eCUDO – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych

eCUDO – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych

eCUDO – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych

Projekt Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Projekt eCUDO jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-administracja o numerze POPC.02.03.01-00-0062/18-00. W ramach przygotowanego filmu dokumentalnego chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Instytucjom partnerskim, tj. Instytut Oceanologii PAN w tym r/v Oceania, Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, w tym Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Morski Instytut Rybacki w Gdyni – Państwowy Instytut Badawczy, w tym Akwarium Gdyńskie i r/v Baltica, Uniwersytet Gdański, w tym Wydziałowi Oceanografii i Geografii oraz r/v Oceanograf, Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Dodatkowo najszczersze podziękowania należą się wszystkim osobom, które wystąpiły w filmie, naukowcom i aktorom, za doskonałą współpracę. Na koniec podziękowania należą się także tym, którzy udostępnili fragmenty materiałów własnych na cel promocyjny tego filmu dokumentalnego. Zajrzyj na ecudo.pl

Skip to content