Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2018

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2018
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

L.p.Symbol problemu / tematuNazwa problemu / tematu Kierownik problemu / tematu
1DOT18_IP0142018_Badania statutowe "Podstawy naukowe zrównoważonego zarządzania zasobami ryb"
Badania stosowane bez potencjału komercjalizacji
dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
1.1DOT18/ZASOBYDynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb południowego Bałtyku prof. dr hab. Jan Horbowy
1.2DOT18/REKRUTRekrutacja dorsza i szprota a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejdr Piotr Margoński
1.3DOT18/LARWAEkologia wczesnych stadiów rozwojowych ryb w Zalewie Wiślanym i Zatoce Pomorskiej dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
1.4DOT18/ARISBadania migracji ryb w oparciu o sonar wielowiązkowy ARIS dr Beata Schmidt
1.5DOT18/MGRMorska Gospodarka Rybna dr Adam Mytlewski
1.6DOT18/KONDYCJAMetody monitoringu naukowego problemu niskiej kondycji ryb (NO/NC)
2DOT18_IP0152018_Badania statutowe "Oddziaływanie presji antropogenicznej na ekosystemy morskie"
Badania stosowane bez potencjału komercjalizacji
dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
2.1DOT18/BIOGENYSpływ biogenów dorzeczami Wisły i Odry dr hab. inż. Marianna Pastuszak prof. nadzw.
2.2DOT18/STRESOcena oddziaływania wybranych stresorów na organizmy morskie dr hab. Barbara Urban-Malinga prof. nadzw.
2.3DOT18/MIKROMikroplastiki w wodach przybrzeżnych Bałtyku Południowego dr Mariusz Zalewski
2.4DOT17/PTAKIPrzypadkowo przyłowione ptaki jako źródło materiału badawczego do badań biologii i ekologii wędrownych ptaków wodnychdr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.
dr Adam Woźniczka
2.5DOT18/PUCKAMetody badania skumulowanego wpływu antropopresji na Zatoce Puckiejdr Patrycja Siudek
2.6DOT18/ZALEWInterakcje troficzne i ich konsekwencje dla jakości wody w warunkach przewidywanego wzrostu antropopresji na Zalewie Wiślanym prof. dr hab. Ryszard Kornijów
3DOT18_IP0162018_Badania statutowe "Innowacyjne metody wykorzystania surowców pochodzenia wodnego"
Badania przemysłowe
dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
3.1DOT18/PROCESYOptymalizacja metod wykorzystania ryb pelagicznych na cele konsumpcyjnedr inż. Bogusław Pawlikowski
3.2DOT18/MECHAMechaniczne odzyskiwanie niezdegradowanego mięsa z kręgosłupów łososi prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
3.3DOT18/BIOOSADPotencjał osadów z przemysłu rybnego do produkcji biowęgla dr hab. inż. Zygmunt Usydus prof. nadzw.
3.4DOT18/KOMERCJAKomercjalizacja wyników badańprof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
4DOT18_IP0172018_Badania statutowe "Działania na rzecz rybołówstwa przybrzeżnego"
Badania stosowane z potencjałem komercjalizacji
dr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
4.1DOT18/LEDYOcena możliwości zastosowania środków technicznych przeciwdziałających stratom rybackim powodowanym przez foki i śmiertelności zwierząt chronionych prof. dr hab. Tomasz Linkowski
4.2DOT18/PIKETestowanie aklimacji wczesnych stadiów rozwojowych szczupaka do wód słonychdr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
4.3DOT18/GENYPodstawy genetyczne odtwarzania populacji szczupaka Zatoki Puckiej dr Anna Wąs-Barcz
4.4DOT18/SKARPReprodukcja skarpia - efektywność tarła naturalnego i zarybień dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
4.5DOT18/DODANAKierunki wzrostu wartości dodanej ryb i produktów rybnych rybołówstwa przybrzeżnego oraz ich oznakowaniedr inż. Olga Szulecka
4.6DOT18/STAWNIKOcena przydatności stawników do połowu śledzia w warunkach Zalewu Szczecińskiegomgr inż. Tadeusz Krajniak
5DOT18_IP018Zadania horyzontalne w ramach dotacji statutowejdr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
5.1DOT18/WYNIKIPrzygotowanie publikacji: koszty obejmujące zakończenie tematów, które nie mają kontynuacji w 2018 roku, konieczne jest jednak końcowe opracowanie danych i przygotowanie publikacji będącej efektem wcześniejszych badańdr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
5.2DOT18/SPRZĘTZakup aparatury badawczej, która jest użytkowana w ramach przynajmniej kilku tematów statutowych i stanowi potencjał podejmowania współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania finansowaniadr hab. inż. Iwona Psuty prof. nadzw.
Skip to content