena oddziaływania wybranych stresorów środowiskowych na organizmy morskieDOT23/STRESdr hab. Barbara Urban Malinga, prof. MIR-PIB
Ekologia wczesnych stadiów rozwojowych szczupakaDOT23/SZCZUPAKdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Funkcjonowanie istotnych dla rybołówstwa, płytkowodnych obszarów Zalewu Szczecińskiego w warunkach silnej antropopresjiDOT23/SZREFdr Adam Woźniczka
Intensyfikacja wykorzystania szprotów bałtyckich na cele żywnościowe w krajowym przetwórstwie z uwzględnieniem prognoz rozwoju biomasy, wyboru optymalnej śmiertelności połowowej, sezonowości i jakości technologicznej.DOT23/SZPROTdr inż. Bogusław Pawlikowski
Analiza wykorzystania szprotów bałtyckich w krajowym przetwórstwieDOT23/ANALIZA SZPROTAmgr inż. Katarzyna Komar-Szymczak
Optymalizacja elementów zbierających łuskę  w uniwersalnej maszynie  do odłuszczania ryb.DOT23/SCALERdr inż. Mariusz Kosmowski
Rozpowszechnianie wyników prac badawczychDOT23/EFEKTdr hab. inż. Joanna Szlinder Richert, prof. MIR-PIB
Skip to content