Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2016

Zestawienie prac wykonanych w MIR-PIB w roku 2016
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p.Symbol projektu/zadaniaNazwa projektu/zadania Kierownik projektu/zadaniaKontynuacja
1DOT16/flotaEkonomiczno-eksploatacyjne aspekty wykorzystania potencjału połowowego polskiej floty w połowach ryb pelagicznych na Bałtykudr Adam Mytlewskinowy
2DOT16/gensalmon
Identyfikacja gatunkowa ryb i produktów rybnych z rodziny łososiowatych z zastosowaniem metod biologii molekularnejdr Anna Wąs-Barcznowy
3DOT16/procesyBadania jakości i ocena wartości użytkowej śledzi i szprotów poławianych w polskich obszarach Bałtyku w zależności od warunków biologicznych oraz czynników technologiczno-technicznychdr inż. Bogusław Pawlikowskiod 2014
4DOT16/larwaEkologia wczesnych stadiów rozwojowych rybdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.od 2014
5DOT16/łuskiMechaniczne sposoby odłuszczania ryb słodkowodnych - etap drugiprof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
dr inż. Mariusz Kosmowski
nowy
6DOT16/malformaKoncentracja metali w tkankach dorsza w aspekcie występowania deformacji szkieletu u ryb dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.od 2014
7DOT16/rekrutRelacje pomiędzy rekrutacją wybranych gatunków ryb a czynnikami je warunkującymi, takimi jak warunki hydro-meteorologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejdr Piotr Margońskiod 2005
8DOT16/vistulaElementy funkcjonowania ekosystemu Zalewu Wiślanegoprof. dr hab. Ryszard Kornijówod 2014
8.1DOT16/vistula/kwasy/NCMożliwości wykorzystania kwasów tłuszczowych jako biomarkerów diety ryb Zalewu Wiślanegomgr inż. Agnieszka Góranowy
8.2DOT16/vistula/rangia/NORola bentosu w funkcjonowaniu Zalewu Wiślanegoprof. dr hab. Ryszard Kornijówod 2014
9DOT16/ściekiAktualna gospodarka wodno-ściekowo-odpadowa w zakładach przemysłu rybnego w Polscedr hab. inż. Zygmunt Usydus prof. nadzw.nowy
10DOT16/NOEkologia wód przybrzeżnych i przejściowych południowego Bałtykudr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.nowy
10.1DOT16/NO/akustykaZastosowanie metod akustycznych w badaniach środowiska wodnegodr Beata Schmidtnowy
10.2DOT16/NO/bakterieZależność bakterii od zasolenia i innych czynników środowiskowych w wodach Zalewu Wiślanegodr Anetta Ameryknowy
10.3DOT16/NO/bentosRóżnorodność biologiczna i produktywność makrozoobentosudr Jan Warzochanowy
10.4DOT16/NO/biogenyEmisja azotu i fosforu do zlewni polskich rzek - Wisły i Odrydr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw.od 2012
10.5DOT16/NO/mikroMikroplastiki w osadach i wodach przybrzeżnych południowego Bałtykudr Mariusz Zalewskinowy
10.6DOT16/osadyOcena zanieczyszczenia południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznego oraz ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń na organizmydr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.nowy
10.7DOT16/NO/plażeOcena zanieczyszczenia plaż południowego Bałtyku odpadami pochodzenia antropogenicznegodr Tycjan Wodzinowskinowy
10.8DOT16/NO/sieciZmiany u podstaw sieci troficznej w południowym Bałtyku pod wpływem czynników antropogenicznych: opracowanie istniejącej w MIR-PIB bazy danych produkcji pierwotnej, fitoplanktonu i bakterioplanktonumgr Janina Kownackanowy
10.9DOT16/NO/siedliskaSiedliska i biocenozy strefy litoralu Zalewu Szczecińskiego - końcowe opracowanie danych dr Adam Woźniczkanowy
10.10 DOT16/NO/śledź Odżywianie i wzrost wczesnych stadiów rozwojowych śledzi (Clupea harengus L.) w polskiej części Zalewu Wiślanego, Bałtyk Południowy w warunkach dwóch różnych scenariuszy rekrutacji i dostępności pokarmuprof. dr hab. Tomasz Linkowskinowy
11DOT16/NBPodstawy naukowe zarządzania zasobami rybprof. dr hab. Jan Horbowynowy
11.1DOT16/NB/zasobyDynamika populacji ważniejszych ryb użytkowych w świetle czynników środowiskowych wraz z implikacjami dotyczącymi racjonalnego gospodarowania zasobamiprof. dr hab. Jan Horbowyod 2014
11.2DOT16/NB/OdraBiologiczno-rybacka charakterystyka sandacza z Zalewu Szczecińskiego w latach 2011-2015mgr inż. Tadeusz Krajniakod 2011
12
DOT16/NC
Zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego w środowisku morskim oraz produktach rybnych. Opracowanie danych własnychdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.nowy
12.1DOT16/NC/jakośćWpływ obróbki technologicznej na jakość produktów rybnychmgr inż. Małgorzata Malesa-Ciećwierznowy
12.2DOT16/NC/toksykologiaEkotoksykologia osadów morskich - charakterystyka osadów Południowego Bałtyku pod względem zanieczyszczeń antropogenicznych i ich oddziaływania na organizmy bentosoweprof. dr hab. Henryka Dąbrowskanowy
12.3
DOT16/NC/zapłon
Polibromowane opóźniacze zapłonu w rybachdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.nowy
12.4DOT16/NC/fenoleWystępowanie alkilofenoli w organizmach żywych mgr Wiesława Ruczyńskanowy
12.5DOT16/NC/rtęćDystrybucja rtęci nieorganicznej i metylortęci w tkankach i organach ryb morskich i słodkowodnychdr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw.nowy
12.6DOT16/NC/małżeAlkilowane oraz macierzyste WWA w małżachdr Ilona Waszaknowy
13DOT16/ptakiPrzypadkowo przyłowione ptaki jako źródło materiału badawczego do badań biologii i ekologii wędrownych ptaków wodnychdr Adam Woźniczkanowy

Skip to content