Formularz rejestracyjny – Szkolenie dla przetwórstwa rybnego pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”

Zgłaszam udział w szkoleniu pt.: „Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego”, które odbędzie się w dwóch terminach: 14.11.2023 r. (wtorek) oraz 15.11.2023 r. (środa) w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia.

Formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo, rejestracja na szkolenie dla przetwórstwa rybnego, pt.: "Sum afrykański (stawada) – perspektywiczny surowiec dla krajowego przetwórstwa rybnego” została zakończona.

Skip to content