ICES Service Award dla dr. Piotra Margońskiego z MIR-PIB

WGZE

Dr Piotr Margoński przewodniczył Grupie Roboczej ds. Ekologii Zooplanktonu Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES Working Group on Zooplankton Ecology) przez dwie kadencje (w latach 2012-2017). W uznaniu jego wkładu w prace grupy otrzymał ICES Service Award. Grupa Robocza ds. Ekologii Zooplanktonu, działająca od ponad 25 lat, należy do najstarszych grup eksperckich ICES. Corocznie w jej pracach uczestniczy około trzydziestu przedstawicieli kilkunastu państw członkowskich. Jak sama nazwa wskazuje zainteresowania grupy związane są ekologią zooplanktonu i jego rolą w funkcjonowaniu ekosystemów morskich.

ICES Service Award

Letter

Skip to content