Działalność statutowa MIR-PIB w roku 2019

Zestawienie prac wykonywanych w MIR-PIB w roku 2019
w ramach działalności statutowej finansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nazwa tematuAkronimKierownik
Innowacyjne matody wykorzystania ryb pelagicznych z połowów na cele konsumpcyjne DOT19/Produktydr inż. Bogusław Pawlikowski
Bezpieczeństwo ryb bałtyckich w kontekście obecności broni chemicznej DOT19/Arsendr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak
Rozród szczupaka w wodach słonawych DOT19/Szczupakdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Tarliska oraz skuteczność rozrodu śledziaDOT19/Herringdr hab. Dariusz Fey, prof. MIR-PIB
Rekrutacja wybranych gatunków ryb a warunki hydrologiczne oraz skład i dostępność bazy pokarmowejDOT19/Rekrutdr Piotr Margoński
Dynamika populacji ważnych dla polskiego rybołówstwa gatunków ryb BałtykuDOT19/Modeleprof. dr hab. Jan Horbowy
Ocena czynników wpływających na spadek kondycji dorszyDOT19/KonDordr hab. Magdalena Podolska, prof. MIR-PIB
Kwasy tłuszczowe jako wskaźnik stanu środowiskaDOT19/KTmgr inż. Agnieszka Góra
Metody monitoringu naukowego problemu niskiej kondycji storniDOT19/Storniadr Magdalena Jakubowska
Atmosferyczny dopływ metali toksycznych do strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej jako czynnik destabilizujący równowagę chemiczną wódDOT19/MetAdeposdr Patrycja Siudek
Określenie wartości referencyjnych, istotnych dla rybactwa, elementów środowiska litoralu Zalewu SzczecińskiegoDOT19/Zszczecinskidr Adam Woźniczka
Wpływ skorupiaków drapieżnych na zasoby ryb planktonożernych DOT19/Skorupiakiprof. dr hab. Tomasz Linkowski
Wpływ postępującej antropopresji na ekosystem Zalewu WiślanegoDOT19/Zwislanyprof. dr hab. Ryszard Kornijów
Wczesne stadia rozwojowe skarpi (Scophthalmus maximus L.) Zatoki Pomorskiej jako wskaźnik lokalizacji tarlisk i efektywności rozroduDOT19/Turbot dr Agnieszka Szkudlarek-Pawełczyk
Morska Gospodarka RybnaDOT19/Gospodarka dr Adam Mytlewski
Skip to content