Hodowla szczupaka w wodach słonawych

Kierownik zadania: dr hab. Dariusz Fey, Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Dotacja MNiSW 2017 (nowy)

Celem projektu było określenie w warunkach eksperymentalnych skuteczności rozrodu szczupaka (Esox lucius L.) w wodach słonawych oraz określenie przeżywalności i wzrostu larw w takich warunkach. W roku 2017 realizowane były trzy szczegółowe cele badawcze:

  • określenie skuteczności rozrodu szczupaka w wodach słonawych poprzez zapłodnienie ikry oraz jej inkubację w zasoleniu 0,4 i 7 PSU;
  • określenie przeżywalności i tempa wzrostu larw szczupaka w wodzie słonawej poprzez ich hodowlę w zasoleniu 0,4 i 7 PSU;
  • określenie przeżywalności i tempa wzrostu larw szczupaka po przeniesieniu z wody słodkiej (wylęg) do wody słonawej 4 i 7 PSU (wzrost).

W roku 2017 przeprowadzono dwa eksperymenty pozwalające na określenie przeżywalności stadium embrionalnego oraz skuteczność wylęgu larw szczupaka w różnych zasoleniach, przeżywalności larw w pierwszych tygodniach życia w różnych zasoleniach, a następnie przeżywalności larw przeniesionych z wody słodkiej do wody słonej. Wszystkie materiały zebrane podczas prac eksperymentalnych zostały już opracowane, a wstępne wyniki zostały zaprezentowane na dwóch konferencjach. Wykazano, że woda słona ma istotny wpływ na sukces wylęgu, a następnie wzrost i przeżywalność larw w pierwszych tygodniach życia.

Realizacja prac eksperymentalnych przebiegła zgodnie z planem, a uzyskane materiały pozwolą na przygotowanie kilku publikacji oraz prezentacji na konferencjach. Ponadto, zgromadzone dane umożliwią wykonanie ekspertyz oraz aplikowanie o środki zewnętrzne na kontynuację części z realizowanych zadań. Uzyskane wyniki mają również znaczenie aplikacyjne, gdyż mogą być wykorzystane podczas prac hodowlano-zarybieniowych.

Przygotowanie publikacji naukowych, prezentacji na konferencjach, zgromadzenie danych umożliwiających wykonanie ekspertyz oraz aplikowanie o środki na kontynuację części z realizowanych zadań. Uzyskane wyniki mają również znaczenie aplikacyjne, gdyż mogą być wykorzystane podczas prac hodowlano-zarybieniowych.

Ikra oraz dwudniowa larwa szczupaka

Skip to content