Gromadzenie danych na potrzeby zarządzania rybołówstwem

Nazwa zadania: Gromadzenie danych na potrzeby zarządzania rybołówstwem
(Data collection for fisheries management)

Okres trwania: od 2023-05-23 do 2023-12-31

Kierownik zadania: mgr inż. Ireneusz Wójcik

Budżet: 6 500 000,00 zł

Opis: Celem zadania jest realizacja przez Polskę zadań określonych i zatwierdzonych dokumentem: Decyzja Wykonawcza Komisji C(2022) 9888 z dnia 18.12.2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą C(2021) 9984 zatwierdzającą plan prac Polski w zakresie gromadzenia danych w sektorze rybołówstwa i akwakultury na lata 2022-2024, który stanowi podstawę realizacji operacji gromadzenia danych oraz zakresu działań w jej ramach w roku 2023.

https://dcf.mir.gdynia.pl/

Skip to content