Formularze RRW

Formularze za 2023 r.

RRW-19: Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego

Sprawozdanie to jest obowiązany dostarczyć każdy armator, dla każdego statku oddzielnie.

Pobierz formularz w formacie XLS Pobierz formularz w formacie PDF

RRW-20: Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego

Sprawozdanie to jest obowiązany dostarczyć każdy właściciel zakładu przetwórczego.

Pobierz formularz w formacie XLS Pobierz formularz w formacie PDF

RRW-21: Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych w chowie i hodowli ryb

Pobierz formularz w formacie XLS Pobierz formularz w formacie PDF
Skip to content